Skip to content
Home » పతివ్రతను నేను! పతితనయ్యాను నా మరిది వల్ల! – 1 | తెలుగు బూతు కథలు

పతివ్రతను నేను! పతితనయ్యాను నా మరిది వల్ల! – 1 | తెలుగు బూతు కథలు

🐎 తెలుగు బూతు కథలు (7) : అవి నేను ఇంటర్ చదువుతున్న రోజులు. మా అన్నయ్య దగ్గిర వుండి చదువుకొంటున్నాను ఫష్ట్ ఇయర్ పరీక్షలు ఇంకొక రెందునెలలలో అవుతాయి. ఆ రోజు ఆదివారం. నేనూ, మా అన్నయ్యా, వొదినా కలిసి బజారుకి బయల్దేరాము. మామూలుగా వదిన గారు వొక్కరే వెళ్ళేవారు. ఆ రోజు ఎందుకో మాకిద్దరికీ కూడా వెళ్ళలనిపించింది. సందు మలుపు రుగుతూండగా… అకస్మాతుగా మా పక్కన ఒక మారుతీ వేన్ వచ్చి ఆగడం, మా ముగ్గుర్నీ అందులోకి లాగెయ్యడం అరవకుండా నోట్లో గుడ్డలు కుక్కెయ్యడం అన్నీ క్షణాల్లో జరిగి పొయాయి. తరవాత ఏదో తియ్యతి వాసన మా మూగ్గురికీ ముక్కులను తాకుతూ పోయింది. తిరిగి కల్లు తెరిచె సరికి, మా అన్నయ్య ఒక కుర్చీకేసి కట్టేసి వున్నాడు. నా పక్కన వదినగారు పడివున్నారు. నేను అలా చూస్తూ వుండగానే వాళ్ళకి కూడా మెలకువ వొచ్చింది.
very good ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు వినండి. అంటూ అక్కడవున్న ఒక స్పీకర్లోంచి వినిపించింది.
చూడూ వెంకట రావ్, (మా అన్నయ్య) నేను కాంట్రాక్టర్ బాపినీడు ని. గుర్తున్నానా? నువ్వు కిందటి నెలలో నా బిల్లు మీద అడ్డంగా రాసేసావు గుర్తుందా? దాని వళ్ళ నాకు రెండు లక్షల రూపాయలు నస్టం వచ్చింది.

హేమకు రోజూ పూకురికం ! సుష్మకు ఈ రోజు కన్నెరికం – 1 | Telugu Sex Stories

నా కొచ్చిన నష్టం గురించి నాకెమీ బాధ లేదు కానీ నా పరువు దెబ్బతింది. నువ్వు నాక్కలిగించిన నస్టం రెండు లక్షలూ నేను రెండు నెలల్లో తిరిగి సంపాదించుగో గలను. కానీ ఇప్పుడు నేను నీకు కలిగించబోయే నస్టం నువ్వు తిరిగి ఈ జన్మలో సరిచేసుకోలేవు. ఇప్పుడు చూడు .నీ పెళ్ళాన్ని నీ కళ్ళముందే నీ తమ్ముడి చేత పాడు చేయిస్తాను. చూడమ్మ, నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను . మీ ఆయన తల కి గురిపెట్టి ఒక తుపాకీ ఇక్కడ సిద్ధం గా వుంది. కావాలంటే మచ్చు చూపిస్తాను చూడు అన్నది స్పీకర్ లోని గొంతు.
ఢాం అన్న చప్పుడుతో మా అన్నయ్య తలకి వెనకగా వున్న పూల కుండీ వెయ్యి ముక్కలయింది.
చూసారుగా? నీను చెప్పినట్టు చెయ్యక పొతె మీ అయన గారి తల కూడా అలాగే… అని చెప్పి, నీ పెళ్ళనికీ, తమ్ముడికీ నువ్వు చెప్పవయ్యా నేను చెప్పినట్టల్లా చెయ్యమని .  🐎 తెలుగు బూతు కథలు (7), తెలుగు కామ కథలు.

నాకు కాళ్ళూ చేతులూ చల్లబడిపొయాయి. మా వదినగారివేపు చూసాను.
ఆవిడ కళ్ళ వెంట ధారలాగా నీల్లు. మా అన్నయ్య మమ్మల్ని పిలిచాడు.
వాడు రాక్షసుడు. అన్నంత పనీ చేస్తాడు వాడు చెప్పినట్టు చెయ్యండి. అన్నాడు హీనమైన స్వరంతో.
మాకిద్దరికీ నోటంట మాట రాలేదు. వదినగారు తల్లితో సమానం అంటారు. నేను ఇప్పటిదాకా ఆవిడని అలాగే ట్రీట్ చేసాను. ఆవిడని పిలిచినప్పుడు కూడా వదినమ్మా అని పిలిచేవాడిని. అదేమి పిలుపయ్యా బాబూ అంటూ ఆవిడ వేళా కోళం చేస్తున్నా మానే వాడిని కాను. అలాంటిది ఇప్పుడు ఆవిడని నాకు గొంతులో ఏదొ అడ్డు పడ్డ ఫీలింగ్.

