Skip to content
Home » విజయమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా! రంకు మొగుడెవరమ్మా – 7 | Telugu Sex Stories

విజయమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా! రంకు మొగుడెవరమ్మా – 7 | Telugu Sex Stories

🐎 Telugu Sex Stories (5) : మీరూ ….సరేసరి చిన్న పిల్ల అంత లోతు అర్థాలు పర్థాలు దానికేం తెలుసూ ..తెలిస్తే గిలిస్తే మన రాయప్పకే తెలియాలి.
సరే చిన్నూ నీవు అంతగా పట్టుబడితే నేను కాదంటానా ఇలా ఇవ్వు అని ఇప్పించుకొని మళ్ళీ విజయమ్మకే ఇచ్చేసాడు.
అది ఊహింది కాబట్టే చిన్నూ ద్వారా అలా చెప్పించింది విజయమ్మ.
ఏంటే మణీ … శివానీతో బాటు నువ్వుకూడా ఇక్కడే ఉండచ్చు కదా మీ పెద్దమ్మకు కాస్తతోడు ఉన్నట్లుంటుంది…
లేదు పెదనాన్నా … ఆయన ఉద్యోగం నాకు ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మీ చిన్నల్లుడు ఈ ఒకటి రెండు నెలల్లో ఆర్డర్స్ చేతికి అందొచ్చు. అప్పుడు మీరొద్దన్నా నేను ఇక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది.
అలానా … ఏరా రాయా చూసావా మీ అక్కను తను బాగా చదువుకొంది కాబట్టి ఇప్పుడు తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడుతోంది.
రాయప్ప ఏమీ మాట్లాడలేదు…. విజయమ్మ అందుకొన్నట్లుగా ముప్పుద్దులా మనమీదపడి ఏడవడం మాత్రం తెలుసు … రాయప్పకు రోషం వచ్చేసింది. మాకూ చదువుకోవడానికి సాయం చేస్తే మా కాళ్ళమీద నిలబడతాం.. ఈ రోషానికేం తక్కువలేదు ఫో… అవతలకు అడ్డగాడిదా…. అంటూ కసురుకొనింది…
రాయప్ప అవమానంతో అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాడు.
శివయ్యకు ఏం మాట్లాడాలో తెలియలేదు.

విజయమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా! రంకు మొగుడెవరమ్మా – 8 | Telugu Sex Stories

వాడిదెప్పుడూ ఉండేదే కదా.. మీరు తోటకెళతానన్నారు. ఎప్పుడొస్తారేమిటి..
మీరు భోజనాలు కానివ్వండి నేను కాస్త లేటుగానే వస్తా కరెంటు ఉన్నదాకా నీళ్లు కట్టాలి..
భోజనాలప్పుడు ఏదో ఫిషీ ఫిషీగా అనిపించింది రాయప్పకు ..
శివాని హాలులో ఓ చివర పడుకొంది. మణీ చిన్నూ ఇద్దరూ అమ్మతో మటాడుతున్నారు అమ్మా వాళ్ల గదిలో. రాయప్ప తన గదిలో పడుకొన్నాడు.
గది లోపల చిన్నూ మణి ఇద్దరూ విజయమ్మ చెరో తొడపై తల పెట్టుకొని పడుకొని ఉన్నారు. విజయమ్మ మంచానికి జారగిల బడి చిరునవ్వుతో వారితో మాటాడుతోంది.
పెద్దమ్మా నీవేగనక మమ్మల్ని ఆదుకోక పోయుంటే మేమంతా ఏమైపోయేవాళ్ళమో కదా అంది చిన్నూ
ఛ ఛా ఏమాటలే అవి నేనేం ఊరికే ఇవ్వట్లేదుకదా
వడ్డీ ఇస్తున్నామనుకో ఐనా వేరే ఎవరు మమ్మని నమ్మి ఇలా సాయం చేస్తారు చెప్పు..
చాల్లేవే గడుగ్గాయ్.. మాటలు నేర్చావు.. 🐎  Telugu Sex Stories (5) , Telugu Boothu Kathalu.

మాటలే కాదు పెద్దమ్మా చేతలు కూడా అంది నర్మగర్భంగా.. కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఉరిముతూ కిరణ్మయి ఉన్నట్టుగా సైగ చేసింది విజయమ్మ.. చిన్నూ పక పకా నవ్వుతూ కిరణ్మయి వంక చూసింది..
