Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 16 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 16 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (110) : నీకు ఎవరి గురించి కావాలో డైరక్ట్ గా అడగ వచ్చుగా ఈ డొంకతిరుగుడు ఎందుకూ అంది అదీ అదీ అన్నాను ఏదీ అంది అమ్మ….. అన్నాను అదే అడుగుతావ్ అనుకున్నా అడిగావ్ అంది చెప్పు పిన్ని అన్నాను కొంపలో ఎవ్వరినీ వదలవా?? అంది అబ్భ్ చెప్పు పిన్ని అన్నాను తప్పురా అమ్మ గురించి అలనాటివి అనుకోకూడదు అంది అంటే అమ్మ పతివ్రతేనా?? అన్నాను వద్దు అన్నాను కదా మళ్ళి ఎందుకు దానిని సాగలాగుతావ్ అంది సరే పిన్ని ఐతే పడుకో అని విసురుగా నేను కూడా ఇటు తిరిగి పడుకున్నా. ఏంటిరా కోపం వచ్చిందా?? అంది దేనికి కోపం అన్నాను విసురుగా నువ్వు అడిగింది నేను చెప్పలేదని… అంది నేను ఏమి మాట్లాడలేదు ఏరా ఏమి మాట్లాడవు ఏంటి అంది నన్ను తన వైపుకు తిప్పుకుంటూ నేను మళ్ళీ ఇటు వైపుకి తిరిగిపోయి నాకు నిద్దర వస్తుంది అన్నాను విసుగ్గా. అమ్మ గురించి అలాంటి విష్యాలు తెలుసుకోకూడదు రా అంది. నేను తెలుసుకుందాం అనుకున్నా నువ్వు చెప్పవు గా ఇంకెందుకు పడుకో అన్నాను చిరాకుగా. అదికాదురా అంది పిన్ని నాకు నిద్దర వస్తుంది ఇక్కడ పడుకోనా లేక డాబా పైకి వెళ్ళి పడుకోమంటావా?? అన్నాను. సరే పడుకో అని తనూ నిద్దరపోయింది నాకు మాత్రం నిద్దర పట్టలేదు పెద్దమ్మ రంకు బాగోతం విన్నతరవాత పెద్దమ్మ లంగా ఎలా ఎత్తాల అని. ఆతరవాత ఇదేంటి పెద్దమ్మ విష్యాలు చాలా సరదాగా చెపేసి అమ్మ గురించి అడిగేసరికి నీతి పూకు కబుర్లు చెపుతుంది మొత్తనికి ఎదో ఉంది అది దీనికి తెలుసు కాని నాకు చెప్పడం లేదు సర్లే ఎందుకు చెప్పదో చూద్దం అనుకున్నాను ఈలోపు తెల్లారిపోయింది నాన్న అమ్మ నిద్దర లేచారు నాన్న నన్ను నిద్దరలేపి చదువుకోమన్నారు అప్పటివరకూ నిద్దరపోకపోయినా ఎదో గాడ నిద్దరలోనుండీ లేచినట్టు నటిస్తూ లేచాను నేను పుస్తకాలు ముందేసుకుని కుర్చున్నాను గాని నా బుర్రకి ఏమి ఎక్కడం లేదు మనసంతా ఎవేవో ఆలోచనలు.

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 15 | Telugu Kama Kathalu

పిన్ని కొంచెం లేట్ గా లేచింది అమ్మ పిన్ని ని చూసి ఏటీ నా కన్న ముందు లేచి పనులు చుసుకునేదానివి ఏంటా మొద్దు నిద్దర అంది హా ఏమిలేదే కొంచెం నిద్దర బాగాపట్టింది అంతే అని నన్ను చూసింది నేను మొఖం తిప్పుకున్నాను అమ్మ ఇంటి వెనకల పని ఎదో ఉంటే వెళ్ళింది పిన్ని వెంటనే నా దగ్గరకి వచ్చి ఏంటిరా మొఖం తిప్పుకుంటున్నవ్ అంది నేనేమి మాట్లాడలేదు నిన్నే అడిగేది అంది నేను అక్కడనుండీ లేచి బయటకి వచ్చేశా కొంచెం సేపటికి అమ్మ నన్ను లోనికి పిలిస్తే వెళ్ళాను ఏరా నువ్వు ఇవాళ్ళ బడికి వెళ్ళకు నాన్న నేను ఊరు వెళుతున్నాం సాయింత్రం వచ్చేస్తాం నువ్వు ఇంట్కాడే పిన్ని కి తోడుగా ఉండు అంది నాకు బడి పోతుందిగా అన్నాను ఒక్కరోజు మానేస్తే కొంపలేమి మునగవులేరా అంటూ తన పని తను చేసుకోవడానికి వంటింటిలోకి వెళ్ళింది. ఈలోపు నాన్న స్తానం చేసేసి వచ్చి ఎన్ని సార్లు చెప్పినా టైం ఐపోయే వరకూ రడీ అవ్వవు కదా బస్ ఏమన్న మీ బాబుదనుకున్నావా మనకోసం ఆగడానికి అని అమ్మని తిడుతున్నారు ఆ వచ్చేస్తున్నా బట్టలు కట్టుకుని వెళ్ళడమే అంది అమ్మ ఏమే ఇవిగో ఇవి సద్దు ఈలోపు నేను చీర మార్చుకుంటాను అని పిన్నిని పిలిచింది అమ్మ. పిన్ని వెళ్ళి అమ్మ కి కావలసినవి సర్దుతుంటే అమ్మ చీర కట్టుకుని బయటకి వచింది ఊమ్మ్ వెళ్ళి వస్తాం వీడు ఇంటికాడే ఉంటాడులే అని నాన్న వెనక అమ్మ వెళ్ళింది. నేను పిన్ని ఇంటిలోకి వెళ్ళాం ఊమ్మ్ ఇప్పుడు చెప్పరా ఏంటి నీ బాధ అంది పిన్ని నేను ఏమి మాట్లాడకుండా మొఖం తిప్పుకున్నాను ఒరీయ్య్ రంకు మొగుడా అలా మొఖం తిప్పుకోకురా ఏదో లా ఉంది ఇప్పుడూ నీకు ఏమి కావాలి అంది నేను ఏమిమాట్లాడకపోయేసరికి ఆ నెకు కావలసింది రాత్రే చెప్పావ్ గా మరచిపోయా అని చిన్నగా నవ్వి అమ్మ గురించి తెలుసుకోవాలని అంత ఆశ ఎందుకో అబ్బయిగారికి అంది నా మెడ చుట్టు చేతులు వేసి తన దగ్గరకి లాకుంటూ నేను ఏమి మాట్లడకుండా అలగే ఉండిపోయ ఒరేఏయ్య్ చెపుతానులేరా బాబు అని సొంత అమ్మ గురించి అసలు ఇలాంటి అనుమానమే రాకుడదు కాని నీకు వచింది అది ఎందుకో చెప్పు ముందు ఆ తరవాత నీకు కావలసిన విష్యాలు నేను చెపుతా అంది. 🐎 Telugu Kama Kathalu (110), Telugu Sex Stories.

నేను పిన్ని మొకంలోకి చూశా చెప్పరా అంది లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం ఆ తరవాత జరిగిన విష్యాలు పిన్నికి చెప్పాను పిన్ని పకపక నవ్వి హుమ్మ్ మొత్తనికి మీ అమ్మ మీద ఒక కన్ను వేసి ఉంచావ్ అంది అది సరే నువ్వు ఎదో చెపుతాను అన్నవ్ గా చెప్పు అన్నాను అప్పుడు ఎవరెవరు వెళ్ళారో చెప్పు అంది విజయ ఆంటీ లక్ష్మి ఆంటీ అమ్మ అన్నాను హుమ్మ్ సరే ఐతే నేను విజయని కనుకుంటాను అంది నేను అల్రడీ ఆంటీని అడిగాను అన్నాను ఏంటిరోఓయ్య్ విజయ తో ఇలాంటి విష్యాలు మాటలాడే అంత క్లోజ్ అయ్యరా అంది అప్పుడు నా నాలుక అడ్డంగా కరుచుకుని ఇస్స్స్స్ ఆ విష్యం పిన్నికి తెలియదు కదా అని నన్ను నేనే తిట్టుకున్నా ఏంటిరా అడిగినదానికి సమాదానం చెప్పవే అంది అదీ అదీ అన్నాను ఓఓహోఓ అది ఆ సుబ్బు గాడిని వదిలేశాను నాకు ఇంకో నవనవ లాడే మూరెడు మొడ్డ దొరికింది దానితో కుమ్మించుకుంటున్నాను అంది కొంపతీసి అది నీ మొడ్డేనా అంది పిన్ని నేను తలవంచుకుని నిలబడ్డాను అమ్మోఓ అమ్మోఓ నిన్న నీ పట్టులు నీ దెబ్బవేసే విదానం చూసే అనుకున్నా వీడు ఆల్రడీ ఇద్దరి ముగ్గురిని కుత్తపగలదెంగి ఉంటాడు అని అది నిజమే అన్న మాట ఆ లంజని దెంగావా అంది నేను తల వంచుకునే ఉన్నాను పూకు దెంగినప్పుడూ లేని సిగ్గు ఇప్పుడెందుకు చెప్పు అంది అవును పిన్ని అన్నాను ఆ దొమ్మరి ముండ కూడా నాకు ఎవడో దొరికాడు అంటుంది గాని నీపేరు చెప్పలేదు..

