Skip to content
Home » పూకు దెంగితే పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళినంత పుణ్యం – 3 | Telugu Sex Stories

పూకు దెంగితే పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళినంత పుణ్యం – 3 | Telugu Sex Stories

💋 Telugu Sex Stories (3) : పెరట్లో ఒక బండ మీద ఒంగుని సరళ, (రమణ అమ్మ) ఒకతనితో దెంగించుకుంటోంది. అతను నల్లగా, బలంగా ఉన్నాడు. ఒళ్ళంతా దట్టమైన రింగుల వెంట్రుకలు . సరళని చాలా రోజుల క్రింద చూసాను. ఆతను ఎంత బలంగా గుద్దుతున్నాడంటే, ఆమె కాళ్ళు దాదాపు గాలిలో లేస్తున్నాయి ప్రతి గుద్దుకీ. ఇప్పుడు నాకు అనిపించింది, రమణ నన్ను అమ్మ అని ఎందుకంటాడో. ఆమె సళ్ళు , పిర్రలు, కొంచెం ముఖకవళికలు నాలాగే ఉన్నాయి. నా కంటే రంగు తక్కువ కానీ పిటపిట లాడుతోంది. సళ్ళు , పిర్రలు ఇంకా బింకంగా ఉన్నాయి. కాయకష్టం చేస్తుంది దొంగముండ, అందుకే అలా ఉంది, అనుకున్నాను అసూయగా. చాలా అందంగా అదురుతున్నాయి.
“అక్కా, నీ పూకు ఇంకా ఇంత టైట్ గా ఎలా ఉందే? ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నావు. నా పెళ్ళానిది వదులైంది” అన్నాడు రొప్పుతూ.
“ఆ లంజ పూకుని ఎన్ని మొడ్డలు దెంగుతున్నాయో నీకు తెలుసా? నీ బావ చాలా తక్కువ వాడడం , నువ్వూ, తమ్ముళ్ళే దెంగుతారు.” అంది.

