Skip to content
Home » వాచ్ మన్ మడ్ద అదిరింది ! అమ్మ పూకు బెదిరింది – 4 | Telugu Boothu Kathalu

వాచ్ మన్ మడ్ద అదిరింది ! అమ్మ పూకు బెదిరింది – 4 | Telugu Boothu Kathalu

🐎 Telugu Boothu Kathalu (30) : కొద్దిగా పైకి మడుచుకున్నాడు ఎక్కడ వాడి మొడ్డ బయట పడుతుందో అని అపుడు వాడికి చిన్న స్పంనేర్ కావాల్సివచ్చిండి కానీ లేస్తే ఎక్కడ మొడ్డ బయట పడుతుందో అని ఆలా నే ఉండి అమ్మ ను అక్కడ ఉన్న చిన్న స్పంనేర్ ఇవ్వమని అడిగాడు అమ్మ ఒంగి బాగాలోంచి స్పంనేర్ తీయడానికి వెళ్ళింది కానీ దాంట్లో పదికి పైగా స్పంనేర్లు ఉన్నాయ్ ఇక అమ్మ కూర్చొని ఒకటొకటి వాడి చూపిస్తోంది అపుడు మాలి అమ్మ పూకు వాడికి దర్శనం ఇచ్చింది ఈసారి దగ్గరిగా ఉండడం తో లోపల మొత్తం ఎర్రటి పూపెదాలతో పూరసాలు కారుతుంది ఇక వాడికి ఆగక అమ్మ అటు స్పంనేర్ కోసం తిరిగినప్పుడు వాడి వాడి చేత్తో మొడ్డను ఒక సరి నలుపుకున్నాడు కానీ అది అమ్మకు అకనిపించి తనలో తాను నవ్వుకుంది.. వాడు అమ్మను ఒక సరి టాప్ తిప్పండమ్మా అని చెప్పాడు వాటర్ ఏమైనా లీక్ అవుతుందో చూదాం అని అన్నాడు అపుడు అమ్మ టాప్ తిప్పగానే కొద్దిగ నీళ్లు లీక్ అయాయి మాలి వాడు దాని సరి చేయడం స్ట్ట్టార్ట్ చేసాడు పనిలో పడి వాడి కాలు స్ట్రెయిట్గ పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు వాడి మొడ్డ టవల్ సందులోంచి బయటపడింది.. అమ్మ వాడి మొడ్డ చూడగానే గూటికిలు మిగింది అది బాగా లావుగా రోకలిల ఉంది అమ్మకు పూకులో గుల మొదలయింది అప్పుడే సుబ్బడు అమ్మను తన బ్యాగులోంచి టార్చిలైట్ ఇవ్వమని అడిగాడు అమ్మ వాడి రోకలి మొడ్డ వంక చూస్తూ వాడిబ్యాగులోంచి టార్చిలైట్ తీసి వాడికిచ్చి మాలి టాప్ తిప్పాల్సి వస్తున్నదని లేచి సింక్ పక్కన నుంచుని వాడి మొడ్డ వయిపు చూస్త్తూ తన చేతితో చీరపైన్నుండి తన పూకును రుదుకుంది అది సుబ్బడి కంట పడింది..

