Skip to content
Home » హలో గురూ! పూకు కోసమేరా జీవితం – 1 | Telugu Boothu Kathalu

హలో గురూ! పూకు కోసమేరా జీవితం – 1 | Telugu Boothu Kathalu

🐎 Telugu Boothu Kathalu (81) : “హలో గురూ! గుడ్ ఈవెనింగ్! …..” చదువుతున్న పత్రిక ముడిచి ప్రశాంతి వైపు చూశాను… గోడ వారనున్న కుర్చీని నిర్లక్ష్యంగా ముందుకులాగి కూర్చుంది తను. స్కర్టూ, బనీను వేసుకుంది. బనీను మీద ‘వండర్ లాండ్’ అన్న ఇంగ్లీషు అక్షరాలు ఎరుపు, నీలం, పసుపు రంగుల్లో అందంగా ప్రింటయి వున్నాయ్. ఆ అక్షరాలు సమంగా ఆమె ఛాతీమీదకి రావడం ఓ ఆకర్షణగా వుంది. స్కర్టు వెనక్కి జరగడంవల్ల తొడలు బయటకి తొంగి చూస్తున్నాయి. మెల్లగా లేచి కూర్చున్నాను. మోకాళ్ళ మధ్య ఎడంలో నుంచి ఆమె ధరించిన ఎర్రని నైలాన్ డ్రాయర్ లీలగా అవుపించింది. స్కర్టు ఎరుపురంగు గనుక డ్రాయర్ కూడా అదే రంగుది వేసుకున్నట్టుంది.
“ఏరోజు కారోజు నువ్విలా నా వంక క్రొత్తగా చూడ్డం బాగోలేదు. నేనేమైనా నీ కంటికి దయ్యంలా కనిపిస్తున్నానా?” బుంగ మూతి పెట్టుకుని గుర్రుగా చూసింది ప్రశాంతి. నేను మాట్లాడలేదు. సిగరెట్ పేకెట్ అందుకొని ఓ సిగరెట్ బయటకు తీసి ముట్టించాను. ఆలోగా తను కాళ్ళు కాస్త ఎడంగా జరుపుకొందిలా వుంది, లోపలి డ్రాయరు మరీ స్పష్టంగా కనిపించసాగింది. అంతింత లావువున్న తొడలు మొదళ్ళు పచ్చగా బంగారు పూత పెట్టిన స్తంభాల్లా మెరిసిపోతున్నాయ్.

పొలంలో పాగా వేశా! పూకుతో పండగ చేశా! – 2 | Telugu Boothu Kathalu

“నీ వాలకం చూస్తుంటే ఇవ్వాళ పాఠం చెప్పే ఉద్దేశ్యం లేనట్టు కనపడుతోంది” చిరుకోపాన్నభినయిస్తూ అడిగింది.
ఇవ్వాళే కాదు – ఇకముందు కూడా చెప్పను” కొంచెం తటపటాయిస్తూ సన్నగా నసిగేను.
“వాట్? హౌ డేర్ యు ఆర్?”
నువ్వేమన్నా సరే? నీకు ట్యూషన్ చెప్పడం నావల్ల కాదు. మరో మంచి టీచర్ని చూసుకో”
“ఆ బోడి సలహా నువ్వేం చెప్పక్కరలేదు గానీ- అసలు నీ అయిడియా ఏమిటో చెప్పు! జీతం బెత్తం లేకుండా రోజూ ఈ కంఠశోష దేనకనా నీ బాధ!”
“అదేం కాదు….”
“అయితే- నువ్వు చెబుతున్న లెసన్స్ నేను సమంగా పికప్ చేయడం లేదనా?”
“అదీ కాదు, ఆ మాటకొస్తే, నీకు ట్యూషనే అనవసరం. యు ఆర్ ఎ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్!”
“స్టాప్ యువర్ బ్లడీ కా-కా అండ్ కమ్ టు ది పాయింట్.”
“నా పాయింటేమిటో నేను చెప్పేశాను”
“అదే అడుగుతున్నాను మేన్! నాకెందుకు ట్యూషన్ చెప్పవ్?”
“నీకు చెప్పదగ్గ స్తోమత నాకు లేదు….” 🐎 Telugu Boothu Kathalu (81), Telugu Sex Stories.

