Skip to content
Home » వాచ్ మన్ మడ్ద అదిరింది ! అమ్మ పూకు బెదిరింది – 2 | Telugu Sex Stories

వాచ్ మన్ మడ్ద అదిరింది ! అమ్మ పూకు బెదిరింది – 2 | Telugu Sex Stories

🐎 Telugu Sex Stories (25) : అమ్మ పూకు చిన్నగ ఉండడంతో వాడి మొడ్డ ముందు ఉన్న బంతి అమ్మ పూకును తెరువేలకే పోయండి.. వాడు వాడి మొడ్డని అక్కడే ఆడిస్తూ అక్కడి పుకు రసాలతో తడిపాడు.. మల్లి వెన్నకి జరిగి వేగంగా ముందుకు జరిగాడు. దాంతో వాడి గాడిద మొడ్డ ముందు ఉన్న బంతి అమ్మ పూకును తెరుచుకుంటు లోపల పడింది అబ్బ్బ అని అమ్మ అరిచ్చింది… అమ్మకి వేయి వోల్ట్ల్ల కరెంటు షాక్ కొట్టినట్టు ఇయింది వాడు హమ్మ మొత్తానికి ఎలక బోనులో పడ్డింది అన్నాడు నవ్వుతూ వాడి గుండు తోనే, అమ్మ పూకు నిండి పోయంది.. రంగయ్య మెల్లగా ముందుకు వెనకకు అంటూ అమ్మ పూకు రసాలతో వాడి గాడిద మొడ్డను తడుపుకుంటూ అమ్మ లోతులోకి వెళ్తున్నాడు అమ్మ నిచ్చన ఇంకొచమ్ ఎక్కింది.. కానీ ఏమి ఉపయోగం లేదు.. వాడి గాడిద మొడ్డ తన పూకును తెరుచు కుంటూ వెళ్తుంది.. రంగయ్య చేతుల్ని మెల్లిగా అమ్మ జాకెట్ వైపు వెళ్తునవి ముందే పైన రెండు హుక్కులు తీయడంతో అవి సగంకి పైగా బయట పడ్డవి… అమ్మ రంగయ్య చేతుల్ని పట్టుకుని జాకెట్ పైనుండి తన సన్నుల పైకి లాగింది..

అక్క బొక్కలో చిక్కని తీర్థం! పోయక పోతే నా జన్మ వ్యర్ధం – 2

దాంతో వాడు వాటిని పిసుకుతు వాడి గాడిద మొడ్డను మొత్తం అమ్మ పూకులోకు నెట్టటాడు అమ్మ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ అన్ని అరిచింది ఇంకా వాడు వాడి దరువు మొదలెట్టాడు అది ఎండాకాలం కావడంతో ఇద్దరు చమటతో తడిసి పోయారు అమ్మ వాడి పోట్లకు తన పెదాలు కోరుకుంటుంది.. వాడు అమ్మ సన్నులను పిసుకుతూ గట్టిగ అమ్మ పిర్రలను నడుముతో గుడుతున్నాడు .. వాడి మొడ్డ అమ్మ పూకు లోపలికి వేలిన్నపుడల్ వాడి మొడ్డ కింద ఉన్న రెండు బంత్తుల్లు అమ్మ పూకు పైన తపక్ త్తపక్ అని కొడుతున్నవి రూమ్అంత వాటి శబదం తో నిండిపోయిది ఆలా కొడిసేపు తరవాత మడ్డని అమ్మ పూకోలోచి తీసాడు అది అమ్మ పు రసాలతో మెరుస్తుంది ఇక అమ్మ ముందుకి తిరిగిది వాడు లుంగీతో తన మొడ్డను తుడుచుకుని లుంగీ మొత్తం విప్పేసాడు. 🐎 Telugu Sex Stories (25), Telugu Incest Stories.

