Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 39 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 39 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (52) : ఈ వంకాయలు పాడేసి వస్తాను అని వాటిని తీయ్యబోయాను.. హేయ్ ఏమి చేస్తున్నావ్ వాటిని పాడేస్తావా?? అంది.. పాడెయ్యకా దాచుకుంటావా?? రేపు ఇంకో వంకాయలు తెచ్చుకుందాంలే అన్నాను.. అయ్యో ఓఓ అక్కా వాటిని కూర వడుకుంటే అబ్బ ఆబ్బహ్ ఏంత రుచిగా ఉంటుందో అంది.. చి చి వాటిని కూర వండుకోవడం ఏంటే నీకు పిచ్చి పట్టిందే అంది.. ఒక్కసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టవ్ తెలుసా? నేను చెప్పేది విను అంది.. వీటిని వండుకోవడం ఏంటే అన్నాను.. అవి మన పూకు రసాలతో తడిచి పూకు లోపల పెట్టుకునేటప్పుడు దెబ్బ దెబ్బకి నలుగుతూ కమిలిపోయాయి చూడు… ఇప్పుడు ఇవి పూకు రసాలలో బాగా ఊరిన వంకాయలు వీటి రుచి ఇంక దేనికీ రాదు అంది…
నాకైతే అంతా కొత్తగానే ఉంది.. సరే ఇప్పుడేమి చెయ్యాలి అన్నాను… నేను వీటిని కూర వందుతాను చూడు అని కూర వండింది.. నేను అయిష్టంగానే వేసుకున్నాను..

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. గుర్తుకొస్తున్నాయి – 10 | Telugu Boothu Kathalu

అది చెప్పినట్టే బలే రుచిగా ఉంది ఆ కూర అంతకముందు వంకాయ కూరా ఎప్పుడూ ఇంత రుచి లేదు.. వంకాయలు పూకు రసాలలో ఊరాయి కాబట్టే ఇంత రుచిగా ఉందా?? అనుకున్నా.. ఎలా ఉంది కూర అంది అది… బాగుంది అన్నాను చెప్పాను కదే అంది..
ఒసేఏయ్ దొంగ ముండా నీకు ఇవన్నీ ఎలా తెలుసే అన్నాను… అసలు మొగుడి దగ్గరకంటే రంకు మొగుడి దగ్గరే కొత్త రుచులు చూడొచ్చు… అసలు మొగుడు ఏముందే గట్టిగా దెంగితే అరిగిపోతుందేమో అన్నట్టు దెంగుతారు… అదే రంకు మొగుడైతే గట్టిగా దెంగకపోతే ఇది ఇంకోడిని తగులుకుంటుంది అనుకుని పూకు పగల దెంగుతారు అంది.. వాడు అంత ఫోటుగాడా?? అన్నాను.. 🐎 Telugu Kama Kathalu (52), Telugu Sex Stories.

