Skip to content
Home » పనిలేని హీరోయిన్ పూకు ఫోటో తియ్యమందట – 24 | Telugu Sex Stories

పనిలేని హీరోయిన్ పూకు ఫోటో తియ్యమందట – 24 | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories : అమల: నీకు ఎలా కృతజ్ఞతలు (ధ్యాంక్స్) చెప్పాలో తెలియటం లేదు.
ఆనన్య: నేను చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమా ప్రపంచం వేరు, పెద్ద అయ్యాక ఉన్నది వేరు. సినిమాలో నటి అంటే వారికి ఏదో సొంత పెళ్ళాంగానో, వేశ్యగానో అనుకుంటారు.
తర్వాత నేను ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరకు వెళ్ళాను. తను ఏదో పని మీద ఉన్నాడు.
అమల: సార్…
ప్రొడ్యూసర్: ఆమల ఏంటి చెప్పు.
అమల: అదే సినిమా ఆఫర్ అన్నారు కదా. దాని గురించి అడుగుదామని……
ప్రొడ్యూసర్: గుడ్ సరిగ్గా గుర్తు చేశావు. నేను పనిమీద మరచిపోయాను. ఇప్పుడే ఫోన్ చేస్తాను అంటూ వెంటనే ఫోన్ చేసి “హలో బాగున్నారా?”
శరవణ: నేను బాగానే ఉన్నాను. మీరు?
ప్రొడ్యూసర్: అంతా దేవుడి దయ. అదే అమ్మయి గురించి మాట్లాడుకున్నాము కదా. ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతోంది. ఒకసారి వస్తే అమ్మాయిని చూసి వెళ్ళవచ్చు. తర్వాత డబ్బుల గురించి కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువ ఏదైనా ఉన్నా మీకు ఇబ్బంది లేకుండా నేను మాట్లాడతాను.
శరవణ: సరే ఇవాళ ఊర్లోనే ఉన్నాను. షూటింగ్ ఎంత వరకు ఉంటుంది?
ప్రొడ్యూసర్: సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది.
శరవణ: నేను మధ్యాహ్నం భోజనం చేసుకుని వస్తాను.
ప్రొడ్యూసర్: ఇక్కడికి రండి. మనం కలిసి భోజనానికి వెళ్దాం. అన్నీ తీరికగా మాట్లాడుకోవచ్చు.
శరవణ: అయితే నేను మధ్యాన్నం ఒంటి గంటలకు వస్తాను.
ప్రొడ్యూసర్: “సరే, తొందరగా రండి.” అని ఫోన్ పెట్టేశాడు. తను మధ్యాహ్నం వస్త్తాడు. అప్పుడు నేను పిలుస్తాను. ఈ విషయాలు మాట్లాడుదాం
అమల: “సరే సార్” అని నేను వెనక్కివచ్చాను.
మధ్యాహ్నం దాదాపు 1:00 “అమల మేడం మిమ్మల్ని ప్రొడ్యూసర్ గారు పిలుస్తున్నారు” అని బాయ్ వచ్చి చెబితే నేను తన రూముకు వెళ్ళాను. నేను కనపడగానే…
ప్రొడ్యూసర్: లోపలికి రా.. నీగురించే మాట్లాడూకుంటున్నాము. శరవణ అని నిన్ను చూడడానికి వచ్చాడు. కూర్చో…
శరవణ: నమస్తే. (వణక్కం) | Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu.
అమల: నమస్తే. (వణక్కం)
ప్రొడ్యూసర్: అమ్మాయికి కొంచెం డల్ మేకప్ వేశారు. అందుకే అలా ఉంది.
శరవణ: నేను ఓక సినిమా తీయదానికి హీరోయిన్ రోల్ కోసం అమ్మాయిలను చూస్తున్నాము. నీ గురించి తను చెబితే చూద్దామని వచ్చాను.
అమల: సార్ నా పేరు అమల. అంటూ తను నటించిన సినిమాల గురించి అవార్డుల గురించి చెప్పింది.
శరవణ: సరే అమల సినిమాకు ఎంత అనుకుంటున్నావు?
ప్రొడ్యూసర్: వెంటనే ఆడ్డం పడుతూ “అదేమీ ఇబ్బంది పడకండి” మీకు అమ్మాయి నచ్చిందంటే మీరు ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి. ఏదో ఒకటి నేను మాట్లాడి మెసేజ్ చేస్తాను, అంతే.