అప్పుడే అమ్మకు వాడి గాడిద మొడ్డ మొత్తం కనిపిచింది అది వాడి రిగ్గుల ఆతులులో నిండి సీమాంల కనపడుతున్నది అంత పేద మొడ్డ తన పూకులో ఎలా పట్టిందో అమ్మకు అర్థంకాలేదు, జాకెట్ పైన హుక్కులు తెరిచి వుండడంతో వాడికి అమ్మ మచ్చిక్కలు కొత్త కనపడుతున్నాయి వాడు అమ్మ వైపు చుసుతు చేతితో తన మొడ్డను ఆడిస్తునాడు మెల్లిగా అమ్మ తన లంగా నాడ లాగడం తోఅది కాస్త మొత్తం కిందకు జారింది రింగుళ్ల జుట్టుతో అమ్మ పూకు మొత్తం క్కపిఉంది, వాడికి ఇంకా కసి పెరిగింది వాడు అమ్మను చిన్న పిల్లల ఎత్తుకున్నాడు అమ్మను మెల్లిగా కిందకు జరుచాడు కింది వాడి పోవుడి గాడిద మొడ్డ సూటిగా అమ్మ పూకును తెరుక్కుకుంటూ లోపలికీ వేలింది అమ్మ ఆహ్హ్ అని అరిచింది అప్పుడు వాడి నొతిట్ఠతో అమ్మ నోరు మూసేసాడు అమ్మ మెలిగినా మిగితా హుక్కులు తీయడంతో తన రేడు సానులు బయట పడాయి వాటిని చోడగేనే వాడి కి కసి పెరిగిపోయింది.

అమ్మ మాచిక్కాలు చీకుతూ వాడి గాడిద మొడ్డ తో అమ్మ పూకు పగల కొడుతున్నాడు , అమ్మ వాడిని మెల్లిగా కొట్టారా anti తిడుతుంది వాడు మాత్రం అది వినకుండా గాడిదల అమ్మ పూకు దెంగుతున్నడ్డు ఆ సుపీడకు అమ్మ వాడి వీపును తన గొర్ల తో గిచింది , వాడు ఇంకా రెచ్చిపోయి దెంగుతున్నాడు.. నేను పాకింట్లో వీడియో గేమ్స్ ఆడుకుంటున్న దాహం వేసి వాటర్ తాగడం కోసం ఆంటీ వాళ్ల కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను. పక్క రూమ్ లో ఆంటీలు గోడ దగ్గెర చూవులు పేటి నించుని ఒకరికొకరు చూస్తూ నవ్వుకుంటున్నారు ఆగోడ మా బెదురూమ్ గోడ ఒక్కటే నాకు అర్ధం కాలేదు అప్పుడు , ఏంటి వేలు మా గోడకు చూవులు పెట్టారని అప్పుడే ఇంకో ఆంటీ వాళ్ళింటికి వచ్చి ఆ రూమ్ లో కెళ్ళింది నేను చాటుగ నించున్నాను అప్పుడు వాలు ఆంటీతో చెప్పారు ఆ వాచ్మాన్ రంగయ్య పకింటి భారతి పూకు పచ్చడి చేస్త్తున్నాడని ఎంతసేపటినుడి మొదలైంది అని ఆంటీ అడిగింది అరగంటయింది అయినా, వాడు స్పీడ్ తగ్గట్లే ఆ లంజని ఎత్తి ఎత్తి కొడుతున్నాడు అని తన పూకును చీర పైనుండి రుదుకుంటూ చెపింది, వాడి గురుడుకి అది అరుస్తుంది, ఇవాళ దాని పూకు పగలాడ్డం కాయం ఇన్నిరోజులు పాతివ్రతాల ఉండేది, నేను మెలిగే ఆంటీ వాలా కిచెన్ బాల్కనీ లో నుండి మా కిచెన్ బాల్కనీ లో దూకాను మెల్లిగా బెదురూమ్ వైపు వెలను అమ్మ వాచ్మెన్ కనపడరు , వాడు అమ్మను ఎత్తుకొని వున్నాడు వాడి గాడిద మొడ్డ మొత్తం అమ్మ పూకులో కేళి బయటకి వస్తుంది వాడి మడ్డ లోప్పలికి వేలేనపుడల్లా అమ్మ ఆహ్ ఆహ్ అని అరుస్తూఉంది అమ్మ జాకెట్ మాత్రమే వేసుకొని ఉంది దాని హుక్స్ అని ఊడిపోయి ఉన్నాయి వాడు అమ్మ మచ్చికలు తన నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతున్నాడు ఆలా కొదిసేపటివరకు అమ్మను దెంగి అరుస్తూ ఆగిపోయాడు అమ్మ కూడా అరుస్తూ వాడిని గట్టిగ తన కళ్ళతో గట్టిగ చూతుక్కుంది. 🐎 Telugu Sex Stories (25), Telugu Incest Stories.

