Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 9 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 9 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (103) : ఇది ఇలా పెద్దది అయ్యి ఉండడం నాన్న చూస్తే పోరా పోయి పాస్ పోసుకో అనేవాళ్ళు నేను బాత్రూంకు వెళ్ళేసరికి ఇది చినది అయ్యేది కాని ఇప్పుడు ఆంటీ నా సుల్లని అలా చీకెయ్యడం నాదేమో ఆంటీ నోటిలో పెదాల మద్యలో పెద్దది అవడం నాకు ఎదోలా ఉంది ఆంటీ ఏమి అనుకుంటుందో అనిపిస్తుంది ఆంటీ మాత్రం ఇదేమి పట్టించుకోకుండా అదేపనిగా తెగ చీకుతూ కింద వేలాడుతున్నా నా బాల్స్ ని తన చేతులతో నొక్కుతుంది అమ్మో అలా నొక్కుతుంటే నాకు ఎదోలా ఐపోతుంది అమ్మో ఆ సుఖం మాటలో చెప్పలేను ఒక్కోసారి ఐతే ఆంటీ నా సుల్లని చీకి చీకి దానిని వదిలి నా బాల్స్ ని నోటిలోకి తీసుకుని తెగ చీకేది ఆంటీ ముందల పళ్ళతో నా బాల్స్ ని నిదాంగా కొరికేది కూడా అమ్మోఓ ఆంటీ అలచేసినప్పుడల్లా నాకే తెలియకుండా నా నోటిలోనుండీ ఒక తియ్యటి మూలుగు వచ్చేసేది ఈ రకంగా నాతో తన పూకు నాకించుకుని తనేమో నా మొడ్డ చీకి ఇద్దరం బలే హాయిగా చేసుకునేవాళ్ళం. ఇక్కడ విజయ ఆంటీ దగ్గర నేర్చుకున్నా పనులు లక్ష్మి ఆంటీ దగ్గర ప్రయోగించేవాడిని అక్కడ లక్ష్మి ఆంటీ దగ్గరవి ఇక్కడ ప్రయోగించేవాడిని ఇక్కడ విజయా ఆంటీ అక్కడ లక్ష్మి ఆంటీ ఇద్దరూ నాకు బానిసలు ఐపోయారు నేను ఒక్కరోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకపోతే వాళ్ళే మా ఇంటికి వచ్చేసి ఎందుకు రాలేదు అని అడిగే అంత అలవాటు పడిపోయారు వాళ్ళు.

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 9 | Telugu Kama Kathalu

ఇది ఇలా ఉండగా ఒకసారి లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చాడు కార్లో ఆ టైంలో కార్ అంటే అబ్బోఓఓ ఊరంతా విచిత్రంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు పలాన వాళ్ళ ఇంటికి కార్లో చుట్టాలు వచ్చారు అని. లక్ష్మి ఆంటీ మా ఇంటికి వచ్చి అమ్మని తీసుకుని వెళ్ళింది వాళ్ళ అన్నయ్యని చూపించడానికి ఆల్రడీ అప్పటికే అమ్మని వదిన అంటుదని మీకు చెప్పానుగా అది అలా పక్కన ఉంచండి అవసరం వచినప్పుడూ వాడుకుందాం ఒకేనా. ఇంక విషయం లోకి వస్తే వెళ్ళిన అమ్మ ఒక గంట పైనే అక్కడే ఉంది ఆతరవత వచ్చి అబ్బోఓ లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ అన్నయ్యని ఒకటే పొగడటం అలా ఉన్నాడు ఇలా ఉన్నాడు అంత డబ్బులు ఉన్నయంట మద్రాస్ లో ఎదో వ్యాపారం అంట డబ్బులు లెక్కలేకుండా సంపాదించేశాడు అదీ ఇదీ అని తెగ చెప్పింది ఒకసారి నువ్వు కూడా వెళ్ళి చూసిరారా అంది ఎందుకు చూడడం చూడకుండానే నా కళ్ళతో చూసినట్టు నువ్వు చెప్పేశావుగా అన్నాను. అమ్మ నవ్వింది నేను చదువుకుని పడుకున్నా నాన్న ఆఫీసునుండీ వచ్చాకా నాకు చెప్పిన సోదంతా నాన్నకి చెప్పింది అమ్మో మళ్ళి మొదలెట్టింది రా బాబు అనుకుని చెపులు మూసేసుకుని పడుకున్నా ఎప్పుడూ నిద్ద్రపట్టిందో పట్టేసింది లేచేసరికి తెల్లారింది. 🔥 Telugu Kama Kathalu (103), Telugu Sex Stories.

