Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 48 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 48 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (57) : అమ్మ : ఏమే ఈ మద్య నీ మొగుడు వేసాడా..

పిన్ని : ఎక్కడె లారి ఆపి రోడుపక్కన లంజల్ని దెంగి ఇంటిలో పెళ్ళనికి కూడా పూకు ఉందని దనిని కూదా దెంగాలని మరచిపోతున్నాడే
అమ్మ: అయ్యోఓ మరి ఎలా ఆపుకుంటున్నావే
పిన్ని : ఏముందీ కొంచెం గులగా ఉంటే వేళ్ళతో బాగా గులెక్కితే వంకాయో లేక క్యారెట్టో అంది
అమ్మ : మీ ఊరిలో ఎవడూ నిన్ను గోకలేదా??
పిన్ని : అబ్బోఓ అందరూ ఇంటిలో పెళ్ళల్ని వదిలేసి పక్కింటోది పెళ్ళల మీద ఆసతో గుంటకాడ నక్కల్లా కాపలా కస్తారు
అమ్మ : మరి ఐతే వాళ్ళల్లో మాంచి ఒడ్డు పొడుగూ ఉన్నా వాడిని చూసి మంచం ఎక్కించకపోయావా
పిన్ని : ఒకడికి ఇస్తే వాదెల్లి ఇంకో పదిమందికి చెపుతాడు పలానవాడి పెళ్ళాన్ని దెంగేసానూ అని ఇంకేముందీ ఆ ఇంటిముందు ఊరిలో పనిపాట లేని ఎదవలు అంతా ఊరకుక్కల్లా తిరుగుతూ ఉంటారు
అమ్మ : దేనికీ
పిన్ని : ఇంక దేనికీ ఆడికి ఇచింది నాకు ఇవ్వకపోతుందా అని
అమ్మ : అబ్బో అంతమంది రసికులు ఉండగా ఇంకా పస్తు పడుకోవలసిన పనేముందే
పిన్ని : ఇలా ఎగబడే ఎదవలందరూ ఇంటిలో పెళ్ళాన్ని సుఖపెట్టలేనివాళ్ళే
అమ్మ : అవునా

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 5 | Telugu Kama Kathalu

పిన్ని : అవునే పక్కింటోడి పెళ్ళం అనగానే లుంగీ ఎగగట్టుకుని వచ్చేస్తారు
అమ్మ : పెళ్ళం రోజూ ఎప్పుడు కావలంటే అప్పుడు దొరికేదేకదా అదే పక్కింటిది ఐతే అవకాశం వచ్చినప్పుడే వాడుకోవాలి ఆ సూత్రాన్ని ఫాలో అవుతున్నారేమో మీ ఊరివాళ్ళు
పిన్ని : హుమ్మ్ అలాగే వాడి పెళ్ళం కూడా అనుకుంటే
అమ్మ : అలాంటివాడు వాడి పెళ్ళం ఎవడితో అన్నా కొట్టించుకుంటూ తన కళ్ళతో తాను చూసినా పట్టించికోడు
పిన్ని : అదేంటి..  🐎 Telugu Kama Kathalu (57), Telugu Sex Stories.
అమ్మ : అప్పటికే వాడిపెళ్ళాన్ని ఈయన వాడేసి ఉంటాడు ఒక వేళ వాడకపోతే ఆరోజునుండి ఆపనిమీద ఉంటాడు
హుమ్మ్ మొత్తానికి మాంచి రసికుల మద్యలో పస్తులు పడుకుంటున్నావ్
పిన్ని : ఏదో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కకృత్తి పడదాం అనుకున్నా వాళ్ళు ఊరు ఉంపుడుగత్తెలుగా ఐపోయారు
అమ్మ : అంటే
పిన్ని : ఏముందీ ఎప్పుడూ ఎవడో ఒకడు ఎక్కుతూనే ఉంటున్నాడు రాత్రి పగలు లేకుండా
అమ్మ : అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఇస్స్స్స్స్ బలే సమ్మగా ఉంటుంది గా
పిన్ని : ఉంటుంది ఉంటుంది ఒకడు దెంగుతుండగా ఇంకోకడు వస్తే?

