Skip to content
Home » విజయమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా! రంకు మొగుడెవరమ్మా – 9 | Telugu Sex Stories

విజయమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా! రంకు మొగుడెవరమ్మా – 9 | Telugu Sex Stories

🐎 Telugu Sex Stories (3) : ఎ… ఏమ్మా ..అన్నాడు కళ్ల నీళ్ళు తిరుగుతుండగా చదువుకోకుండా ఎంట్రా… ఈపనులన్నీ రాయప్ప మాటలు తడుముకుంటున్నాడు. అమ్మ డైరెక్టుగా అలా నిలదీసే సరికి బుద్దిగా చదువుకో…. నీవు అవసరానికి మించి అలోచిస్తున్నావు. కిరాణాకొట్టని అదని అనవసరంగా ఎందుకు చెడిపోతావు.
విజయమ్మ మాటలలోని అంతరార్థాన్ని గ్రహించలేనంతటి మూర్ఖుడేమీ కాదు రాయప్ప… చదువుకుంటానమ్మా కాని కనీసం మంచి పుస్తకాలు కూడా కొనలేని పరిస్థితి నాది. నీవేమో వాళ్ళకు అంతంత డబ్బు ఇస్తావు… మాకేమో ఏదైనా పని చూసుకోమ్మంటావు.
ఏ .. మళ్ళీ తలతిక్కగా ఉందా మా వాళ్ళకు డబ్బు ఇస్తున్నావoటున్నావు. నీకు అది తప్ప వేరే ఏమీ కనిపించదా.. నేను ఇచ్చి తీస్కొంటున్నది మీ నాన్న సంపాదించిందేమీ కాదు. అదంతా నా తెలివి తేటలతో కూడబెట్టు కొంటున్నది. కావాలంటే మీ నాన్ననే అడుగు… గతుక్కుమన్నాడు రాయప్ప నాన్న పేరెత్తేటప్పటికి. మరి నేనెం చేయాలో నువ్వే చెప్పమ్మ.. పెట్టింది తిని ఉన్నదాంట్లో బుద్దిగా చదువుకో.. నీకు ఉధ్యోగం సద్యొగం వచ్చే వస్తుంది. అంతే గాని అదని ఇదని డబ్బడిగి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు. ఏం అర్థం అయ్యిందా.. ఆమె సహజంగా సౌమ్యంగా మాటాడినా అది ఓ రకమైన బ్లాక్ మెయిల్ అని తెలిసిపోతోంది.
అంతే గాని మీరు ఎటువంటి సాయం చేయమంటారు. అంతే కదా.. నీవెలా అనుకొన్నా .. సరే నేను మాత్రం పైసా ఇవ్వనురా.. ఇక ఆమెతో వాదించి లాభం లేదనుకొని తలొంచుకొని వెళ్ళిపోయాడు.

విజయమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా! రంకు మొగుడెవరమ్మా – 10 | Telugu Sex Stories

విజయమ్మ పెదాలపై విజయ దరహాసం వెలిసింది. ఒకే దెబ్బకు రెండుపిట్టలు పడ్డాయి కదా అని. ఓ వైపు చిన్నూని శివయ్యతో దెంగించింది కాబట్టి అది ఇక తన రంకు గురించి నోరెత్తదు. సాక్ష్యంగా కిరణ్మయి ఉండనే ఉంది. దానికి కూడా శివయ్య మొడ్డరుచి చూపించుంటే బాగిండేది. అంతలో శివాని వల్ల వీడిని ఇలా ఇరికించాను. ఇక వీడు కూడా నోరెత్తడు. తన వడ్డీ వ్యాపారాన్ని ఇక సులువుగా చేసుకోవచ్చు అని సంతోషపడిపోయింది.