పిన్ని శరీర సుగంధం పిచ్చి ఎక్కిస్తుంది | Telugu Boothu Kathalu

“అక్కా, బావ ఎప్పుడు వస్తాడు? ఎన్నాళ్ళు నిన్ను దెంగొచ్చు?” అని అడిగాడు.
“మూడు రోజుల్రా. తమ్ముళ్ళకి కూడా చెప్పు. ఈ మూడు రోజులూ మీరు అక్క పూకునే దెంగాలి, పెళ్ళాల్నిమర్చిపోయి. మ్..మ్..మ్..మ్..అబ్బ…. గుండెల్లో గునపంలా తగుల్తోంది కదరా, నీ మొడ్డ…. ఊ(….చింపెయ్… అక్క పూకుని…..కుమ్మై…” అని అరుస్తోంది.
ఎందుకో తలతిప్పి నా వైపు చూసి స్థాణువైపోయింది. అక్క చూస్తున్న వైపు చూసి తమ్ముడు కూడా అదిరిపోయి ఆగిపోయాడు పూకులో మొడ్డ మొత్తం దూర్పేసి.సరళే ముందు తేరుకుంది.
“సుష్మా, రమణ కూడా వచ్చేడా? రానన్నాడు ..” అంది గాభరాగా.
“పరవాలేదు కానియ్యండి. ఎలాగా చూసేసేనుగా. రమణ క్రికెట్మేచ్ కి వెళ్ళాడు. నాలుగైదు గంటలు పడుతుంది వచ్చేసరికి” అన్నాను అక్కడ ఇంకో బండ మీద కూర్చుంటూ. తమ్ముడు తల వంచుకుని మళ్ళీ దెంగడం మొదలు పెట్టేడు. ముందున్న జోరు, హుషారు లేవు. నెమ్మదిగా రిలాక్స్ అయ్యారు ఇద్దరూ.
“అవును, మీరు ఎలా వచ్చేరు ? పెరటి గడియ వేసేనే?” అని అడిగేడు తమ్ముడు.
“మీరి పై గడియ వెయ్యలేదు. కంగారు పడకండి. నేను వేసేను” అన్నాను.కొంచెంసేపు పోయేక అన్నాను” పొజిషన్ మార్చండి.చాలా సేపు ఇదే పొజిషన్ లో దెంగుకుంటే నడుం పట్టేస్తుంది”
“ఇక్కడ ఇంకేం పొజిషన్ వీలవుతుంది? బయట గాలి, వెలుతురులో దెంగుకుంటే కొత్తగా ఉంటుందని వచ్చేం” అంది సరళ. ఆమెకీ బిడియం కొంచెం వదిలింది. 💋 Telugu Sex Stories (3), Telugu Boothu Stories.
తమ్ముణ్ణి మొడ్డ తియ్యమన్నాను. సరళ పూకు తడితో మిల మిలా మెరిసిపోతున్న బారెడు మొడ్డ తీసేడు. అతన్ని బండ మీద కూర్చొమ్మని, సరళని అతని ఒళ్ళో కూర్చొమ్మన్నాను. వాటం చూసుకుని, మొడ్డని పూకులో దూపుకుని కూర్చుంది. తమ్ముడు చాలా సంతోషించాడు. అక్క సళ్ళు పిసకడనికి, చీకడానికి చాలా బావుంది. నాపూకు చిత్తడి అయిపోతోంది. అయిదు నిముషాల తరవాత అక్క బొక్క నింపేసేడు. ఆమె బండ మీద కూర్చుని కాళ్ళు జాపితే, తమ ఇద్దరి ద్రవాలూ నోట్లోకి తిసుకుని అక్కని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఇద్దరూ బావి దగ్గిర స్నానం చేసేరు.
“తాగుతావా?” అని అడిగింది సరళ. నాకేసి సంజ్జ్జ చేసేడు. సరళ పకపకా నవ్వింది.
“ఇంకెందుకు సిగ్గు? అన్నీ చూసేసింది” అనగానే, కింద కూర్చుని నోరు తెరిచాడు. ఆమె అతని తల రెండు వైపులా కాళ్ళు పెట్టి, పూకుని నోటికి అతికించి, ఉచ్చ పోసింది, నేను రమణ నోట్లో పోసినట్టుగానే.
“ఓహ్, రమణ ఈ భాగోతం చూసే ఉంటాడు . అందుకే ఆ పిచ్చి” అనుకున్నాను.
వాళ్ళు ఒళ్ళు తుడుచుకుని, బట్టలు కట్టుకున్నాక ఇంట్లోకి వెళ్ళాం. నాకు ఆకలి దంచేస్తోంది. తమ్ముడు తక్కిన ఇద్దరు తమ్ముళ్ళని తేవడానికి వెళ్ళాడు. నేను, సరళ భోజనం మొదలు పెట్టేం. ఆవురావురుమని తిన్నాను, చాలా బాగా చేసింది వంట. సగంలో ఉండగా అన్నాను” మీరంటే చాలా ప్రేమ రమణకి” అని.
“అందులో విశేషం ఏముంది? కొడుకులకి అమ్మలంటే, కూతుళ్ళకి నాన్నలంటే ప్రేమ ఉండటం మాములే” అంది.
“నేను అనేది ఆ ప్రేమ కాదు. నన్ను దెంగేటప్పుడు, రమణ మిమ్మల్నే ఊహించుకుంటాడు” అన్నాను. ఆమె స్థాణువైపోయింది.చాలాసేపు తేరుకోలేదు. కొడుకు నన్ను దెంగుతున్నందుకా, తనంటే మోజు పడుతున్నందుకా ఆమె షాక్ అయ్యింది అన్నది నాకు అర్ధం కాలేదు.