అమ్మ : అబ్బోఓఓఓ అది ఇంకా మజాగా ఉంటుందే మొన్నా ఎదో పుస్తకంలో చదివా ఒక ఆడదానిని ఇద్దరు మగాళ్ళు సుఖపెదితే అబ్బోఓ అబ్బోఓ తట్టుకోలేని సుఖం వస్తుంది అంట

పిన్ని : రెండోవాడు ఎక్కడ పెడతాడూ?
అమ్మ : అది చదివేటప్పుడు నేను అదే అనుకున్నా కాని తరవాత అర్దం అయ్యింది ఒకడిది పూకులో ఒకడిది నోట్లో సరిపోతుందిగా ఇంకొకడు వచ్చినా ఇబ్బంది లేదు అనిపించింది నాకైతే
పిన్ని : మరి వాడెక్కడ పెడతాడూ
అమ్మ : గుద్దలో అది కాళీగానే ఉందిగా
పిన్ని : అక్కా నువ్వు మామోలుదానివి కాదే కొంపతీసి నువ్వుగాని ఇలా??…..
అమ్మ : చీ పాడు పిల్లా నాకు ఐతే అది చదివేటప్పుడూ ఒల్లు సెగలు కక్కిందనుకో కాని ఏమి చేస్తాం అది ప్రయత్నించాలి అంటే కనీసం ఇద్దరు మాంచి పోటుగాళ్ళు కావాలి
పిన్ని : ఒకడు బావ ఉన్నాడుగా ఇంకొకడ్ని చుస్తే సరి
అమ్మ : ఒసేఏయ్య్య్ మరీ సిగ్గులేకుండా మీ బావ ముందే ఇంకొకడితో ఎలా పెట్టించుకోనే
పిన్ని : బావ లేకపోతే ఒకేనా
అమ్మ : అంటే ఆ టైంలో ఉన్నా పరిస్తితిని బట్టి
పిన్ని : ఐతే మా బావ కాకుండా వేరే ముగ్గురు మాంచి పోటుగాళ్ళతో గులతీరా దెంగించుకోవాలని అశగా ఉంది అంతేగా??
అమ్మ : చీ పోవే నువ్వు మరీనూ
పిన్ని : అబ్బోఓ అబ్బోఓ అదంతా సిగ్గే కొంచెం దాచుకోవమ్మా మా కొత్త బావల దగ్గర ఒలకబొద్దువ్గాని
అమ్మ : పోవే కొంటెపిల్లా
పిన్ని : ఇంతకీ మనిద్దరి కామన్ మొగుడు ఏడి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు పూకంతా జిల జిల లాడిపోతుందని నేను వస్తే బయటకి వెళిపోతే ఎలా??
అమ్మ : సెలవు పెట్టి రావడానికి వెళ్ళారు ఆగు నీ పూకు పచ్చడే
పిన్ని : కొట్టించవే కొట్టించు దానికోసమే కదా ఈ తహ తహ అబ్బాహ్ ఎన్నేళ్ళు అయ్యిందే మనిద్దరం బావతో సమ్మగా దెంగించుకుని, రాత్రి పగలు లేకుండా బలే కొట్టించుకునేవాళ్ళం కదా.ఈలోపు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవడం తో మానేశాం మొన్న వచ్చినప్పుడు నిన్ను కదుపుదాం అనుకున్నా మళ్ళి మా వెదవలు ఇద్దరూ ఉన్నారుగా ఎందుకులే అని కదపలా ఇదిగో నువ్వే రమ్మన్నావ్
అమ్మ : అవునే గబుక్కున పిల్లల కంట్లో పడితె ఇంక అంతే
పిన్ని : అవునవును అది మట్టుకు గుట్టుగా కానిచ్చెయ్యాలి వాళ్ళకి ఏమాత్రం అనుమానం రాకూడదు
అమ్మ : నేను వెళితే ఊరు వెళతాను నువ్వు బావ కలిసేటప్పుడు పండుగాడికి అనుమానం రాకుండా చూసుకో మీ బావకి లెగిస్తే పక్కన ఎవరు ఉన్నారని కూడా చూడరు నువ్వే చూసుకోవాలి
పిన్ని : నువ్వు అంతగా చెప్పాలా వాడు నాకు కొడుకే కదా..  🐎 Telugu Kama Kathalu (57), Telugu Sex Stories.

అమ్మ : మొన్న వాడు ఇక్కడ కూర్చుని చదువుకుంటుంటే నేను వంటింట్లో పనిచేసుకునేటప్పుడు మీ బావ వెనకనుండీ వచ్చి అమంతంగా లంగా ఎత్తేసి వెనకనుండి లోపల పెట్టేశారు వాడు చూస్తాడేమో అని ఎంత బయపడ్డానో
పిన్ని : వంటింటిలోనే దెంగేశారా??
అమ్మ : నేను ఆపి బెడ్రూం లోకి తీసుకుని వెళ్ళి దెంగించుకున్నానులే
పిన్ని : అబ్బహ్ అబ్బహ్ పట్టపగలు నువ్వు అదృష్టవంతురాలివే
అమ్మ : చీ పోవే
ఈలోపు మా పక్కింటి ఆంటీ తలుపు కొట్టింది వీళిద్దరూ వెళ్ళి తలుపు తీసారు.
ఈలోపు మా పక్కింటి ఆంటీ మాటలు వినిపించాయ్