ఇక బయటికొచ్చిన రాయప్ప డిసైడ్ అయిపోయాడు. తన అమ్మ డబ్బుకోసం ఎంతకైనా తెగిస్తుందని. తన రంకు తెలిసిన చిన్నూ కిరణ్మయీ వాళ్లను అలా ఇరికించింది. ఇండైరెక్టుగా డబ్బడిగిన తనను ఇలా ఇరికించింది. భవిష్యత్తులో ఇలా కాకపోయినా వేరే రకంగా ఇరికిస్తూనే ఉంటుంది. ఇక ఆమె ఎలా ఆడిస్తే తను అలా ఆడాలి. కాదు కూడదంటే మొడ్డగుడిపించేస్తుంది. ఇక ఈ ఇంట్లో నా స్థానం ఇంతే …అనుకొని సాలోచనగా తల పంకించాడు.  🐎 Telugu Sex Stories (3), Telugu Kama Kathalu.
తన రహస్య స్థలానికెళ్ళి సిగరెట్ ముట్టించి దీర్ఘంగా అలోచించాడు. ఎటు తిరిగి చూసినా పరిష్కార మార్గం దొరకలేదు. గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకొని తన ప్లాను ఆరోజే అమలు చేయలనికొని లేచిపోయాడు.
మరునాడుదయం శివయ్య ఏవో పనులమీద పొరుగూరెళ్ళాడు తోటలో పనులు చూసుకొమ్మని అమ్మకి చెప్పి. తనూ అమ్మ మాత్రమే ఉన్నారు. ఆరోజు సాయంత్రం వరకూ ఎటువంటి అనుమానం రాకుండా తోటలో పనోళ్ళతో పనులు చేయించి అందరినీ పంపేసాడు రాయప్ప. విజయమ్మ కూడా ఉండి పనులన్నీ చక్కబెట్టుకొని ఇంటికి బయలు దేరింది. బావిలో పంపు పాడయ్యిందని వైరు కాలిపోయిందని తోటలోని గది తాళాలు తన దగ్గరే పెట్టుకొని బావిలో దిగాడు రాయప్ప.. ఒరే రాయా ఉదయాన్నే చూసుకోవచ్చు గానీ తొందరగారా చీకటవుతోంది. ఇంటి దగ్గర ముసలావిడ ఒక్కతే ఉంది.
ఇదిగో వస్తున్న అదిగో వస్తున్నా అంటూ కాస్త పొద్దు మునిగేంత వరకూ కాలక్షేపం చేసి ఇక తోటవైపు ఎవరూ రారని నిర్ధరించుకొని పైకి వచ్చాడు.. పదమ్మా గదిలో కొన్ని సామాన్లున్నాయి తీసుకొని వెళదాం అంటూ ముందుకు పోయాడు.. ఇప్పుడే చీకటవుతోంటే మళ్ళీ గదిలోనికెందుకురా.. అదేం వినిపించుకోకుండా వడి వడిగా వెళుతున్న రాయప్పను అనుమానంగా చూసింది.. గదిలోనికెళ్ళిన రాయప్ప ఎంత సేపటికీ రాక పోయెసరికి ఏం చేస్తున్నాడా అని గది దగ్గరికెళ్ళింది. ఆమె వచ్చీ రావడంతోనే తలుపుల ప్రక్కనుండి ఆమెను లోపలికి లాగి తలుపులేసాడు. విజయమ్మ విసురుగా లోపలికొచ్చి బియ్యం మూటలపై పడిపోయింది. ఆమె తేరుకొని లేచేలోపే చెళ్ళు చెళ్ళున ఆమె చెంపలను వాయించేసాడు. బిత్తరపోయి గజ గజా వణికిపోతూ నిలుచిండిపోయింది. ఆమెకు మరో అవకాశం ఇవ్వకుండా బియ్యం మూటలపై వెనక్కి నెట్టి చెరో వైపు మూటలకు చేతులను బారుగా కట్టేసాడు. ఆమె తేరుకొనే లోపు మళ్లీ చెళ్ళు చెళ్ళున రెండు పీకాడు. కాళ్ళను కూడా లాగి కట్టేసాడు. ఒరె రాయా ఏంట్రా ఇదీ అని వెక్కిళ్ళు పడుతున్న విజయమ్మ మొహం మీద మరో రెండు దెబ్బలు పడ్డాయి. భయంతో బిర్రబిగుసుపోయింది. పెదాలు చిట్లిపోయాయి. నోట్లో గుడ్డలుకుక్కాడు అరవకుండా.
