Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 44 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 44 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (53) : ఎందుకంటే నా పిల్లలు ఒకసారి పడుకుంటే మళ్ళి తెల్లారి నేను లేపేదాకా నిద్దర లేవరు అది వాళ్ళ మీద నా నమ్మకం, అందుకే అతనితోనే చక్కగా పడుకున్నా… ఇంక ఆతరవాత నుండి రోజు అతను రావడం పిల్లలతో కొంచెం సేపు కబుర్లు చెప్పి పక్క గదిలోకి వెళ్ళడం అంకుల్ తో కొంచెం సేఫు మాట్లాడీ వస్తాను అని చెప్పి సమ్మగా దెంగించుకుని ఆయనతోనే పడుకోవడం నాకు మామోలు ఐపోయింది.
సొంత మొగుడు పెళ్ళాల లాగా దెంగులాడుకుని కౌగిలించుకుని పడుకుంటున్నాం ఇద్దరం.
ఇంక రోజూ జరిగేదే కదా ఒక్కోసారి మా గదికి పిల్లల గదికి మద్యలో ఉన్నా తలుపు గెడ పెట్టడం మరచిపోతున్నాం తెల్లరి చూస్తేగాని తెలవడం లేదు ఆ సంగతి… అతనితో రోజు దెంగించుకుంటున్నా సరే ఇంకా కావాలి ఇంకా కావలి అనిపిస్తుంది నాకు అందుకే అతను రాగానే గదిలో దూరిపోతున్నాం ఆ హడావిడిలో ఈ తలుపు గెడ సంగతి అస్సలు గుర్తు ఉండి చావడం లేదు.
హా పిల్లలు పడుకుంటే నేను లేపేవరకూ లేవరు కదా పరవాలేదులే అని నాకు నేనే సర్ద్ది చెప్పుకుంటున్నాను ప్రతిసారి.

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 43 | Telugu Kama Kathalu

ఇది ఇలా ఉండగా… ప్రతి రోజు అతను రావడం పిల్లలతో కాసేపు కబుర్లు చెప్పడం ఇద్దరం ఆగదిలోకి వెళ్ళి కుమ్ముకోవడం రోజూ మామోలు ఐపోయింది. అయితే నా కూతురు ఒకసారి కాలేజికి వెళ్ళలేదు పిల్లాడు వెళ్ళాడు.. మేమిద్దరమే ఉన్న టైంలో అమ్మ అంకుల్ తో మాట్లాడి మాట్లాడి నువ్వు అక్కడే నిద్దర వచ్చి పడుకుంటున్నావ్ కదా అంది. నాకు దిమ్మ తిరిగింది.. ఆ మాటకి అదేమి లేదే వచ్చి ఇక్కడే పడుకుంటున్నాను కదా అన్నాను. నాకు మెలుకువ వచ్చినప్పుడు చూస్తే నువ్వు ఇక్కడ ఉండడం లేదమ్మా అంది. ఆ అదీ ఆటైం లో ఏ బాత్రూంకి వెళ్ళానో అన్నాను.. నేను బాత్ రూం కి వెళ్ళి కూడా చూశానమ్మా అంది. బాత్రూంకి వెళ్ళి కూడా చూసిందా?? కొంపతీసి అతనిని కౌగిలించుకుని పడుకోవడం కూడా చూసిందా?? ఇది చూసిన టైం లో ఇద్దరం దెంగులాడుకోవడం లేదు కదా?? అని నాలో నేనే అలోచనలో పడ్డాను.