ఏవమ్మా వదినమ్మ మరీ ఇన్నిసార్లు పిలిచినా వెళ్ళకపోతే బాగోదు ఒకసారి ఆలోచించు కనీసం వస్తానని రానని ఏమాట చెప్పవ్ అంది ఆంటీ
నేను అదే అనుకుంటున్నా ఆయన మరీ అంత అభిమానంగా పిలుస్తుంటే ఇలా అవుతుందేంటా అని సర్లేండి ఇదిగో ఇంటి పనులు చూసుకోవడానికి నా చెల్లి వచ్చిందిగా ఈరోజో రేపో వెళ్ళివద్దాం అంది అమ్మ
హమ్మయ్య ఐతే వస్తున్నాం అని చెప్పమంటావా అంది ఆంటీ
అదేగా అన్నాను అంది అమ్మ
ఆ ఆంటీ వెళ్ళిపోయింది
ఏంటి ఆవిడ గొడవ అంది పిన్ని
వాళ్ళ అన్నయ్యగారి ఇంటిలో ఏదో వ్రతం ఉందంట రెండు రోజులు బాగా హడావిడి చేస్తారంట అక్కడికి రమ్మని ఆయన మొన్న వచ్చినప్పుడు చెప్పారు తరవత ఫోన్ చేసి చెప్పారు నేనేమో ఇంటిలో కుదరదు కదా అందుకే చూద్దం లే అని గడుపుతున్నా అంది అమ్మ
పిన్ని: బాగా బలిసినోడా?
అమ్మ : హా బాగా
పిన్ని : బాగుంటాడా??
అమ్మ : శరత్ బాబులా ఉంటాడు
పిన్ని : అబ్బోఓ కళ్ళల్లో మెరుపూ…. హుమ్మ్ ఏంటి సంగతీ….
అమ్మ : అబ్బే ఏమిలేదు
పిన్ని : నా దగ్గరకూడా దాస్తున్నవా?? సర్లే ఐతే చెప్పొద్దులే
అమ్మ : అబ్బే ఏమిలేదే ఆయన మొన్నా వచ్చినప్పుడు నన్ను అదోలా చూశాడు ఆ చూపులో ఏదో తేదా ఉంది ఇదిగో ఇలా ఇంటికి రమ్మని ఓకీ గొడవ
పిన్ని : ఎర్రగా బుర్రగా ఉంటావ్ గా గురుడికి ఎక్కడో గుంజి ఉంటావ్ అందుకే ఓకీ కబురులు పెడుతున్నాడు
అమ్మ : చీ పోవే నాకు 15 ఏళ్ళ కొడుకు ఉన్నాడు
పిన్ని : అది నువ్వు చెపితేగాని తెలియదు ఎవ్వరికీ అలా ఉంటావ్
అమ్మ : నువ్వేంటే నన్ను మోసేస్తున్నావ్
పిన్ని : నిజం చెపితే అలాగే ఉంతుంది మరి
అమ్మ : నాకు అంత సీన్ లేదులేవే
పిన్ని : ఉందో లేదో నాకు తెలుసుగాని ఇంక నువ్వు ఆపు ఆ ఊరు వెళ్ళడానికి రడీ అవ్వు
అమ్మ : సర్లేవే ఐతే రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తాను ఇక్కడనువ్వు జాగ్రత్త
పిన్ని : రెండు రోజులు కాకపోతే ఇంకో రెండు రోజులు ఉండిరా ఇక్కడ నీ దెబ్బ కూడా నేనే వేయించుకుంటా నువ్వేమో అక్కడ కొత్త బావతో కొత్త రుచి చూసిరా
అమ్మ : నువ్వు నోరు ముయ్యవే ఆయన ఏదో ఫంఖన్ ఉందని పిలుస్తున్నారు నీకు ఎప్పుడూ అదే యావ
పిన్ని : చాల్లే చెప్పావ్ గాని నీ కోరిక గురించి చెప్పావు చూశావా కుదిరితే అది కూడా అక్కడ కానిచ్చేసి రా అంది నవ్వుతూ.
అమ్మ : నువ్వు అనుకున్నాది కాదు అనుకుంటున్నాను అలా కాకుండా అదే జరిగితే నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తాలేవే అంది.  🐎 Telugu Kama Kathalu (57), Telugu Sex Stories.