Skip to content
Home » పూకు దాచుకుంటే ఏమొస్తుంది.. పూకు పంచి చూడు పనికొస్తుంది – 6 | Telugu Sex Stories

పూకు దాచుకుంటే ఏమొస్తుంది.. పూకు పంచి చూడు పనికొస్తుంది – 6 | Telugu Sex Stories

🐎 Telugu Sex Stories (131) : ఐ మీన్. జస్ట్. …ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదమ్మా.. చాలా రోజులయ్యిందిగా ..నిన్ను చూసి. నీతో పడుకోవాలనుందమ్మా. నా చిన్నప్పుడు నీతో పడుకునేదాన్నిగా? నిన్ను హత్తుకుని, నీపై కాలు వేసి…అల్లా.. .ఓకేనా?”
భానుమతి కి తన బన్ను విరిగి కూతురి క్రీములో పడ్డట్లయ్యింది.
“ఆఫ్ కోర్స్. అలాగేనమ్మా”. కూతురి ఎత్తైన నడుముపై చెయ్యేసి నిమురుతూ చెప్పింది.
అలా చప్పున తను ఎలా ఒప్పేసుకుందో ఆశ్చర్య మనిపించింది భానుమతికి.
“ఓహ్ . థాంక్యూ మమ్మీ” ఇందు చెప్పసాగింది.
“నిన్ను నేనెంతగానో మిస్సయ్యానో తెలుసా మమ్మీ. నాకయితే ఈ ఇల్లు మనం కొనేసి ,ఫరెవర్ నీతో కలిసి ఈ ఇంటిలో ఉండిపోదామని ఉంది.”
ఇందూ యథాలాపంగానే అన్నా గానీ , ఆ మాటల్ని వాటి రియల్ మీనింగ్ లో తీసుకోగానే భానుమతి కి గుండె ఒక్కసారిగా గొంతుకలోకి వచ్చినట్లయ్యింది. ” ఫరెవరా?” అంటే?..అసలు ఆ మాటకి మీనింగ్ కూతురికి తెలిసే అందా?” అనుకుంది.
వణుకుతున్న తన చేతులను కూతురు నిమురుతుండగా, భానుమతి చెప్పింది.

పూకు దాచుకుంటే ఏమొస్తుంది.. పూకు పంచి చూడు పనికొస్తుంది – 5 | Telugu Sex Stories

“సరే నమ్మా . ఈ రాత్రి గడవనీ. ఫ్యూచర్ గురించి రేపాలోచిద్దాములే” అంటూ లేచి ప్రక్క గదిలోకి వెళ్ళి, డ్రెస్ పూర్తిగా విప్పుకుని నైట్ గౌన్ చుట్టుకుని, తాడు కట్టుకుంటూ వచ్చింది భాను.
లైటార్పి, మెల్లగా బెడ్ కి మరో ప్రక్క పడుకుని బెడ్ షీట్ మీదికి లాక్కుంది, నిద్దట్లో జరగబోవడానికి అవకాశమున్న అనర్థాన్ని తలచుకుంటూ.
ఈడొచ్చిన తన కూతురి అందాలను ఎలాగో మాయ చేసి తననే స్వంతం చేసుకోమని మరో ప్రక్క మనసు అల్లరి పెడుతోంది.
బలవంతంగా గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుని , మనసులో సుళ్ళు తిరుగుతున్న వైరుధ్యభావాల్ని అణచడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగానే ఇందు మెల్లగా పిలిచింది.
“మమ్మీ?”
“చెప్పు నాన్నా?” .
“నాకు ఇందాక తగిలిన షాక్ ఇంకా తగ్గలేదు. ఇందాక నేను అడిగానుగా. చిన్నప్పటిలా నన్ను ఓ చిన్న పాపలా హత్తుకోవా?” బేలగా అడిగింది. 🐎 Telugu Sex Stories (131), Telugu Kama Kathalu.