కిరణ్మయి కూడా చిరునవ్వు నవ్వింది… విజయమ్మకు గుండె ఆగినంత పనైయ్యింది. చిన్నూ ఈ విషయాన్ని ఎక్కడి దాకా తీసుకెళ్తుందో అని.. అందుకే మౌనంగా ఉండిపోయింది.
పెద్దమ్మా కడుపు చించుకుంటే కాళ్లమీద పడుతుందని నాకూ తెలిసే.. నీవేమీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ విషయం మన మధ్యే ఉంటుంది. ఐనా నీతో పెట్టుకొని మేము బతకగలమా పెదనాన్న విషయం మాకు తెలియదూ … పుట్టగతులేకుండా చేసెయ్యడూ .. విజయమ్మకు నోరు పెగలలేదు.
మణీని కూడా తీసుకొచ్చి తన ముందరే ఈ డిస్కషను పెట్టిందంటే ఖచ్చితంగా తన విషయం చెప్పే ఉంటది. ఛ అనవసరంగా కమిటయ్యింది తను. చిన్నూ చాలా తెలివిగా తనను ట్రాప్ చేసింది. శివయ్యతో చెప్పి తనకొంప కొల్లేరు చేయక మునుపే దీని నోరు శాశ్వతంగా మూయించాలి. ఇంట్లో ఉన్న కొడుకుతోనే వేగలేక చస్తుంటే దీంతో ఇదో చిక్కొచ్చి పడింది. ఎలా ఎలా అని పరిపరి విధాలా అలోచించేసింది. తను అలా ఆలోచనలో ఉండగానే పెద్దమ్మా అని ఊపింది చిన్నూ..
ఆ ఆ చెప్పూ అంది నవ్వు పులుముకొంటూ…
మణీతో కావాలని నేనేం చెప్పలేదు పెద్దమ్మా పడగ్గదిలో మేము మాటాడుకొంటుంటే చాటుగా విని నిలదీసే సరికి చెప్పక తప్పలేదు. తనుకూడా విషయాన్ని సీరియస్ గా తీస్కోలేదు. ఏమే మణీ…
ఆ … ఆ… అంతే పెద్దమ్మా అంది పొడిగా కిరణ్మయి
అప్పటికే ఓ నిర్ణయానికొచ్చేసిన విజయమ్మ… ఏదో అలా జరిగిపోయందంతే లెండ్రా… చిన్నూ నీవెళ్లి రాయప్ప పడుకొన్నాడో లేదో చూసిరా … చిన్నూ లేచి గదిలోనికి తొంగిచూసి తలుపు దగ్గరగా వేసి వచ్చింది.
పడుకొన్నాడులే పెద్దమ్మా…. మణికి వాళ్ళాయన ఉద్యోగం కాస్త వచ్చేస్తే మాకు కాస్త భారం తగ్గిపోతుంది… అంటూ ఇంకా ఏదో మాటాడబోతుంటే అంతలో తోటలో నుండి శివయ్య వచ్చాడు… ఏమే మణీ మీరింకా పడుకోలేదా అంటూ వచ్చి మంచం మీద కూర్చొన్నాడు.
మీరు అన్నం తినరా అంది విజయమ్మ.. లేదు తోటలో భోజనాలేర్పాటు చేయించాడు పెద పాలేరు అంటూ ఆవలిస్తూ మంచం మీద ఒత్తిగిల్లాడు.
చిన్నూ మణీ ఇద్దరూ లేచి పోబోతుంటే … హాల్లో శివాని గదిలో రాయప్ప ఉన్నారు కదే మీరిద్దరూ నాతోనే పడుకోండి తెలవారగట్ల మళ్ళీ మీ పెదనాన్న తోటలోకి వెళ్లాలి కరెంటు అపుడే ఇస్తారు మరి.
లేదు పెద్దమ్మా మేము కూడా హాల్లో పడుకొంటాము ఇబ్బందేం లేదు..
మీ తలకాయ ఇంత పెద్దగది పెట్టుకొని హాల్లో ఎందుకే ..ముందుగా చెప్పింటే నేనే హాల్లో పడుకొనే దాన్నిగా.. పరవాలేదులే పెద్దమ్మా అని ఇంకా ఏదో చెబుతుంటే శివయ్య ఏరా కొత్తగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.. మాకేమైనా కొత్తగా పెళ్లయ్యిందా… నోరు మూసుకొని పెద్దమ్మ చెప్పినట్టుగా వినండి.. కిక్కురుమనకుండా ఇద్దరూ ఎదురుగా ఉన్న మంచం మీదకెళ్లారు.