అంకుల్ తో ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నావేమో చూద్దాం అని ఆ తలుపు నెట్టాను.. చీ మీ ఇద్దరూ ఒంటిమీద బట్టలు కూడా లేకుండా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు హత్తుకుని పడుకున్నారు. అంకుల్ తో రోజూ ఇలాగే మాట్లాడుతున్నావా అమ్మా?? అంది. నాకు నోటమాట లేదు అదీ ఆ అదీ… అని నువ్వు నిద్దర కళ్లలో ఏమి చూసి ఏమి అనుకున్నావో అన్నాను. నేను అందుకే ఆ తరవాత రోజు నిద్దర లేచినప్పుడు చూశాను ఆ రోజు ఐతే నువ్వు అంకుల్ మీదకి ఎక్కి పైకీ కిందకీ ఓకి ఊగుతున్నావ్ ఏంటీ?? అప్పుడు నువ్వు తెగ ఆయసపడుతున్నావ్ కూడా అప్పుడు కూడా మీ ఇద్దరి ఒంటిమీద బట్టలు లేవు అంది.  🐎 Telugu Kama Kathalu (53), Telugu Sex Stories.

అలాగే నేను చలా సార్లు చూశాను అమ్మా ఒక్కోసారి అంకుల్ నీమీదకి ఎక్కుతున్నారు ఒక్కోసారి అంకుల్ మీదకి నువ్వు ఎక్కుతున్నావ్ ఒక్కోసారి ఐతే నువ్వు ఒంగుంటే అంకుల్ నీ వెనక నుంచుని ముందికి వెనక్కి ఊగుతున్నారు అసలేమి చేస్తున్నారమ్మా మీరు అంది.
అదీ అదీ అంకుల్ కి నడుం నొప్పిగా ఉందంటే మసాజ్ చేస్తున్న సరిగ్గా నువ్వు అదే టైం లో చూసుంటావ్ అన్నాను. ఓహో అవునా?? ఆ మసాజ్ చేసేటప్పుడు బట్టలు విప్పెయ్యలా అమ్మా అంది దీనెమ్మా దీనికి తెలిసి అడుగుతుందా తెలియక అడుగుతుందా అనుకుని హ్హ హా.. ఎవరో స్వామిజీ అలా చేస్తే నొప్పి తగ్గిపోయి ఇంకెప్పుడు రాదు అని చెప్పారంట అందుకనీ అన్నాను. ఓహోఓ అదా మరి అంకుల్ ఒక్కోసారి నువ్వు పాస్ పోసుకునే దానిదగ్గర నోటితో పట్టుకుని చీకుతున్నారేంటీ అంది హమ్మ నీయమ్మా ఇది అంతా చుసేసింది చీ అక్కడ నోటితో ఏమి చేస్తున్నారు?? అంది..
యేయ్ నువ్వు ఇంకా చిన్నపిల్లవి నీకు అవన్నీ తెలియవ్ అని కొంచెం కొపం నటించా ఇది వదిలేలా లేదని, ఏమోనమ్మా మీరు ఆ గదిలో అల చేసుకోవడం చూస్తుంటే నాకు ఒల్లంతా ఏదోలా ఐపోతుంది అంది.
నువ్వు ఎన్ని సార్లు చూశావే అన్నాను రోజూ చూస్తున్నానమ్మా అంది. హుమ్మ్ దీనిదగ్గర దాయడానికి ఇంక ఏమీ లేదు అంతా చూసేసింది అనుకుని ఇంక డైరక్ట్ ఐపోవడమే మంచింది లేకపోతే ఇది వెళ్ళి ఇంకోకళ్ళకి చెప్పిన చెపుతుంది అనుకుని.
నీకు ఒక విషయం చెపుతాను ఇది ఎవ్వరికి చెప్పకూడదు డాడీకి కూడా అన్నాను.
హుమ్మ్ చెప్పను అంది
మీ డాడీ ఇక్కడ ఉండరు కదా అన్నాను
హా అవును అంది
ఒకసారి అది అలవాటు పడిన ఆడది అది లేకపోతే తట్టుకోలేదు అన్నాను
ఏదీ అంది
చీ దీనెమ్మా జీవితం అనుకుని
అదేనేదెంగులాట అన్నాను
అంటే అంది
అంటే అంకుల్ నేను రోజు చేసుకుంటున్నాం కదా అదన్నమాట అన్నాను
మరి నువ్వు మసాజ్ అన్నావ్ ఏవరో స్వామీజి చెప్పారు అన్నావ్ అంది.