భానుమతి, తానెలా వద్దనగలదు?
“తప్పకుండానమ్మా.” అంటూ తాను ఆ విశాలమైన మంచం మధ్యకు జరగగా, ఇందూ కూడా ఇటువైపు జరిగి తల్లిని చేరింది.
కూతురి పొంగులు వారే యవ్వన శరీరం తన నైట్ గౌన్ గుండా తనకు తగిలీ తగలగానే భానుమతి పల్స్ రేట్ సర్రున రైజ్ అయ్యింది. ఇందాక తగిలింది వేరు. బెడ్ మీద మసక చీకటిలో తగిలింది వేరు.
ఇందు తన తల్లిని కౌగలించుకుని, తన పొత్తికడుపును తల్లి తొడల మధ్యభాగానికి ధభీమని తాకించింది.
ముగ్గురు అరబ్బు యువతుల్ని రెండేళ్ళుగా యధేచ్చగా అనుభవించిన భానుమతిలో కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి ఒక్కసారిగా ఫ్యూజ్ కొట్టేసినట్లయ్యింది.
దుబాయ్ లో తన ముగ్గురు యజమానురాళ్ళను తప్పిస్తే ఇంతవరకూ పరాయి మగాడిని కాదు కదా, ఏ పరాయి స్థ్రీతో నూ అలా పడుకోలేదు భానుమతి.
‘ఏ అనర్థం జరగకుండా కాపాడు తండ్రీ’ అని లోలోన దేవుణ్ణి ప్రార్థించసాగింది.
తనలో సుళ్ళు తిరుగుతున్న కోరికలను అణచుకుంటూ. తన చేతిని కూతురి మీద ఎక్కడ వేస్తే ఎక్కడ తన నిగ్రహం సడలుతుందో నన్న భయంతో , వెనక్కి మడిచిపెట్టుకుంది.
“ఉ..ఊ హూ. అక్కడ కాదమ్మా.,. ఇక్కడ.. నన్ను నీ పాపలా పట్టుకో .”అంటూ తల్లి వెనక చెయ్యి పెట్టి, ఆమె చేతిని తీసి తన నడుము చుట్టూ వేసుకుంది.
“ఉమ్మ్. ఇలా నమ్మా. నా చిన్నప్పటిలా.” అంది ఇందు.
వినీ వినపడని ఒక వెచ్చని నిట్టూర్పు భాను నోటినుండి వెలువడింది.
ఇక ఏ సంశయం లేకుండా తన కుడిచేతిని కూతురి సన్నని నడుముపై వేసి, దగ్గరగా లాక్కుని ఎడమ చేతిని ఆనందంగా కూతురి మెడ క్రిందుగా జొనిపింది.
“ఇలా బావుంది కదమ్మా? ” తృప్తిగా అడిగింది ఇందు.
“ఆ.. అ.. అవును.” తడబడుతూ చెప్పింది భాను.
“ఏమైంది మమ్మీ?” అనుమానంగా అడిగింది ఇందు.
“ఏ. ఏమీ లేదుతల్లీ .” గాభరాగా బదులిచ్చి తనలోని పాపపు కోరికలను లోనికి అణిచివేస్తూ తన తంటాలేవో తాను పడసాగింది.
“మరి. మరీ. మరేమో ” నాన్చింది భాను.
“ఆ.. మరి? ” రెట్టించింది ఇందు.
” ఇప్పుడు. .ఇప్పుడు… నువ్విప్పుడు పూర్వంలా చిన్న పాపవు కాదు కాదమ్మా మరి .” తనకు చేరువలో నున్న కూతురి తలనుండి వస్తున్న సువాసనల ప్రభావాన్ని తట్టుకోలేక, కూతురి మొహానికి వీలైనంత దూరంగా తన మొహాన్ని ఉంచడానికి విఫలయత్నం చేస్తూ మొత్తానికి ఎలాగోలా చెప్పేసింది.
ఇందుకి మేకప్ చేసేప్పుడు జాలీ స్ప్రే చేసిన ఆ మదపు సువాసనలు అత్యద్భుతంగా…మత్తు గొలిపేలా… స్వచ్చంగా …ఉన్నాయి. కోరికలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి.
“అవును. నేనిప్పుడో ఎదిగిన అమ్మాయిని.” తల్లి చెపుదామనుకున్న దానిని ఇందు కొనసాగిస్తూ తల్లి చేతులకు తన చేతులను మెలివేసింది.
ఇప్పుడిక అనుకోకుండానే అసంకల్పితంగా భాను నోటినుండి తరువాతి కొనసాగింపు వచ్చేసింది.
“అవును. అందమైన అమ్మాయివి” తన చేతిలో మెలిపడిన కూతురి సున్నితమైన చేతిని నొక్కుతూ చెప్పింది.
“థాంక్ యూ ఫర్ ద కాంప్లిమెంట్ మమ్మీ.” సాఫ్ట్ వాయిస్ లో చెపుతూ “ఆ అందమంతా నీ పోలికేగా మమ్మీ?”
“అదేమీ కాదులే. నాది నలుగురితో నలిగి మలిన పడిన ప్రౌఢ అందం. నీది మచ్చలేని స్వచ్చమైన కన్నె అందం.”చిలిపిగా అంటూ కూతురి సౌందర్యాన్ని మరింత చొరవగా మరీ మరీ హత్తుకుంటూ చెప్పింది.
