Skip to content
Home » వాచ్ మన్ మడ్ద అదిరింది ! అమ్మ పూకు బెదిరింది – 3 | Telugu Boothu Kathalu

వాచ్ మన్ మడ్ద అదిరింది ! అమ్మ పూకు బెదిరింది – 3 | Telugu Boothu Kathalu

🐎 Telugu Boothu Kathalu (29) : వాడి గాడిద మొడ్డ అమ్మ కళ్ళ ముందు నాట్యం చేస్తుంది దాన్ని అమ్మ రెండు చేతులతో పట్టుకుని వత్తడం మొదలు పెటింది తరవాత మెల్లిగా నోటిద్దగారకు తీసుకొని మొడ్డ గుండును నోట్లో పెట్టుకుంది అక్కడ రంగయ్య రెచ్చిపోయి తన నాలుకను అమ్మ పూకు లోకి పోనిచ్చి గుడ్రంగా తిప్పుతున్నాడు అమ్మ వాడి మొడ్డని చీకడం మొదలు పెట్టిన్నది కానీ దాని లావు వాళ్ళ అమ్మ నోరు సరిపోలేదు అమ్మ పూకోలోచి వెచ్చగా రసాలూరావడం మొదలయ్యింది ఇక రంగయ్య అమ్మను కిందకు దించి అమ్మ పైకి ఎక్కాడు అమ్మ చేతుల్ని వాడి రెండు చేతులతో పట్టుకుని వాడి కాళ్ళతో అమ్మ కాళ్ళను వీడదీసాడు వాడి గాడిద మొడ్డను అమ్మ నున్నటి పూకుపీనా రాయడం మొదలు పెట్టాడు అమ్మ మత్తుగా మూలగడం మొదలెటింది వాడు వాడి మొడ్డ పూకుపై రుదినపుడల్లా మొడ్డ గుండు అమ్మ పూకు పెదాలను తెరిచి మూస్తుంది.. అక్కడ అమ్మ ఇక ఆగలేక పోయింది చేతుల్ని వేడిపించుకొని వాడి మొడ్డ లోపలి దురుచుకుంద్దాం అనుకుంది కానీ వాడు గట్టిగ అమ్మ చేతుల్ని పట్టుకుని వున్నాడు అమ్మ మత్తులో మెలికలు తిరుగుతుంది అమ్మ ఇక ఆగలేక వాడి మొడ్డ గుండు అమ్మ పూకు పెదాలని తెరవాగానే అమ్మ నడుం పెక్కేతిది దానంతో వాడి గాడిద మొడ్డ అమ్మ పూకులో తపక్ మని దిగబడి పోయింది ఆహ్ అని అమ్మ మత్తుగా అరిచింది ఇక రంగయ్య మెలిగే తన నడుమును ముందుకు వెన్నకి అంటున్నాడు..

పేయింగ్ గెస్ట్ నేను.. పూకు పగల దెంగుతాను | Telugu Boothu Kathalu

వాడి మొడ్డ అమ్మ పూకు రసాల జిగురుతో బయటకి లోపలి వెళ్తుంది ఇక వాడు స్పీడ్ పెంచి మొడ్డను మొత్తం బయటకి లగ్గి వేగంగమ్గ లోపలి నెడుతున్నాడు అమ్మ కళ్ళు ముసుకు పోతున్నాయి మత్తుగా మూలగుతుంది ఆలా అరగంట సేపు అమ్మ పూకు రోటిలో పచ్చడిలా కొట్టి అరుస్తూ.. వాడి తెల్లటి వీర్యమును అమ్మ పూకులో చిమ్మటం మొదలుపెట్టాడు.. అక్కడ అమ్మ వాడి నడుం పట్టుకుని వాడి మొడ్డనీ తన పూకులోపలికి లకుని మత్తుగా ములుగుతుంది వాడి మొడ్డ అమ్మ పూకులో కొద్దిగ కొద్దిగా మొత్తం పూకు నిండిపోయింది అమ్మకు విడిచిన్నీ సుఖంతో కళ్ళలో నీళ్లు పడ్డాయి ఎపుడు అమ్మ అన్ని సార్లు అవ్వలేదు.. రంగయ్య లేచి లుంగీ కట్టుకుని మెల్లిగా నడుస్తూ బయటకి వేలేపోయాడు, నేను మెల్లిగా కిచెన్ బాల్కనీ లో నుంచి ఆంటీ వాలా బాల్కనీ లో దూకి లోపలి వెలను అంటీలు నవ్వుతూ వాళ బెడఁరూం లో నుంచి బయటకి వెళ్లారు. 🐎 Telugu Boothu Kathalu (29), Telugu Sex Stories.