రెండు రోజులు ఉండి అతను వెళ్ళిపోయాడు ఈ రెండు రోజుల్లో అమ్మ రోజుకు రెండు సార్లు కాడకి లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేది అతను వెళ్ళాకా మన పని ఈ మూడు రోజులనుండీ సాగటం లేదుగా అందుకని ఆత్రంగా వెళ్ళాను లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళింటికి వాళ్ళ గదిలో గోడకి ఒక పోటో చూసి ఇది ఎవరిది కొత్తగా ఉంది అన్నాను మా అన్నయ్య నిన్న వచ్చారు కదా అంది ఆంటీ అవునా అనుకుని అమ్మ చెప్పింది నిజమే బాగున్నాడు అనుకున్నాను అటు హీరో లాగా కాకుండా ఇటు విలన్ లగా కాకుండా మద్యలో ఉన్నాడు అనుకున్నాను మొత్తానికి బాగున్నాడు అని మనసులో అనుకుని లక్ష్మి ఆంటీతో కోరిక తీర్చుకుని వచ్చేశా.
తరవాత కొన్ని రోజులకి లక్ష్మి ఆంటీ మా ఇంటికి వచ్చింది నేను చదువుకుంటున్నా వదిన వదినా అని అమ్మని పిలిచి మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటిలో ఎదో ఫంక్షన్ ఉందంట నిన్ను విజయని కూడా దగ్గరుండి నన్ను తీసుకుని రమ్మని మరీ మరీ చెప్పాడు అసలు తనే వచ్చి చెపుదామ అనుకునడంట కాని పనులు వల్ల కుదరలేదు ఏమి అనుకోవద్దు అని కూడా చెప్పమన్నాడు అంది అయ్యో దానిదేముంది ఆయన రావాలా ఏంటి అని అమ్మ అని కాని నేను ఎందుకులే వదినా మీరు వెళ్ళి రండి అంది అదేంటి వదినా అనయ్య మరీ మరీ చెపితే అలా అంటావ్ అంది ఆంటీ మీ అన్నయ్య చెప్పారు లే నాకు ఇంటిలో కుదరాలిగా మీ అన్నయ్య నన్ను ఒక్కదానినే ఎక్కడికి పంపరు అంది నేను ఉంటాను విజయ ఉంటుంది మళ్ళి ఒక్కదనివే అన్న మాటేంటి అంది ఏమో మీ అన్నయ్యని నువ్వే అడుగు అంది అనుకోకుండా నాన్న అదే టైంకి ఆఫీసునుండీ ఇంటికి వచ్చారు లక్ష్మి ఆంటీ విషయం చెప్పింది నాన్న సరే వెళ్లండి అన్నారు ఆ తరవాత రోజు అమ్మ ఇద్దరు ఆంటీలు వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు వెళ్ళినరోజు రాత్రికి అక్కడే ఉండిపోయి ఆ తరవత రోజు వచ్చారు ఆరోజు నాకు సెలవు అవడంతో ఇంటికాడే ఉన్నాను వచ్చిన కాడనుండీ అమ్మోఓ మళ్ళి మొదలెట్టింది సోది అక్కడ అలా ఇక్కడ ఇలా అబ్బోఓ చాల చాలా బాగా చేశారు మాకు గెస్ట్ రూం ఇచ్చారు అదులో కూడా ఏసీ ఉంది తెలుసా అంది.
చలి వచ్చేసింది దుప్పటి కప్పుకుని పడుకున్నాం అంది విజయ కి నాకు ఒక గది ఇచ్చారు మమ్మల్ని చాల బాగా దగ్గరుండి మాకు ఎదికావాలో వాళ్ళ అన్నయ్యే చూసుకున్నారు అంది. అయ్యబాబోఓ ఇప్పటిలో వదిలే లా లేదు అని నేను అడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయా వచ్చేసరికి నాన్న కి చెపుతుంది అమ్మ అయ్యబబోయ్య్ మళ్ళీ మొదలెట్తిందా అనుకుని ఆ గోల ఇంక ఆపవే బాబు పొదున్నుండీ ఇదే గోల అన్నాను అమ్మ నొచ్చుకుంటూ నసుక్కుంటూ ఆపేసింది హమ్మయ్య గోల వదిలింది అనుకున్నాను ఆ తరవాత ఏ విషయం మీదైనా ఏది గుర్తు వచ్చినా ఆరోజు అంటూ అదే మొదలెట్టిచెప్పేసేది దీనిని వెళ్ళనివ్వకుండ ఉన్నా పోయేదేమో అనుకునేవాడిని.