“ఈ సంగతి ఇవ్వాళ షడన్ గా తెల్సిందా నీకు?”
“అంటే- నీకు ముందునుంచీ తెల్సునా, నేను నీకు చెప్పదగిన వాడిని కాననీ”
“చట్! నేనన్నది అది కాదు, నెల్లాళ్ళ నుంచి ట్యూషన్ చెబుతూ ఇవ్వాళ ఇంత షడన్ గా నీకిలాంటి థాట్ ఎందుకొచ్చిందీ అని? నేనేమీ ఇన్సల్టింగ్ గా మాట్లాడలేదు గదా. నిన్నటి వరకూ బాగానే వున్నావ్! ఇంతలో ఈ క్రొత్త మార్పేమిటీ? నాకా రీజనేదో చెబితేనే కానీ వూరుకోను. ఐ విల్ నాట్ గో ఫ్రం హియర్!”
ఈరోజు తను చెప్పమని అడిగిన ఎస్సేలు చెప్పడానికా క్రితం రోజు తీసుకొన్న ఇంగ్లీషు నాన్-డిటెయల్డ్ పుస్తకాన్ని తలగడ క్రింద నుంచి తీసి “నువ్వడిగిన రీజన్ ఈ బుక్ లో వుంది. అది నేను చదివి వుండకూడదు గానీ, ఏదో కుతూహలం కొద్దీ పొరపాటుగా చదివేశాను. అయాం వెరీ సారీ ఫర్ దట్…” అన్నాను తనకా పుస్తకాన్ని అందిస్తూ.
ఓ క్షణం నావంక విస్మయంగా చూసి కుతూహలంగా ఆ పుస్తకంలోని పేజీలు తిరగేసింది. మరుక్షణంలో ఆమె మొహంలో రంగులు వెలిగిపోయాయి. “మై గాడ్! ఇది దీంట్లో వుండిపోయిందా?” అంటూ ఓ నీలి రంగు కాయితాన్ని బయటికి తీసింది. నేను చెప్పింది దాని గురించే.
ఇది- సతీష్ అనేవాడు వ్రాసిన ప్రేమలేఖ. అతడు ప్రశాంతి బోయ్ ఫ్రెండ్ అయ్యుండాలి. ప్రశాంతి అంగాంగాలనూ కవితా ధోరణిలో వర్ణించిన కొన్ని వాక్యాలను బట్టి అతనామెను నగ్నంగా చూడడమే కాదు- అన్నీ కానిచ్చేసి వుండాలి. “రాత్రిళ్ళు నాకు సమంగా నిద్ర పట్టడం లేదు. నీ వెచ్చని కౌగిలిలో కరిగిపోవాలనీ, నీమీద ఆనందంగా యింకోసారి ఊగిపోవాలనీ తహ తహలాడిపోతున్నాను. మనం మన్మధ సామ్రాజ్యంలో విహరించే మధుర క్షణం కోసం ఆశగా నిరీక్షిస్తున్నాను. ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం- కాలేజీ ఎగ్గొట్టి శరత్ థియేటర్ దగ్గరికి వచ్చావంటే, సినిమా చూస్తూ, మళ్ళీ మనం ఎప్పుడెలా కల్సుకోవాలన్న విషయం మాట్లాడుకోవచ్చు. డోంట్ ఫర్-గెట్ – నీ సతీష్” అని వున్న ఆ ఆఖరి వాక్యాలు నాకు రాత్రి నిద్రపట్టనివ్వలేదు! నాకు ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు ఒకటే బాధ!
“ఈ ఉత్తరానికి- నువ్వు ట్యూషన్ చెప్పడం మానేస్తాననడానికీ ఏమిటి సంబంధం? ఒకవేళ- నాకు బోయ్ ఫ్రెండ్ వల్ల కడుపొస్తే ఆ నింద నీమీద కొస్తుందేమోనని భయమా?” ఆ లెటర్ని తిరిగి ఆ పుస్తకంలో పెట్టి నిర్లక్ష్యంగా టేబిల్ మీదికి గిరాటు వేస్తూ వెటకారంగా అడిగింది ప్రశాంతి.
నా మనసులో వున్న విషయాన్ని ఆమె అంత కరక్టుగా ఊహించినందుకు భలే ఆశ్చర్యమేసింది. “నేనలా భయపడ్డంలో అర్ధం లేదంటావా?” సిగరెట్ యాష్ ట్రేలో నలిపేస్తూ చూశాను.
“నో- నేను నీతో చేయించుకొంటానని బుద్ధున్న వాళ్ళెవరూ అనుకోరు! అదంతా నీ భ్రమ! ఇంకా చెప్పాలంటే- సతీష్ తో చేయించుకొంటున్నానని నీ ఏడుపు! అంతేనా?” నా కళ్ళలోకి చూస్తూ సూటిగా అడిగింది.