నువ్వు మొత్తం చూడలేదేమో అనుకుని అల చెప్పాను కాని మొత్తం చూసేశావ్ కదా అందుకే నిజం చెపుతున్నా అన్నాను
అంటే మసాజ్ కాదా?? అంది..
కాదు మీ డాడీ ఇంటికాడ ఉండకపోవడం వల్లా నాకు బాగా కావలనిపించి తట్టుకోలేక అంకుల్తో చేయించుకుంటున్నాను అన్నాను.
ఒక్క ముక్కా అర్దం కాలేదు అంది
ఇంత పచ్చిగా చెపుతుంటే అర్దం కాలేదు కాని తలుపు సందులోనుండీ చూడడం మాత్రం వచ్చింది అన్నాను.
మరి ఆగదిలోనుండీ మూలుగులు కేకలు సౌండ్స్ వస్తుంటే అసలేమి చేస్తున్నరా అని చూశాను అంది.
హా చూశావ్ కదా అక్కడ మేము చేసుకునేదానినే దెంగులాట అంటారు.
మొగుడు పెళ్ళాలు ఆడుకుంటారు ఈ దెంగులాట
ఒక్కోసారి పెళ్ళాం దగ్గరలేకపోతే మొగుడికి దొరికినదానిని మొగుడు లేకపోతే పెళ్ళనికి దొరికిన వాడితో కూడా ఆడుకుంటారు ఈ ఆట అన్నాను.
ఓహో అంది కొత్త విషయం వింటున్నట్టుగా
అంటే డాడీ ఇంటికాడ ఉండడం లేదు కాబట్టి అంకుల్తో నువ్వు ఆడుకుంటున్నావ్ అంతేగా అంది
హా అన్నాను
మరి ఆ ఆట అడుకునేటప్పుడు బట్టలు వేసుకోకూడదా??అంది.
మద్యలో అవెందుకూ అడ్డు విప్పేస్తే చేసుకునేటప్పుడు సమ్మగా ఉంటుంది అన్నాను
అమ్మ అమ్మా మీరు అలా చేసుకుంటుంటే చూసినప్పుడల్లా నాకు కూడా ఎవరన్నా అలా చేస్తే బాగుణ్ణు అనిపించిందమ్మా ఎందుకో నాకు తెలియదు కాని నాకు మాత్రం అలా చేయించుకోవాలనిపిస్తుంది అంది.
నువ్వు చిన్నపిలావే అలా చేయించుకోకూడదు అన్నాను. నేను పెద్దదానిని అయ్యి 5 యియర్స్ అయ్యింది ఇంకా నేను చిన్నపిలని అంటావేంటీ అంది..  🐎 Telugu Kama Kathalu (53), Telugu Sex Stories.

అమ్మ అమ్మా అంకుల్ ని నాకు కూడా అలా చెయ్యమనవా?? అంది
ఏయ్య్ ఏమి మాట్లాడుతున్నావో తెలుస్తుందా??
తప్పు అలా అనకూడదు అన్నాను
మరి నువ్వు చేయించుకుంటున్నావ్ గా అంకుల్ తో అది తప్పు కాదా?? అంది.
అది వేరు ఇది వేరు అన్నాను
నాకు వేరేరకంగా వద్దు అలగే చెయ్యమను అంది
మేము ఇంటిలో దుకాణం పెట్టి దీనిని చేతులారా చెడగొట్టేశాం అని అప్పుడు అర్దం అయ్యింది
ఇంకేమి చేస్తాం అంకుల్ వద్దు గాని నేను చేస్తాలే నీకు సరేనా అన్నాను.
