Skip to content
Home » గుర్తుకొస్తున్నాయి.. గోలచేస్తున్నాయి – 1 | Telugu Boothu Kathalu

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. గోలచేస్తున్నాయి – 1 | Telugu Boothu Kathalu

🔥 Telugu Boothu Kathalu (24) : సంవత్సరం : 1971
ఈ భాగంలో వచ్చే పాత్రలు
నాన్నగారు : వయస్సు 56
సుందరమ్మ: వంట మనిషి, వయస్సు 40
దమయంతి: పక్కింటి ఆంటీ, వయస్సు 37
నా అక్క : వయస్సు 31
నేను: వయస్సు 18
గౌరి: దమయంతి ఆంటీ కూతురు, వయస్సు 18
అది నేను 12 వ తరగతి చదువుకునే రోజులు. మేము వుండే ఇల్లు 4 వాటాలు గా వుండేది. మా నాన్న గారు Advocate గా పని చేసే వారు. నేను మా నాన్న గారికి 2 వ సంతానం.

రాగిణి.. నీ వయసు కోతకొచ్చిన మాగాణి – 1 | Telugu Kama Kathalu

మొదటి సంతానం మా అక్కయ్య. ఒక్కడినే మగ బిడ్డ ని అని నన్ను చాల గారాబం గా చూసే వారు. మా పక్క వాటాలో ఒక Medical Representative అద్దెకు వుండే వాడు. అతనికి ఒక కూతురు వుండేది. దాని పేరు గౌరి. తను కూడా 12 వ తరగతి చదువుతూంది, గర్ల్స్ హైస్కూల్ లో. వాళ్ళ అమ్మ పేరు దమయంతి. ఎర్ర గా సన్నగా వుండేది. మా School లో ఎక్కువ గదులు లేక ఒక పూటే school నడిపేవారు. 8 గంటలకు వెళ్ళి, మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు వచ్చేసే వాడిని.
కొన్ని రోజుల కు నాకు పక్కింటి ఆంటీ తో పరిచయం కలిగింది. ఆవిడ అస్తమానూ నన్ను పిలిచి ఏవో ఒక Sweets పెట్టేది. అప్పుడప్పుడు బజార్ పనులు చేసి పెట్ట మని అడిగేది. అలా మెల్లి గా ఆంటీ కి బాగా చనువు అయ్యాను.
మా నాన్న గారికి నేను ఆలస్యం గా పుట్టిన సంతానం. మా అమ్మ నా చిన్న తనం లో చని పోయింది. మా అక్కని మా మేనమామ కు ఇచ్చి పెళ్ళి చేసారు. ఆమె నేను 5 యేళ్ళ వయసులోనే కాపురానికి వెళ్ళి పోయింది. ఇంక మిగిలింది నేను, మా నాన్న గారే. నాన్న గారు 10 గంటలకు Court కి వెళ్ళి పోయేవారు. మల్లీ సాయంత్రం 5 గంటలకు వచ్చేవారు. మాకు వంట చేయడానికి సుందరమ్మ అని ఒక అరవ ఆవిడ వచ్చేది. తెల్లగా, లావుగా, పొట్టి గా వుండేది. టైము ప్రకారం భోజనం, టిఫిన్ చేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పోయేది. 🔥 Telugu Boothu Kathalu (24), Telugu Kama Kathalu.

