Skip to content
Home » వాచ్ మన్ మడ్ద అదిరింది ! అమ్మ పూకు బెదిరింది – 5 | Telugu Boothu Kathalu

వాచ్ మన్ మడ్ద అదిరింది ! అమ్మ పూకు బెదిరింది – 5 | Telugu Boothu Kathalu

🐎 Telugu Boothu Kathalu (31) : అప్పుడు మాకు సంక్రాంతి సెలవులు ఎప్పుడు మా ఊరు వేలి సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకునేవాళ్ళం ఈసారి అలాగే అనుకునం కానీ నాన్నగారికి లీవ్ దొరకలేదు నను తీసుకుని ఊరు వెళ్లమని చెప్పారు అమ్మతో కుదిరితే నేను పండగరోజున వస్తానని చెప్పారు అమ్మ అలాగే బట్టలు సర్ది బస్సు కోసం బస్టాండ్కి ఆటోలో వేలం మా ఊరుకి వెళడాంకీ కనీసం ఆరు ఏడూ గుంతల పడుతుంది చేలా సేపు బస్సు కోసం ఎదురు చూసాం కానీ బస్సు రాలేదు అపుడే అక్కడ మాకు తెలిసిన అంకుల్ కనపడి మమల్ని పలకరించారు అ అంకుల్ది మా ఊరుఏ వాళ్లకి చాల లారీలు ఉన్నాయ్ సరుకులు ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవారు అంకుల్ అక్కడ మాకోసం బస్సు గురుంచి ఎంక్వయిరీ చేస్తా బస్సు బ్రేఅక్డౌన్ ఐంది .. ఇంకో బస్సు వచ్చేసరికి మూడు నాలుగు గంటలు పడుతుందని చెప్పారు అప్పుడు చేసేదేమి లేక మేము వెయిట్ చేస్తాము అని అమ్మ అంది అంకుల్ అప్పుడు మా లారీ ఒకటి ఊరు వైపు వెళ్తుంది దాంట్లో వేలండి అని అన్నారు అమ్మకు మొదట ఇష్టం లేదు కానీ నేను లారీలో ఎప్పుడు వెళ్లలేదు ఈసారి వెళ్దాంని మారం చేయడంతో అమ్మ సరే అంది ఇక అంకుల్ మమల్ని లారీ దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు దాని డ్రైవర్ ఒక పంజాబీ సర్దార్ పేద శరీరంతో బాంకరంగా ఉన్నాడు..

ఇవ్వాళే అచ్చమైన దీపావళి! పూకంతా పగిలిపోయే దీపావళి – 1 | Telugu Kama Kathalu

అంకుల్ వాడితో మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి ఊరిలో ఇంటిదగ్గర దిగబెట్టామని చేప్పారు ఆ లారీ లో వెనకాల ఒక సీటు పడుకోవడానికి వుంది అమ్మ వెనకాల కూర్చుంది నేను ముందు కూర్చున్నాను అపుడు లారీ స్టార్ట్ త్తోలడం మొదలెట్టాడు. ఆ సర్దార్ ఆలా రెడుగంటలు తొలక పెట్రోల్ స్టేషన్ దగర ఆగి మమల్ని బాత్రూం వేళలంటే వెళ్ళండి అని సర్దార్ అమ్మ తో అన్నారు అమ్మ సేరె అని నాకు తీసుకుని బాత్రూంకు వెళ్ళాం నేను తవ్వారగా టాయిలెట్ వేలి బయటకి వచ్చాను సర్దార్జీ వాలా ఫ్రెండ్స్ కనపడితే మాట్లడుతున్నాడు అపుడే అమ్మ లారీ దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వేలి లారీ ఏకింది అక్కడున్న సర్దార్జీ ఫ్రెండ్స్ వాడితో ఎక్కడ పట్టావురా దీని ఎపుడు మన రూట్ లో చూడలేదు మంచి కొవూపట్టి ఉంది అని నవ్వుతూ అన్నారు.. 🐎 Telugu Boothu Kathalu (31), Telugu Sex Stories.

