Skip to content
Home » పొలానికి ఒడ్డు బలం మగాడికి మడ్డ బలం – 21 | Telugu Kama Kathalu

పొలానికి ఒడ్డు బలం మగాడికి మడ్డ బలం – 21 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (68) : చారి గగన్ ప్రశ్నతో కాస్త కలవరపడ్డాడు. . . అర చేతులు రుద్దుకొంటూ ప్రొఫెషనల్ గా అలోచిస్తూ. . .నువ్వన్నది నిజమేరా. . .మొదట్లో మోహన అంటే మ ఇద్దరికీ ఇష్టం ఉండేది కాదు. . .. కాని ఇప్పుడు పరిస్థితి అలా లేదుగా. . . మోహన మన జీవితంలో ఒక పార్ట్ లా మారిపోయింది. . . మీ అమ్మ మాటేమో గాని నాకు మాత్రం మోహన నాకు కూతురు కన్నా ఎక్కువ. . .అందుకేగా కొన్ని విశయాల్లో నిన్నుకూడా లెక్కపెట్టడం లేదు. . .అది సరే. . .జరిగిపోయిన విశయం గురించి ఇప్పుడెందుకు ఆరా తీస్తున్నవ్. . ఇద్దరూ గొడవ పడ్డారా ?
మోహన కలగజేసుకొంటూ అవును అంకుల్ . . మీకు గగన్ కన్నా నేనంటేనే ఆప్యాయత అని అన్నా. . .దానికి మీ కొడుకు మీ దగ్గరే విశయం తేలుస్తా అని ఇక్కడకు తీసుకొచ్చాడు. . . .
అసలు విశయం తెలీని చారి మోహన చెప్పింది నిజమేననుకొని . . . నాకు మీరిద్దరూ ఒక్కటేరా. . . కాకపోతే . . .మోహనకు తల్లి దండ్రులు లేరు కదా. . .సహజంగానే తనంటే కస్త ఎక్కువ సింపతీ ఉంటుంది. . . .దానికి నీవు బుర్ర చెడుపుకోవద్దు.. . .ఒక్కతే ఆడపిల్ల ఉన్న ఇళ్ళలో ఇది సహజం. ..రేపు నీకు గాని కూతురు పుడితే అప్పుడు నీకూ తెలిసి వస్తుంది. . .సరే పదండి ఇంటికెళదాం. . మీ అమ్మ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. . .అని బయలు దేరాడు.
గగన్. మీరెళ్ళండి నాన్నా మేము తరువాత వస్తాం అని ఆయన్ను సాగనంపాడు.
చారి వెళ్ళిపోయిన తరువాత గగన్ మోహన చేతులు పట్టుకొని దీనంగా చూసాడు.

పొలానికి ఒడ్డు బలం మగాడికి మడ్డ బలం – 20 | Telugu Kama Kathalu

మోహన : అప్పుడే డవున్ అవ్వద్దు బావా. . . ఇంకా మీ అమ్మగారి విశయం తేల లేదు. . .అప్పుడు కావాలంటే నీవు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అంది కఠినంగా. .
గగన్ కు కూడా రోషమొచ్చేసింది.. . చటుక్కున మోహన చేతులు వదిలేస్తూ. . . అహనకు ఫోన్ చేసాడు.. . .రెండు మూడు రింగుల తరువాత. . .అహన హలో అంది బొంగురు గొంతుకతో
గగన్ ; అమ్మా. . మోహన అంతా చెప్పింది. . .సావంత్ విశయం నేను చూసుకొంటాను. . .ఇకపై మోహన విశయంలో. .. .నీవుఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోనని మాటివ్వగలవా ? 🐎  Telugu Kama Kathalu (68), Telugu Sex Kathalu.