మెలిగే వాడి గాడిద మొడ్డ కారుతూ అమ్మ పూకులోనుంచి బయట పడింది ఈలా నేను డిస్కవరీ ఛానల్ లో ఒక్క సరి చూసాను మోగా గుర్రం అడా గుర్రం పైకి ఎక్కి తన మడ్డ ని అడా గుర్రం లోపల పెట్టి కొడిసేపెటీ ట్టరావత్ అరుసుతు క్కిడికి దిగుతుది ఆలా నే ఈకడ రంగయ్య కుడా చేసాడు. అప్పటికే అమ్మకి రుండు మూడు సార్లు కారిపోయింది వాడు అమ్మను కిందకు దించి బెడ్ ఫై పడిపోయాడు , వాడి మడ్డ అమ్మ రసాల తో మెరుస్తూ ఉంది ఒక పాక అమ్మ పూకు లో నుండి వాడి రసాలు కారుతున్నాయి అమ్మ బాత్రూంలో కి వేలెండి స్నాన్నాం చేసి టవల్ బయటకి వచ్చి అలసి పోయి బెడ్ పై పడుకుంది రంగయ్య మెలిగే బాత్రూంలో వేలి స్నానం చేసి బయటికి వచ్చాడు టవల్ లో పడుకుని ఉన్న అమ్మ ను చూసి వాడి గాడిద మాడ మాలి గట్టిపడింది మా నాన్నగారిది వడిలో సగం కూడా ఉండదు వాడు అమ్మ పక్కలో పడుకుని అమ్మ కు ముద్దులు పెడుతున్నాడు మెలిగే టవల్ కొంచం తీసి అమ్మ మచికలను నోట్లో పెట్టుకుని చీకసాగాడు తన చేయి మేలేగా అమ్మ తొడల మీద వేసి రుడుతున్నాడు
ఆలా చేస్తూ మెలిగే టవల్ పైనుండి అమ్మ పూకును రుద్దడం మొడులు పెట్టాడు. ఆప్టిక్ అమ్మ బాత్రూం లో మొదటిసారిగా తన పొందాను నున్నగా గేసేసుకుంది అమ్మ ఎర్రటి పూకును నేను మొదటిసారిగా చూసాను , వాడి గాడిద మొడ్డకు సిజెకు తన పూకు కొంచం తెరుచుకొని ఉంది రంగయ్య మేలేగా టవల్ ని పైకి అని అమ్మ పూకు ఫై చేయి వేసాడు అక్కడ నున్నగా తగలింది తన వేలిని లోపలికీ పోనిచ్చాడు అక్కడ అమ్మ పుక్కు వేడిగా ఉంది వేలిని లోపల తిప్పుతున్నాడు అమ్మ స్స్స్ అంటూ మెల్లిగా మూలగడం మొదలు పెట్టింది , కింద వాడి మొడ్డ అమ్మ చేయికి తగులుతుంది మెలిగే అమ్మ దాని పట్టుకోడానికి చూసింది కానీ అది చేతిలో పాటలేదు కళ్లుతెరిచి కిందకు దాని వొంక చూసి అమ్మ షాక్ ఇయింది అప్పుడే మల్లి ఎలా గాటిపడిందని తన మొగుడుది ఒక సరికే మెత్తబడిపోతుంది.

వాడు మెల్లిగా అమ్మ టవల్ తీసి అమ్మ కాళ్ళని వాడి మొహం పైకి లాగుకున్నాడు.. దాంతో వాడికి అమ్మ ఎర్రటి పూకు మొదటిసారిగా దర్శనం ఇయింది… మొహం పూకు దగ్గరిగా ఊడడంతో వేడి సెగలు తగిలావి… వాడు వాడి నాలుకతో అమ్మ పూకును నాకడం మొదలు పెట్టాడు.. అమ్మ సడెన్ గా ఉలిక్కిపడింది.. కానీ వాడు అమ్మ కాళ్ళని గట్టిగా పట్టుకోవడం వల్ల విడిపించుకోలేక పోయింది.. వాడు నాకిప్పుడల్లా అమ్మకు కళ్ళు మత్తుతో మూసుకుపోతున్నాయి అమ్మ మెల్లిగా మూల్గడం మొడులుపెటింది అటు వైపు… 🐎 Telugu Sex Stories (25), Telugu Incest Stories.