“లేదమ్మా. నిన్ను పాంపర్ చెయ్యడం కోసం చెప్పడం లేదు. నీకు లెటర్ లో కూడా రాసానుగా. నీది జిగేలుమనే అందం. నాకు నీ అంత అందగత్తె ఎక్కడా తారస పడలేదు. నిన్ను వదులుకున్న నాన్న నిజంగా మూర్ఖుడు. ” ఇందూ కొనసాగించింది.
” లెస్బియనిజం తప్పులేదన్నావు కాబట్టి చెపుతున్నాను. నా అదృష్టం బావుండి దొరకాలే గానీ , చూస్తూండు. ఫ్యూచర్ లో ఏ నాటికైనా నీ అంత అందమైన అమ్మాయినే, దొరకాలే గానీ నీవయసు ఆంటీనే, అచ్చు ‘నీ’ లా ఉండే అమ్మాయినే పెళ్ళాడతా”
భానుమతి మంచం పై పడుకుని ఉంది గానీ, నిలబడి ఉన్నప్పుడు అవే మాటలు తన కూతురునోటి నుండి వచ్చి ఉంటే నిజంగా తాను స్పృహ తప్పిపడి పోయి క్రింద పడి ఉండేదే.
అస్సలు ఇంత కొద్దిసమయంలో, కూతురికి ఇటువంటి థాట్స్ ఎలా వచ్చాయో? పైగా తన ముందు ఇలా ఓపెన్ గా చెప్పగలిగే బోల్డ్ నెస్ ఎలా కలిగిందో?
“పె. పె పెళ్ళా?” తనలో ఉన్న భావాలను కప్పిపుచ్చుకుంటూ.. ప్రేమ, వాంఛ, మోహం కలగలుపుగా హృదయాన్ని మెలిపెట్టేస్తుండగా అడిగింది.
“అవునమ్మా. “ఈసారి ధైర్యంగా చెప్పడం ఇందు వంతయ్యింది.
“ఓరి. దేవుడా ” అని మాత్రం అనగలిగింది భాను.
“నామాటలు విని నెర్వస్ గా ఫీలవుతున్నావా మమ్మీ?”
తల్లి కళ్ళల్లోకి దేనికోసమో ఎదురుచూస్తున్నట్లుగా చూపులు కలిపి ఇందు అడిగింది.
రూము మసక చీకటిగా ఉంది.
బయటి నుండి గార్డెన్ లైట్ల వెలుతురు సన్నగా పడుతోంది.
లైటార్పి చాలాసేపు కావడం వల్ల చీకటి అలవాటై , పెద్దగా కష్ట పడకుండానే ఆ మసక చీకటిలోనే కూతురి మొహం తాను చూడగలుగుతోంది.
తనూ, తన కూతురూ ఎదురుపడి కనీసం గంట కూడా కాకుండానే, పరిస్థితులు ఎంతగా స్పష్ట పడుతున్నాయోననిపించింది.
తనంటే భయంతో ఉన్నదని తను అపోహ పడిన తన కూతురు బరి తెగించి మాట్లాడుతోంది. ఇది ఒక్క గంటలో వచ్చిన మార్పు అంటే నమ్మ బుద్ది కావడం లేదు.
కూతురికి బదులిచ్చింది.
“లేదమ్మా. లెస్బియన్ గా మారడంలో కూడా నా కూతురుకి నా పోలికలే వచ్చాయన్న ఆశ్చర్యం . అంతే .”
“అలా మారడం నీకు భయం కలిగిస్తోందామ్మా? ” తల్లి కళ్ళల్లోనిభావాలను చదువుతూ అంది ఇందు.
“లేదు తల్లీ. మగాళ్ళ మాయలో పడి ఒళ్ళు గుల్లచేసుకునే ప్రమాదమున్న ఈ టీనేజిలో, నువ్వు లెస్బియన్ గా మారడమే సేఫ్. లేకపోతే, ఏ తప్పటడుగో వేసావనుకో. కళ్ళు మూసి తెరిచేలోగా అనర్థం జరిగిపోవచ్చు. ఏ మగాడి చేతిలోనో నువ్వు స్పాయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉండేది.” ఈసారి నిస్సంశయంగా, మెల్లగా చెప్పింది భాను.
“నో మమ్మీ . అలా అయ్యే అవకాశం లేనే లేదు. ఎందుకంటే .. ” అని ఆగి ఈసారి ఇందు కాస్త గొంతు తగ్గించి చెప్పింది. “మరో నిజం చెప్పనా?”
ఘోరమైన నగ్న నిజాలు, ఇద్దరికిద్దరూ విప్పి చెప్పుకున్నాక, ఇంకేమి నిజాలు వినడానికైనా సరే భాను మానసికంగా సిద్దపడిపోయింది. కానీ.. కానీ.. మరిన్ని ఘోరమైన నిజాలు ఇందు దగ్గర ఇంకా మిగిలుంటాయని ఊహించనే లేదు భాను.
” నాకసలు ఎప్పుడూ మగాళ్ళపై ధ్యాసే లేదు తెలుసా మమ్మీ. ఆ జాలీ నాకేదో లెస్బియన్ సీడీలు చూపించి, లెస్బియన్ కథలు చదివించి, నన్ను లెస్బియన్ గా మార్చడానికి ప్రయత్నించాననుకుంటుంది కానీ నేను అంతకు చాలా చాలా ముందే లెస్బియన్ ని . అంటే నేను హాస్టల్ లో జాయిన్ అవ్వకముందు నుండీ. అంటే మన ఇంటిలోనే …టీనేజి వచ్చాక.. ”
భాను దిగ్భ్రాంతురాలైంది.
ఇందు కొనసాగించింది. 🐎 Telugu Sex Stories (131), Telugu Kama Kathalu.