విజయమ్మ అది ఊహించలేదు పైగా తనకు ఊపిరి ఆడకుండా పడుతున్న దెబ్బల కారణంగా కాలూ చేయి ఆడలేదు. లేదంటే రాయప్పను నిలువరించడం తనకు పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.
రాయప్ప గట్టిగా ఆయాసపడుతూ ఎదురుగా కూచొని సిగరెట్టుని ముట్టించాడు. విజయమ్మ కళ్ళను పెద్దవి చేసింది… సిగరెట్టు పూర్తిగా కాల్చాక లేచి దగ్గరికొచ్చాడు. విజయమ్మ అందోళనగా చూస్తోంది.. ఏమే లంజా మేము నాన్నకే పుట్టామా అంటూ ఈడ్చికొట్టాడు.. కళ్ళెంబడి నీళ్ళు కారిపోతుండగా ఊ ఊ అంటూ తల ఊపింది. అబద్దాలు చెప్పకు గలీజు ముండా నాన్నకే పుట్టించుకొనుంటే మాతో ఒకరకంగా నీ బంధువులతో ఒకరకంగా ప్రవర్తించవు.
ఆ మాటలకు విల విల లాడుతున్నట్టుగా బేలగా చూసింది.. నీ పుట్టింట్లో నీకు తిండికి గతిలేదు కదే మరి లక్షలకు లక్షలు ఎక్కన్నుండి వచ్చాయి. నాన్నను వెర్రి వాడిని చేసావు. కడుపున పుట్టించుకొన్న బిడ్డలను ఎందుకూ కొరగాకుండా చేసావు. అడిగితే బ్లాక్మెయిల్ చేస్తావా దొమ్మరిముండా అంటూ చెంప చెళ్ళుమనిపించాడు.  🐎 Telugu Sex Stories (3), Telugu Kama Kathalu.

విజయమ్మ ఏడుస్తోంది వాడి మాటలు భరించలేనట్టుగా.. నీవైపు బంధువులకు నీ గుద్ద అడ్డం బెట్టి విందుభోజనాలా మాకేమో నీతిమాటలా … ఏదీ మళ్లీ చెప్పూ …చిన్నూని ఇబ్బంది పెట్టకయ్యా అంటూ నీపూకు అడ్డం బెడతావా ..మళ్ళీ అది అడ్డం వస్తుందేమోనని దాన్ని నాన్నతో దెంగిస్తావా గబ్బు ముండా …ఇలా ఎంతమందితో రంకు చేస్తున్నావే ఐదుమంది బిడ్డల్ని నాన్న కొక్కడికే కన్నావా లేక కుంతీ దేవి కన్నట్టుగా ఒన్ బై ఒన్ దెంగించుకొని కన్నావా అంటూ జుట్టు పట్టుకొని లాగి కొట్టాడు. నలుగురినీ నాలుగు దావులు చేసి పారేసావు. ఏం నువ్వు తలచుకొంటే నాన్న పెద్ద అడ్డమేమీ కాదుగా గుడిసేటి ముండా.. అప్పటికే విజయమ్మ ఎర్రటి మొహం ఎర్రగా కందిపోయి కములుతోంది… అల్లుడితో దెంగించుకొన్నావు చిన్నూని దెంగావు. శివానీని నాన్నకు అడ్డం వేయకుండా ఉంటావా ..ఏమో నాన్నతోనే దెంగించావో లేదంటే నీ రంకు మొగుళ్ళకు అడ్డం వేసావో.. నీకు వావి వరుస ఉన్నాయటే డబ్బు డబ్బు అని చస్తున్నావు ఇదిగో నీ డబ్బును ఇప్పుడు నేను దోచుకెల్తున్నా… నీ దిక్కున్న కాడికి చెప్పుకో గుడిసేటి ముండా.. నాన్న మొడ్డ చాలదు కదూ నీకు డబ్బిస్తే ఎవరితోనైనా పడుకొంటావు కదూ.. ఇప్పుడు ఏ డబ్బు ఇవ్వకుండా నిన్ను దెంగుతా .. ఒద్దురా అలా చేయవద్దు అన్నట్లుగా దీనంగా చూసింది. చేతులూ కాళ్ళూ కట్టివేయడం వల్ల ఒంట్లో శక్తంతా హరించుకుపోతున్నట్టుగా ఉంది.