నిజం వప్పుకోడానికి నాకు అహం అడ్డువచ్చింది. నేను సతీష్ పట్ల అసూయపడుతున్నానంటే- దానర్ధం నాకు ప్రశాంతి మీద ఆ విధమైన అయిడియా వుందని కదా! కానీ, ఆమె మీద అటువంటి ఆశ పెంచుకోవడానికి నాకు తాహతెక్కడుందీ? ‘నేనూహించుకొంటానని బుద్ధున్న వాళ్ళెవ్వరూ అనుకోరు! అని తానంత స్పష్టంగా చెప్పడంలో ఆంతర్యమదే! నాకూ ఆమెకీ – నక్కకీ నాగలోకానికి వున్నంత తేడా వుంది.
ఆమె ఒక లక్షాధికారి కూతురు. నేను కన్నవాళ్ళనీ వున్న వూరునీ వదిలిపెట్టి కడుపుకోసం ఇంత దూరమొచ్చిన మామూలు గుమాస్తాగాడిని. నేను వుండేదీ- వుంటున్నదీ ప్రశాంతి వాళ్ళ బంగ్లా వెనుక ఓ మూలగా వుండే ఔట్ హౌస్ అనబడే పెంకుటింటి పంచలో. అది ఆ బంగళా కట్టేటప్పుడు సెమ్మెంటూ వగైరా నిల్వచేయడానికి కట్టిన స్టోర్ రూమ్. నేను దాంట్లో ప్రవేశించడం చాలా విచిత్రంగా జరిగింది.
ఇదివరకు నేను వుండే గది ఖాళీ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడడంతో ఓ రోజు ఆఫీసుకు సెలవు పెట్టి గది కోసం తిరగటం మొదలుపెట్టాను. అలా అయిదారు వీధులు తిరిగి ఆ వీధిలో ఆ బంగ్లా ముందు నుంచి వెళుతుండగా లోపల్నుంచి వచ్చిన కారు చిన్నగా నన్ను ఢి కొట్టింది. నేను దూరంగా తూలిపడ్డాను. అదృష్టవశాత్తూ దెబ్బలేం తగల్లేదు. కానీ, ఎడమచెయ్యి కొట్టుకుపోయింది. కారు నడుపుతోన్న మాధురీదేవిగారు నన్ను లోపలికి తీసుకెళ్ళి కాసేపు రెస్టు తీసుకొని వెళ్ళమన్నారు.
ఆ సమయంలో ఆవిడ నా వివరాలు వాకబు చేసింది. నేను సంగతంతా చెప్పగానే “మా ఔట్ హౌస్ ఖాళీగా వుంది. అది మాకేం ఉపయోగం లేదు. నీకిష్టమొచ్చినంత కాలం వుండొచ్చు. అని వాళ్ళ పనిమనిషిని పిలిచి అప్పటి కప్పుడది శుభ్రం చేయించింది. అద్దె విషయం అడిగితే ‘నాన్సెన్స్’ అనేసింది. మరింక కిక్కురుమనకుండా నా సామానులు తెచ్చుకొని అందులో మకాం పెట్టేశాను.
ఓ పదిరోజుల తర్వాత మాధురీదేవిగారు డాటరు ప్రశాంతి నా దగ్గరకొచ్చి ‘నీ క్వాలిఫికేషనేమిటి?’ అనడిగింది. చెప్పాను. ‘నేను డిగ్రీ చదువుతున్నాను. ఇంగ్లీషు పొయట్రీ చెప్పగలవా?’ అనడిగింది హుందాగా. ప్రయత్నిస్తానని పుస్తకం తెమ్మన్నాను. నేను చెప్పిన పద్ధతి నచ్చిందనుకొంటాను. ఆరోజు నుంచి ఈ రోజు వరకూ రోజూ వచ్చి ఏదొక సబ్జెక్టు చెప్పించుకుంటోంది.
తమ ఇంట్లో ఉత్తపుణ్యానికి వుంటున్నాననో- తను లక్షాధికారి పుత్రికనన్న అహంభావమో చెప్పలేనుగానీ, అప్పుడప్పుడూ కొంచెం రేషగా తీసిపారేసినట్లు మాట్లాడుతుంటుంది. పడ్డవారు చెడ్డవారు కాదన్న దృష్టితో నేను మాత్రం అదేం పట్టించుకోవడం లేదు. కానీ – ఈ లవ్ లెటర్ విషయం మాత్రం జీర్ణించుకోలేక పోతున్నాను. 🐎 Telugu Boothu Kathalu (81), Telugu Sex Stories.