నీకు తెలిసింది వాడొక్కడే అంది
అంటే?? …..
హుమ్మ్మ్ ఇంకో ఇద్దరు కూడా అంది
అంటే ఇప్పుడు కూడా??….అన్నాను
హుమ్మ్ ఒకసారి అలవాటు పడ్డకా ఎలా ఒదులుతామే అంది
ఎవరూ అన్నాను
చూపిస్తాతే దేనికన్నా టైం రావాలి అది వస్తే అన్ని వాటంతట అవే తెలుస్తాయ్ అంది
అంటే అన్నాను అర్దం కాక
ముందు ముందు నీకే తెలుస్తుంది లేవే అంది
ఆ రోజు మొదలుకుని అలా ఇద్దరం ముందు పుకు నాకోవడం తరవాత వంకాయ దెబ్బ వేసుకోవడం వాటిని కూర వండుకుని తినడం కామన్ ఐపోయింది మాకు.. పిల్లని బడికి పంపేసి మా పని మొదలెట్టేసేవాళ్ళం మళ్ళి అన్నాలు తినేసి ఇంకోసారి ఇంక రాత్రికి చెప్పనే అక్కరలేదు ఇద్దరం పూర్తిగా సుఖపడ్డకే పడుకుంటున్నాం.
ఇది ఇలా ఉండగా…
ఇది ఇలా కొంత కాలం సాగాకా నాకు ఇంకా ఏదో కావాలి అనిపిస్తుంది..
అంతకు ముందు ఐతే అన్ని మూసుకుని పడుకునేదానిని నాకు నా చెల్లి నేర్పిన దానికే ఆహ అనిపించింది… ఈ మద్య ఇద్దరం కోరిక పుట్టినప్పుడల్లా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఏదోఓ కావాలనిపిచడం మామోలే కదా?
అదే విషయం దానికి చెప్పాను.. ఒక ఆడది ఇంకో ఆడదానికి ఎంత సుఖం ఇవ్వగలదో అంత సుఖాన్ని నీకు నేను ఇస్తున్నాను ఇంతకన్న ఇంకా ఏదో కావలనిపిస్తే ఇంక నీకు కావలసింది చెయ్యలి అంటే దానికి మగాడు ఉండాల్సిందే అంది.. అమ్మోఓ ఇంకో మగాడితోనా ఎవరికన్నా తెలిస్తే ఏమన్న ఉందా?? అన్నాను.. హుమ్మ్ నేను వీడితో దెంగించుకుంటున్నాను అని ఏమన్నా చాటింపు వేస్తావా ఏంటి గుట్టు చప్పుడూ కాకుండా పని కానిచ్చెయ్యాలి అంతే అంది.. అమ్మోఓ అది కుదిరేపని కాదే అన్నాను.. ఓసి పిచ్చి మొద్దు పెళ్ళి పెటాకులు లేని నేనే ఇద్దరితో కుత్తంత పగల దెంగించుకుంటున్నాను ఇప్పటివరకూ ఏ ఇబ్బంది రాలేదు.

నీకా పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ కూడా ఐపోయింది కదా ఇంక అడ్డు అదుపు లేకుండా దెంగించుకోవచ్చు అంది.. నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా అది తప్పే అన్నాను.. తప్పంటే మనం చేసేపని తప్పు కాదా?? అలా అనుకుంటే ఇంక ఏపని చెయ్యలేం మడి కట్టుకుని కూర్చోవాలి.. మన చుట్టు మనమే ఒక గీత గీసుకుని కూర్చుంటాం ఒకసారి అది దాటితే ఆడదానికి కావలసిందంతా అక్కడే దొరుకుతుంది ఇంత కన్న నేన్నేమి చెప్పలేను అంది.. నువ్వు చెప్పింది నిజమేనే కాని గబుక్కున ఆయనకి గాని తెలిసిందనుకో నా కాపురాన్ని నేనే చెడగొట్టుకున్నట్టు అవుతుంది అన్నాను.  🐎 Telugu Kama Kathalu (52), Telugu Sex Stories.