మెలిగే అదేపోతుందిలే అని అమ్మ అనుకుంది కానీ పైపులో ఏదో ఇరుక్కుపోవడంతో ఎంత ట్రై చేసిన అవలేదు నానాగారు మధాహ్నం నేను ప్లంబర్ను రామాంతన్నులె అని ఆఫీస్ వేలేపోయారు ఆలా ఇంకా ఇట్టిపని చూసుకుని కిచెన్ బాల్కనీ లోకి వేలి నుంచుంది అప్పుడే కింద రంగయ్య స్నానం ముగించుకుని తుడుచుకుంటు చేతులతో మొడ్డ వైపు తుడవడం మొదలుపెట్టాడు అపుడు కంటపడింది అమ్మకు వాడి గాడిద మొడ్డ .. వాడు తుడిచినపుడల్లా అది గాల్లో పైకి కిదకు లేగుసుతుంది ఇక దానిచూడగానే అమ్మ చేతులు తెలియకుండానే తన పూకు పైకి వేలై అపుడే ఏవోరో బయట్ట డోర్ కొట్టారు అమ్మ వాడిమొడ్డను చూస్త్తూ వేలాలెక్క వేలి డోర్ తెరిచింది తెర్వగానే పక్కఇంటి అంటి నే పక్కఇంటి అంటి మలైటెర్ పనిచేయటం లేదు కొద్దిగా మీ లైర్ ఈఅక్క అని అడిగంది సరే అని అమ్మ లైటర్ తీసుకొని ఇచ్చింది గంటలో పని ముగించుకొని ఇస్తానంది దాందేముంది ఇదువులేవే అని డోర్ పెట్తాసి స్నానంచేయ్యడానికి బట్తరూంలోకి వేలింది ఆలా స్నానం చేస్తూ సబ్బు రుదుకుంటున్నపుడు అమ్మకు రంగయ్య గాడిద మొడ్డ గురుతుకు వచ్చి చేత్తో పూకురాసుక్కోవడం మొడులుపెట్టేంది అప్పుడే మాలి డోర్ సౌండ్ వినపడింది అపుడే ఆంటీ మలివచ్చిందా అని జాకెట్ వేసుకుని లంగా కోసం చూడగా కనపడ్డలేదు అప్పుడే గురుతుకొచింది నిన్నబయట ఆరవేసిన బట్టలు ఇంకా బయట ఉన్నావని సరే వచింది అంటిఎ కదా అని జాకెట్ వేసుకుని ఉట్టిచీర కట్టుకొని డోర్ తెరిచేందిలైటెర్ పనిచేయటం కొద్దిగా మీ లైర్ ఈఅక్క అని అడిగంది సరే అని అమ్మ లైటర్ తీసుకొని ఇచ్చింది గంటలో పని ముగించుకొని ఇస్తానంది దాందేముంది ఇదువులేవే అని డోర్ పెట్తాసి స్నానం చేయ్యడానికి బట్తరూంలోకి వేలింది..
ఆలా స్నానం చేస్తూ సబ్బు రుదుకుంటున్నపుడు అమ్మకు రంగయ్య గాడిద మొడ్డ గురుతుకు వచ్చి చేత్తో పూకురాసుక్కోవడం మొడులుపెట్టేంది అప్పుడే మాలి డోర్ సౌండ్ వినపడింది అపుడే ఆంటీ మలివచ్చిందా అని జాకెట్ వేసుకుని లంగా కోసం చూడగా కనపడ్డలేదు అప్పుడే గురుతుకొచింది నిన్నబయట ఆరవేసిన బట్టలు ఇంకా బయట ఉన్నావని సరే వచింది అంటిఎ కదా అని జాకెట్ వేసుకుని ఉట్టిచీర కట్టుకొని డోర్ తెరిచేంది డోర్ ముందు కండలు తిరిగి బండల ఒకడు నుంచున్నాడు వాడిని చూసి అమ్మ షేక్ ఐయింది వాడు అమ్మ నను అయ్యగారు పంపించారు ఇంట్లో ఏవో రేపైరులు ఉన్నవని అమ్మ అవును క్కిచెన్ లో సింక్ నిండింది దాన్ని క్లీన్ చేయాలి వాడు సరే అమ్మ ఏకోడో చూపించండమ్మా అని చెప్పాడు అమ్మ వాడికి కిచెన్ దాగరకు తీసుకెళే చూపించింది వాడు దాన్ని చూసి పైపులు అంత క్లీన్ చేస్తేగాని ఇది పోదామా అని చెప్పాడు నేను కిందకేళి నాపనిసామన్లు తెచ్చుకుంటాని చెప్పే వ్వెలడు వాడు అమ్మ వేదోచేలోపు లంగా వేసుకుందామనుకుంది కానీ అంతోలో ఆంటీ లైటర్ తిరిగియడాన్కి వచ్చి మాట్లాడుతూ నించుంది.. 🐎 Telugu Boothu Kathalu (29), Telugu Sex Stories.

అంతలో వాడు సమన్లు తీసుకుని వచ్చాడు ఆంటీ సెరెలేవే నేను తరవాత వస్తును అని వేలి పోయింది వాడు కిచెన్లో వేలి వాడి సమన్లు పేటి నాపేరు సుబ్బడు అమ్మ అని చెప్పాడు అమ్మ సరేర అంది వాడు సింకుకింద ఏవో డబ్బాలు ఉన్నాయమ్మా కొంచం తెస్తారా అని అడిగాడు అమ్మ డబ్బాలు తీయడానికి కిందకు వొగింది అమ్మ కాటుకునది నైలోన్ చీర కావడంతో అది కొంచం ట్రాన్స్పరెంట్గ లోపల కనబడుతుంది సుబ్బడు అమ్మను ఆలా చూడగానే షాక్య్యాడు అమ్మ డబ్బా కోసం వొంగిప్పుడలా అమ్మ పిర్రలు లైట్గ కనపడుతున్నాయి ఇక వాడు వాటిని చూస్తూ చేతులతో మొడ్డను నలిపాడు అది వాడి పంట్లో గట్టిపడి ఊపిరాడడం లేదు అమ్మ డబ్బ్బాలని తీసి ఇక వాడ్ని పని మొదలుపెట్టామని చెపింది వాడు మెలిగ సింకు కిందకు వంగి క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాడు ఆలా క్లీన్ చేస్తుండగా సింకులోకి నీళ్ళని ఒకేసారి ప్రెసురేతో బయటకివచ్చి వాడి ప్యాంటు మొత్తం మురికి నీటితో తడిసిపోయింది.
అమ్మ అది చూసి వాటిని నేను క్లీన్ చేస్తాలే నువ్వు వెళ్లి బట్తరూంలో కడుకో అని వాడికి పాత టోల్ ఒకటి ఇచ్చింది వాడు బాత్రూములో వాడి ప్యాంటు డ్రాయర్ విపాడు ఆలా డ్రాయర్ విప్పగానే వాడి మొడ్డ బయటపడి వాడికి ఊపిరాడనట్టు నీళ్లతో వాడికలని క్కడుకొని ప్యాంటు డ్రాయర్ ఉతికి పిండాడు కానీ అవి పచ్చిగా ఉండడం వాలా వేసుకోలేక పోయాడు అమ్మ ఇచ్చిన టవల్ నడుము కట్టుకుని కిచెన్ బాల్కనీ లో ఎండకు ఆరేదామని కిచన్ వైపు వేళ్ళడు అక్కడ అమ్మ చీరను మోకాలి వరకు చెక్కుకుని ఆ మురికి నీటిని చీపిరితో క్లీన్ చేస్తుంది ఆలా వాడు అమ్మను చూడగానే వాడి మొడ్డ మొత్తం పైకి లేచేంది వాడు వాడి చేతులో ఉన్న బట్టలతో అడ్డం పెట్టుకున్నాడు..
అమ్మ వాణి చూసి షాక్ అయింది వాడి కండలు తిరిగి లావుగా ఉండడంతో అమ్మ ఇచ్చిన టవల్ వాడి నడుముకు చాలీచాలనుటు ఉంది వాడు అమ్మ నేను నా ప్యాంటు బాల్కనీ లో ఎండకు ఆరేస్తాను పని ఐయేలోపు ఆరిపోతుంది అని చెప్పాడు ఇక మాలి వాడు పన్ని మొదలు పెట్టాడు అమ్మ చీపిరి పెట్టడానికి బాల్కనీలోకి వెళ్ళింది అక్కడ వాడి ప్యాంటు దానితో పాటు ఆర్యసేన డ్రాయేర్ చూసి ఉలిక్కిపడింది వీడెంటి డ్రాయేర్ కూడా తీసేసాడు అని అనుకుంది అమ్మ లోపలికి వచ్చి కింద తడిగా ఉండడంతో జారుతుందేమో బాటతో కూర్చొని తుడవడం మొదులు పెట్టింది.. చీర మోకాల వరుకు ఉండడంతో కూర్చున్నప్పుడ్డు లోపల లంగాలేనందుకు అమ్మ పూకు కొంత కనపడి కనపడనట్టు కనబడుతుంది ఒకపక్క సుబ్బడు సింక్ కింద ఉన్న పైపుని క్లీన్ చేస్తు అమ్మ వైపు తిరిగాడు అప్పుడు వాడి కళ్ళు పెద్దగా తెరుచుకున్నాయి.. 🐎 Telugu Boothu Kathalu (29), Telugu Sex Stories.