గుడిసేటు ముండ దాని పని చెపుతాను ఉండు అని మరి ఇంకనే ఆ ముండనే అడగకపోయావా నీ అనుమానం తీరేది అంది అడిగాను పిన్ని కాని నీకు అవి అనవసరం అని ఏమి చెప్పలేదు అన్నాను హుమ్మ్ అందుకని నన్ను కెలికావ్ అన్నమాట అని సర్లే పూకు నిండుగా పెట్టి గులతీరా దెంగావ్ అన్న ఒకే విషయం మీద నీమీద కోపం రావడం లేదు ఐనా అమ్మ మీద అలా అనుమానం పదొచ్చా?? అంది జరిగినవి అన్ని చెప్పనుగా నీకు ఏమి అనుమానం రాలేదా?? అన్నాను ఆ వస్తే అడిగేస్తావ?? అది మీ అమ్మ ఆ విష్యం మరచిపోతే ఎలా అంది మరి టింకు గాడి అమ్మ నాతో చేయించుకుంది అంతెందుకు కుమార్, చందు ల అమ్మ నువ్వు కుడా నాతో చేయించుకున్నవ్ అన్నను ఆ ఐతే అంది అలాగే అమ్మ కూడా… అన్నాను. హుమ్మ్ సరే నీ అనుమానం తీరకపోతే నువ్వు అదే ఆలోచనలో ఉండిపోతావ్ అంది మరి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అన్నాను ఊమ్మ్ సరే అదినీకు చెప్పను అంది అంటున్నవ్ గా అలాఇతే నిన్న మేము చేసుకునేది చూసిన చోటు ఉందిగా అక్కడ నుండి విను ఆ అవును పిన్నో నువ్వు కేక అని పద పద ఆంటీ వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళు అన్నాను ఎంత ఆత్రం రా బబు అంటూ నా నెత్తి మీద మొట్టికాయ వేసి పద అంటూ ముందుకు అడుగువేసింది పిన్ని ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటిలోకి వెళ్ళింది నేను మన ప్లేసులో నక్కి కిటికి నుండి చూస్తున్నా..

పిన్ని ఇంటిలోకి వెళ్ళి ఆంటీని పిలిచింది ఏమే అంటూ వంటింటిలోనుండీ వచింది విజయ మా అక్క బావ ఊరు వెళ్ళారే అంది హుమ్మ్ అవునా ఎక్కడకి అంది ఎమోనే నేను అడగలేదు అంది సర్లే అని నిన్న బాగాతీటగా ఉంది అన్నవ్ ఇప్పుడెలా ఉందే అంది విజయ పిన్ని సళ్ళని చూస్తూ ఏంటే టిమ టిమ లాడుతుందా కింద పురుగు తొలుస్తుందా?? ఐతే అలా బెడ్రూం లోకి పదవే నీ పువ్వు లో దురద నేను తీరుస్తాను అంది పిన్ని ఉండవే మాంచి వాటంగా ఉన్నా నీటి వంకాయలు రెండు తెస్తాను ఇద్దరికి ఉపయోగపడతాయి అంది ఉమ్మ్ తొందరగా తేవే తేనె తుట్టను కదిపావ్ నాకు దురద మొదలయ్యింది అని పిన్ని. ఒరీదీనెమ్మ్ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కలిస్తే ఇంత పచ్చిగా మాట్లాడుకుంటరా?? అనుకుని అలాగే చుస్తున్నా ఆంటీ వంకాయలు తెచ్చి మంచం మీద కూలపడుతూ అబ్బహ్ ఏంటే షేపులు బాగా పెంచావ్ అంది పిన్ని ఆంటీని చూస్తూ ఆంటీ మామోలుగనే ఉన్నాను కదే నీకు తెలియడం లేదు కాని మంచి నునుపుతేరింది ఒల్లు అని అవునూ సుబ్బుగాడిని వదిలి ఎవడో కొత్త వాడిని తగులుకున్నాను అన్నవ్ ఏవడేవాడు సుబ్బుగాడి కంటే సమ్మగా గుద్దుతాడా? పూకులోపెట్టి అంది

అమ్మో వాడి గురించి గుర్తు చెయ్యకే వాడిని తలుచుకుంటేనే కింద మీద రొచ్చు రొచ్చు ఐపోతుంది అంది. అమ్మోఓ అంత ఫొటుగాడన్న మాట నువ్వు ఒక్కదానివే సమర్పించుకోకపోతే ఈరోజు రమంటే నేను కూడా సమర్పించుకుంటానుగా అంది పిన్ని నువ్వా మరీ బాగోదేమోనే అంది నువ్వేమో కుత్తంతా వాడికి అప్పచెప్పి మరీ కారేదాకా దెంగించుకుంటాను అన్నవ్ నేను అదేపని చెయ్యడం బాగోదంటున్నావ్ ఇంతకీ ఎవడే ఆ మగాడు అంది పిన్ని ఇప్పుడు అదెందుకులేవే దా ఇద్దరం గులతీరా చేసుకుందాం అని పిన్ని మీద పడి నలిపేస్తుంది పిన్ని ఆంటీని కౌగిలించుకుని నలపడం మొదలెట్టి అబ్బహ్ ఇద్దరి మద్యలొ ఈ బట్టలు అడ్డు ఎందుకే అని పైకి లేచి తన బట్టలు విప్పేసి ఆంటీ బట్టలు విప్పేసింది పిన్ని. 🐎 Telugu Kama Kathalu (110), Telugu Sex Stories.