శరవణ: సరే అయితే ఐదు లక్షలు అని అనుకున్నాం. అంతకన్నా మా వల్ల కాదు.
ప్రొడ్యూసర్: అంటే షూటింగుకు వచ్చిపోవడానికి కారు, మేకప్ అసిస్తెంటు, భోజనం …..
శరవణ: సరే అవన్నీ ఉంటాయి…. ఏమీ ఇబ్బంది లేదు.
ప్రొడ్యూసర్: అమల ఇంకేమైనా అడగాలా?
అమల: సార్, ఈ సినిమాకు కూడా ఐదు లక్షలు అంటే తక్కువ. ఇంకాస్త ఎక్కువ..
శరవణ: మాది చిన్న సినిమా.. ఎక్కువ ఇవ్వలేము. అందుకే …..
ప్రొడ్యూసర్: అమల ఏదో నేను పిలిచానని వచ్చాడు. అంత ఎక్కువగా ఇచ్చుకోలేరు.
అమల: సార్, నేను ఏమీ ఎక్కువ అడగడంలేదు. మీరే చూసి చెప్పండి ….
శరవణ: ఎక్కువ అంటే మా పార్టనర్ వద్దంటాడు.
ప్రొడ్యూసర్: మీకు ఇద్దరికి ఇబ్బంది లేకుండా నేను ఒక మాట చెబుతాను. ఇంకొక లక్ష కలిపి మొత్తం ఆరు లక్షలు ఇవ్వండి. మీ పార్టనరుతో కావాలంటే అమ్మాయి ఫోటో చూపించి మాట్లాడు.
శరవణ: మరి కాంట్రాక్ట్?…
ప్రొడ్యూసర్: ఏం పర్వాలేదు. మీరు డాక్యుమెంటు తీసి పంపించండి. మిగిలింది అంతా నేను చూసుకుంటాను.
శరవణ: సరే…
ప్రొడ్యూసర్: ఇక మనం భోజనానికి బయలుదేరుదాము. అమల నువ్వు కూడా మాతో పాటు వస్తే బాగుంటుంది.
అమల: సార్ షూటింగ్ ఉంది.
ప్రొడ్యూసర్: “అవునా సరే నువ్వు షూటింగ్ చేసుకో. శరవణ మనం బయల్దేరుదాం” అని ఇద్దరూ వెళ్లిపోయారు.
నేను ఆ రోజు షూటింగ్ ముగించుకుని మామూలుగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. తర్వాత రోజు సాయంత్రం నన్ను ప్రొడ్యూసర్ పిలిచి “ఇవాళ నాతో వస్తావా?” అని అడిగారు. “ఇవాళ వద్దు, రేపు షూటింగ్ తొందరగా అవ్వగానే వస్తానని” చెప్పాను. “సరే రేపు వచ్చేటప్పుడు బాగా రెడీ అయ్యి రా” అని వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తరువాత నేను ఇంటికి బయలుదేరాను. తరువాతి రోజు నోరు నెప్పి తగ్గి కాస్త బాగానే ఉంది. ఇవాళ జీన్స్ టీషర్ట్ వెసుకున్నాను. నాకే సెక్సీ అనిపించేలా ఉన్నాను. “వాడితో ఇవాళ ఎలాగైనా తొందరగా కార్పించాలి లేదంటే నోరు వాచిపోతుంది. అనన్యతో ఎలాగైనా ఇంకాస్త తెలుసుకోవాలి” అని మనసులో అనుకుంటూ షూటింగుకు వెళ్ళాను. అప్పటికే అనన్య అక్కడ ఉంది. | Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu.
అమల: హాయ్ అక్కా… ఎంతసేపయ్యింది వచ్చి?
ఆనన్య: “హాయ్… ఇప్పుడే ఐదు నిమిషాలు… ఏంటి… చాలా హుషారుగా ఉన్నావు. ఇవాళ ఏమైనా…. ఆ?” అంటూ తల పక్కకు ఊపింది.
అమల: అమల్ కాస్త సిగ్గుపడుతూ “ఊ…..”
ఆనన్య: కాస్త దారిలో పడినట్టున్నావు… జాగ్రత్త…
అమల: అదే…నీతో మాట్లాడదామని..
