Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 23 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 23 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (23) : అది చెప్పిన మాటలకి నాకు బుర్ర తిరిగిపోయింది అది చెప్పింది ప్రతిది నిజమే కదా అనిపించి సర్లేవే నువ్వు చెప్పినట్టే చేద్దం లే అన్నాను. హుమ్మ్ ఇప్పుడు సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నావ్ అని సరే స్త్నానం చేసి ఆ డైమండ్ సెట్ పెట్టుకో నిన్ను ఆ నగల్లో చూస్తే గురుడికి టంగున లేచి నుంచుంటుంది ఎవ్వరూ చూడకుండా ఎదో ఒక పక్కకి తీసుకెళ్ళి ఒంగోపెట్టి లంగా ఎత్తేస్తాడు అంది చీ ఏమి మాటలే అవి నువ్వు మరీ బరి తెగించిపోయవే సిగ్గు లేకుండా పోతుంది అన్నాను. సరే తల్లి ముందు రడీ అవ్వు అంది ఇద్దరం స్త్నానాలు చేశాకా విజయా నే నన్ను రడీ చేసింది ఆ వజ్రాల నగలు అన్ని నా వంటికి అలంకరించి అద్దం ముందు కు తీసుకుని వెళ్ళింది అబ్బహ్ అద్దం లో నన్ను చూసి నాకళ్ళే నమ్మలేదు. మరీ ఇలా ఉంటే గురుడు ఆపుకోలేక అందరి మద్యలోనే లంగా ఎత్తేస్తాడేమోనమ్మా ఆ తరవాత నన్ను అంటే కాదు చుసుకో అంది విజయా కొంటెగా నవ్వుతూ చీ పాడు పిల్లా నువ్వు మరీ బరితెగించిపోయావే అన్నాను. ఆడదాన్ని నాకే నిన్ను నలిపెయ్యలి అనిపిస్తుంది ఇంక మగళ్ళ సంగతి చెప్పాలా నీ ఈ అందం ఎన్ని మొడ్డల్ని టిమ టిమ లాడేటట్టు చేస్తుందో ఈ రోజు అంది చి నోరు ముయ్యవే అని దాని నెత్తిమీద ఒకటి ఇచ్చాను.

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 22 | Telugu Kama Kathalu

విజయా కూడ దానికి నచ్చిన నగలు పెట్టుకుని బాగానే తయారయ్యింది ఇద్దరం బయటకి వెళ్లేసరికి ఎదురుగా పాలేరు ఉన్నాడు మమ్మల్ని కళ్ళు ఆర్పకుండా చూస్తున్నాడు ఇంక వెళదామా అన్నాను నేను వాడితో ఆ ఆహ్హ అలగే అమ్మగారు ఒక్క నిముషం అయ్యగారు కారు పంపించారు పిలుస్తాను అన్నాడు వాడు తడబడుతూ. కార్ డ్రైవర్ని పిలిచి కార్ తీసుకుని రమ్మన్నాడు డ్రైవర్ కారు తీసుకుని వచ్చి అతను దిగి మాకోసం డోఓర్ ఓపెన్ చేశాడు మమ్మల్నే చూస్తూ మేము కార్లో ఎక్కాం అక్కో అప్పుడే రెండు అంది విజయా చీ నొరుముయ్యి అని చిన్నగా దానిని ఆపాను.  🐎 Telugu Kama Kathalu (23), Telugu Sex Stories.

అలా కార్ లోకి ఎక్కాక డ్రైవర్ అద్దం లోనుండీ పదే పదే నన్నే చుస్తున్నాడు అలా అద్దంలొనుండీ చూడడం విజయా చూసి అక్కో గురుడుకి బాగానే గుంజావ్ అంది చిన్నగా ముసి ముసిగా నవ్వుతూ చీ నువ్వు నోరు మూస్తావా లేదా అని చిన్నగా కొప్పడ్డాను. ఈలోపు లక్ష్మి వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటి ముందు ఆగింది కార్ డ్రైవర్ వచ్చి డోర్ తీశాడు ముందు విజయా దిగింది తరవత నేను అక్కడ ఉన్నా మగాళ్ళంతా మావైపే చూస్తున్నారు నాకళ్ళు మాత్రం ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారా అని వెతుకుతున్నాయి ఈలోపు లోపలనుండీ ఆయన బయటకి వచ్చారు రాగానే నన్ను చూశారు నన్ను అలా చూడగానే ఆయన ముఖం లో వెలుగు వచ్చింది. అది నేను గమనించాను రండి రండి అంటూ నన్ను విజయని ఆహ్వానించారు ఆయన. నా పక్కనే నడుస్తూ చాలా త్యాంక్స్ అండీ అన్నారు చిన్నాగా నాకే వినపడేటట్టు. ఆయన ముఖంలోకి చూసి ఎందుకు అని కళ్ళు ఎగరేశాను ఆయన నా వంటి మీద ఉన్నా ఆయన నాకిచ్చిన గిఫ్ట్ డైమండ్ నగలు చూస్తూ ఇవి మీకు బాగా నప్పాయండీ అన్నారు. నాకు బాగా కావలసిన వార్రు నాకు ఎలాంటివి బాగా నప్పుతాయో ఆలోచించి మరీ తీసుకున్నప్పుడూ ఎందుకు బాగోవండీ అన్నాను అవునా అంత కావలసిన వాళ్ళెవరో అన్నారు.