నువ్వు కూడా అలా చెయ్యవచ్చా?? అంది
హా చెయ్యవచ్చు అన్నాను
సరే ఐతే చెయ్యి అంది ఆత్రం గా
ఒక తల్లి సొంత కూతురితో చా ఇలా చెయ్యవచ్చో చెయ్యకూడదో కూడా నాకు అప్పుడు తెలియదు కాని నాకు వేరే గత్యంత్రం లేక తప్పక మొదలెట్టవలసి వచ్చింది.
అలా మొదలెట్టిన నేను దాని ఒల్లంతా తడుముతూ దాని ఒంటిమీద ఉన్నా బట్టలు ఒక్కోక్కటీ విప్పేసి పూర్తి నగ్నంగా తయారు చేశా అది కొంచెం సిగ్గుపడుతుంది దానిని ఒకసారి అలా పూర్తిగా చుసి హ్హుమ్మ్ సరుకు బాగానే తయారు అయ్యాయి అన్నాను.
ఈమద్య దీనిని బట్టలు లేకుండా చూడలేదు ఇప్పుడూ అలా చుసేసరికి నా కూతురు నాకే కొత్తగా కనిపిస్తుంది. ఒకమాదిరి దోసకయ్యల్లాంటి సళ్ళు పల్చటి నడుము తొడలు బొడ్డు పిర్రలు అబ్బహ్ నాకు దానిని అలా చూస్తుంటే నాలో అగ్గి రాజుకుంటుంది.
ఇంకేముంది నిదానంగా దాని ఒంటిమీద చెయ్యవేసి సాన పట్టడం మొదలెట్ట దానికి చెక్కిలిగింతలు పుడుతునట్టు ఉన్నది నేను చేసేపనులకి అది మెలికలు తిరిగిపోతూ చిన్నగా మూలుగుతుంది. నాచేతులు దాని సల్లమీద వేసి తేనె రంగులో ఉన్న దాని పాల పీకలవరకూ సవరతీస్తూ నలుపుతున్నాను ముచ్చికల్ని కొద్దిగా గట్టిగా నొక్కేసరికి అది హుమ్మ్మ్మ్మ్ అని మూలిగింది హుమ్మ్ పిట్ట వయసుకొచ్చేసింది అనుకున్నాను.
హుమ్మ్మ్మ్మ్మ్ నాకు ఒల్లంతా ఏదోలా ఐపోతుందమ్మా ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్ నాకు ఇంకా ఏదోఓ కావలనిపిస్తుందీ హా…. అని మూలుగుతుంది అబ్బహ్ దీనికి బగా కైపెక్కిపోయింది అనుకుని నేను నిదానంగా దాని ఉపస్తు మీద చెయ్యవేశాను అది వెచ్చగా కాలుతుంది అబ్బోఓఓ బాగానే వెడెక్కిందే అనుకుని మెల్లిగా దాని పూ రెమ్మల్ని విడతీస్తుంటే అది మెలికలు తిరిగిపోతుంది దాని తొడలు యడం చేసి పూ రెమ్మలు విడతీసి గొల్లి మీద పామాను అది అదిరిపడిపోతుంది అంతవరకూ వెళ్ళాకా నేను ఎందుకు వదులుతాను ఇంకా ఇంకా రుద్దుతూ నా వేళ్ళతో అక్కడ ఆట మొదలెట్టాను.. అమ్మమ్మ్…. అమ్మమ.. ఇస్స్స్స్స్స్స్ హ్హ్హాహ్ నాకు ఏదో ఐపోతుంది హ్హహహ్హ్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ హూహుహుహు అంటూ మూలుగుతూనే అంకుల్ నీ దాని దగ్గర చెయ్య పెడితే ఎందుకు అంత మెలికలు తిరిగిపోతున్నావో నాకు ఇప్పుడు అర్దం అయ్యింది అంది. ఏమే మా దెంగులాట మొత్తం చూశావా?? అన్నాను.  🐎 Telugu Kama Kathalu (53), Telugu Sex Stories.