Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 11 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 11 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (105) : పిన్ని విజయా ఆంటీ మాటలు వింటున్న నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఒకవేళ విజయా ఆంటీ పిన్ని పూకు గుల వంకాయతో తీర్చేస్తే పిన్నిలో కామ దాహం చల్లారిపోతుంది కదా.. అమ్మో అలా అవనివ్వకూడదు పిన్ని మాంచి కాక మీద ఉన్నప్పుడే పిన్నికి మన దెబ్బ రుచి చూపించి మనకి బానిసని చేసుకోవాలి ఇప్పుడెలా అనుకుని ఎదోలా వీళ్ళని ఆపాలి అనుకుని వెంటనే నేను ఆంటీ వాళ్ళ సందులోనుండీ ఆంటీ వాళ్ళ ముండు వైపుకి వచ్చేసి తలుపు కొట్టాను దబ దబ మని కొట్టేసరికి పిన్ని ఆంటీ ఇద్దరూ వచ్చి తలుపు తీసి పిన్ని నువ్వా?? ఏంటా తలుపు కొట్టడం ఎదో కొంపలు అంటుకుని పోతున్నట్టు అంది నిష్టూరంగా నా మనసులో ఇంకొంచెం సేపు ఆగితే నిజంగానే కొంపలు అంటుకునేవి 20 రోజులనుండీ రగిలిపోతున్నా నీ కామ కోరికలు ఇంకో ఆడదానితో తీర్చుకుంటే ఎలాగే నా కసిపురుగా నీ గుల తీర్చడానికి నా అణువణువూ పులకరిచి పోతుంటే నువ్వు వంకాయతో సరిపెట్టుకోవడానికి చూస్తే ఎలా?? అనుకుంటున్నాను.
పిన్ని ఏరా ఏమి మాట్లాడకుండా అలా నుంచున్నావ్?? హడావిడిగా తలుపు కొట్టి అలా బెల్లాం కొట్టినా రాయిలా నుంచున్నవే?? అంది కొంచెం కోపంగా తలుపులు గెడ పెట్టుకుని మరీ ఏమి చేస్తున్నారు?? అన్నాను ఎదో చేస్తాం అవన్ని నీకెందుకురా అంది పిన్ని సర్లే మాస్టారు పక్క వీదిలో కనపడి పుస్తకం ఉంది తీసుకుని రమ్మన్నారు అందుకే వచ్చా అన్నాను ఊమ్మ్ సర్లే అదేదో తీసుకెళ్ళు అంది పిన్ని లోపలికి వెళ్ళి విజయా ఆంటీని పిలిచి ఏంటి ఇందకడ సైగ చేశావ్ అన్నాను మీ పిన్ని ఎలా మాట్లాడుతుందో కిటికి నుండీ చూడమని సైగ చేశా అంది అవునా అయ్యో అది నాకు అర్దం కాక నన్ను రమ్మన్నవేమో అని వచ్చేశా అన్నాను మరి మాస్టారు?? అంది అంతా సోది అన్నాను నువ్వు ముదిరిపోయావురా అంటూ నా చెవు మెలివేసింది ఈలోపు పిన్ని మా దగ్గరకి వచ్చి మాష్టారు కూడా వచ్చేస్తున్నారంటకదా రేపు వస్తానులే అంది నువ్వు వచ్చేస్తావా అంది పిన్ని నాతో..

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 11 | Telugu Kama Kathalu

ఆ వచ్చేస్తా పిన్ని అంటూ పిన్ని వెనకాలే నేను వచ్చేశా ఇంటికి ఈలోపు నాన్న ఇంటికివచ్చేశారు పిన్ని ని నాతో చూసి హెయ్య్ నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావ్ అన్నరు ఇందాకడే బావ గారు అంది పిన్ని మీ ఆయన మళ్ళి ట్రిప్ కి వెళ్ళాడా?? అన్నారు అవును బావగారు అంది పిల్లలు కూడా వచ్చారా?? అన్నారు లేదు బావగారు వాళ్ళ ని మా అత్తగారి దగ్గర ఉంచాను స్కూల్ పోతుంది కదా అంది ఆ అవునవును ఆ మాట నిజమే అన్నారు నాన్న కొంచెం సేపు ఆగి అందరం అన్నలు తినేసి పడుకున్నాం పిన్ని నా రూం లో నా బెడ్ మీదే పడుకుంది ఒక్కద్దే కదా అందుకని. ఇంతకు ముందు పిన్ని ఒక్కద్దే వచ్చినప్పుడూ కూడా నా మంచం మీదే పడుకునేది కానీ ఇప్పుడు లా ఎప్పుడూ అనిపించలేదు నాకు ఏదోలా ఉంది. ఎప్పుడూ నిద్దర పట్టేసిందో పట్టేసింది. 🔥 Telugu Kama Kathalu (105), Telugu Sex Stories.
