Skip to content
Home » పతివ్రతను నేను! పతితనయ్యాను నా మరిది వల్ల! – 2 | తెలుగు బూతు కథలు

పతివ్రతను నేను! పతితనయ్యాను నా మరిది వల్ల! – 2 | తెలుగు బూతు కథలు

🐎 తెలుగు బూతు కథలు (8) : లేత పసుపు రంగులో గుండ్రంగా పుస్టిగా. మధ్యలో గులాబీ రంగులో చిన్న గుండ్రటి మచ్చల మధ్య సూదిగా పొడుచుకు వొచ్చిన మొనలతో, నా కళ్ళనిండుగా దర్శనం ఇచ్చాయి. వదిన గారి ఎద పొంగులు, వాటి మధ్యలో మా అన్న కట్టిన మంగళ సూత్రాలు, నల్ల పూసలు… డ్రాయర్ కూడా… డ్రాయర్ అంచులు పట్టుకుని కిందకి లాగేసారావిడ. తొమ్మిదంగుళాల పొడవుతో నిక్క బొడుచుకుని నిటారుగా ఆకాశం వేపు చూస్తున్న నా మగ సిరి ఆవిడ కంట పడ్డది. దాన్ని చూసి గుటకలు మింగిందావిడ.,.. దాన్ని ముద్దు పెట్టుకోండి అంటూ.. “నా దాని” మీద ఆవిడ పెదాల స్పర్శ ముద్దుతో. .. నువ్వు ఆవిడ లంగా విప్పేయ్యి అంటూ…. వదినగారి ముందు మోకాళ్ళ మీద కూచుని క్షమించ మన్నట్టుగా ఆవిడ వేపు ఒకసారిచూసి లంగా బొందు విప్పేసి కిందకి లాగేసాను. పచ్చటి పసిమి రంగులో, ఎక్కడా వొక్క వెంట్రుకనేది లేకుండా, మిస మిసలాడుతున్న వొళ్ళు బలంగా గుండ్రంగా వున్న తొడలు. ఆ తొడలు కలిసే దగ్గిర విశాలంగా, వుబ్బెత్తుగా పూరీలాగా పొంగి వున్న మా వదినగారి ఆడతనపు ఖజానాకి దారి సన్నటి గీత లాగా. అది కనపడకుండా వుండడానికన్నట్టు ఆవిడ తొడలు దగ్గిరగా ఒక దానికొకటీ నొక్కుతూ కళ్ళు చటుక్కున దించుకున్నాను. పక్కకి తల తిప్పి అన్నయ్య వేపు చూసాను.

పతివ్రతను నేను! పతితనయ్యాను నా మరిది వల్ల! – 1 | తెలుగు బూతు కథలు

వాడు ఏదో ట్రాన్స్ లో వున్నట్టు వున్నాడు. తన కళ్ళ ఎదురుగా తన భార్య, తమ్ముడి ముందు నగ్నంగా. వాడు మా వేపు చూస్తున్నాడే కానీ వాడి చూపులు ఎక్కడో శూన్యం లో వున్నట్టు వున్నాయి. అప్పటిదా కా కనీశం పైట జారిన పరిస్తితిలో కూడా చూడని మా వదిన గారు ఇప్పుదు, నా ముందు పూర్తిగా నగ్నంగా. ఆవిడ పచ్చటి నున్నటి బలమైన తొడలూ. అక్కడ – ఆ తొడలు కలిసే ప్రదేశం లో, ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆచ్చాదన కూడా లేకుండా నున్నగా ఉబ్బెత్తుగా తిరగేసిన త్రికోణం పూరీ లాగా పొంగి.. సన్నటి నిలువు గీత. గీతకి అటూ ఇటూ బలమైన పూ… పెదాలతో. తొడల్ని దగ్గర చేర్చి దాన్ని మూసుకోవాలని మా వదిన గారు చేస్తున్న ప్రయత్నంలో మరింతగా పైకి పొంగుతున్న ఆ రహస్యాంగాన్ని చూడడానికి రెండు కళ్ళు కాదు కదా ఇంద్రుడికి వున్నట్టు వెయ్యి కళ్ళు వున్నా చాలదనిపించింది. అంత అందం కళ్ళ పడ్డాక ఇంక చచ్చిపోయినా పరవాలేదనిపించి, మా వదినగారి అందాల్ని రెప్ప వెయ్యకుండా చూస్తూ వుండి పోయాను.  🐎 తెలుగు బూతు కథలు (8), తెలుగు కామ కథలు.

ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరిద్దరూ ఒకరినొకరు కౌగలించుకోండి.. మా ఇద్దరి నగ్న దేహాలూ వొకదాన్నొకటి వాటేసుకున్నాయి. మెత్తటి వెచ్చటి వదినగారి దేహం నాన్ను అల్లుకు పోయింది. ఆవిడ ఎద పొంగులు నా ఛాతీని మెత్తగా అదిమాయి బిర్రబిగిసి పోయి వున్న నా తొమ్మిదంగుళాల మగ తనం సరిగ్గా ఆవిడ తొడలు కలిసేదగ్గర నొక్కుతోంది..