అక్క పూకుని దెంగడంలో అందె వేసిన చేయి – 8 | Telugu Sex Stories

వాడు అప్పుడు చూసుకున్నాడు వాడి మొడ్డ టోల్ సందులోంచి తొంగిచూస్తుందిఅని టవల్ సరిచేసుకుని కాలు మాలి ముడుచుకున్నాడు అమ్మ అది చూసి వీడిని ఒక ఆటపట్టిద్దామని బట్టతో సింకు క్లీన్చేస్తాను అని వాడికి చెప్పి తాను వాడి పైనుండి తనకాలు అటువైపు వేసేంది ఇప్పుడు అమ్మ సరిగ్గా వాడి పైన నుంచుని సింకు క్లీన్ చేవడం స్టార్ట్ చేసంది సుబ్బడికి అమ్మ తొడలు కనపడుతున్నాయి అప్పుడే అమ్మ తన చేరాను ఇంకొంచం పైకి లాకుంది అసలే లంగాలేకపోవడంతో ఇక లోపలి తన పూకు సుబ్బడికి క్లీర్గ కనపడుతుంది అది లైట్గా కొచం జుట్టుతో లోపలనుంచి కారే రసాలతో మెర్స్త్హు కనాడగానే వాడి మొడ్డ మాలి టవల్ని తోసుకుంటు బయటకి వచ్చి నుంచుంది ఇక వాడిపరిస్థితి బాత్రూంలో కేళి మొడ్డను రుదుకుందామనుకున్నాడు అప్పుడే అమ్మ సింకు తుడుస్తూ భట్ట్ చేటులోంచి జారీ కిందపడింది తీసుకుందామని వంగగానే వాడు అమ్మ ఒకసారి వాడికి ఇంకా ఎలా మందుకు పోవాలో తెలీక ఇక మాలి వాడి పని స్టార్ట్ చేసాడు..  🐎 Telugu Boothu Kathalu (30), Telugu Sex Stories.

పైపు తుప్పుపట్టి ఉండడంతో దానికి గ్రీస్ రాద్దామని అమ్మను కొద్దిగా గ్రెస్ దాబా ఇవ్వమని అడిగాడు అమ్మ వాడికి గ్రీస్ డబ్బా ఇచ్చి చిలిపిగా బాగా గ్రెస్ పెట్టమని చేపి మాలి తాను వెనక్కి తిరగడంతో వాడి మొడ్డ అమ్మ పూకు పైన ఉన్న రసాలను తాకుతూ వెళ్ళింది దాంతో వాడికి కొచం ధైరామ్ వచ్చింది అప్పుడు వాడు అమ్మతో అవునమ్మా బాగా తుపుపాతింది పైపుకి గ్రెస్ బాగా రాస్తేగాని లోపలికెలదని నవ్వుతూ అంటూ వాడి నడుము పైకి ఎత్తడం తో వాడి మొద కొంత అమ్మ పూకు తెరుచుకుంటూ లోపలికేలేది అమ్మ తన పెదాలు కొరుకుంటూ అలానే ఉంది వాడు మాలి వాడి నడుము కిందకి దించి పైకి లేపడమ్ తో వాడి రోకలి మొడ్డ ఆమ్మ పూకు ద్వారం మరింత తెరుచుకుంటూ వెళ్లగానే అమ్మ చిలిపిగ వాడితో బాగా గ్రీస్ పటినట్టు వుంది పైపుకు అని కన్నుకొడుతూ నవ్వింది.. వాడికి ఇంకా ధైరం వచ్చింది.. వాడి చేతులతో అమ్మ నడుము పట్టుకుని అమ్మడు వెనక్కి నెడుతూ వాడి నడుముని మరింతగా లేపాడు దాంతో వాడి రోకలి మొడ్డ అమ్మ పూకులో మొత్తం దిగబడింది అమ్మ కళ్ళు మూసుకుని ఒకేసారి మూల్గింది ఇక వాడు మెల్లిగా వాడి దరువుమొదలెట్టాడు అమ్మ వాడి గుద్దులకు గాల్లోకి లేస్తుంది వాడికి ఇంకా ఎలా మందుకు పోవాలో తెలీక ఇక మాలి వాడి పని స్టార్ట్ చేసాడు పైపు త్తుపు పటిఉండడం తోదానికి గ్రీస్ రాద్దామని అమ్మను కొద్దిగా గ్రెస్ దాబా ఇవ్వమని అడిగాడు అమ్మ వాడికి గ్రీస్ డబ్బా ఇచ్చి చిలిపిగా బాగా గ్రెస్ పెట్టమని చేపి మాలి తాను వెనక్కి తిరగడంతో వాడి మొడ్డ అమ్మ పూకు పైన ఉన్న రసాలను తాకుతూ వెళ్ళింది.. దాంతో వాడికి కొచం ధైరామ్ వచ్చింది అప్పుడు వాడు అమ్మతో అవునమ్మా బాగా తుపుపాతింది పైపుకి గ్రెస్ బాగా రాస్తే గాని లోపలికెలదని నవ్వుతూ అంటూ వాడి నడుము పైకి ఎత్తడం తో వాడి మొద కొంత అమ్మ పూకు తెరుచుకుంటూ లోపలికేలేది అమ్మ తన పెదాలు కొరుకుంటూ అలానే ఉంది వాడు మాలి వాడి నడుము కిందకి దించి పైకి లేపడమ్ తో వాడి రోకలి మొడ్డ ఆమ్మ పూకు దవ్వరం మరింత తెరుచుకుంటూ వెళ్లగానే అమ్మ చిలిపిగ వాడితో బాగా గ్రీస్ పటినట్టువుంది పైపుకు అని కన్నుకొడుతూ నవ్వింది..

