Skip to content
Home » గుర్తుకొస్తున్నాయి.. గుర్తుకొస్తున్నాయి – 22 | Telugu Boothu Kathalu

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. గుర్తుకొస్తున్నాయి – 22 | Telugu Boothu Kathalu

Telugu Boothu Kathalu : లోపలికి వెళ్ళిన రాణి ఒక్కటొక్కటే బట్టలు విప్పేస్తోంది. నాకు ఆత్రుత ఆగటంలేదు. అంతా చాలా చక్కగా కనిపిస్తోంది. వోణి తీసి తలుపు మీద వేసి, జాకెట్ విప్పుతోంది. లోపల బ్రా లేనట్లుంది. సళ్ళు రెండూ ఒక్కసారిగా బయటకు ఉరికాయి. జాకెట్ కూడా తలుపు మీద వేసి, లంగా విప్పింది, పూకు సరిగ్గా కనపడలేదు,

రెండు చెంబులు నీళ్ళు పోసుకుని బాత్రూం కిటికిలోంచి ఎదో తీసింది, పేస్టులాగ ఉంది. దానిని చేతినిండా పట్టించి పూకు మీద అంతా రాసింది (అప్పట్లో నాకు హేయర్ రిమూవర్ ఉంటుందన్నది తెలీదు) కొంచంసేపు అయ్యాక గుడ్డ తీసి పూకు మీద తుడవటం మొదలు పెట్టింది. అప్పుడు నాకు అర్ధమైంది ఆతులు తీస్తోందని, పేస్టు కిటికీలో పెట్టి మళ్ళా మేడ వంక చూసింది. నేను తనకి కనపడను.
రెండు చెంబులు నీళ్ళు వంటి మీద పోసుకుని రెండు చేతులతో పూకు విడతీసి చూసుకుంటోంది. మెల్లగా పూకులో వేలు పెట్టుకుని ముందికి, వెనక్కి ఆడిస్తోంది. రాను రాను వేగం పెంచి అలాగే గోడకి చార్ల పడిపోయింది. నాకు రాణి మీద చాలా జాలి వేసింది. మళ్ళీ వేలు పెట్టుకుని ఆడించడం మొదలు పెట్టింది. నేను ఇదే అదనుగా కిటికి తలుపులు పూర్తిగా తీసి చూడ సాగాను.
తను చేసే పని చూసిన నా మీద ఏమి చెప్పలేదు అన్న ధైర్యంతో. యధాలాపంగా పైకి చూసిన రాణికి నేను తనని చూస్తున్నానన్న విషయం గ్రహించి సిగ్గుతో కింద కూర్చుండి పోయింది. నేను కిటికి తలుపులు దగ్గరకు వేసి రూంలోనుండి బయటకు వెళ్ళి పోయాను. మరునాడు సాయంత్రం కాలేజీ నుంచి వస్తోంటే రాణి గుమ్మంలో ఉంది.
నేను తల వంచుకుని మేడ మీదకు వెళ్తోంటే నన్ను “రవి, ఒకసారి ఇలా వస్తావా?” అని పిలిచింది.
నేను భయపడుతూ ఇంటిలోకి వెళ్ళా. బహుశా ఆంటీ, అంకుల్ లేరనుకుంట. నేను వాళ్ళ హాల్లో కుర్చీ మీద కూర్చున్నాను.
“రవి, నువ్వు పొద్దున్న చేసిన పని ఏమన్న బాగుందా?”
“సారి అండి, నేను గాలి వెయ్యటంలేదని కిటికీ తలుపు తీసా, అనుకోకుండా…….” అని నసిగాను.
“తలుపులు తీసిన వాడివి చూసాకైనా తలుపులు వేసెయ్యాలి కదా”
“సారి చెప్పాను కదా, మిమ్మల్ని అలా చూసాక వెనక్కి వెళ్ళ లేక పోయాను, మరోలా అనుకోకండి మిమ్మల్ని బాధ పెడితే” అని చెప్పి మేడ మీదకి వచ్చేసా. | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Kama Kathalu.
రూంకి వచ్చి ఆలోచనలో పడ్డా. రాణికి నిజంగా కోరిక వుంటే తప్పకుండా సహకరిస్తుంది. లేదంటే మళ్ళీ ఆ విషయం ఎత్తదు. పరీక్షలు దగ్గర కావడంతో ఒకింత చదువు మీదకి దృష్టిని సారించా.
ఒక రోజు సావిత్రమ్మగారు నన్ను పిలిచి “బాబు రవి, నేను మీ అంకులు ఊరు వెళ్తున్నా మయ్యా, నీకు ఏమి కావాలన్న మా రాణిని అడుగు, మొగమాట పడవద్దు. అసలే పరిక్షలు కూడా” అని చెప్పారు.
ఆ మాటకి ‘భలే అవకాశం వచ్చింది. తాడో పేడో తేల్చుకోవాలి’ అనుకున్నా. ఆ రోజు కాలేజి నుండి తొందరగా వచ్చేసా. రాణి ముందు గదిలోనే కూర్చుని ఉంది.
నన్ను చూసి “రవి, ఈ రోజు నువ్వు మా ఇంటిలోనే పడుకుని చదువుకో, అమ్మా నాన్న లేరు, నాకు ఒక్కదానికి భయం” అంది.
నేను “అలాగే స్నానం చేసి వస్తాను” అని నా గదిలోకి వెళ్ళి స్నానంచేసి బట్టలు మార్చుకుని పుస్తకాలు పట్టుకుని కిందకి వెళ్ళా. రాణి వంట గదిలో ఉందనుకుంట.