అహన ఫోన్ లోనే గట్టిగా ఏడ్చేస్తూ. . మోహన ఇప్పుడు నాకు కన్న కూతురు కన్నా ఎక్కువరా. . . ఇంటి పరువు ప్రతిష్ఠలు అవీ ఆలోచించి . . .అలా తొందరపాటు నిర్ణయం వల్ల ఇప్పుడు నేనే నా తల మీదకు తెచ్చుకొన్నాను. . .నన్ను క్షమించరా. . .నాన్నకు విశయం తెలిస్తే. . . ఇద్దరమూ ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వస్తుంది.
గగన్ ; అమ్మా. . . . నాన్న గురించి నీవేమీ కంగారుపడవలసిన అవసరం లేదు. . . . నీవు ఎప్పటిలా మామూలుగానే ఉండు. . .సరేనా అని ఫోన్ పెట్టేసాడు.
అటు చారి మనసూ. . . ఇటు అమ్మ విశయమూ తెలిసి పోయేసరికి గగన్ . . .మోహన ముందు తలెత్తుకోలేకపోయాడు.. . .అటూ ఇటూ చూసి చటుక్కున ఆమె కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు.
మోహన కంగారుపడిపోయింది. . . బావా ఏం చేస్తున్నావు.. . .నా కాళ్ళ మీద పడతావేంటీ అసహ్యంగా . . .లే . . . అని వెనక్కి జరిగి తనూ కిందకు కూర్చొంది.
గగన్ ; లేదు మోహనా. . . నీ విశయంలో చాలా చిన్నగా అలోచించాను. . . అమ్మ గురించి ముందుగా తెలీకపోవడం వల్ల నేను ఒక వైపే అలోచించాను. . . నన్ను క్షమిస్తానంటేనే. . . . నీ కాళ్ళు వదిలేది.
మోహన : ఆ క్షమించాను లే బావా. . .ముందు నాకాళ్ళు వదలూ . . .
గగన్ ఆమె కాళ్ళు వదలి లేవగానే మోహన గట్టిగా వాటేసుకొని. . .బావా మనం ఒకరికొకరం వేరు కాదు బావా. . .ఇలా కాళ్ళు పట్టుకొని ప్రాధేయపట్టుకోవాడాలూ అవీ ఉండరాదు. . . సరేనా అంది నుదుటి మీద ముద్దుపెట్టుకొంటూ. . . .
ఊ అంటూ ఆమె ఒడిలో అలానే ఉండిపోయాడు.
సాయంకాలానికి అందరూ కలుసుకొన్నారు కాని అహన మాత్రం కలివిడిగా ఉండలేకపోయింది . . .అంటీముట్టనట్లు మాటాడి వెళ్ళిపోయింది.
రాత్రికి మోహనను కౌగిలొలో అదుముకొంటూ రిలాక్స్ అవుతూ . . .మోహనా. . ఇంట్లో ఇంత పెద్ద సమస్య ఉందని నాతో మాట వరుసకైనా చెప్పలేదు. . .అఫ్ కోర్స్ నీ కారణాలు నీకుంటాయనుకో . . . కాని సరైన సమయంలో నోరు విప్పావు. . .ఈ రోజు మధ్యాహ్నం గనుక నోరు విప్పక పోయి ఉంటే పరిస్థితి మరోలా ఉండేది.
గగన్ ఎద మీద నుండి తల ఎత్తుతూ . . .నిజం చెబుతున్నా బావా. . .సావంత్ చెప్పేవరకూ నాకు కూడా ఇంట్లో ఆంటీ ఇలా ఆలోచిస్తోందనని నాకు కూడా అందాజు లేదు. సావంత్ ఆ రోజు పార్టీలో జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పిన తరువాత కూడా మీ ఇద్దరి స్నేహం ఎక్కడ చెడిపోతుందనని ఆలోచించాను. కాని నాకు సావంత్ విశయం ఖచ్చితంగా చెప్పిన తరువాత నేనెంతగా భయపడ్దానంటే. . . ఆంటీ వల్ల ఎక్కడ దిక్కులేని చావు చావాల్సి వస్తుందో. . .నిన్ను వదలుకోవాల్సి వస్తుందోనని ప్రతిక్షణం భయపడ్డా. . .
