Skip to content
Home » గుర్తుకొస్తున్నాయి.. గుర్తుకొస్తున్నాయి – 18 | Telugu Boothu Kathalu

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. గుర్తుకొస్తున్నాయి – 18 | Telugu Boothu Kathalu

🔥 Telugu Boothu Kathalu (148) : గౌరి భయపడుతుందని ఆ విషయం చెప్పకుండా ఊరుకున్నా. నేను లోపలికి వెళ్ళేసరికి గౌరి జాకెట్ తొడుక్కుని ఇంటికి వెళ్ళడానికి రెడీ అయింది. నేను గౌరిని మరొక్కసారి దగ్గరకు తీసుకుని గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకుని “మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడు అవకాశం వస్తుందో” అంటే
“ఎదురు చూస్తూ ఉండు” అని నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి వెళ్ళిపోయింది.
గౌరి వెళ్ళిన దగ్గర నుండి ఆంటీ గాని చూసిందా, చూసుంటే గౌరిని ఏమన్నా అంటుందా, లేక నన్ను పిలిచి అడుగుతుందా, అని పరిపరి విధాల ఆలోచించ సాగాను. ఆలోచిస్తున్న కొద్ది మనసు పాడవడంతో ఏమైతే అయిందిలే అని తెగించి ఊరుకున్నా.
ఆంటీ చూసిందేమో అన్న భయంతో రెండు రోజులు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు.
ఒక రోజు నాన్న కోర్టుకు వెళ్ళాక ఆంటీ వచ్చింది. రావడంతోనే “ఏం రవి, మా ఇంటికి రావడంలేదు, ఈ ఆంటీ మీద ఏమన్నా కోపం వచ్చిందా?” అని అడిగింది.
నేను “లేదు ఆంటీ, మీ మీద కోపం ఎందుకు?” “మీరు అంకుల్ ఆరోగ్యం విషయంలో వత్తిడిగా ఉన్నారని” అని నసుగుతూ ఆంటీకేసి చూసా.
ఆంటీ మొహంలో ఎక్కడా నా మీద కోపం కనిపించడం లేదు. నాకు మాత్రం చాలా టెన్షన్ గా ఉంది. ఆంటీ మమ్మల్ని చూసిందా, లేదా అని. ఆమె మాత్రం ఏమి బయట పడటంలేదు.

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. గుర్తుకొస్తున్నాయి – 18 | Telugu Boothu Kathalu

“రవి, మీ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయ్?”
ఆంటీ కావాలని ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతోంది అని తెలుస్తోంది.
నేనూ అలాగే “ఏమో ఆంటీ, రెండు రోజులలో రావచ్చు” అన్నాను
“ఏం రవి, ఈ ఆంటీ నీకు జ్ఞాపకం రావడం లేదా?”
“వస్తోంది కాని మనం మాట్లాడుకోడానికి కూడా కుదరడంలేదు”
“అలాగని దూరంగా ఉంటావా?”
“అదేంలేదు, పోనీ మీరు చెప్పండి, ఏం చెయ్యమంటారో”
” మనసుంటే మార్గం ఉంటుందయ్యా, అయినా నీకు ఈడైన పిల్ల దొరికినప్పుడు నా మీద ఎందుకు ఉంటుంది మోజు”
ఆ మాటతో ఆంటీ మమ్మల్ని ఇద్దరిని చూసేసిందని తెలిసి మాట్లాడకుండా ఉండి పోయాను.
కొంచం సేపటికి నేనే “సారీ ఆంటీ, తప్పైపోయింది, క్షమించు” అన్నా.
దానికి ఆంటీ కళ్ళమట నీళ్ళు పెట్టు కుంటూ “సరేలే, ఈ విషయం నాకు తెలుసని గౌరి దగ్గర చెప్పకు, పాపం దానికి కూడా వయసు వచ్చింది, ఇంత వయసు వచ్చి నేనే ఆగలేక పోతున్నాను. బయట ఎక్కడో తెలియని వాడితో తిరిగితే మాత్రం నాకు ఏం తెలుస్తుంది”
“లేదు ఆంటీ గౌరి చాలా మంచిది, దానికి నేనే కారణం” అని సిగ్గుతో తల వంచుకున్నా. 🔥 Telugu Boothu Kathalu (148), Telugu Kama Kathalu.