మా అమ్మ పోయిన దగ్గర నుంచి మా నాన్న గారు ఒంటరి వారు అయ్యారు. ఆయన కు ఏమీ తోచేది కాదు. సాయంత్రం నన్ను బజార్ కి కూడా తీసుకెల్లి Sweets తినిపించే వారు.
వచ్చేటప్పుడు ఆయన జర్దా కిల్లి కొనుక్కొని, ఆ కొట్టు దగ్గరి పుస్తకాలు అద్దెకు తెచ్చుకిని చదువుకునే వారు. ఆ రోజులలో టీ వి లేదు. పుస్తకాలు ఒకటే కాలక్షేపం లేదా సినిమా. మా నాన్న గారు సినిమా చూసే వారు కాదు. ఎప్పుడైనా నేను సినిమాకు వెళ్ళాలంటే మాత్రం నాకు డబ్బులు ఇచ్చేవారు.
నాకు అప్పటిలో అంతగా సెక్స్ గురించి పరిజ్ఞానం వుండేది కాదు. ఆ పరిజ్ఞానం ఎలా వచ్చింది అంటే, నేను ఒక రోజు స్కూల్ నించి ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి, మా నాన్న గారి గదిలో మంచం మీద దుప్పటి మార్చడానికి వెళ్ళాను. మంచం మీద పరుపు తీసి దులుపుదామని పరుపు కిందకు లాగాను. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. పరుపు కింద చాలా సెక్స్ పుస్తకాలు వున్నాయి. వాటి పేర్లు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు రమణి, మన్మధ, కామకేళి మొదలైనవి. మొదటి సారిగా చూసి భయం వేసిసింది. మల్లీ పుస్తకాలు పరుపు కింద పెట్టి దుప్పటి మార్చి మళ్ళీ నా గది లోకి వచ్చేసా.
నా గది లోకి వచ్చిన నాకు సస్పెన్సు పోలేదు. మెల్లిగా వీధి తలుపులు వేసి వచ్చి నాన్న గది లోకి వెళ్ళి పరుపు కింద నుండి ఒక పుస్తకం తీసి నా గది లోకి వచ్చి మంచం మీద పడుకొని పుస్తకం తిరగేయడం మొదలు పెట్టాను. దాని లో చాలా కధలు వున్నాయి. బొమ్మలు కూడా వున్నాయి. అవి కేవలం ఆడ వాళ్ళ దిగంబర చిత్రాలు, కౌగిలింతలూ మాత్రమే. ఆ పుస్తకం లో బొమ్మలు చూసిన నాకు వొళ్ళు అంతా వేడి ఎక్కి పోయింది.
బొమ్మల లో ఆడ వాళ్ళ నగ్న సౌందర్యం చూడడం అదే నాకు మొదటి సారి. పుస్తకం అంతా చదివేసి మళ్ళీ ఏమీ తెలియనట్లు గా పరుపు కింద పెట్టేసాను. 🔥 Telugu Boothu Kathalu (24)
ఆ రోజు నించి స్కూల్ నించి వచ్చాకా కొత్త కొత్త పుస్తకాలు తీసి చదవడం నాకు అలవాటు అయిపోయింది. కధలు చదివినా అసలు రతి క్రీడ ఎలా వుంటుంది తెలియదు. చాలా రకాలు గా నా వూహలు వెళ్ళేవి. ఏదయినా అవకాశం దొరుకు తుందా చూడడానికి అని ఎదురు చూసే వాడిని.
ఒక రోజు అలాంటి అవకాశం రానే వచ్చింది. మా స్కూల్ లో ఒక మాస్టార్ సినిమా కు వెళదామని ప్రొపోజల్ చేసారు. ఒకొక్కడు Rs.3/- ఇవ్వాలి. స్కూల్ దగ్గరకు మధ్యాహ్నం 1.30 కి రావాలి. శుక్రవారం రాత్రి నేను నాన్న గారి కి ఈ విషయం చెప్పాను. నాన్న గారు చాలా ప్రేమగా డబ్బులు ఇచ్చి జాగ్రత్త గా వెళ్ళి రమ్మన్నారు. శనివారం మధ్యాహ్నం 1.30 కల్లా నేను స్కూల్ దగ్గరకు వెళ్ళాను. నాకు చాలా నిరాశ ఎదురయింది. ఎవ్వరూ కనబడలేదు. వాచ్ మేన్ ని అడిగితే ఆ ప్రోగాము వేరే కారణం వల్ల కేన్సిల్ అయింది అని చెప్పాడు. నాకు చాల బాధ కలిగి మెల్లగా ఇంటి వేపు దారి పట్టాను.
ఇంటి దగ్గరకు వెళ్ళగానే మా ఇంటి తలుపు తాళం లేకుండా కనపడింది. ఎప్పుడైనా నేను నాన్న గారు లేనప్పుడు బైటకు వెలితే, తాళాలు మా పక్కింటి దమయంతి ఆంటీకి ఇచ్చి వెళతాను. అలాంటిది ఆంటీ ఇల్లు తాళం వేసి వుంది. ఎప్పుడూ ఆ టైముకు ఇంటిలో వుండని నాన్న ఇంటిలో వున్నారు. నా మనసులో ఏదో సందేహం కలిగింది.
నేను మెల్లిగా చప్పుడు చేయకుండా మా డాబా మెట్లు ఎక్కాను. డాబా మీద గదులు లేవు. ఎప్పుడైనా ఎండా కాలంలో మాత్రమే మేము డాబా వాడతాము. డాబా మెట్ల మీద నుంచుని నాన్న గది వెంటిలాటర్ నుంచి నాన్న గది అంతా కనపడుతుంది. మెల్లిగా మధ్య మెట్టు మీదకు వెళ్ళాను. ఇప్పుడు నాన్న గది మొత్తం చాలా క్లియర్ గా కనపడుతోంది. నాకు గుండెలు అదిరిపోయాయి. నాన్న మంచం మీద పడుకొని వున్నారు. ఆయన తల నేను చూస్తున్న వెంటిలేటర్ వైపు వుంది.
కాబట్టి నాన్నకు నేను కనబడను. ఒక మెట్టు మీద మెల్లిగా చతికిలబడి గదిలో కి చూడడం మొదలు పెట్టాను. మా వంటావిడ సుందరమ్మ పూర్తిగా జాకెట్ విప్పేసింది. ఆవిడ సల్లు రెండు చాలా పెద్దవిగా వున్నాయి. నాన్న లుంగి లో వున్నారు. లుంగీ తొడల దాకా ఎత్తే సి వుంది. నాన్న మొడ్డ బాగ నిక్క పొడిచి వుంది. ఆవిడ మెల్లిగా నాన్న దగ్గరకు వచ్చింది. నాన్న ఏదో అడుగుతున్నారు. ఆవిడ బుర్ర అడ్డంగా వూపుతూంది. మళ్ళీ నాన్న ఏదో చెప్పారు. మాటలు వినబడటం లేదు.
తరువాత సుందరమ్మ మెల్లిగా చీర, లంగా విప్పేసింది. అదే మొదటి సారి నాకు ఒక ఆడదాన్ని నగ్నంగా చూడటం. నా గుండె వేగం ఎక్కువ అయ్యింది. వొళ్ళంతా చెమటలు పట్ట సాగాయి. సుందరమ్మ బట్టలన్నీ విప్పేసి మెల్లిగా నాన్న గారి మంచం దగ్గరికి వచ్చింది. నాన్న గారి మీద కు వంగుని ఆయన మొడ్డని చేతితో పట్టుకుని మెల్లిగా వెనక్కీ ముందుకూ అనడం మొదలు పెట్టింది. నాన్న మొడ్డ మెల్లిగా ఇంకా పెద్దగా, గట్టిగా అవుతోంది.
తరువాత సుందరమ్మ నాన్న మొడ్డని నోటిలో పెట్టుకుని వెనక్కీ ముందుకీ తలని ఆడించడం మొదలు పెట్టింది. నాన్న ఎందుకో కళ్ళు మూసుకుని వున్నారు. అలా చాలా సేపు చేసాకా ఆవిడ నాన్న మొడ్డని వదిలేసింది. నాన్న మంచం మీద నుంచి లేచి సుందరమ్మని మంచం మీద పడుకో పెట్టారు. సుందరమ్మ పొట్ట మీదకు వంగి 2 తొడలు బాగా విడదీసారు. తల రెండు తొడల మధ్యా పెట్టి దాని పూకులో నాలిక పెట్టి ఆడించడం మొదలు పెట్టారు. నాకు మొదటి సారి ఈ వింత శృంగారం జుగుప్స కలిగించింది.