“ఓహ్. నేను సరదాగా ఆట పట్టించడానికి చేసింది ఇంత దూరం తీసుకు వచ్చిందా?” అంది తేరుకున్నాక.
“ఏం చేసేరు?” అని అడిగాను కుతూహలంగా.
“వాడి గదిలో బట్టలు మార్చుకునేదాన్ని. వాడు బాత్రూమ్ కన్నాల్లోంచి చూస్తున్నాడని తెలిసినా, ఉచ్చ పోసేదాన్ని, పూకు షేవ్ చేసేదాన్ని, వేళ్ళతో దెంగుకునే దాన్ని.” అంది దిగులుగా.
“నాకు అర్ధం కాలేదు, నాలుగు రోజులు నేను ఎంత కవ్వించినా రమణ చాలా నిగ్రహం పాటించేడు. ఇప్పుడు తెలిసింది, నాకు , మీకు చాలా పోలికలున్నాయి. అందుకే నన్ను దెంగడం తప్పని ఆగేడు. దెంగడం మొదలు పెట్టేక, మిమ్మల్ని దెంగుతున్నట్టు ఊహించుని రోజూ నా పూకు , గుద్ద పచ్చడి చేస్తున్నాడు. తమ్ముళ్ళతో దెంగించుకుంటున్నారుగా? మరి కొడుకుతో……” అన్నాను. సరళ మాట్లాడలేదు చాలా సేపు.
“కానీ…ఎలాగ………” అంది సందేహిస్తూ.
“చాలా సులభం. వాడు వచ్చేక, నడుం నొప్పి, జండు బాం లేక పోతే ఇంకేదైనా బాం రాయమనండి. ఇంక నేను ఏమి చెప్పక్కర్లేదు అనుకుంటా” అన్నాను నవ్వుతూ.
…………..ఇంక చెప్పేదేమీ లేదు. నేను రెండు రోజులు పల్లెటూళ్ళో రిలాక్స్ అవుదామని వెళ్ళేను కానీ రెండు రోజుల్లో ఒళ్ళు హూనం చేయించుకుని వెనక్కి వచ్చాను. రమణ ఆ రెండు రోజులూ నా జోలికి రాలేదు. పూర్తిగా వాడి అమ్మతోటే ఉన్నాడు. వాడి మేనమామలకి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. అందుకని ముగ్గురు మేనమామలూ నన్ను ఊపిరి తీసుకోనివ్వకుండా అన్ని కన్నాల్లోనూ వాచిపోయేలాగ దెంగేరు.
మేం వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అదే బస్, అదే డ్రైవర్, కండక్టర్. బస్ లోకి ఎక్కగానే రమణ నిద్రపోయేడు. నేనూ అలిసిపోయేను. బస్ లో ఎవరూ లేరు మునపటిలాగే. ఇంక వారం రోజులు దెంగించుకోకూడదు అని తీర్మానించుకున్నాను. కానీ….. పూకుకి బుధ్ది లేదు. 💋  Telugu Sex Stories (3), Telugu Boothu Stories.
“మేడం, మళ్ళీ చీకుతారా? శుభ్రంగా కడుక్కుని వచ్చేం” అన్నాడు కండక్టర్.
“అయం సారీ. అస్సలు ఓపిక లేదు” అన్నాను.
“పరవాలేదు మేడం . రెస్ట్ తీసుకోండి. చాలా అలిసిపోయినట్టున్నారు. తెలుస్తోంది” అని వెనక్కి తిరిగాడు. నాకు రమణ చేత ఇదే బస్ లో ఎలాగ దెంగించుకున్నానో గుర్తు రాగానే పూకు ఊటలెత్తింది.
“ఒక్క నిముషం. నీదగ్గిర కోండం ఉందా?” అని అడిగాను. వాడి కళ్ళు వెడల్పు అయ్యేయి.
“లేవు కానీ కొంటాం మేడం. బస్ ఆపుతాను ” అన్నాడు.
“అక్కర్లేదు . నాదగ్గిర ఉన్నాయిలే. రా” అని నా బేగ్లోంచి కోండం తీసి, వాడిని కూర్చోబెట్టి, మొడ్డ బయటికి తీసి, కోండం తొడిగి, చీర లేపుకుని, తడిసి ముద్ద అయిన పూకులో దూపుకున్నాను. బ్లౌజ్ విప్పి, సళ్ళు నోటికిచ్చాను………రాజు నా గుద్దలో కార్చి బయటికి తీసిన మొడ్డని బట్టతో తుడిచి చీకడం మొదలుపెట్టేనో లేదో, నా మొబైల్ మోగింది. చూసేను. మా ఆయన రాజేష్, U.S నుంచి చేసేడు . రమణ మొడ్డని పూకు లో దూపుకుని స్వారీ చేస్తున్నదానిని సడెన్ గా లేచాను. లేచి, వెల్లకితలా పడుకుని కాళ్ళు జాపాను.
“మా ఆయన ఫోను. అసలు చప్పుడు చెయ్యవద్దు. సైలెంట్ గా దెంగు ” అని రమణకి చెప్పాను.
“ఆ పప్పులేం ఉడకవు . స్పీకర్ ఆన్ చెయ్యి. లేకపోతే అరుస్తా” అన్నాడు రమణ. వాడికి నేను వాడి అమ్మలా కనిపిస్తానట దెంగేటప్పుడు , కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు “అమ్మా, నీ పూకు చింపుతానే….” అని ఏమేమో అంటూనే ఉంటాడు. ఇంక రాజు అయితే దెంగేటప్పుడు “లంజా..పోకిరి ముండా..నీకు గుద్ద బలిసిందే..కొవ్వు కరిగిస్తాను.. పూకు పచ్చడి చేస్తాను…” అని వాగుతూ ఉంటాడు. 💋 Telugu Sex Stories (3), Telugu Kama Kathalu.