అంత సీన్ లేదు బావ గారు వచ్చేముందు నీకు చెపుతారు కదా ఆ రోజు వాడిని రావద్దు అంటే సరి ఒక వేళ వచ్చినా ఒకదెబ్బ వేఇంచుకుని పూకు సుబ్రంగా కడిగేసుకుంటే సరి అంతే అంది.
అమ్మోఓ నువ్వేంటే ఇంత పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావ్ అన్నాను.
నువ్వు నాకు అక్కవే ఐనా ఈ విష్యంలో మాత్రం నేను నీకు నేర్పించవలసి వస్తుంది.
నేను చెప్పల్సింది నాకు తోచినది నేను చెప్పాను ఆతరవాత నీ ఇష్టం అంది.
సర్లేవే నేను ఒకసారి ఆలోచించి చెపుతాలే అని ఆవిషయాన్ని దాటేశాను.
ఆ తరవాత రోజు నా మొగుడు వస్తున్నాను అని ఉత్తరం రాశాడు.
రెండు రోజులకి వచ్చాడు. రావడమే దెబ్బ వేసుకుని పడుకుని ఏంటే ఈమద్య కండ పట్టావ్ అన్నాడు..
నాకు కోపం వచ్చి వెటకారంగా హుమ్మ్మ్ ఈమద్య ఒకడిని పిలిచి దెంగించుకుంటున్నాను లే అందుకే అన్నాను.
అవునా??…. అక్కడ నేనూ ఈమద్య నాకు బాగా కావలనిపించినప్పుడూ ఈ మద్య బయటకి వెళుతున్నానే అన్నాడు.
నాకు కోపం ఆగలేదు నేను ఇక్కడ నీకోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చుంటుంటే నువ్వేమో అక్కడ లంజలు దగ్గరకి వెళుతున్నవా?? అన్నాను.
అదేంటే నువ్వు ఎవడితోనో చేయించుకుంటున్నాను అన్నావ్ కదా?? అన్నారు
నేను ఊరికే అన్నాను అన్నాను.
సర్లే నేను చెప్పింది మాత్రం నిజమే ఏమి చెయ్యను ఆగలేక పోతున్నానే అందుకే అన్నారు.
మమ్మల్ని కూడా అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళండి అక్కడే అందరం ఉందాం అన్నాను
అబ్బోఓ అక్కడ ఉండలేరే మీరు, చాల ఇబ్బంది అన్నారు.
అక్కడ నేను ఉంటే రోజుకో లంజ దగ్గరకి వెళ్ళడానికి ఉండదా మీకు అన్నాను కోపంగా.
అబ్బహ్ రోజు కాదులేవే అప్పుడప్పుడూ అన్నారు.
చీ అని నేణు అటు తిరిగిపడుకున్నా.
కొంచెం సేపటికి ఆయనకి నిద్దరపట్టేసింది.. నాకు మాత్రం ఆయన మాటలే గుర్తు వస్తున్నాయ్ నేనేమో ఇంతిదిగా ఉంటుంటే ఆయనేమో బయటవాళ్ళదగ్గరకి వెళుతున్నారా?? ఈ మగాళంతా ఇంతే ఆయన లాగా నేణు బయటవాళ్లతో చేయించుకుంటే???…… ఆయనకో రూల్ నాకో రూల్ ఆ?? మొన్న అది చెప్పినటుగా నేను కూడా ఏవడో ఒకడితో చేయించుకుంటాను అనుకున్నాను.  🐎 Telugu Kama Kathalu (52), Telugu Sex Stories.

ఆయన అక్కడనుండి మందు బోటిల్స్ తీసుకుని వస్తారు అక్కడ తక్కువ రేటులో వస్తాయ్ అంట వాటిని ఇక్కడ అమ్ముతూ ఉంటారు అలా ఆయన దగ్గర కొనుకునేవాళ్ళు ఆయన వచ్చినప్పుడు వచ్చి తీసుకుని వెళుతూ ఉంటారు వాళ్ల లో ఒకతను మాత్రం నా మొగుడుతో కలిసి మందు కొడతాడు ఇంటిలోనే వాళ్ళు మందు మొదలెట్టరంటే పిల్లలు ఆ గదిలోకి వెళ్ళరు పెదలకాడే తినేసి పడుకుంటారు వాళ్లకి కావలసింది నేనే వండి ఇవ్వాలి వాళ్ళ పని పూర్తి అయ్యాకా అక్కడ సుబ్రం చేసి పడుకోవడం నాకు అలవాటే. ఇది ఇలా ఉండగా ఆయనతో మందు తాగుతాకి వచ్చినవాడు నన్ను చూస్తూ సొంగ కార్చుకోవడం నాకు తెలుసు కొరుక్కుని తినేసేలా చూస్తూ ఉంటాడు. వాడు అలా చూస్తుంటే నాకు వంటిమీద తేళ్ళు జెర్రెలూ పాకుతున్నట్టు ఉండేది.
ఒక్కోసారి మందు ఎక్కువ ఐపోతే అతను కూడా మా ఇంటిలోనే పడుకునే వాడు తెలారి వెళ్ళేవాడు పిల్లలు కూడా అంకుల్ అంకుల్ అంటూ అతనితో బాగానే మాట్లాడతారు మందు మొదలెట్టకా ఆ గదిలోకి వెళ్ళరు అంతే.

