Skip to content
Home » మామిడి తోటలో మామిడి పిందెల మజానే వేరు – 1 | Telugu Boothu Kathalu

మామిడి తోటలో మామిడి పిందెల మజానే వేరు – 1 | Telugu Boothu Kathalu

🐎 Telugu Boothu Kathalu (42) : “ఎంటే అంత లేటు అయ్యింది , నాకు ఆకలి వేస్తుంది , పదండి ఇంటికి పోదాము ” అంది శాంత.. “రాజి , లేయవే ఇంటికి పోదాము ” అంటూ రాజిని లేపుకొని కారు ఎక్కారు
ఇంటికి వెళ్లి , లంచ్ చేసి పెద్దయ్యతో హస్క్ వేసుకున్నా కొద్ది సేపు
“ఏమబ్బి , నీకు బీడి గని , సిగరెట్టు గాని తాగే అలవాటు లేదా ? , నేను ఎప్పుడూ చూడలేదే నీవు తాగేది ? ”
“అలవాటేమి లేదయ్యా , కాని ఎవరైనా తాగుతుంటే , నేనో వాళ్లతో పాటు ఓటి కాలుస్తా ”
“ఓహో , నీవు కుడా నా లాగే నన్నమాట , ఎందుకో ఈరోజు సిగరెట్టూ తాగాలనిపిస్తుంది అబ్బి , రెండు తీసుకురా తాగుదాము ” అంటూ
డబ్బు ఇయ్య పోయాడు ,
“డబ్బులు ఉన్నాయి పెద్దయ్యా , ఉంటే అట్టే పెట్టుకో , అవి నాకొడుకు డబ్బులు ” అంటూ డబ్బు ఇచ్చాడు
డబ్బు తీసుకోని వూరు మద్యలోకి వెళ్లిడున్న బడ్డి కొట్టులో రెండు సిగరెట్లు అడిగా
“యా వురన్నా నీది , ఎప్పుడు ఈ ఊర్లో చుల్లేదే ? ”
“పెద్దారెడ్డి ఇంటికి డ్రైవర్ గా వచ్చినా హైదరాబాదు నుంచి ”
“మాములుగా ,తురకొల్ల పిల్లోడు వత్తడే , శామిరో అట్టాంటి పేరు ఎదో , వచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడే సిగిరెట్లు తిసికొంటాడు ”
“షబ్బిర్ , వాని పేరు , నా దోస్తు ఎదో సొంత పని పడింది అందుకే నేను వచ్చినా ”
“తిరణాల చూసి పో అన్నా , ఈ చుట్టు పక్కల ఊళ్ళు అన్ని వత్తాయ , బాగుంటుంది , ఇంతకీ నీ పెరెందన్నా ”
“శివ , తిరణాలకు ఉంటాము లే , ఇంతకీ నీ అంగిడి ఉంటుందా “

పక్కింటి చిన్నోడు కత్తి లాగున్నాడు | Telugu Boothu Kathalu

“తిరణాల కంతటికీ పెద్ద అంగడి నాదే నాన్నా….. వచ్చి చూడు రేపు రాత్రికి “…
“తప్పకుండా వత్తాలే ” అంటూ సిగరెట్ తీసికొని వెళ్ళా
పెద్దయ్యకు ఇచ్చా రెండు
“నీవు తీసుకో అబ్బి ” అంటూ నాకు ఒకటి ఇచ్చాడు
లోనకెళ్ళి అగ్గి పెట్టె తెచ్చి పెద్దయకు సిగరెట్టూ ముట్టిచ్చి , నా సిగరెట్టూ జేబులో వేసుకొన్నా
“నువ్వు ముట్టిచ్చుకో ? ”
“నేను తరువాత తాగుతాలే పెద్దయ్యా ”
“సాయంత్రం 5 గంటలకు , అందరూ గుడికి వెళతారు , తీసికెళ్ళి తీసుకొనిరా రేపు పొద్దునే 6 గంటలకు నా కూతురు అల్లుడు చిత్తూరు నుంచి వత్తాండారు..
నీవు కారులో వెళ్లి తీసుకొనిరా , మెన్న మీరు హైదరాబాదు నుంచి వచ్చినారే , ఆ రూట్లో టౌన్ ఉందిగాడ దిగుతారు ”
అప్పుడే అన్నం తిని బయటకు వచ్చిన రాజి వాళ్ళ తాత మాటలు విని.. తాతా నేను వెలతా ఆ యన్నతో టౌనుకు మా అమ్మా , నాన్నలు తోడుకొని వత్తా “ఎవురో ఒకరు వెళ్ళాలిగా , లేకుంటే ఆ యబ్బికి మీ యమ్మా నాన్న ఎలా తెలుత్తారు , పొద్దున్నే యెల్లాల, రాత్రి రొంత పొద్దున్నే పండుకో “. 🐎 Telugu Boothu Kathalu (42), Telugu Sex Stories.