కిందకు వెళ్ళి పోయాను. కొంచం సేపయిన తరువాత మళ్ళీ చూడాలనిపించి మళ్ళీ మెట్ల మీదకు వెళ్ళాను. సుందరమ్మ మంచం మీద పడుకుని ఉంది. నాన్న ఆమె మీద ఎక్కి ఆమెను విపరీతంగా వాయించేస్తున్నారు. పైకీ కిందకి వూగుతున్నారు. నాన్న ఒళ్ళంతా చెమటలు. అయినా ఆపటం లేదు. సుందరమ్మ కింద మెలికలు తిరుగుతూ మూలుగుతోంది. నాన్న సుందరమ్మ రెండు సల్లు పట్టుకుని గట్టిగా పిసుకుతున్నారు. సుందరమ్మ ఇంకా రెచ్చిపోతోంది.
ఇలా ఒక 15 నిమిషాల కార్యక్రమం తరువాత నాన్న సుందరమ్మ మీద వాలిపోయి పడుకున్నారు. నాకు ఏమిటో అయోమయంగా వుంది. రతిక్రీడ ఇలా వుంటుంది అని తెలీదు. మెల్లగా మెట్లు దిగి క్రిందకు వచ్చేసా. ఆంటీ ఇంటి కేసి చూస్తే వాళ్ళ ఇంటి తలుపులు తీసి వున్నాయి. తిన్నగా ఆంటీ ఇంటిలోకి వెళ్ళా. ఆంటీతో కొంచం సేపు మాట్లాడి ఇంటికి వచ్చేసా. అప్పటికి సుందరమ్మ, నాన్నా ఏమి తెలియనట్లుగా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. నేను స్నానం చేసి నా గదిలోకి వెళ్ళిపోయా. 🔥 Telugu Boothu Kathalu (24), Telugu Kama Kathalu.