వదినగారి పేరు లక్ష్మి దేవి. నేను ఆవిడ కన్నా ఆరేళ్ళు చిన్నవాడిని. చక్కటి పసిమి రంగులో, అయిదడుగుల ఆరంగుళాల పొడవుతో, తీర్చిదిద్దినట్టున్న కనుముక్కు తీరుతో చాలా అందంగా వుంతారావిడ. నా పేరు విశ్వనాధం.
చూడండి, లక్స్మీ దేవిగారూ, మీరు వెళ్ళి మీ మరిదిగారిని గట్టిగా కౌగిలించుకోండి. అని వినపడ్డది స్పీకర్ లోంచి.
నాకు గొంతులో ఏదొ అడ్డు పడ్డట్టు అయింది. ఆవిడ నిజంగా నన్ను కౌగిలించుకుంటారా అని అనుమానం. కళ్ళు మూసేసుకున్నాను. ఒక మెత్తటి శరీరం నన్ను మొత్తం అల్లుకుపోయినట్టు.. కళ్ళు తెరిచాను. నా వీపు మీద చేతులేసి నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకుని వున్నారు వదినగారు… గట్టిగా నొక్కుకోండి అంటూ … స్పీకర్… ఒక చెయ్యి నా వీపు మీదా, ఒక చెయ్యి నా మెడచుట్టూ వేసి నన్ను గట్టిగా వొత్తుకున్నారావిడ. ఆవిడ ఎద పొంగులు ఛాతీ ఛాతీ కి మెత్తగా నొక్కుకున్నాయి.

కళ్ళు మూసుకున్నావంటే తల పేలి పోతుంది జాగ్రత్త అని వినపడింది.
వులిక్కిపడి అన్నయ్య వేపు చూసాను. అప్పుడే కళ్ళు తెరుస్తున్నాడు వాడు తిరిగి. అంటే ఇంతకుముందు కళ్ళు మూసుకున్నాడన్నమాట… ఇంక వొదలండి అంటూ.. మళ్ళీ.. గబుక్కున నానుంచి విడిపడి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు వదినగారు. ఆవిడ వేపు చూసాను. సిగ్గుతో ఎర్రగా అయిపోయింది ఆవిడ ముఖం.

అప్పుడే అంత సిగ్గు పడితే ఎలా? ముందు ముందు ఇంకా చాలా అవసరం వస్తుంది. దాన్ని కొంచెం దాచుకోండి అంటూ మాటలూ దాని వెనకే భయంకరమైన నవ్వూ వినపడ్డాయి… విశ్వనాధం, నువ్వు వెళ్ళి మీ వదినగారి పైట తీసి పక్కన పడెయ్యి అంటూ.. మళ్ళీ స్పీకర్ లోంచి… నెమ్మదిగా వదినగారిదగ్గిరకి నడిచి వెళ్ళాను జాకెట్టుకి పెట్టి వున్న పిన్ను తీసేసి పైట లాగేసి కింద పడేసాను పైట లేకుండా వదినగార్ని నేను అప్పటిదాకా చూడలేదు. ఎత్తుగా వున్న ఆ ఎద చూస్తూంటే జాకెట్టు విప్పు… యంత్రంగా కదిలాను. ఒకటొకటిగా హక్కులు ఓపెన్ చేసి జాకెట్టు అంచులు పక్కకి తప్పించాను. లోపల తెల్లటి బ్రా.. బ్రాలో… లేత పచ్చటి రంగులో వదినగారి యవ్వన కలశాలు…. అప్పటి దాక వదినగారిని కనీసం పైట జారిన పరిస్తితిలో కూడా చూడని నేను ఒక్కసారి ఆవిడ అందాల్ని అలా చూస్తూంటే.. అటు చూడలేక కళ్ళు దించుకున్నాను.
మీరు మీ మరిది గారి షర్ట్ విప్పండి
నెమ్మదిగా నా దగ్గరకి వొచ్చారావిడ, ఒకటొకటిగా నా షర్ట్ బట్టన్స్ విప్పుతున్నారు. కళ్ళు కిందకి దించుకున్నాను. బ్రా లో ఇమడ లేక” పైకుబికిన ఆవిడ ఎద పొంగు కనపడేసరికి చూపు పక్కకి తిప్పుకున్నాను.