గగన్ : – ఇంతకూ అమ్మ ప్లాన్ ఫలానా అని సావంత్ చెప్పాడా . . .
మోహన : – చెప్పాడు బావా. . . నా మీద నీకు అనుమానం వచ్చేలాగ చేయమని. . . . అందుకు ఆంటీ కంపెనీలో నుండి పది శాతం షేర్స్ ఆఫర్ .
గగన్ : – అంటే. . . నీ మీద అనుమానం వచ్చేలాగా చేస్తే . . .నేను నిన్ను వదిలేస్తానని . . .తద్వారా తనకు నచ్చిన పిల్లను తెచ్చి నాకు ఇంకో పెళ్ళి చేయాలని ఆలోచించి ఉంటుంది.. . . అంతేగా
మోహన : – ఏమో బావా. . .. ఆంటీ ఇలానే ఆలోచిస్తోందని నేను చెప్పలేను. .బహుశా అంతే అయి ఉండవచ్చు. . . లేదా నేను ఫలానా అని తెలిసిన తరువాత కూడా నన్ను ఇష్టపడి పెళ్ళి చేసుకోవడం తనకు నచ్చి ఉండకపోవచ్చు. .
గగన్ : – ఆ విశయం నాన్నకు కూడా తెలుసుగా . . . .మరి ఆయనే ఇప్పుడు నిన్ను నెత్తి మీద పెట్టుకొని చూసుకొంటున్నాడుగా.
మోహన : – అంకుల్ అర్థం చేసుకొన్నట్లుగా . . .ఆంటీ ఆలోచించలేకపోయిందేమో . . లేదా ఇంకో దారిలేక సావంత్ సహాయం అడిగిందేమో. . .
గగన్ : – బహుశా అంతే అయి ఉండవచ్చు. . కాకపోతే సావంత్ నీతో కాకుండా నాతో ఎందుకు చెప్పలేదని ?
మోహన : – నీకేమైనా పిచ్చా బావా. . .నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయి ఉండి మీ అమ్మ ఇలా చేయమని చెప్పిందని ఎవరైనా చెబుతారా. . .నీవు అపార్థం చేసుకొంటే మీ స్నేహం ఎక్కడ చెడిపోతుందోనని ఆలోచించి ఉండడూ. . .
గగన్ : – నిజమే సుమీ . . . నాకు ఈ పాయంట్ తట్టలేదు. . .అది సరే . . .ఇంతకూ నీవు డబల్ క్రాస్ చేయమని చెప్పేంత చనువెలా వచ్చింది మీ ఇద్దరి మధ్యలో. . . 🐎  Telugu Kama Kathalu (68), Telugu Sex Kathalu.

ఆ మాటకు చివ్వున తలెత్తి చూసింది మోహన .
గగన్ తడబడుతూ అంటే నా ఉద్ద్యేశ్యం . . . నీకు ఆ తాట్ ఎలా వచ్చిందని?
గగన్ కు దూరంగా జరుగుతూ ఇలా పొర పొచ్చాలొస్తాయనే ఆంటీని హద్దులో పెట్టుకోమన్నది. . .ఐతే మీ అమ్మే వాడికి లొంగిపోయింది. . .అంతే కాని మీ అమ్మని చెరిచి దారిలో పెట్టుకొమ్మని నేనేమీ చెప్పలేదు.. .వాడితో నాకు అంత చనువు కూడా ఏమీ లేదు.
గగన్ : – అంటే మా అమ్మే దీనికంతటికీ కారణం అంటావ్. . .