ఆంటీ నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను దగ్గరకు తీసుకుని “బాబు రవి, నేను గౌరిని ఏమి అడగను, కాని శృతి మించ కండయ్యా, దానికి ఏమైనా అయితే పెళ్ళి కాదని నా భయం. అందులో మీ అంకుల్ అరోగ్యం కూడా బాగాలేదు. ఇంతకుమించి నేను నీకు ఏమి చెప్పలేను” అంటూ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది.
ఆంటీ వెళ్ళిన దగ్గర నుండి నా మనసంతా పాడైపోయింది. ఆంటీకి నేను అపకారం చేసానా? ఆంటీ ఎంత చక్కగా మాట్లాడింది, పాపం నేను కూడా ఆంటీకి దూరంగా ఉంటే తన పరిస్తితి ఏమిటి? అసలే ఆంటీకి నేనంటే చాలా ఇష్టం. ఆంటీని కూడా అప్పుడప్పుడు వాడుతుండాలి అని ఆలోచించి ఎమైనా ఇంక గౌరితో సరసాలు తగ్గించాలి అని అనుకున్నా.
మరో రెండు రోజులకు మా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. నాకు ఫస్టు క్లాసు, గౌరికి సెకండ్ క్లాసు వచ్చాయి. ఆంటీ ఆనందానికి హద్దులేదు.
ఆంటీ నా దగ్గరకు వచ్చి మెల్లగా “రవి ఈ రోజు మీ అంకుల్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలయ్యా, నువ్వు గౌరి బాగా ఎంజాయ్ చెయ్యండి. ఇంట్లో ఎవ్వరు ఉండము” అని రహస్యంగా నా చెవిలో చెప్పింది.
దానికి నాకు మతి పోయినట్లైంది.
వెంటనే తేరుకుని “లేదు ఆంటీ ఒకసారి నిన్ను చేసాక గాని గౌరి జోలికి వెళ్ళను” అన్నా.
దానికి ఆంటీ ఆనందంతో నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి “చాలా తేంక్సయ్యా, ఈ ఆంటినీ మరిచిపోనందుకు” అని వెళ్ళిపోయింది.’హమ్మయ్యా, కనీసం ఆంటీని మాటలతోనైనా తృప్తి పరచగలిగాను, ఎంతైనా నా గురువు కదా’. మార్క్ లిస్టులు రావడంతో అన్ని కాలేజీలకు అప్లై చేయడం, నా అదృష్టం కొద్ది కాకినాడలో బి.టెక్ సీటు రావడం నాన్న తోటి చదువుకున్న ప్లీడర్ స్వామినాధంగారి ఇంటిలో…
మేడ మీద రూం తీసుకుని నాకు ఆయన్ని గార్డియన్ గా పెట్టడం రోజులలో జరిగి పోయింది.
నేను ఇంక మూడు రోజులలో కాకినాడ వెళ్ళాలి . పొరుగూరు, ఎవరూ తెలియని ప్రదేశం నాన్న ఎప్పుడు నన్ను వదిలి ఉండక పోవడంతో చాలా భయపడుతున్నారు. నేను ఎలా ఉంటానా, ఎలా చదువుతానా అని. పాపం నాన్నకి తెలీదుగా నేను ఎంత గ్రంధసాంగుడనో.! నేను ఊరు వదిలి వెళ్ళే లోపల ఆంటీని తృప్తి పరచి, ఆ తరువాత వీలైతే గౌరి సంగతి చూడాలి. .
ఈ మధ్య సుందరమ్మ సరిగ్గా పనిలోకి రావడంలేదు. వాళ్ళ అమ్మాయికి ఏవో సంబంధాలు చూస్తోంది. నాన్న డబ్బు వెతుకులాటలో వత్తిడిగా ఉన్నారని తెలిసి ఆంటీ వంట వండి పంపుతోంది. ఈ రోజు 12 గంటలు కావస్తున్నా భోజనం రాలేదు. బహుశా ఆంటీ ఏదైనా వేరే పని మీద ఉండి ఉండవచ్చు అనుకుంటుంటే ఆంటీ..
“ఏం రవి, భోజనం ఆలస్యమైందా?” అంటూ భోజనం తెచ్చింది.
“మీకెందుకాంటీ శ్రమ, నన్ను పిలిస్తే వచ్చేవాడినిగా, కష్టపడి అన్నీ మోసుకొచ్చారు” అన్నా.