పేంట్ కూడా అంటూ. మళ్ళీ స్పీకర్ లోంచి… బెల్ట్ తప్పించి పేంటు కిందకి లాగేసారావిడ. బనీను, జిప్ తీస్తున్నప్పుడు ఆ చెయ్యి నా దానికి తగిలీ తగలనట్టు…….తాకింది. కిందకి వొంగి పేంట్ లాగుతున్నప్పుడు ఆ వుబికిన పురోజాల మధ్య ఖాలీ సన్నగా……. లోతుగా లోయలాగా… మీరిద్దరూ మళ్ళీ వకరినొకరు గట్టిగా కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టు కోండి…. తల తిప్పి అన్నయ్య వేపు చూసాను. ఇందపెదవి పంటితో కొరుకుతున్నాడు. పెదవి చిట్లి రక్తం. వదినగారివేపు చూసాను.. అయిష్టత… నిస్సహాయత….. కళ్ళల్లో నీల్లు … వణుకుతున్న పెదాలు….చెప్పకుండానే నాకెన్నో విషయాలు చెబుతున్నాయి… త్వరగా అంటూ… తప్పనట్టుగా వకరివేపొకరం అడుగులు వేసాము. ఈసారి కౌగిలించుకుంటే ఏమి జరుగుతుందో నాకు తెలుసు. నా వొంటి కి అప్పటిదాకా ఆడదాని స్పర్శ తెలీదు. ఈమధ్య సెక్స్ కోరికలు కలుగుతున్నాయి. నా శరీరం నా అదుపు తప్పుతుంది. వొకళ్ళనొకళ్ళు పట్టుకుని హత్తుకున్నాం. నా చెయ్యి ఒకటి ఆవిడ వీపు మీదా రెండోది ఆవిడ పిరుదుల మీదా వేసి నొక్కుకుంతున్నాను. ఆవిడ చేతులు ఒకటి నా వీపు మీదా ఒకటి నా మెడ చుట్టూ వేసారు. గుండ్రంగా వున్న పిరుదుల పైన చెయ్యి వేసి నొక్కుతున్నాను నేను. ఆవిడ నన్ను తనకేసి నొక్కుకుంటున్నారు. వొత్తు కుంటు న్నాయి. ఆవిడ వురోజాజు ఛాతీ కి మెత్తగా నా ఇంకా గట్టిగా అంటూ… అండర్ వేర్ లో నిక్కబొడుచుకుని వున్ననా పురుషత్వం ఆవిడి తొడల మధ్య గుచ్చుకునేటట్టుగా నొక్కాను నేను. వక్షోజాలు నా ఛాతీ కేసి గట్టిగా అదిమేసారావిడ.

ముద్దు పెట్టుకోండి… పెదాల మీద ఒకరి నోట్లోకి వొకరి నాలిక దూరాలి .
మునివేళ్ళ మీద కొద్దిగా పైకి లేచాను (నేను వదినగారి కన్నా కొద్దిగా పొట్టి). నా పెదాలందుకుని నా నోట్లోకి తన నాలిక తోసేసారావిడ. ఆవిడ నాలిక నా నాలిక మీద రాస్తోంది. ఒక అర నిముషం తరవాత నేను కూడా, అదే విధంగా ముద్దు పెట్టాను. సిగ్గుతో మందార పువ్వు లాగా అయిపోయింది వదినగారి ముఖం.
ఇక చాలు… ఇద్దరము విడిపడ్డాం. ఇప్పుడే మి చెయ్య మంటాడోనని గుండె అదురుతోంది.
వెళ్ళి మీ వదిన గారి చీర విప్పు అంటూ.. అయ్యో అంటూ వదిన గారి గొంతు లోంచి చిన్న కేక..

వెళ్ళి ఆవిడ చీర కుచ్చిళ్ళ మీద చెయ్యి వేసి లాగాను. చీర వూడి వొచ్చేసింది కొద్ది క్షణాళ్ళో.
ఆవిడ బ్రా కూడా … నిస్సహాయంగా వెనక్కి తిరిగారావిడ. పచ్చటి వంటి మీద ఆ ఎండ తగలని వీపు లేత పసిమి రంగులో మెరుస్తోంది. తెల్లటి బ్రా పట్టీ వొనుకుతున్న చేతులతో బ్రా హుక్ తప్పించాను. నా వేళ్ళు వదిన గారి వీపు మీద తగిలి గగుర్పాటు.
తీసెయ్యి దాన్ని అంటూ.. మళ్ళీ.
బ్రా లాగి తీసేసాను.
మీరు మీ మరిది గారి బనీను విప్పండి… నెమ్మదిగా, అతి నెమ్మదిగా నా వేపు తిరిగారు వదిన గారు. చేతులతొ పురోజాల్ని కప్పుకుందుకి విఫల యత్నం చేస్తూ బనీను అంచు పట్టుకుని పైకి లాగారావిడ. కళ్ళు విప్పార్చుకుని చూస్తున్నను. అప్పటి దాకా నా కళ్ళకి ఎప్పుడూ కనపడని స్త్రీ స్తన ద్వయం. అదీ మా వదిన గారిది కావడం. నాలో చెప్పలేని భవాలు కలుగుతున్నాయి.  🐎 తెలుగు బూతు కథలు (7), తెలుగు కామ కథలు.