మోహన : – చూడు బావా నీవు మళ్ళీ మొదటికొస్తున్నావు. . .విశయం నీకు మొత్తం తెలుసు . . .దాన్ని ఆంటీ అంకుల్ తో కూడా మాట్లాడి పక్కా చేసుకొన్న తరువాత కూడా ఇలా మాటాడితే ఎలా ? ఇది నీకేమైనా భావ్యమా. . . సావంత్ నాతో విశయం చెప్పాడు గనుకనే . . .మన సంసారం ఏమవుతుందోనని మొదట్లోనే నేను నీకు చెప్పలేదు. . . చెప్పి ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చే అపార్థాలు అప్పుడే వచ్చేవి ఎందుకంటే నేను దిక్కులేని దాన్ని కదా. . .
గగన్ : – అమ్మా తల్లీ . . .నిన్నెవరూ దిక్కు లేని దాని వని చీప్ గా చూట్టం లేదు. . . ఈ ఇంట్లో ఒకతిగా నీవే ఆలోచించు. . ఇంటికి పెద్ద దిక్కైన ఆవిడ ఈ వయసులో కొడుకు వయసు ఉన్నవాడితో అక్రమ సంభందం పెట్టుకోవడం . . .ఆ విశయం నాన్న గారికి తెలీకుండా. . . కొడుకుగా నేను కడుపులో పెట్టుకొని తిరగడం. . .ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించమని అంటున్నా. . .
మోహనకు కళ్ళలో నీళ్ళు సుళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటే . . .మీరూ మీరూ తేల్చుకోవాల్సిన విశయం అది. . . దానికి నన్ను భాద్యత చేస్తూ. . .కారణాలు అడిగితే ఏమని సమాధానం చెప్పేది.
ఆమె ఏడుపు మొహం చూసి గగన్ కాస్త మెత్తబడుతూ. . అలా కాదు మోహనా. . .నా ఆలోచన నీతో పంచుకొంటున్నా అంతే.
మోహన : – ఏం పంచుకోవడమో ఏమో. . . అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి నా వైపే వేలు చూపిస్తున్నట్టుగా ఉంది మీ ప్రవర్తన. . . అంతగా భాధ ఉన్న వారు డైరెక్ట్ గా ఆంటీతోనే విశయం తేల్చుకోవచ్చుగా. . .
ఆ మాటతో గగన్ నోరు లాక్ పడిపోయింది. . .నిజమే మోహన చెప్పినట్టుగా. . . విశయం మొత్తం అమ్మ తో ముడిపడి ఉంటే మోహనతో పోట్లాడి ఏం ప్రయోజనం. ..ఛ. .తన మనసెంతగా భధ పడుతూ ఉంటుందో. . .అనుకొని సారీ మోహనా. . .నా ఉద్ద్యేశ్యం నిన్ను అనుమానించడం కాదు. . .
మోహన : – అనుమానం కాకపోతే ఇంకేమిటి బావా. . . మీ సావంత్ కలిసి ఉంటం డైరెక్ట్ చూసిన తరువాత కూడా . . .దారుణంగా కారణాలు నన్ను అడుగుతావున్నావు.. . .
గగన్ : – సారీనే . . . .మా బుజ్జీ కదా ఇలా రా. . .
మోహన : – మీ సారీ నాకేమీ ఒద్దు. . . నేను రాను. . .
గగన్ : – ఈ విశయం మా అమ్మతోనే మాతాడుతా. . ..సరేనా ఇలా రా అంటూ బెడ్ షీట్ లాగబోయాడు. . .
బెడ్ షీట్ ను గగన్ కు దొరక్కుండా కిందకు లాక్కొంటూ . . . మీ అమ్మతో మాట్లాడిన తరువాతైనా మళ్ళీ నా దగ్గరే నోరు జారుతారు. . .
గగన్ : – నా బుజ్జీ కదూ. . . నేను నోరు జారినా వేరే ఏమి జారినా . . .నీ దగ్గరే కదా. . . ఇలా రా. . .
మోహన : – ఊహూ నేను రాను. 🐎  Telugu Kama Kathalu (68), Telugu Sex Kathalu.