నాకు అనుకోకుండా ఒక ఆలోచన వచ్చింది వాడిని వీడిని గోకడం ఎందుకూ ఆ గోకేదేదో వీడినే గోకితే గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పని పూర్తి ఔతుంది కదా??… అనుకున్నాను.. నా మొగుడు మందు మొదలెడితే ఒల్లు బాయా తెలవకుండా పడిపోయేదాకా తాగుతునే ఉంటాడు ఆయన అలా పడిపోయాకా చాలా సార్లు వచ్చిన వాడు నేను నా మొగుడిని సాయం పట్టి మంచం మీద పడుకోపెట్టాం కూడా. అతను మాత్రం కంట్రోల్ లోనే తాగుతాడు ఒక్కోసారి కొంచెం ఎక్కువ ఐతేనే మా ఇంటిలో పడుకుండిపోతాడు.. ఈయననే గోకుదామా?? అనుకున్నాను. చా మనం అలొచించేది చాలా పెద్ద తప్పు అనుకుని నన్ను నేనే తిట్టుకున్నాను. హుమ్మ్ ఆయన లంజలు దగ్గరకి వెళ్ళి దెంగితే తప్పులేదు కాని నేను ఈయనతో దెంగించుకుంటే తప్పు వచ్చిందా?? ఏమి తప్పు కాదు అనుకున్నాను. చీ నేనేంటి ఇలా ఆలోచీస్తున్నాను నాకు ఈరోజు ఏదో పిచ్చి పట్టింది అనుకుని నన్ను నేనే తిట్టుకున్నా… ఈలోపు మందు మొదలెట్టి ఏమే ఆంలెట్స్ వేసుకుని రా అన్నారు ఆయన.

హుమ్మ్ దీనికేమి తక్కువలేదు అని తిట్టుకుంటూ ఆంలెట్స్ వేసి ఇవ్వడానికి వెళ్ళి అవి కిద పెట్టడానికి వంగినప్పుడూ నా పైట జారిపోయింది అతని కళ్ళు తిప్పకుండా నా సళ్లనే చూస్తున్నాడు. ఆంలెట్ ప్లేట్స్ కింద పెట్టేసి పైట సరిచేసుకుని వంటింటిలోకి వచ్చేసి చీ ఇదేంటి ఇలా జారిపోయింది ఐనా అతనేంటి అలా కొరుకుని తినేసేలా అలా చూస్తున్నాడు అమ్మోఓ అనుకున్నాను
ఈలోపు జీడిపప్పు వేయించమన్నారు అది తీసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇందాకడ అనుకోకుండా చూశాడా?? కావలనే చూశాడా?? అది ఎలా తెలుసుకోవాలి అనుకుని బొడ్డు కిందకి చీరని లాక్కుని బొడ్డు కనిపించేలా పైటని కుచ్చీళ్లక్లోకి దోపుకుని ఆ గదిలోకి వెళ్ళా ఇంకేముంది ఆ గదిలోకి నేను వెళ్ళినకాడనుండీ వచ్చే వరకూ అతని చూపు నా బొడ్డుమీదే అమ్మోఓ కావలనే చూస్తున్నాడు చూడాల్సిన నా మొగుడేమో మందు తాగుతాకే పుట్టినట్టు అదేపనిగా తాగేస్తున్నాడు వాడేమో నా మొగుడు పక్కనే కూర్చుని మరి నన్ను కసి కసిగా చూస్తున్నాడు.  🐎 Telugu Kama Kathalu (52), Telugu Sex Stories.