బాగా కావలసిన వారులేండి బాగా దగ్గర వరస అన్నాను అదే ఏమౌతారో కూడా మీ నోటితోనే చెప్పెయ్యవచ్చు కదా?? అన్నారు చీ ఎవరన్న వింటే బాగోదేమో అన్నాను ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరులే అందరూ దూరంగానే ఉన్నారు చెపండీ అన్నారు అసలు మొగుడుకంటే ఎక్కువ రంకు మొగుడు అవుతారులేండి అన్నాను సిగ్గుపడుతూ ఆ ఏంటేంటీ అన్నారు కళ్ళు పెద్దవి చేసి నన్నే చూస్తూ నేను అన్న మాట ఆయన సరిగ్గా వినిపించుకున్నట్టులేరు అదుకే మళ్ళీ అడిగారా లేకపోతే నా నోటితోనే మళ్ళీ అనిపించుకోవాలని అడిగారో నాకు అర్దం కాలేదు చీ నేను చెప్పను బాబూ నాకు సిగ్గేస్తుంది అన్నాను ఈలోపు అక్కడకి లక్ష్మి వచ్చింది వదినా అదిరిపోయావ్ గా చాలా బాగున్నవ్ రా వదినా అంటూ నా చెయ్యిపట్టుకుని లోనికి తీసుకుని వెళ్ళింది.
వాళ్ళ ఇంటిలో సొంత మనిషిలా కలిసిపోయీ అన్ని పనుల్లోనూ నేనే కనిపిస్తుంటే లక్ష్మి వాళ్ళ చుట్టాలలో ఒక పెద్దావిడ ఈవిడ ఎవరూ అని లక్ష్మి అని అడిగితే మా ఊరు నుండీ వచ్చారు మా ఇంటిపక్కనే ఉంటారు అంది. అవునా మన చుట్టాలలో ఎవరన్నా నేమో అనుకున్ననమ్మా ఏమి అనుకోకు అంది నాతో ఆవిడ ఆయ్యో బలేవారే మీరు ఎలా పిలవాలంటే అలా పిలవండి మీ చుట్టాలలో ఒకదానినే అనుకోండి ఇప్పుడేమయ్యింది అన్నాను. సరే ఐతే నిన్ను కోడలా అని పిలుస్తాను నీకేం అబ్యంతరం లేదుకదమ్మా అన్నారు ఆవిడ మీకు అబ్బాయిలు లేరు కదండి అన్నాను ఆవిడ పక పకా నవ్వి లేరులే అమ్మా అంది ఈలోపు లక్ష్మి కలిపించుకుని అదేంటి పిన్ని అన్నయ్య నీకు కొడుకు అవుతాడుకదా?? అంది. ఆ అవును అమ్మా నేను వీడి సంగతే మరచిపోయా ఏమీనుకోకమ్మా అంది ఆ పెద్దావిడ పరవాలేదులేండి మీరు కోడలా అని పిలవాలనుకున్నారు అలాగే పిలవండి ఇప్పుడేమయ్యింది అన్నాను. బంగారు బొమ్మలా ఉన్నావ్ బాగా ఉన్నవాళ్ళు అనుకుంట నగలన్ని దగ దగ మెరిసిపోతున్నాయ్ అంది నేను నవ్వి ఊరుకున్నాను. అలా ఆరోజు అంతా వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఆరోజంతా హడావిడిగా గడిచిపోయింది ఫంక్షన్ పూర్తి అయ్యింది.  🐎 Telugu Kama Kathalu (23), Telugu Sex Stories.