ఆనన్య: చెప్పు… నా దగ్గర దాపరికం ఏంటి? నీకు ఏంకావాలన్నా అడుగు. నాకు తెలిసింది చెబుతాను.
అమల: మొన్న చెప్పావు కదా…. దాని గురించి….
ఆనన్య: నాకు తెసింది చెప్పాను.
అమల: ఇంకొక్కసారి చెబితే……
ఆనన్య: అదేమైనా “భారతమా” మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవడానికి “బూతు పురాణం”. అయినా దాంట్లో మళ్ళీ ఏం తెలుసుకోవాలి నువ్వు?
అమల: అదే తొందరగా కార్పించడానికి వాటిని నొక్కాలన్నావు. అప్పుడు దాన్ని వాడు ఆపి క్రిందికి లాక్కుంటే?
ఆనన్య: “మన తెలివి వాడి ముందు పని చేయలేదని తెలుస్తుంది. మనం వెంటనే వాడిని ఇంకోదారిలో బోల్తా కొట్టించాలి లేదా వాడు బాగా…… నాకిస్తాడు. ” అంటూ చేతిని ఊపి మాట్లాడుతోంది.
అమల: అదేనాకు అర్ధం కావడంలేదు.
ఆనన్య: ఇవాళ నువ్వు వాడితో వెళుతున్నావా?
అమల: అవును…
ఆనన్య: అందుకేనా… ఈ ప్రశ్నలు.. ఆ పని చేసేటప్పుడు దాన్ని మధ్యలో మెత్తబడనీయకుండా చూసుకోవాలి. మధ్యలో వదిలితే చాలా ఆలస్యం అవుతుంది. అలా చేయాలంటే ఎక్కువ సేపు నోటిలో కాకుండా అప్పుడప్పుడూ చేతులు మారుస్తూ, నాలుకతో బుడిపెను నాకుతూ ఉంటే మనకు పెద్దగా నొప్పి తెలియకుండా దానిని గట్టిగా ఉంచితే చాలు. మధ్యలో అప్పుడప్పుడు కాయల్ని గమనిస్తూ వాటిని ఒకటి లేదా రెండు సార్లు తాకితే చాలు. మన చేతిలో వాడి రిమోట్ ఉన్నప్పుడు మనకు కావలకిన పనులు చేయించుకోవాలి. మన పని పూర్తి కాకుండా రిమోట్లో సెల్ అయిపోకుండా చూసుకోవాలి.
ఆనన్య: మధ్యలో రిమోట్లో సెల్ ఏంటి? | Telugu Sex Stories
అమల: అవును… నీలాంటి బుర్రతక్కువ దానికి చెబుతున్నాను కదూ. “రిమోట్ అంటే…. వాడి మడ్డ, సెల్ అయిపోవడం అంటే కారడం”. బయట ఉన్నాం, మన చుట్టూ అందరూ ఉన్నారు అని నేను కాస్త తెలివిగా చెబితే అది కూడా తెలుకోకపోతే?
అంతలో డైరెక్టర్ వచ్చాడు. అందరూ తమ పనులలో తొందరపడుతున్నారు.
ఆనన్య: వెళదాం పద.. ఇవాళ నా షూంటింగ్ మొదట ఉంది.
అమల: తరువాత… ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటావు?
ఆనన్య: నా షూటింగ్ మొత్తం అయిపోతుంది. తరువాత డబ్బింగ్ స్టుడియోకు వెళతాను.
అమల: మరి ఏదైనా అడగాలంటే?
ఆనన్య: మనసులో “అనవసరముగా దీనికి చెప్పి తలనొప్పి తెచ్చుకున్నానే” అని అనుకుంటూ నవ్వుతూ చూసి “నాకు తెసింది అంతా చెప్పాను. నీకు ఇంకేదైనా తెలుసుకోవాలంటే ఏ సీడీలో చూడాలి లేదా కామశాస్త్రం పుస్తకమైనా చదవాలి. సరే నేను వెళతాను, లేటవుతుంది.” అని వెళ్ళిపోయింది.
అమల: బాయ్… మళ్ళీ కలుస్తాను.. అంటూ “అనవసరంగా ఎక్కువ అడిగానా? ఆ… పర్వాలేదు… లేకపోతే ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి.” అని మనసులో అనుకుంటూ ప్రొడ్యూసరును కలుద్దామని వెళ్ళింది. | Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu.