Skip to content
Home » గబ్బు గబ్బు చేశాను సుబ్బులు పిన్ని పూకు – 2 | Telugu Boothu Kathalu

గబ్బు గబ్బు చేశాను సుబ్బులు పిన్ని పూకు – 2 | Telugu Boothu Kathalu

🔥 Telugu Boothu Kathalu (206) : “సుబ్బూ నువ్వు వొదినమ్మని బాగా నమ్మావు కదా, అందుకే మొత్తం ఏడు ఇళ్ళ అద్దె మీద బాగానే వెనకేసి ఉంటుంది.” అన్నా పిన్ని భుజాల మీద చేతులు వేస్తూ.”మధూ నా బంగారం కూడా దాని దగ్గర ఉందిరా. వాళ్ళ గదిలో బీరువాలో అన్నీ దాచి తాళం వేసుకొని దాని దగ్గరే ఉంటుంది ” అంది .పిన్ని ముద్దాడి బుగ్గ్గలుముద్దాడి నిమురుతూ “ఏం పరవాలేదు , అన్నీ చూస్తా,వాళ్ళ గదిలోకి పద , బీరువా చూద్దాము ” అన్నా. సుబ్బు చూపించిన సుధ బీరువా చూసేక – జాగ్రత్తగా తీస్తే తాళం వస్తుందని అనిపించింది. “సుబ్బు కూచొవే,తాళం తీస్తాను. తప్పకుండా డబ్బులు బంగారం ఉంటాయి చూడు” అని సుబ్బు రెండు బుగ్గలని ముద్దాడి – బీరువా తాళం వైరుతో తీసాను. బట్టల మధ్య డబ్బు , పిన్ని బంగారం కనిపించాయి.జాగ్రత్తగా అన్ని తీసి పిన్నికి అందించి – మళ్ళీ బీరువా తాళం వేసేసాను.
ఆ డబ్బు బంగారం ఇవ్వగానే – సుబ్బలక్ష్మి నన్ను కౌగిలించుకొని గట్టిగా ముద్దాడింది.”మధూ నిన్ను ఉంచుకుంటాను , నా వ్యవహారాలు అన్నీ చూసుకోరా ” అంది. సుబ్బు నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి “సుబ్బు , పైన్ ఇల్లు విశాలంగా బాగుంది. వాళ్ళు ఖాళీ చెయ్యగానే , మనం అందులోకి మారిపోదామే ” అంటూ సుబ్బు బుగ్గలని ముద్దాడుతూ జుత్తుని సవరించాను.

గబ్బు గబ్బు చేశాను సుబ్బులు పిన్ని పూకు – 1 | Telugu Boothu Kathalu

భోజనాలు చేసి తీరిగ్గా , సుబ్బు జుత్తు విప్పి పేల దువ్వెనతో దువ్వుతూ పేలు తీస్తున్నాను. రెండు చేతులతో పేలు తలలో కుక్కుతూ -“సుబ్బూ, డబ్బులు ఉన్నాయి, అందం ఉంది. శుభ్రంగా ఆనందంగా అనుభవించే, వాళ్ళకి ఎందుకి దొబ్బపెడతావు ” అన్నా. “అవునురా , నువ్వు ఇక మీద ఈ అద్దెలు , డబ్బు వ్యవహారాలు చూసిపెట్టు.నాతోనె ఉండి ఇక్కడ చదువుకో. మీ వాళ్ళకి నేను చెబుతా ” అంది చేతిలో పెట్టిన పేనుని కుక్కింది.అలా సుబ్బుకి తల దువ్వుతూ , పేలు తీస్తూ , డబ్బులు సుబ్బు పేరు మీద బేంకులో వెయ్యడానికి- బంగారం బేంకులో దాచడానికి నిర్ణయించుకొన్నాము.
సాయంత్రం సుబ్బుకి జుత్తు దువ్వుతూ-“ఇవాళ నుంచి నేను చేసినట్టు నీ తల కట్టు , కట్టూకొనే బట్టలు ఉండాలి సుబ్బూ ” అని చెప్పి- సుబ్బుకి కుడి పాపిట తీసి జుత్తునంతా ఎడమవేపుకు దువ్వేసరికి జుత్తు తల పైన ఎత్తుగా వచ్చింది. దువ్విన జుత్తుని రెండు పాయలు చేసి – ఒక పాయని దువ్వుతూ ఉంటే “మధూ భలే చేస్తున్నావురా, నాకు ఎప్పుడూ ఇలా కూడా దువ్వుకోవచ్చు అనిపించలేదురా ” అంది.చెవుల మీదకి జుత్తుని కప్పుతూ ఎడంవైపు ఒక ముడి కుడి వైపు ఇంకో ముడి వేసి పిన్నులతో సర్ది పెట్టాను. 🔥 Telugu Boothu Kathalu (206), Telugu Kama Kathalu.

పొద్దున్న బీరువాలోంచి తీసిన చిన్న రింగులని చేవులకి పెట్టి , మెడ చుటూ పట్టిన నెక్లెస్ ని అలంకరించాను. రెండు చేతులతో పట్టుకొని బుగ్గలని ముద్దాడుతూ “సుబ్బూ బొట్టు కాటుక పెడతానే ” అన్నా .నవ్వుతూ నన్ను ముద్దాడి ” చెప్పావుగా అనుభవించమని ,అలాగే పెట్టు ” అంది. సుధ గదిలోంచి తిలకం తెచ్చి , కోలగా బొట్టు దిద్ది-కళ్ళకి సన్నగా కాటుక దిద్దేసరికి -సుబ్బు 20 ఎళ్ళ దానిలా ఉంది.ఆగలేక సుబ్బు నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి ద్గ్గరగా తీసుకొని సుబ్బు పెదాలని చిన్నగా ముద్దు పెట్టుకొన్నాను.
సుబ్బు కూడా నా పెదాలని ముద్దాడి “చీర కట్టుకొని వస్తానురా ” అంది.
సుబ్బు నీలం రంగు చీర అందాలు అన్నీ కనబడేలా కట్టుకొని వచ్చి “బాగున్నానా ” అంది. సుబ్బుని దగ్గరగా తీసుకొని “నువ్వు ఏమి కట్టినా దానికే అందమే” అంటూ మరొసారి సుబ్బు పదాలని అందుకొనేసరికి .తన నాలికతో నానాలుకని రాస్తూ “పైకి వెళ్ళేవరకూ ఆగు మిగిలినవాటికి అంతవరకూ ఇవే ” అంది. ఇంట్లో డబ్బులు బంగారం ఉండటముతో ఆ రోజు సినిమాకు వెళ్ళకుండా – సుబ్బు నా ఒళ్ళో కూర్చోని తన జీవితము అంతా చెప్పింది.సుబ్బు జుత్తుని సవరిస్తూ మధ్యలో బుగ్గలు ముద్దాడుతూ గడిపాము.”సుబ్బూ ఇంక రొజూ నీ జుతుని కనీసము రోజుకి 5 -6 సార్లు దువ్వుతూ ఉంటానే . రాత్రి పడుక్కొనేటప్పుడు కూడా దువ్వాక పడుక్కొందుగాని” అని మెడ వెనుక ముడుల మధ్య ముద్దులు పెట్టా .
రాత్రి భోజనాలు అయ్యాక , సుబ్బు లంగా జాకెట్టులో వచ్చి-దువ్వెన చేతికి అందించింది. రెండు ముడులు విప్పి జుత్తు దువ్వడానికి గంటపైనే పట్టింది . జుత్తుని దువ్వుతూ మర్నాడు బేంకుకి వెళ్ళి చెయ్యవలసిన పనులు మాట్లాడు కొన్నాము..
సుబ్బు స్నానం చేసి లంగా జాకెట్టు వేసుకొని తుదుచుకొన్న తువ్వాలు వేసుకొని బాత్రూం నుంచి బయటకు రాగానే – తువ్వాలు తీసుకొని చెవులు వ్మెడ వెనుక తుడుస్తూ ఉంటే- ” భలే చేస్తావురా అన్ని” అంది. బుగ్గలు రెండూ లాగి ముద్దాడి – ” బేంక్ కి వెళ్ళాలి , జుత్తు దువ్వి ముడి వేస్తా ” అని సుబ్బుని వెనక్కి తిప్పుకొని ,పొద్దున్నే నూనె రాసి నెత్తి మీదకి కట్టిన జుత్తుని విప్పా. మోకాళ్ళ వరకు ఉన్న సుబ్బు పిన్ని జుత్తుని మూడు పాయలు చేసి దువ్వడము మొదలెట్టా. జుత్తుని పక్క పాపిట తీసి బాగా దువ్వి – జడ వేయడము మొదలెట్టా, ” ఏరా మధూ ఇంక బయటికి వెళితే జడ వేసి ముడి వేస్తావా ” అంది. ” మరి ఇంత అందమైన జుత్తు నాది . ఇంకెవరికీ విప్పి చూపించనుగా ” అంటూ సుబ్బు మెడ మీద ముద్దులాడా.
జడని ముడుగా వేసి ,దాని మీద నెట్ సర్ది,పిన్నులు పెట్టి-ముడిని గట్టిగా ఉండేటట్టు సర్ది”సుబ్బూ చీర కట్టుకొని రావే బయలుదేరదాము ” అని లంగా మీద బలిసిన పిర్రలని చేతులతో చిన్నగా పిసికి వదిలా. సుబ్బు తో బేంక్ కి వెళ్ళి- సుబ్బు పేరు మీద ఖాతా ,డబ్బులు ఎఫ్.డి.చేయించా. లాకర్ తీసుకొని మూడొంతులు నగలని లాకర్ లో పెట్టి- తాళం బేంక్ కాగితాలు సుబ్బులు చేతికి వచ్చేటట్టు చేసా. బేంక్ మేనేజరు తెలిసిన వారు అవడముతో- పనులు వేగం అయి- సుబ్బు అవి చూసుకొని పొంగిపోయింది. ఇంటికి రాగానే సుబ్బు నన్ను కౌగిలించుకొని ముద్దులతో ముంచెత్తి-నా నోట్లో నోరు పెట్టి ముద్దాడుతూ ఉంటే- సుబ్బు ముడిలో పిన్నులు తీసి-ముడి విప్పగానే-నల్లని నిగనిగ లాడుతున్న పిర్రల దాటుతున్న జడని నా కుడి చేతికి చుట్టుకొని-సుబ్బు నాలికతో నా నాలికని కలిపా.
సుబ్బు జడ విప్పి – తల దువ్వి పేలు తీస్తున్నప్పుడు- ఖాళీ అయిన ఇంటికి కావలసిన మార్పులు , సామాన్లు అన్నీ మాట్లాడుకొన్నాము. నా స్నేహితుడి వాళ్ళు ఇంటికి కావలసిన మార్పులు , పెయింట్ చేసేవాడు ఉంటే- పిన్ని వాళ్ళని పిలిచి పనులు చేయించమంది..
సాయత్రం సుబ్బుకి తలదువ్వి ముడి వేసి తయారు చేసిన సమయానికి వాళ్ళు రాగానే అన్నీ మాట్లాడి పది రోజులలో ఇల్లు తయారు చేసి ఇచ్చేటట్టు ఒప్పదం కుదిరింది. రాత్రి సుబ్బుకి ముడి విప్పి జుత్తు దువ్వుతూ ఉంటే ” మధూ పడక గదిలోకి ఇద్దరికి సరిపొయే మంచము,నిలువటద్దము పెట్టించాలిరా ” అంది. సుబ్బు దువ్వుతున్న జుత్తును పట్టుకొని వెనక్కి లాగి ” మరీ అందరికీ బయట పడిపోతావేమో చూసుకోవే” అంటూ బుగ్గలని ముద్దాడా. ” మరేం పర్లేదు , నిన్ను ఉంచుకున్నానని అందరికి చెప్తాలే ” అంది నవ్వుతూ. దువ్విన జుత్తుని లూజ్ గా ముడివేసి, సుబ్బుని ఒళ్ళో కి లాక్కున్నాను.నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి-చెవి తమ్మని చిన్నగా ముద్దాడి కొరుకుతూ ఉంటే” రెండో గదిలో ఇంకో మంచం వేయిద్దాములే నీ కోసం అని చూపించడనికి ” అంది నవ్వుతూ. వెనక్కి తిరిగి పెదలు కలుపుతూ ముద్దాడి ” ప్రస్తుతానికి ఇది చాలు-ఇంక పడుక్కో” అని ఒళ్ళోంచి లేచింది అందాల జుత్తు సుబ్బు .

నిద్రలో ఉన్న నా మొహాన్ని నల్లని జుత్తుతో కప్పేసి-పెదాలని చిన్నగా ముద్దాడి-“మధూ ఏంటి కలలు కంటున్నావా,నీ పిన్ని జుత్తు నీ కోసం కలవరిస్తోంది” అంది.. చేతులు రెండూ సుబ్బు వీపు చుట్టూ వేసి పెదాలని ముద్దాడుతూ ” అవునా, మరి సుబ్బు ఏమంటోంది ” అంటూ మీదకి లాక్కున్నాను.
అలా సుబ్బుకి జుత్తు సేవ్తో పాతు, చిన్న సరసాలు కూడా మొదలెట్టింది. రెండు చేతులు సుబ్బు జుత్తులోంచి పోనిచ్చి తలని నొక్కిపెట్టి పెదాలు గట్టిగ ముద్దుపెట్టుకొని లేచి సుబ్బుని ఒళ్ళోకి లాక్కొని ” ఏంటి పిన్ని-ఇన్నాళ్ళూ ఎక్కడ దాచుకొన్నావు ఈ సరసాలు అని ఎదమీది జుత్తుని పక్కకు తీసి నా తలని పెట్టి జుత్తుని మీద వేసుకొన్నాను. ” ఎమోరా మధూ , నిన్ను చూసాక , నా జుత్తు మీద నీ పిచ్చి ప్రేమ చూసాక నాకేదో మైకం కమ్మింది రా. నా జుత్తు మీద నీ చేతులు ఆడుతూ ఉంటే చెప్పలేని హాయిగా ఆనందంగా ఉంటుందిరా ” అంటూ నా తలని ఎదకి గట్టిగా హత్తుకొంది. 🔥 Telugu Boothu Kathalu (206), Telugu Sex Kathalu.