ఏమిటలా చంటి పిల్లడిలా.. రొమ్ములు పిసుకు… చేతుల్ని బోర్లించి వదినగారి రొమ్ముల మీద వేసి వొత్తాను. మెత్తగా నెమ్మదిగా నొక్కుతున్నాను. మా అన్నయ్య ఎదురుగా వాడి భార్య పురోజాల్ని నేను వొత్తుతున్నాను. ఒక చెయ్యి కాదు రెండు చేతులూ కలిపి పిసుకుదామన్నా, నా చేతులు పట్టనంత పెద్ద వురోజాలు. జాకెట్టు లో వుండగా అంత పెద్దవిలా వున్నట్టు కన పడవు. కానీ బయట కొచ్చేసరికి. అరచేతిలో సూదిగా గుచ్చుకుంటున్నాయి ఆ యవ్వన కలశాల శిఖరాగ్రాలు. కళ్ళు పూర్తిగా దించేసుకుని వున్నారావిడ. ఎర్రటి మందార పువ్వు లాగ మొహం. కొంత సేపు గడిచింది.
లక్స్మీ దేవి గారూ మీరు వెళ్ళి అక్కడ వున్న ఆ మంచం మీద వెళ్ళి కూర్చోండి.
వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి మంచం మీద ఎక్కి కూచున్నారావిడ. ఆవిడ వెళుతూండగా వెనక నుంచి లయబద్దంగా కదులుతున్న ఆ పెద్ద పెద్ద పిరుదుల్ని చూస్తూంటే.
వెళ్ళి ఆవిడ వొడిలో తల పెట్టుకుని పడుకుని ఆవిడ రొమ్ములు చీకు అంటూ… మళ్ళీ.
మంత్ర ముఖుడిలా కదిలాను. నా తొడల మధ్య నిటారుగా బిర్ర బిగిసి వున్న నా మొగతనం ఆవిడ చూస్తున్నరని తెలిసి మరింతగా

బిగుసుకుని. అన్నయ్య వేపు చూసాను. వాడి చూపులో మార్పేమీ లేదు. వాడి మనసులో భావాలు ఎలా వుంటాయో వూహించడానికే భయమేసింది. ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాక ఏమవుతుంది? మమ్మల్నిద్దరినీ ఇంట్లోంచి పంపేస్తాడా? వాడు చచ్చి పోతాడా? మమ్మల్ని చంపేస్తాడా? ఎన్నో ప్రశ్నలు బుర్రలో. చేసేదేమీ లేదు. వాడు చెప్పినట్టే వెళ్ళి వదిన గారి వొడిలో తల పెట్టుకుని పడుకున్నాను. నా కళ్ళ ఎదురుగా ఎర్రటి మొనలతో నిండుగా పుస్టిగా వున్న వదిన గారి ఎత్తైన స్తన ద్వయం. పచ్చటి రంగులో,
వాటిని నోటితో అందుకో… నోరు తెరిచి ఆ ఎర్రటి శిఖరాన్ని అందుకున్నాను, మచ్చ అంతటితోటీ. లోపలికి పీలుస్తూ చప్పరిస్తున్నాను. నా రెండో చెయ్యి ఆవిడ రెండో రొమ్ము అందుకుని పిసుకుతోంది. పిసుకుతూ పిసుకుతూ మధ్యలో వేళ్ళు ఆ మొనని సుతారంగా నలుపుతూ, వాటి చుట్టూ వున్న ఆ ఎర్రటి వృత్తాన్ని వేళ్ళ తో నొక్కుతూ, దాని మీద వేలి కొసలతో రాస్తున్నాను. నా నోట్లో వున్న ఆవిడ రొమ్ము మొన గట్టిగా రబ్బరు ముక్క లాగా అయిపోయింది. మునిపళ్ళతో ఆ మొనని చిన్నగా కొరికాను. స్స్ అంటూ చిన్నగా మూలిగి నా తలపై చెయ్యి పెట్టి నన్ను తన రొమ్ముకేసి గట్టిగా నొక్కేసారావిడ.
మీరు వెళ్ళకిలా పడుకోండి అని వినపడింది.
ఆవిడని వదిలేసాను. మంచం మీద వెళ్ళకిలా పడుకున్నారావిడ, తొడల్ని దగ్గరగా మూసేసుకుని… తొడలు తెరవండి అంటూ.. కళ్ళు మూసేసుకుని తన పచ్చటి, గుండ్రటి బలమైన తొడల్ని తెరిచారావిడ. 🐎 తెలుగు బూతు కథలు (8).