వాడికి ఇంకా ధైరం వచ్చింది వాడి చేతులతో అమ్మ నడుము పట్టుకుని అమ్మడు వెనక్కి నెడుతూ వాడి నడుముని మరింతగా లేపాడు దాంతో వాడి రోకలి మొడ్డ అమ్మ పూకులో మొత్తం దిగబడింది అమ్మ కళ్ళు మూసుకుని ఒకేసారి మూల్గింది.. ఇక వాడు మెల్లిగా వాడి దరువుమొదలెట్టాడు అమ్మ వాడి గుద్దులకు గాల్లోకి లేస్తుంది రూమంతా వాడి దెబ్బల శబ్డంతో నిండిపోయింది వాడి మొడ్డ లోపలికెళినపుడల అమ్మ చిన్నగ అరుస్తుంది ఆలా అరగంట అమ్మ పూకును పచ్చడి చేసి పైకి లేచాడు అమ్మకు అప్పటికే రేడుసార్లు కారిపోయింది ఇక ఐపోందిలే అని అమ్మ లేదాంనుకునే సరికి వాడు అమ్మ ఎనకాల నుండి అమ్మ పూకులో వాడి మొడ్డ నెట్టాడు ఇక అమ్మ గుర్రంలాగా వొంగి ఉండడంతో వాడు అమ్మ నడుం పట్టుకోని వాడి మొడ్డను గట్టిగ లోపలి నెట్టడం మొదలెటాడు..
వాడి మొడ్డ అమ్మకు పూకులో ఎక్కడో తగులుతుంది తన చీర కొంగు నోట్లో పెట్టుకుని అరుస్తుంది ఆలా ఇంకో అరగంట అమ్మ పూకుని పగల దెంగి అరుస్తూ అమ్మ లోతులో చిమ్మడం మొదలెటాడు ఆలా వాడి చిక్కటి పలు వేడిగా అమ్మ పూకులో పడ్డం తో అమ్మ కళ్లు మూసుకుపోయావి. ఇక వాడి పని ముగించుకొని వాడు వెళిపోయాడు అప్పుడే అమ్మ బాత్రూంలో శుభ్రం చేస్కుని బయటికి వచ్చి లంగా వేసుకుందామనుకునే సరికి పక్కింటి ఆంటి వచింది ఆలా అమ్మను ఇంకా ఉట్టి చీరలో చూడడంతో నవ్వుతూ ఏంటే ఆ ప్లంబర్ గాడు నిను ఇలా చూసి ఉట్టిగా వేల్లి ఉండడు అంది అమ్మ నవ్వుతూ తలదించుకుంది.. 🐎 Telugu Boothu Kathalu (30), Telugu Sex Stories.