ఆ పెట్రోల్ బంక్ లో న పని కాగానే లారీలో ఎక్కిఅమ్మ పక్కన కుర్చునాను, ఆ లారి డ్రైవర్ తన స్నేహితులతో వెళ్తాను చీకటి పడేలాఉంది అని లారీ స్తర్తుచేసి ఇక తొలొడం మొదలెటాడు మేలేగా చీకటి పడుతుంది ఆకాశం నాలాటి మేఘాలతో కమ్ముకుంది అప్పుడు ఆ సర్దార్జీ అమ్మ తో ఇంకాకొంది దూరంలో దాబా వస్తుంది తినడానికి ఏమన్నా తీసుకోమని చెప్పాడు, సర్దారు దాబా రాగానే లారి రోడ్డుకు అవతలి పక్కన ఆపాడు, అమ్మకి అక్కడ కురుచోని తినడం ఇష్టం లేక ప్యాక్ చేసుకుందామని నాతో చెపింది నేను ఫ్రై చికెన్ బిరియాని కావాలని చెప్పాను సేరె అని రెండు ప్యాకెట్ల బిర్యానీ కట్టమంది, సర్దార్జీ చికెన్ ఫ్రై చపాతీ ప్యాక్ కట్టమన్నాడు అంతలో ఒక్కసారిగా ఉరుములతో వర్షం మొదలైయిన్ది నేను అమ్మ తావరగా నడుచుకుంటూ వేలి లారి ఎక్కేసరికి సగానికి పైగా తడిసిపోయాం, సర్దార్జీ మేము వెళ్లిన తరవాత ఓకే లీటర్ తంసబ్ బాటిల్ మరి హాఫ్ విస్కీ తీసుకుని లారీ వెనకాల పెట్టి వచ్చి లారీ ఎక్కడు మేము సగమే తడిసము కానీ వాడు మొత్తం తడిసిపోయాడు.
లారీ స్టార్టు చేసి కొద్దీ దూరం తర్వాత రోడ్డు దిగి కొద్దీ దూరంలో అప్పి మమల్ని తినమని చెప్పాడు, వాడు దిగి లారీ వెనకాల వేలి తడిసిన బట్టలు విప్పేసి వేరే లుంగీ ఒకటి కట్టుకున్నాడు లోపల డ్రాయేర్ తడిసిపోవడంతో తీసి పాకాన ఆరేసాడు, ముందు అమ్మ నాకు బిర్యాని తినిపించి, నాకు వేరే బట్టలు మార్చింది తరవాతి నాకు నిద్రవస్తుంది అని సీట్ వెనకాల వేలి పడుకున్నాను, బయట కొద్దిగా వర్షం తగ్గింది, నేను వెనకాల పడుకోవడంతో అమ్మకు ముందు సీట్లో కూర్చుని తినడం కష్టంగా ఉండడం తో లారీ దిగి వెనకాలకి వెళ్ళింది..
ఆ సర్దార్జీ రండమ్మా ఇక్కడ కూర్చొని తినండి అని చెప్పాడు వెనకాల ఎత్తుగా ఉండడం తో వాడు తన చేయి అమ్మకిచ్చాడు అమ్మ వాడి చేయి పట్టుకుని ఏకింది అమ్మ తన బిర్యాని పొట్లం విపి తినడం మొదలుపెటింది వాడు అక్కడే తన చపాతీలు తినడం మొదలెటాడు అప్పుడే అమ్మకు ఒక్క సరిగ ఎక్కిళ్లు మొదలైయ్యాయి దాంతో అక్కడ ఉన్న తుమాసబ్ బాటిల్ తీసుకుని ఒక్కసారిగా సగం తాగేసింది అది చేదుగా అనిపించింది, వాడు ఇంతకుముందే దానిలో విస్కీ కలిపాడు తాగడానికి అమ్మ ఆలా తాగడంతో వాడు భయపడడు ఇంకా చేసేదేమి లేక న్నవుకున్నాడు బయట తుఫానుతో మాలి వర్షం కురవడం మొదలైయింది వర్ష చినుకులు.. 🐎 Telugu Boothu Kathalu (31), Telugu Sex Stories.