Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 19 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 19 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (113) : ఆ మాటలు వినేసరికి నాకు మతి పోయింది అమ్మనియమ్మ అదన్న మాట అసలు విషయం రోజూ తలుపు గెడ పెట్టుకునేది ఇవ్వళ తీసి ఉండదానికి కారణం ఇదా?? అమ్మోఓ అమ్మ నువ్వు మమోలుదానివి కాదే చెల్లిని నీ మొగుడితో ఏమి చేయించుకుంటున్నావో చుడమన్నావా అబ్బహ్ ఎంత రసికురాలివే బాబు అనుకుని లోపల మాటలు వింటున్నా… అబ్బహ్ తరవాత ఏమయ్యిందో చెప్పవే అంటూ పిన్ని ఆంటీ సళ్ళ ముచ్చికలు పట్టుకుని లగింది ఇస్స్స్ష్హ్ష్ష్స్ అబ్బహహ ఏంటే ఆ లాగుడు చెపుతున్నానుగా అంది చిరుకోపంగా ఆంటీ. ఈలోపు మీ అక్క ఏమే ఆ బోక్స్ అందుకోవే గురిడికి నా మీద ఎంత కోరిక ఉందో చూద్దాం అంది నేను అతను తెచ్చిన కొత్త బోక్స్ అక్కకి ఇచ్చాను ఓపెన్ చేసి హుమ్మ్ పెద్దవే తెచ్చాడు కదా అంటూ ఆ నగలని ప్రేమగా చుసుకుంటూ పొంగిపోతుంది అకా అక్కడే చూసుకుని మురిసిపోకపోతే ఒకసారి పెట్టుకోవచ్చుగా అన్నాను ఈలోపు అతను వస్తే నేను ఒప్పుకున్నాను అనుకునే అవకాశం ఉందిగా?? అంది అక్క నిజమేనోఓయ్య్ అమ్మో నీ తెలివితేటలకి జోహారులు అన్నాను చూస్తూ ఉండవే వచ్చేదానిని పోగొట్టుకోవడం ఎందుకూ అంది నువ్వు అనేది ఒకరకంగా నిజమే కానీ మరీ ఏడిపిస్తే మొదటికే మోసం వస్తుందేమో చూసుకో అన్నాను లక్ష్మి మటలు అతని మాటలని బట్టి గురుడి కన్ను పడిన ప్రతీ ఆడది ఇతనికి చలా తొందరగానే లొంగిపోయారు అదేవిదంగా నన్ను ముగ్గులోకి దింపాలని చూశారు ఆ విష్యం నేను గ్రహించానుకాబట్టి ఇలా ప్రవర్తించేది అనుకున్నా పని పూర్తి చేసేవరకూ మనల్ని వదిలి ఎక్కడకీ పోడు.