నేను వచ్చిన అతి కిడికి “ఎవరూ?” అంది.
“నేనే, రవిని” అన్నా.
తను వంట గదిలోనుండి చేతులు తుడుచుకుంటూ వచ్చి “రవి, రాత్రికి టిఫిన్ చేయనా, భోజనమా?”
“ఏదైనా పరువాలేదు”
“రవి, నువ్వు చదువు కుంటూ ఉండు, నేను వంట చేసి వస్తానని కొంచం సేపటికి బట్టలు మార్చుకుని తల తుడుచుకుంటూ వచ్చింది.
అప్పుడే స్నానం చేసింది అనుకుంటా, నేను తల ఎత్తి పరికించి చూస్తోంటే “ఏమిటి అలా చూస్తున్నావ్?”
“మీ అందాన్ని, చూసి తల తిప్పలేక పోతున్నా”
నేను తనని కావాలని పొగుడుతున్నానని గ్రహించి, “రవి, నీకు అమ్మాయిలని బుట్టలో వేసుకోవడం బాగా తెలుసనుకుంటా” అంది.
“ఉన్న మాటే చెప్పాను గాని, మిమ్మల్ని పొగడటం లేదండి”
“సరేలే, ముందు టిఫిన్ తిని బాగా చదువుకో, పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చేయకు” అంటూ నాకు టిఫిన్ తెచ్చి, తను కూడా నా ఎదురుగా కూర్చుని టిఫిన్ చేస్తోంది.
నేను తనకేసి చూసినప్పుడు తల తిప్పుకోంటొంది. నేను తల వంచుకుని టిఫిన్ చేస్తోంటే నాకేసే చూడటం నేను గ్రహించాను. పరవాలేదు పిట్ట దారిలో పడుతోంది అనుకున్నా.
టిఫిన్ చేసాక తను “రవి, నేను నా గదిలో పడుకుంటాను, నీకేమైనా టీ కావాలంటే నన్ను లేపు, నువ్వు పడుకునే టప్పుడు లైటు ఆర్పి సోఫాలో పడుకో” అని చెప్పి తన గదిలోకి వెళ్ళి పోయింది.
నేను రాత్రి 12 దాకా చదువుకుని సోఫాలో పడుకున్నా. అప్పుడే నిద్ర పడుతున్న నాకు చిన్న అలికిడికి మెలుకువ వచ్చింది. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే రాణి నేను పడుకున్న గదిలో నేల మీద పక్క వేసుకుని పడుకుంటోంది.
నేను “ఏం, రాణీ, నిద్ర పట్టడం లేదా? అని అడిగా. | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Kama Kathalu.
“నాకు ఒక్కదాన్ని పడుకోవడం అలవాటులేదు” అని ముసుగు వేసుకుని పడుకుంది.
పక్కన వయసులో ఉన్న పిల్ల పడుకుని ఉంటే నాకు నిద్ర ఎలా పడుతుంది, దైర్యం చేసి తెగిద్దామని పించింది. ‘రాణీకి ఏ ఉద్దేశం లేకపోతే ఈ గదిలోకి రాదు కదా’ అని తెగించడానికి నిర్ణయించుకున్నా. నేను మెల్లగా నా తలగడ తీసుకుని రాణికి దగ్గరగా వేసుకుని పక్కకి తిరిగి పడుకున్నా. రాణికి మెలుకువ వచ్చి నన్ను చూసి ఏమి మాట్లాడకుండా మరో పక్కకి తిరిగి పడుకుంది.
నాకు చాలా టెంక్షను గా ఉంది. బహుసా రాణి పరిస్థితి కూడా అదేననుకుంటా, కొద్ది కొద్దిగా కదులుతోంది. నేను మెల్లగా రాణి నడుం మీద చేయి వేసి “ఏం, రాణి నిద్ర రావటంలేదా?” అన్నా. రాణి ఒక్కసారి నా వైపు తిరిగింది. ఓమాటు నా కళ్ళతో కళ్ళు కలిపి సిగ్గుతో మొహానికి అడ్డంగా చేతులు పెట్టుకుంది. నేను నవ్వుతూ ఆ చేతులు రెండు తప్పించి తన పెదాలను అందుకున్నా.
అప్పుడు మొదలైంది అసలు కధ. నేను తనని ముద్దు పెట్టుకుంటోంటే తను నాకు తీగ లాగ అల్లుకుపోతోంది. నేను మెల్లగా నా చేతులకు పని చెప్పి తన జాకెట్ ఇప్పగానే సళ్ళు ఒక్కసారిగా బయట పడ్డాయి.
నేను రాణి పెదాలని వదలకుండా ఒక చేత్తో సళ్ళు పిసకడం మొదలు పెట్టాను. సళ్ళు ముచికలు చింత పిక్క రంగులో చిన్నవిగా ఉన్నాయి. ఒక చేత్తో పిసుకుతూ మరోక సన్ను నోటితో ముచికపై చిన్నగా కొరుకుతొంటే ఆగలేక రాణి నా జుట్టు పట్టుకుని తన మీదకి లాక్కుంటోంది. నేను కొంచం కిందకి పాకి చీర తప్పించి బొడ్డు చుట్టూ నా నోటితో గుండ్రంగా తిప్పుతుంటే ఆగలేక రొప్పుతుంది. నా చేతిని కిందకి జరిపి చీర ఎత్తడానికి ప్రయత్నిస్తే, తను నా చేతిని ఆపి… | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Kama Kathalu.