ఆ పెద్దావిడ మా ఊరు మీ ఊరి దగ్గరలోనే నన్ను కార్లో దిపుతున్నారు నువ్వు నాతో వచ్చేస్తావా కోడలా అంది. ఆవిడ అలా అన్నాకా నాకు మదిలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇంకొంత కాలం ఈయనగారిని ఏడిపించడానికి మనకి ఒక అవకాశం దొరికింది అనుకుని సరే అండి నాతో ఇంకో ఆవిడ కూడా ఉంది మేమిద్దరం వచ్చాం అండీ అన్నాను పర్లేదు లేమ్మా నేను ఒక్కదానినే కదా మీరు ఇద్దరున్నా సరిపోతుంది లే వచ్చేయండి అంది ఆవిడ సరిపోతుంది అంటున్నారు గా ఐతే వచ్చేస్తాం అన్నాను. ఇంకో గంటలో బయలుదేరదాం అంది. సరే మా బ్యాగ్గులు రూం దగ్గర ఉండిపోయాయి ఐతే వెళ్ళి తెచ్చేసుకుంటాం అన్నాను సరే తెచ్చుకోండి అంది ఆవిడ. నేను బయటకి వచ్చి ఇది రూం కి గాని వెళ్ళిందా మద్యానం నుండీ కనిపించనేలేదు అనుకుని నెతుకుతుంటే ఈలోపు ఆయనగారు కనిపించారు మీ పిన్నిగారు మమల్నీ తీసుకుని వెళతాను అంటున్నారు మేము కూడా ఇంక బయలుదేరతాం అండీ అన్నాను.

అదేంటి రెండు రోజులు ఉండి వెళ్ళ వచ్చుగా ఇప్పుడేమంత కంగారు అన్నారు ఇంటికాడ ఆయన ఒక్కళ్ళే ఇబ్బంది అవుతుంది అండి అన్నాను. సరే ఐతే లక్ష్మి ని దింపడానికి నేను వస్తాలేండి అన్నారు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ. ఆ బీరువాలో నాకు కావలసినవి తీసుకోమన్నారు గా తీసుకోమంటారా అన్నాను అయ్యో బలేవారే మీరు మొత్తం తీసుకుని వెళతానన్న నాకేం అబ్యంతరం లేదు అవి ఎవరో బయటవాళ్ళకేమి ఇవ్వడం లేదు కదా తీసుకునేది నా మనసు దోచిన అదాల రాశేగా అన్నారు అబ్బో ఐతే భీరువా మొత్తం దోచుకుని పోతాను అన్నాను నవ్వుతూ మీరు బలేవారే అక్కడ కొని నగలు పెట్టినట్టు మా ఆవిడకి కూడా తెలుసు అదుకని మీకు బాగా నచ్చినవి కొన్ని తీసుకుని వెళ్ళి కొన్ని అక్కడ ఉంచండి అప్పుడూ నా పెళ్ళానికి అనుమానం రాదు అన్నారు హుమ్మ్ సరే ఐతే అని నేను కార్లో బయలుదేరి గెస్ట్ హౌస్ కి వెళ్ళి బీరువా తెరిచి నాకు నచ్చిన నగలన్ని నాబ్యాగులో సద్దేశాను వంటి మీద నగలు కూడా తీసేసి బోక్సులో పెట్టేసి బ్యాగ్గులో పెట్టేశాను.

ఈలోపు విజయా వచ్చింది ఏంటి అక్క ఆవిడ కార్లో దిపుతాను అందంటకదా అంది. అవునే నువ్వు ఎక్కడికి పోయావ్ కనిపించలేదు అన్నాను ఎక్కడ తల్లి నువ్వు పొద్దున్నా వెళ్ళినకాడనుండీ వాళ్ళ ఇంటిలో మనిషిలా కలివిడిగా తిరిగేస్తూ హడావిడిగా ఉన్నావ్ సర్లే అలా పక్కింటిలోకి వెళ్ళి రాత్రి సరిగ్గా నిద్దరలేదుగా అని అలా నడుం వాల్చాను అంతే నిద్దర పట్టేసింది ఇదిగో ఇప్పుడు లక్ష్మి వచ్చి లేపింది అంది నిన్ను నేను నెతుక్కుని నెతుక్కుని ఇక్కడకి గాని వచ్చేశావేమో అని నేను వచ్చేశా ఇక్కడ చూస్తే లేవు సర్లే అని బ్యాగ్ సర్ద్దేశా అన్నాను. అవునా సరే ఐతే నా బ్యాగ్ సర్ద్దేసుకుంటా అని సర్ద్దుకుని అక్కా మరి ఆ నగలు అంది ఆయనని అడిగా వాళ్ళ ఆవిడ ఇక్కడ నగలు పెట్టడం చుసిందంట అవి తీసుకుంటే దానికి అనుమానం వస్తుంది అదుకని నేను వచ్చేటప్పుడు నీకు కొత్తవి తీసుకుని వస్తాలే అన్నారు.  🐎 Telugu Kama Kathalu (23), Telugu Sex Stories.