ఐనా నీకు వావి వరుసేముందే అంటూ చీర లాగేసాడు. లంగా బొందు తెంపి కుప్పగా వేసేసాడు. జాకెట్టు హుక్సులతో సహా పర్రున చింపేసాడు. మెళ్ళో ఉన్న కాసులపేరు తాళిబొట్టు లాగి ఓ ప్రక్కన బెట్టాడు. ఆహా హ ఏమున్నయే నీతొడలు అంటూ తొడల్ను కొరికాడు. పిర్రల్ని పిసికి పూకుపై ఆతులను పట్టిపీకుతూ నీకు ఇలా ఆతులు పెంచుకోవడం ఫ్యాషను కదే … ఏం సళ్ళే నీవి ఎవరు దెంగుత్రున్నా నీ సళ్ళే అట్రాక్షను. నీవు దెంగించుకొంటుంటే నీ సళ్ళను చూసే కార్చుకోవాలనిపిస్తుంది.
విజయమ్మ గిజ గిజ లాడిపోతూ ఉంది.
ఆతులను సవరిస్తూ తన మొడ్డను చేత్తో పట్టుకొని పూకుపై కొట్టాడు. విజయమ్మ తొడలను దగ్గరికి చేర్చుకొంది. ఆ ఆ నీకిష్టమే కదే అలా శబ్దాలొస్తుంటే నాగుపాములా మెలితిరుగుతావు …ఇప్పుడు తిరుగుదువుగాని అంటూ పైనుండే గుచ్చాడు. ప్రాణం పోతున్నట్టుగా తల అటూ ఇటూ తిప్పింది..
నాకు తెలుసులేవే గుడిసేటి ముండా ఎక్కడ పెట్టాలో నీ గొల్లికి చెబుతున్నా నేను దెంగుతున్నానని.. అంటూ కాస్త కిందకు వంగి తన మొడ్డను పైనుండి కిందకు రాసి పూకన్నంలో దూర్చాడు. నడుం వెనక్కి ల్లాక్కొంది భరించలేనట్టుగా…
ఓసోస్ ఇప్పుడు నీకు వావివరుసా గుర్తొకొస్తున్నాయా …అంటూ గుబ్బల్ని రెంటినీ పట్టుకొని ముచికలను నాలుకతో నాకాడు. ఊ అంటూ బుజాలను పక్కకి తిప్పుకోబోయింది. బండగా సళ్ళును పట్టుకొని లాగి ముచికలను కొరికాడు. తమకంగా ఆమె రెండు పిరుదులనూ పట్టుకొని గట్టిగా కౌగిలించుకొని గట్టిగా అదుముకొన్నాడు.
ఆమె కళ్ళెంబడి ధారాపాతంగా కన్నీరు కారిపోతున్నాయి. రాయప్ప అదేమీ పట్టించుకోవడం లేదు. ఏళ్ళతరబడి ఆమె మీద పెంచుకొన్న కసి అసహ్యం చూసిన శృంగారకేళి అతడిని మృగంగా మార్చివేసాయి. అలానె క్రిందకు జారాడు. మదపు వాసన గుప్పున వచ్చింది. ఆమె పువ్వునుండి. వెచ్చటి తొడలను రెండితినీ రెండు చేతులతో చుట్టేసి పూకు మీద ముద్దుపెట్టుకొన్నాడు.
చప్పున నడుం వెనక్కి లాక్కొంది. అబ్బా ఇంకా నీలో కరెంట్ ఉందే రంకు లంజా దాన్ని ఎలా బయటికి తెప్పిస్తానో చూడు. అని లేచి తన మొడ్డని చేతితో పట్టుకొని ఆమె పూవు పై కొట్టాడు. కొట్టి ఆమె పూకుని విడదీసి గొల్లిపై తన గుండును అదిమి ఉంచి పైనుండి కిందకు రాసాడు.ఊ హు హూ అని గట్టిగా అంటూ తలను అటూ ఇటూ తిప్పింది.  🐎 Telugu Sex Stories (3), Telugu Kama Kathalu.