విశ్వనాధం, నువ్వు తెరు అంటూ రెండు చేతులతో పట్టుకుని మా వదినగారి తొడల్ని విశాలంగా తెరిచాను. అదిగో అప్పుడు నా లైఫ్ లో మొట్ట మొదటిసారిగా ఒక ఎదిగిన స్త్రీ రహస్యాంగం కళ్ళ పడింది. దాన్ని ఎలా వర్ణించాలో నాకు మాటలు రావడం లేదు. నా చేతనైనట్టు నా మాటల్లో చెప్తాను. నున్నగా లేత పసిమి రంగులో అప్పుడే నూనెలోంచి తీసిన పూరీ లాగా వుబ్బి పొంగి వుంది, ఆ ప్రదేశం అంతా. తిరగేసిన త్రికోణాకారంలో. మధ్యలో సన్నగా లోతుగా నిలువు గీత. ఆ చీలిక మూడు అంగుళాల పొడవుతో. కింది భాగంలో కొద్దిగా విచ్చుకుని ఎర్రగా చెలిక పొడవునా మాత్రం కొద్ది నలుపు రంగు తిరిగి వుంది. మరేమీ కనపడకుండా దాచేస్తున్న ఆ పూ…రెమ్మలు. శ్వాసతో బాటుగా పైకీ కిందకీ కదులుతున్న వదిన గారి స్తన సంపద.
దాన్ని కూడా తెరవ్వోయ్…
వణుకుతున్న వేళ్ళతో ఆ పూ..రెమ్మల్ని విడ దీసాను. లోపల కొద్దిగా నలుపులో కలిసి ఎర్రగా చిన్న పొరలు. అవి కలిసేదగ్గరా చిన్న సెనగ గింజలాంటి బొడిపె. దానికింద ఎర్రగా తడితో మెరుస్తూ మా వదినగారి శీల సంపదకి సింహద్వారం. రా నన్ను దోచుకో అని పిలుస్తూ. రోజూ మా అన్నయ్య అనుభ వించే ఆ పూ.. కన్నం, నా కళ్ళ ఎదురుగా, రా ర మ్మన్నట్టు.

మీ వొదిన గారికి ముద్దు పెట్టవోయ్ అంటూ.. ముందుకి వొంగి “అక్కడ” ముద్దు పెట్టాను.
వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఆవిడ తొడల మధ్య చోటు చేసుకుని మీద పడుకో. మళ్ళీ స్పీకర్ లోంచి.
వదిన గారి తొడల మధ్య సర్దుకుని ఆవిడ మీదకెక్కాను. నా దానికి ఆవిడ పూ రెమ్మలు కొద్దిగా తగిలేట్టుగా వుంచి.
మీరు మీ మరిది గారిని పట్టుకుని పొజీషన్ లో పెట్టండి.
వదిన గారి మ్రుదువైన మెత్తటి వేళ్ళ స్పర్శ నా దాని మీద . రెమ్మల మధ్యలో పెట్టి సరిగ్గా సద్దారావిడ. ఇప్పుడు జస్ట్ ముందుకి తోసానంటే చాలు ఆవిడ లోపలికి దిగి పోతుంది నా సు…
ఆవిడ ఆ రహస్య ప్రదేశం, నా దాన్ని తాకుతూ. నాకు చుట్టుపక్కల ఏమి జరుగుతొందో అనే ధ్యాస పూర్తిగా పోయింది. నా కింద నేను ఎంతో గౌరవంగా చూసుకునే మా వదిన గారు నగ్నంగా. ఆవిడ శరీర మంతా నాకు తగులుతూ – అదీ మా అన్నయ్య కళ్ళ ఎదురుగా. నాకు ఒక పక్క చచ్చే సిగ్గుగా వుంది. రేపటి నుంచీ వాళ్ళిద్దరి ముఖాలు ఎలా చూడాలో తెలీని పరిస్తితి. ఒక పక్క నా వయసు వేడి. మొట్ట మొదటి అనుభవం కోసం ఆరాటం. వదినగారి ముఖం లోకి చూసాను ఆవిడ ముఖంలో భావాలు నాకు కనపడ లేదు. కళ్ళు రెండూ గట్టిగా మూసేసుకున్నారావిడ. ఊ.. ఇక ముందుకు తొయ్యీ.. వెచ్చగా కొద్దిగా తడిగా వున్న వదినగారి మానం లోకి, మా అన్నయ్య మాత్రమే దూరవలసిన ఆ పవిత్రమైన లోతుల్లోకి. ఆవిడ శీలాన్ని నాశనం చేసుకుంటూ దూరి పోయింది నా సు…. అడుగంటా దూరి పోయి ఆ లోతుల్లో దేన్నో గుద్ది అక్కడ ఆగింది.. అయ్యో భగవంతుడా.. అంటూ వదినగారి నోట్లోంచి చిన్న కేక.. కళ్ళ నిండుగా నీళ్లు.. ఇక లోపలకీ పైకీ కదులు. నడుము కదిలిస్తున్నాను. నా బుర్రలొ మెదులుతున్న భావమల్లా వొక్కటే..  🐎 తెలుగు బూతు కథలు (8), తెలుగు కామ కథలు.