నాకు ఎందుకో మెలుకువ వచ్చింది పక్కన పిన్ని లేదు ఇదేంటి ఎక్కడకి వెళ్ళింది కొంపతీసి సుబ్బు గాడు గాని వచ్చాడా?? అన్న అలోచన వచ్చింది ఆలోచనకి నా నిద్దర అంతా ఎగిరిపోయింది సౌండ్ చెయ్యకుండా లేచి పిన్ని ఏదీ అని చూస్తున్నా మా అమ్మ నాన్న గదికి నా గదికి మద్యలో ఉన్నా తలుపు దగ్గర ఎదో ఉన్నట్టు అనిపించింది చీకటిలో అదేంటో అర్దం కావడం లేదు అదేదో ఆకారంలా కనిపిస్తుంది నాకు నిదనంగా బయం వెయ్యడం మొదలైయ్యింది ఏంటసలు అది అని బయపడుతూనే మెళ్ళిగా మంచం దిగి రెండడుగులు వేశాను గదిలో బెడ్లైట్ ఎవరు ఆఫ్ చేశారు?? అనుకుని ఇంకో అడుగు వేశాను ఆ ఆకారం కదులుతుంది అక్కడ ఎదో చేస్తుంది ఎవరు కొంపతీసి దెయ్యమా?? అమ్మోఓ అసలే ఇక్కడ పిన్ని కూడా లేదు ఇప్పుడెలా అనుకుని సర్లే ఏదైతే అది అవుతుంది అనుకుని మెల్లిగా ఇంకో అడుగు వేశాను ఆ చీకటిలో కూడా నేను ఒక విష్యం గమనించాను మా రెండు గదుల మద్యలో ఉన్నా తలుపు తెరిచే ఉంది దానికి ఉన్నా కర్టెన్ పక్కనే ఈ ఆకారం ఉంది తలుపు తీసి ఉంది ఏంటి? ఎప్పుడూ వేసేసి ఉంటుంది కదా అనుకుంటూ ఇంకో అడుగు వేశాను అక్కడనుండీ అమ్మ వాళ్ళ రూం లో వెలుగుతున్నా బెడ్ లైట్ వెలుతురు చిన్నగా కనిపిస్తుంది ఆ లిటింగ్ లో తలుపు దగ్గర ఉన్నా ఆకారం ఎవరా అని పరిసీలించాను ఎవరో కాదు అది పిన్ని. ఓరినీయమ్మ చంపేశావ్ కదే బాబు దెయ్యం అనుకున్నాను కదే అని మనసులోనే తిట్టుకుని అసలు ఇది పడుకోకుండా చీకటిలో ఇక్కడ ఏమిచేస్తుంది అని మెల్లిగా ఇంకో అడుగువేసి చూశా అమ్మ వాళ్ళ గదివైపు తిరిగి ఉంది వెనుక నేను వస్తున్నాను అని పిన్ని అసలు గమనించలేదు నేనుకూడా మెల్లిగా అస్సలు సౌండ్ చెయ్యకుండా వస్తున్నాను కదా అందుకేనేమో.
అస్సలు ఏమి చేస్తుంది అని ఇంకో అడుగు వేసి చూశా అమ్మ వాళ్ళ బెడ్ లైట్ వెలుతురు పిన్ని మీద చిన్నగా పడి మసక మసక గా కనిపిస్తుంది ఏమిచేస్తుందా అని చూస్తే ఆ గదిలోకి అదే పనిగా చూస్తూ ఇక్కడ ఎదో చేస్తుంది అసలు ఏమి చూస్తుంది ఇక్కడ ఏమి చేస్తుంది అని ఇంకొంచెం ముందుకి వెళ్ళి చూశా పిన్ని చీర మోకాళ్ళ పైదాగా లేపుకుని తన చేతిని రెండుకాళ్ళ మద్యలో నుండి లోపలికి పెట్టి ఎదో చేస్తుంది.
పిన్ని చెయ్యి కదులుతుంది. ఆ సీన్ చూశాకా నాకు అర్దం అయ్యింది ఎందుకంటే ఆంటీల దగ్గరకి వెళితే మనం చేసే మొదటి పని అదే కదా అమ్మనీయమ్మ ఇదేంటి ఇక్కడ కుర్చుని కొట్టుకుంటుంది మొత్తనికి అక్కడేదో చూస్తుంది అని మెల్లిగా వంగి లోపల గదిలో ఏమి జరుగుతుందా అని చూశా బెడ్లైట్ వెలుతురులో చిన్నగా కనిపించింది ఏంటంటే మంచం మీద అమ్మ నాన్న ఓకీ కదులుతున్నారు ఇదేంటి వీళ్ళు పడుకోలేదా?? ఇప్పటివరకూ పడుకోకుండా ఏమిచేస్తున్నారూ??
అంటే అమ్మ నాన్న …..??? అమ్మ నియమ్మా అవునా?? మరి వాళ్ళు చేసుకుంటుంటే పిన్ని ఏంటి అదేపనిగా చుస్తుందీ?? రోజూ అమ్మ తలుపు గెడ పెట్టేది కదా ఈరోజు ఎందుకు గెడ వెయ్యలేదు?? సంతింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అనుకుని అసలు దీని సంగతి చూద్దం ముందు అని పిన్నిని పరిసీలించాను పిన్ని వెనక ఏమి జరుగుతుందో అస్సలు పట్తించుకునే స్తితిలో లేదు గదిలోకి చూస్తూ కింద చేతిపని కానిచ్చేస్తుంది అమ్మనీయమ్మ ఇది చేతితో గుల తీర్చేసుకుంటే ఎలా నో అలా జరగ కూడదు అనుకుని నిదానంగా పిన్ని భుజం మీద చెయ్యి వేశాను.