“పర్వాలేదు లేవయ్యా, ఈ మాత్రానికి నేను ఏమి నలిగి పోనులే” అంటూ బల్ల మీద అన్నీ సద్ది పక్కన కూర్చుని కంచంలో అన్నం వడ్డిస్తోంది.
“ఆంటీ, నేను వెళ్ళే లోపల మనకు ఏమన్నా కుదురుతుందా?” అని ఆడిగా.
“ఈ రోజు గౌరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తో సినిమాకు వెడతానందయ్యా, గౌరి వెళ్ళాక మీ అంకుల్ పడుకుంటే వస్తానులే” అని అన్నం తిన్న నా మూతి తడి చేత్తో తుడిచి గిన్నెలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది.
ఆంటీ వెళ్ళిపోయాక వీది తలుపులు వేసి గదిలో మంచం మీద పడుకుని మళ్ళీ ఆలోచనలో పడ్డాను. బహుశా నా అంత అదృష్టవంతుడు ఎవరు ఉండరనుకుంటా, ఎందుకంటే తల్లి కూతుళ్ళను కూడా దెంగగలగడం, ఆపై తల్లికి తెలిసినా, కూతురుని పంపడానికి ఇష్టపడడం, మళ్ళీ నాతో తల్లి కూడా దెంగించుకోడం.
ఇదంతా ఒక కలలాగో, ఫేంటసీలాగో ఉంది. నేను వెళ్ళేలోపు గౌరిని కూడా ఓ పట్టు పట్టాలి. ఆంటీ ఎలాను సహకరిస్తుంది. ఆలోచనలలో ఉన్న నాకు ఎవరో తలుపు కొడుతోంటే బహుశా ఆంటీ అయ్యి ఉంటుందని వెళ్ళి తలుపు తీసాను. కాని ఆశ్చర్యం, గౌరి నిలబడి ఉంది.
నేను తడబడుతూ “సినిమాకు వెడతానన్నావట”
“అవును నీ దగ్గరకు రావడం కోసం అమ్మకు అలా అబద్ధం చెప్పాను” అంది.
నాపని అడకత్తెరలో పోకచెక్కలా ఉంది. ఇటు గౌరిని దెంగుదామంటే, గౌరి సినిమాకు వెళ్ళింది కదా అని వాళ్ళ అమ్మ వస్తే, గోవిందా నీవే రక్షించు అనుకున్నా.
గౌరికి ఏమి అర్ధం కాక “తొందరగా రా రవి, మళ్ళీ మనకి అవకాశం రాదు” అంటూ వీధి తలుపులు వేసేసింది.
నేను తెగించి గౌరి వెనకాలే బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళా.
గౌరి మంచానికి దగ్గరగా వెనక్కి తిరిగి నిల్చుంది. నేను గౌరిని వెనక నుంచి నావైపు తిప్పుకుని పెదాలని అందుకుని మధురాలు జుర్రుకోసాగాను. గౌరి గట్టిగా నన్ను కావలించుకుని కళ్ళు మూసుకుని పారవశ్యంలో ఉంది.
నేను గౌరిని మెల్లగా మంచం మీద పడుకోపెట్టి, పక్కన పడుకుని జాకెట్ విప్పబోతే అప్పటికే రెండు సళ్ళు బయటకు వచ్చి కసిగా చూస్తున్నాయి. ఒక చేత్తో ఒక సన్ను పిసుకుతూ మరో సన్నుని నోటితో చీకుతూ లంగా పైకి ఎత్తి పూకు మీద మరో చెయ్యి వేసా. అప్పటికే పూకులోంచి రసం కారుతూ నా చెయ్యకి తడిగా తగిలింది. “ఏం గౌరి 69 చేసుకుందామా?” అని అడిగా.
“అంటే ఏమిటి?” అంది.
“మరి నువ్వు సిగ్గు పడకూడదు, చెప్పినట్లు చెయ్యాలి ” అన్నా.
“సరే, నువ్వు చెప్పినట్లు చెయ్యడానికి సిగెందుకు?” అంది.
నేను నా లుంగి ఇప్పి నగ్నంగా గౌరి పక్కన పడుకున్నా. గౌరి వోణి లేకుండా లంగా, జాకెట్ ఉంది.
“గౌరి, లంగా జాకెట్ ఇప్పేసి రా” అన్నా,
గౌరి “నాకు సిగ్గుగా ఉంది”
“అన్నీ చూపించేసావు కదా ఇంక దేనికి సిగ్గు, అయినా నేను చెప్పినట్లు చెయ్యడానికి సిగ్గేందుకు అని నువ్వే అన్నావుగా”. 🔥 Telugu Boothu Kathalu (148), Telugu Kama Kathalu.