ఆ తరవాత ఇంకా రెండు సార్లు ఆ విష్యాలు చెప్పినాకా నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ అన్నయ్య కాబట్టి ఆవిడని పిలవడం కామన్ మరి పనిగట్టుకుని అమ్మని విజయ ఆంటీని మాత్రమే పిలవడం ఏంటి ఈ వీదిలో మనకంటే ముందు నుండీ ఉన్నా ఆంటీలు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళని వదిలేసి వీళ్ళిద్దరినే పిలవడం ఏంటి?? లక్ష్మి ఆంటీ విజయ ఆంటీ ఇద్దరి సంగతి మనకి తెలిసిందే ఇద్దరూ పాలేళ్లతో వాళ్ళ పూకు గుల తీరుచుకునే వాళ్ళే ఆ తరవాత నన్ను వాడుకుని వాళ్ళ సరదాలు తీర్చుకుంటున్నారు ఇలాంటి వీళ్ళతో అమ్మ ఒక్కద్దే వెళ్ళిందంటే?? మనసులో ఎదో తెలియని ఆవేదన అమ్మ ఏమో అక్కడ ఏసీ రూమ్మ్ అతను చాలా స్పెషల్ గా చూశారు అతను ఇలా అతను అలా అబ్బో కేక సూపర్ అంటుంది ఒకవేళ లక్ష్మి ఆంటీ అన్నయ్యకి అమ్మని సెట్ చెయ్యలేదు కదా?? అమ్మనియామ్మ అది అంత దొంగముండే కూడా అమ్మ అలా చేస్తుందంటావా?? చి చి అలా చెయ్యదు అమ్మ చాలా మంచిది అలా చెయ్యదు అనుకున్నాను. ఆ పాలేళ్లతో మన కంట పడక ముందు లక్ష్మి ఆంటీ విజయా అంటీ కూడా చాలా మంచి వాళ్ళే మనం ఆసీన్ చుశాం కబట్టి వీళ్ల రంకు బాగోతం తెలిసింది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ ఎలాంటి వాళ్ళో తెలిసింది అంటే అసలు ఏమి జరిగి ఉంటుంది అంతా అయ్యో మయ్యంగా ఉందే అమ్మ ఎమో విజయ ఆంటీ కన్నా బాగుంటుంది కదా లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ అన్నయ్య మొన్న ఇక్కడకి వచ్చినప్పుడూ వీళిద్దరిని చూశాడుగా అందుకే అక్కడకి పిలిపించుకున్నడంటావా?? మరి అలా కాకపోతే వేరే ఆంటీలని కూడా పిలవాలి కదా?? ఇదేంటి ఇలా అనిపిస్తుంది చి చి నేను తప్పుగా అలోచిస్తున్ననేమో మామోలుగానే పిలిచి ఉండవచ్చు కదా మనం అనవసరంగా ఎదో ఊహించేసుకుంటున్నమేమో అనుకుని నన్ను నేనే తిట్టుకుని ఆ ఊహలు అక్కడతో ఆపేశాను ఒకసారి అంటూ అనుమానం మనసులోకి వచ్చాకా అది పోదు కదా అందుకే నాకు తెలియకుండానే అప్పటి వరకూ ఎప్పూడూ చూడని రకంగా అమ్మని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి నా కళ్ళు.
నా మనసు నా కళ్ళు నా మాట వినకుండా అమ్మ ప్రతీ విషయాన్ని గమనిస్తున్నాయి. అమ్మ చాలా అందంగా ఉంటుంది విజయ ఆంటీ ఎందుకు పనికి వస్తుంది అమ్మ ముందు ఇప్పటివరకూ ఎప్పుడూ అంత పరీక్షగా చూడలేదు కదా అందుకే నాకు ఈ విషయం తెలియలేదు. ఇప్పుడే ఇంత అందంగా ఉంది కదా పెళ్ళి కాకముందు ఇంక ఎలా ఉందో అమ్మ ఇంతకన్న బాగుందా లేక పెళ్ళి అయిన తరవాత అందం వచిందా?? అదితెలుసుకోవాలి అనిపించింది. అది తెలుసుకోవాలంటే నాకున్న ఒకే ఒక అవకాశం మా పోటో ఆల్బం దానిని అంతకు ముందు చాలా సార్లు చూశాను కాని మనం ఈ దృష్టి తో చూడలేదు కదా అందుకే మళ్ళి చూడాలి అని నిర్ణయించుకున్నా నేను పడుకునే గదిలోనే బీరువా ఉంటుంది దానిమీద మా పోటో ఆల్బం ఉంటుంది ఒకరోజు రాత్రి చదువుకుంటున్నట్టు నటిస్తూ అమ్మ వాళ్ళు పడుకునే వరకూ నేను మెలుకువగానే ఉన్నాను. 🔥 Telugu Kama Kathalu (103), Telugu Sex Stories.