పిన్ని ఒక్కసారే అదిరిపడింది నన్ను చూసి కొంచెం తేరుకుని ఊస్స్స్స్స్ అని నోటిమీద వేలు వేసి సైగ చేసింది సౌండ్ చెయ్య వద్దు అని పిన్ని అక్కడ నుండీ పైకి లేచి నా చెయ్యి పట్టుకుని వంటింటిలోకి తీసుకెళ్ళింది నేను అప్పుడు అడిగా ఏంటి పిన్ని అక్కడ ఏమి చేస్తున్నవ్ చీకటిలో కూర్చున్నవేంటి అన్నాను అదీ అదీ ఏమిలేదులే అంది అక్కడ అర్దరాత్రి చీకటిలో ఒక్కదానివే కూర్చుని ఏమిలేదంటావేంటి అన్నాను నువ్వు చిన్నపిల్లడివి నీకు చెప్పినా అర్దం కాదులే అంది. ఏమి అర్దం కాదు ఒకసారి చెపితే కదా అర్దం అవుతుందో లేదో తెలిసేది చెప్పకుండానే అర్దం కాదు అనేస్తే ఎలా?? అన్నాను నీతో ఆ విష్యాలు చెప్పకూడదు రా అంది. ఏ విష్యాలు నువ్వు ఆ కర్టెన్ దగ్గర కూర్చుని అమ్మ వాళ్ళ గదిలోకి చూస్తూ నీ లంగా లోపలికి చెయ్యి పెట్టుని ఆడించుకుంటున్నవ్ కదా అదేనా?? అన్నాను నేను ఆ మాట అనేసరికి పిన్ని కి ఒక్కసారే షాక్ తగిలింది దానిని కవర్ చెయ్యడానికి ఏంటి ఏదేదో వాగుతున్నవ్ నొరు ముయ్ అంది ఎందుకు పిన్ని అబద్దాలు ఆడుతున్నవ్ నువ్వు ఇందాకడ చేసింది అదే కదా మళ్ళి నన్ను తిడుతున్నవ్.
సాయింత్రమేమో విజయా ఆంటీతో వాళ్ల బెడ్ రూం లో మరీ తట్టుకోలేక పోతున్నాను కనీకం వంకాయన్నా పెట్టవే అన్నవ్ అన్నాను. పిన్ని కి మళ్ళి షాక్ తగిలింది ఆ మాటలు నువ్వు ఎప్పుడు విన్నవ్ అంది నేను విన్నాను పిన్ని అన్నాను మొత్తం విన్నవా?? అంది హా సుబ్బు గాడితో నువ్వు నీ పూకు గుల తీర్చుకోవడం గురించి నువ్వు చెప్పిన విషయం కాడనుండీ నేను తలుపు కొట్టేవరకూ అన్ని విన్నాను అన్నాను బాబు నువ్వు ఎక్కడనుండీ విన్నవ్ రా బాబు సర్లే ఈ విష్యాలు ఇంకెవరితోనూ చెప్పకు అంది. బాబాయ్ ఊరు వెల్లినప్పుడల్లా నువ్వు ఇక్కడకి వస్తుంటే ఊరికేనేమో అనుకున్నా ఆ సుబ్బు గాడితో నీ గుల తీరా దెంగించుకోవడానికా?? అన్నాను ఒరేఏయ్య్య్ ఆ మాటలు ఏంటిరా మరీ అంత నాటుగా మాట్లాడుతున్నావ్ అంది నీ పూకు లో గుల తీరేదాకా నువ్వు వాడితో దెంగించుకుంటే లేని తప్పు నేను మాట్లాడితే వచ్చిందా?? అన్నాను బాబు నీకు నంస్కారం నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకో ఈ విషయం మట్టుకు ఎవ్వరికి చెప్పకు కొంపలు అంటుకుని పోతాయ్ అంటూ నా నైట్ ఫ్యాంట్ ముందలి బాగం గుడారం లేపుకుని నుంచున్నా దానిమీద పడింది పిన్ని చూపు ఏంటిరా అది అంది ఇది నా సుల్ల పిన్ని అంటూ ప్యాంట్ కిందకి లాగి నా లేచిన మొడ్డని బయటకి పెట్టాను పిన్ని కళ్ళు పెద్దవి చేస్తూ దానిని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయింది ఏంటి పిన్ని తినేసేలా అలా చూస్తున్నవ్ అన్నాను తినాలనే ఉందిరా నువ్వు ఏమనుకుంటావో అని ఆలోచిస్తున్నా అంది. 🔥 Telugu Kama Kathalu (105), Telugu Sex Stories.