“అయ్యా నేను తోటకాడికి యలతాండ 5 గంటలుకు వచ్చేత్తాలే ” అని చెప్పి బోరు దగ్గరికి వచ్చేసా
రాత్రి బాగా నిద్ర పోయినందు వలన పడుకోవాలని అనిపించలా
అలా తోటలోకి వెళ్లి వద్దాము అని దారంటూ లోనకు వెళ్ళా
తోట చాలా పెద్దది , పనోళ్ళు ఇద్దరు టౌను కెళ్ళారు ఎరువులు తీసుకోని రావడానికి ( పొద్దున్న టిఫిన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడు కుంటుంటే విన్నా ). మెదట నిమ్మతోట ఆ తరువాత మామిడి తోట బాగా కాపుకు వచ్చినాయి , చెట్లు పెద్దవి బాగా కాచి కొమ్మలు కిందకు వంగ బడ్డాయి.
మామిడి తరువాత అంతా ఫెన్సింగ్ , ఆ దారెమ్మట నడుచుకుంటూ కొద్ది దూరం వెళ్ళే కొద్దిడ ఫెన్సింగ్ కి తీగలు పికి కిందకు జరిపి
ఎవరో మనిసి దురెంత సందు పెట్టినట్లు వుంది.
ఎవరైనా లోనకోచ్చారా , కాయలు తెంపుక పోవడానికి అనుకుంటూ చప్పడు చేయకుండా కొద్ది దూరం లోపాలకి వెళ్ళా
డే మేపు కట్టిన గడ్డి కనబడింది , ఎవరో గడ్డి కోసుకోవడానికి వచ్చినారు , ఇక్కడే ఎక్కడో వున్నారు అనుకుంటూ ముందుకు వేల్లసాగాను
మామిడి తోటలో వరుసకు ఓ టైపు కాయలు వేసినారు ( బ్రీడ్ )
రెండు వరుసలు దాటినా తరువాత , మూడో వరుసలో నా ఎదురుగ్గా చెట్టుకింద అలకడి అయ్యింది.
చెట్లు బాగా గుబురుగా వున్నాయి , దగ్గరకు వెళితే కాని లోన ఎవ్వరుండేది కనబడదు, చెప్పులు చేతిలో పట్టుకొని ముని కాళ్ళతో నడుస్తూ చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళా.. లోన ఎవరో ఎరుపు రంగు బట్టలు వేసుకున్నట్లు వున్నారు , చెట్టు పైకి మల్లుకోని చేతిలోని కట్టెతో కాయలు కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు.
దగ్గరకు వెళ్లేకొద్ది ఎవరో లేడిస్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
ఎవరు అయినా కాని అని వాళ వెనుకవైపు నుంచి చెట్టు లోపలి వెళ్లి గట్టిగా కళ్ళు ముసివేసా.. ఉలిక్కి పడి కెవ్వున అరుస్తూ “ఎవురోల్లు ” అంటూ గింజు కోవడానికి ట్రై చేసింది
కానీ నేను గట్టిగా పట్టుకొని నా వైపుకు గుంజు కున్నా వయసులో వున్నా అమ్మాయి లాగా కనబడుతుంది, బలిసిన పిర్రలు చీరలో విశాలంగా కనబడుతున్నాయి
“మల్లన్నా , నల్లాప్పా ” అంటూ తన చేతులతో నా చేతులు తన కాళ్ళ మీదనుంచి తీసేయడానికి ట్రై చేయసాగింది.