కాసేపు అదీ ఇదీ మాటాడాక శివయ్య విజయమ్మ చీరను సవరించాడు. చిన్నూ మణీ ఇంకా పదుకోలేదనట్టుగా సైగ చేసింది. శివయ్యకు ఉన్న బలహీనతే అది. ఎవరైనా ఆడవారు తమ ఎదురుగా ఉన్నరంటే ఇంకా రెచ్చిపోతాడు. అది చివరకు కన్న కూతురైనా సరే. ఆమె సైగను అస్సలు పట్టించుకోలేదు.
ఏమే మణీ మీ ఆయన డబ్బు అంతా చేతికి అందిందా అంటూ విజయమ్మను వాళ్ళవైపు తిప్పుతూ… అందినట్టే పెదనాన్నా ఇంకాస్త డబ్బు రావాల్సి ఉంది. మీ చిన్నల్లుడు ఆ పనిలోనే ఉన్నాడు… విజయమ్మ వెనుకవైపు నుండి చీరెత్తుతూ మీ అత్త వాళ్ళ వైపునుండి ఇబ్బందేం లేదు కదా … మొదట్లో కాస్త తొందర చేసారంకోండి. పెద్దమ్మ వచ్చి వ్యవహారం చక్కబెట్టింది.. అంది ఏమీ పట్టించుకోనట్లుగా.. చిన్నూ అందుకొని అప్పట్లో ఈ విశయమై మిమ్మల్ని కూడా రమ్మన్నారు. మీరే పనుల వత్తిడిలో రాలేదు. 🐎  Telugu Sex Stories (5) , Telugu Boothu Kathalu.

ఆ … ఆ …. నాకు గుర్తుంది అంటూ విజయమ్మ పూవుని చీరలో నుండే నలిపాడు… మరి మీ అక్కకు ఏదైనా సంబందం చూడరాదటే చిన్నూ అంది విజయమ్మ తన ఎడమ తొడను కొద్దిగా పైకెత్తుతూ ఎటూ తన మాట వినడని తెలుసు కాబట్టి.. వారి కదలికలని పసికట్టినట్టుగా ఓరగా చూస్తూ ..మీరుండగా మేము కొత్తగా మేమేం చేయమంటావు పెద్దమ్మా ..మణికి అ ఉద్యోగం కాస్త వచ్చేస్తే తను ఇక్కడే ఉంటుందిగా…. మీరే తన ఇష్టం కనుక్కోండి.
శివయ్య తన బారు మొడ్డను వెనుక వైపు నుండే గుచ్చుతూ ..ఏం మణీ చిన్నూ మాటలను విన్నావ్ గా మరి ఏదైనా చూడమంటావా.. కిరణ్మయి కొద్దిగా కదులుతూ అప్పుడు చూద్దంలే… పెదనాన్నా మాకంటూ మీరు తప్ప ఇంకెవరున్నారు చెప్పు… తన కొరడా మెల్లగా విజయమ్మలో దిగుతుండగా గట్టిగ ఊపిరి పీల్చుకొంటూ సరే నీ ఇష్టమే… ఏం విజ్జీ ఏం మాటాడవు. మణి మాటలు వింటున్నావా.. తన పిరుదులతో వెనుకకు అదుముతూ ఆ ఆ ….వింటున్నా ..తన ఉధ్యోగం తన చేతికి రానివ్వండి. పైగా చిన్నూ తనకు తోడుగా ఉండనేఉంది.
తను అలా అదమడంతో ఉఫ్ ఫ్ మని ఊదినట్టుగా బుస్స్ మని గాలి శబ్దం చేసింది ఇద్దరి బట్టలలోనుండి.
మెల్ల మెల్లగా గుండు దింపుతూ పమిట చాటునుండి జాకెట్టు లోనికి చేయిని పోనిస్తూ దాని వయసెంతనీ … పట్టుమని పాతిక కూడా నిండలేదు. పైగా పిల్లా పీచు కలగముముపే వాడు దీన్ని ఒంటరి దాన్ని చేసి పుటుక్కుమన్నాడు. ఇక వీళ్ళమ్మ అంటావా.. ప్రతీదానికీ నీ దగ్గరకు పారొస్తుంది. విజయమ్మ ముచికలను ఎడమ చేయి చూపుడు వ్రేలుతో మీటుతూ .. అదే నేను అన్నా పెద నాన్నా మేము ఎంతకాలమని నీకు తోడుగా ఉంటాము.. పెద్దమ్మ దగ్గరికెళ్లమని పైగా మీ చిన్నల్లుడి వైపు బందువులు అంత నమ్మదగ్గవారని కాదాయె…. అంటూ శివయ్య కదలికలని అంచనా వేస్తోంది చిన్నూ
కిరణ్మయి వెల్లకిలా పడుకొని ఇంటి కప్పును చూస్తూ ఇదేమీ గమనించనట్టుగా … నా ఖర్మ ఇలా ఉంటే పెద్దమ్మా వాళ్ళని ఇబ్బందెందుకు పెట్టాల్లే చిన్నూ… చూసావా పెద్దమ్మా ….ఇదీ దీని వరుస.. గట్టిపడిన ముచికలను పమిట చాటునుండే నలుపుకొంటూ సరేలేవే చిన్నూ ..అంత తొందరగా భర్త గురించి మరుపెలా వస్తుందీ.. దానికి మనసు కుదుట పడే వరకూ దానిని ఇబ్బంది పెట్టకు వదిలెయ్.. విజ్జీ నీకుగాని మతిపోయిందా ఏమిటి ..వయసులో ఉన్న పిల్ల అలా ఒంటరిగా ఉండిపోతే పదిమందికీ పదిరకాలుగా అనుకోడానికి అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవ్వదా… దానికి మాత్రం సరదాలుండవా.. విజయమ్మ ఎడమ తోడను ఎత్తి తన ఎడమ తొడను కాళ్ల సందులోనికి దూర్చుతూ ..
విజయమ్మ చీరను వదులు చేసుకొంటూ అందరూ మీలాగే ఉంటారా దానికి కొన్ని లక్ష్యాలున్నాయి మరి… స్స్ హ్హ్ బ్బ మీకాలును వెనక్కి తీసుకోండీ బరువుగా ఉందీ …
పెదనాన్న ఈ మధ్య బాగా బరువెక్కుతున్నారు అనుకొంటా…. అంది చిన్నూ నవ్వుతూ..ఛీ పోకిరి పిల్లా ….ఇంకా నీకు కొంటె తనం పోలేదు.. అబ్బ కాలును తీయండీ మోయలేక పోతున్నా..
నిజమేనే చిన్నూ ….. ఈ మధ్య మీ పెద్దమ్మ మరీ చిన్న పిల్లవుతోంది నేను బరువెక్కి ముసలాడివవుతున్నా … కదూ విజ్జీ అంటూ ఆమె బుగ్గల మీద తన చెంపను ఆనిస్తూ .. మరి స్కూలుకు పంపలేకపోయరా …విజయమ్మ వైపు అల్లరిగా చూస్తూ .. అదొక్కటే తక్కువ నాకు. ఈయనకు ఈయన పిల్లకు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకూ చేసి పెట్టడంలోనే సరిపోతుంది. ఈ విశయంలో మణీ తీసుకొన్న నిర్ణయం కరెక్టే .. కొద్దిగా డబ్బు సంపాందించుకొని తన కాళ్ళమీద నిలబడ్ద తరువాత మిగతావన్నీ చూసుకోవచ్చు అనుకొంటోంది అంది… తన ఎడమ చేయిని శివయ్య పిరుదుపై వేసి దగ్గరగా లాక్కొంటూ.. మణీ ….. నువ్వే బెస్టంట అంది మోచేత్తో వెనుకకు కిరణ్మయిని పొడుస్తూ… ఏం బెస్టో.. ఏమో …. నాకయితే చాలా టెన్షనుగా ఉంటోంది ..ఉద్యోగం వస్తుందో రాదోనని.. ఎందుకే అంత బాధపడతావ్ పెద్దమ్మా వాళ్లను చూడు ఉన్నదాంట్లోనె పదిమందికీ సాయపడుతూ ఎంత హాయిగా ఉన్నారో… 🐎  Telugu Sex Stories (5) , Telugu Boothu Kathalu.