“ఎవరో చెప్పుకో అప్పుడు తీసేస్తాను ” అన్నాను కొద్దిగా గొంతు మార్చి
పెద్దారెడ్డి తోట్లోకి ఎవరోత్తరబ్బా అని తనలో అనుకొంటునట్లే బయటికి అంటూ “బాల్ రెడ్డి తాతా ” అంటు చేతులతో పీకడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉంది.. ఎడమ చేత్తో , కండ్లు ముసి , కుడి చేత్తో తన రెండు చేతులు మనికట్టు దగ్గర పట్టుకొని తన రోమ్ములమిద వేసి వెనుకను నా మీదకు పిక్కొన్నా తను పూర్తిగా నా మీదకు అనుకుంది , కింద నా పైజామాలో మడ్డకు దాని విశాలమైన గుద్ద తగిలే సరికి టంగున లేచింది.. లేచి వడుపుగా గుద్ద మీద వత్తడి తేసాగింది.
ఎప్పుడైతే నా మేడ్డ తన గుద్దకు పోడుచుకుందో తనకా విషయం తెలిసి పోయింది. “రేయ్ , ఎవురది నా బట్టా ఎం చేత్తన్నావు ఎనక, గట్టిగా అరుత్తా , వదులు నన్ను ” అంటూ తిట్ట సాగింది..
“ఏయ్ , అరుసు అలాగే గట్టిగా, బాల్ రెడ్డిని కుడా పిల్చు ” పొద్దున్నే ఎవరితోనో అంటుంటే విన్నా, చాన్నాళ్ళ నుంచి తోటలో ఎవరో కాయలు దొంగతనం చేత్తన్నారంట అందుకని గన్ లో గుళ్ళు ఎక్కిచ్చుకొని రడిగా ఉన్నాడు ”
“ఇప్పుడు నిన్ను ఇలా చుసినాడంటే ఒకటే దెబ్బ చచ్చి ఊరుకుంటావు ”
“బాబ్బాబు , నేను అరసనులే , చేయి తీయి ఎల్లిపోతా ”
“అయినా నువ్వు ఎవరు? తోటలోకి వచ్చినావు ” అంది గింజుకోవడం మానేసి .. “అలా గమ్మగుండు ” నేను ఎవరికి చెప్పను అంటూ తన మెడ పక్కన నుంచి నా చెంపతో తన చెంప రాసాను.
ఆ .అ. ” ఏమి చేత్తండావు ” నువ్వు ఎవ్వురో చెప్పు అంటూ ముందుకు జరిగింది..
“వదిలేత్తే పారిపోవు కదా ? ”
“మాయమ్మ తోడూ యాడికి పోను లేప్పా, ఇడిచి పెట్టు ” కంటి మీద చేయి తీసి కుడి చేతిలో వున్నా తన రెండు చేతులను అలాగా పట్టుకొని నా వైపుకు తిప్పుకున్నా “ఎవురప్పా నువ్వు, మా వూరు గాదే, అయినా పెద్దారెడ్డి తోటలో గడ్డి పిక్కుంటే నికేమి కాయలు పిక్కుంటే నికేమి” అంటూ గట్టిగా మాట్లాడసాగింది.
“ఏయ్, ఏందీ నోరు లేత్తాంది, ఎక్కువ మాట్లాడావంటే, బొక్కలో తోయిత్తా నేను కొన్న తోటలో దొంగతనము చేత్తన్నావని ”
“ఎబ్బుడు కొన్నావు తోటను, నిన్నకుడా మా నాయన ఇంకా కొన్లేదని చెప్పినాడే “.. 🐎 Telugu Boothu Kathalu (42), Telugu Sex Stories.