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 18 | Telugu Kama Kathalu

ఒకవేళ పోతే పోనీ మనకేం మనది మనదగ్గరే ఉంటుంది ఆయనది ఆయనదగ్గరే ఉంటుంది అంది అక్క ఇంతకీ ఎంత గుంజుదామ అనుకుంటున్నవ్ గురుడిదగ్గర అన్నాను చూశావుగా భీరువ నిండా బంగారాం ఇవిగో ఈ వజ్రాల నగలు గురుడు బాగానే సంపాదించాడంట లెక్క లేననత ఉందంట మనకి ఎంత ముట్టచెపుతాడో చూద్దాం అంది ఒకసారి ఇచ్చి నాకు అవి కావలి ఇవికావాలి అని గుంజవచ్చుగా అన్నాను ఒకసారి రుచి చూస్తే మోజు తగ్గిపోతుందే పిచ్చి మొహమా మాంచి మోజు మీద ఉన్నప్పుడే మనం అడిగింది ఇస్తారు మోజు తగ్గకా ఏమి వస్తుంది అంది అక్క ఈలోపు ఆయన వచ్చాడు మళ్ళి వెనకనుండీనే ఇటు తపు ఉందిగా అటునుండీ వస్తున్నారేంటి అంది అక్క తలుపు ఎలాగూ గడియ పెట్టుకుంటారుగా అనీ అన్నాడు ఇలాంటీ సీక్రేట్ తలుపులు ఎన్ని ఉన్నాయండీ ఈ గెస్ట్ హౌస్ కి అంది అక్క అయ్యోఓ ఇదొక్కటే అండీ అన్నాడు ఓహో అంది అబ్భ్ మీకు ఏమి కావాలో చెప్పవచ్చుగా ఎందుకండీ నన్నిలా ఏడిపిస్తారూ?? మీకు ఏది కావలంటే అది ఇస్తాను ఒక్కసారి ఊ అనండి చాలు అన్నాడు అబ్బోఓ ఎంత సంపాదించారేంటి ఏమి కావలన్నా ఇచ్చేస్తాను అంటున్నారు?? అంది అక్క మీ దయవల్ల బాగానే సంపాదించాను లేండి మీకు ఏమి కావాలో చెప్పండి ఇవ్వకపోతే అడగండి చూశారుగా ఆభీరువాలో నగలు ఇదిగో ఈ డైమండ్స్ సెట్ ఇంకా ఏమి కావాలో అడగండి అన్నాడు సర్లేండి ఆలోచించి చెపుతాను అంది..  🐎 Telugu Kama Kathalu (113), Telugu Sex Stories.

అక్క అబ్భ ఐతే ఊ అన్నట్టేగా అంటూ ఒక అడుగు ముందుకి వెయ్యబోయాడు అతను ఆ ఆ అలో చిస్తాను అన్నాను గాని ఊ అనలేదుగా కంగారుపడకండీ అంది అక్క అబ్భ్హ్ మీరన్న చెప్పొచ్చుకదండీ మీ అక్కగారికి అన్నాడు నన్ను చూస్తూ అయ్యోఓ మీరు ఇందాకడ చెప్పరుగా అక్కతో ఊ అనిపిస్తే మీ రుణంకూడా ఉంచుకోను అని అప్పటినుండీ అదేపనిలో ఉన్నానండీ అక్క మాటల్లో కొద్దిగా మార్పు మీరు గ్రహించారో లేదో ఆ మార్పుకి కారణం నేనే అన్నాను అవునా?? వావ్ మీరు సూపర్ అండీ అదే రకంగా ప్రయత్నించండి చెప్పనుగా మీ రుణం ఏమి ఉంచుకోనులే అన్నాడు ఈలోపు అక్క మీ ఆవిడగారు కూడా బాగున్నారు కదండీ మరి ఇంకా ఎందుకు నా మీద అంత కోరిక అంది దాని మొహం అది మీ కాలి గోటికి సరిపోతుందా?? అప్సరస లాంటి మీరెక్కడ అప్పల నరసమ్మ లాంటి అదెక్కడ ఆ చీరలు నగలు పెట్టేసరికి అది లా కనిపిస్తుంది మీరు చూడండి ఏమి లేకుండనే ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నారో అన్నాడు ఆ ఆ మీరు మరీ నన్ను మునగ చెట్టు ఎక్కించకండి అక్కడనుండీ దిగటం కష్టం అవుతుంది నాకు అంది అక్క. మీరు ఊ అనాలేగాని నేను ఎత్తుకుని దింపనూ అన్నాడు నేను ఆల్రడీ పెళ్ళి అయిన అడదానిని మీరు నాతో ఇంత చనువుగా మాట్లాడకూడదు అంది అక్క నేనూ పెళ్ళి అయిన మగాడినేగా మాట్లాడొచ్చులేండీ అన్నాడు నీకు ఏమికావాలో చెప్పు సరోజా నీకోరిక తీర్చకుండా నీ ఒంటిమీద చెయ్య వెయ్యను సరేనా?? నీలాంటి అప్సరస ఊ అనడమే గొప్ప దానికోసం ఏదైనా ఇచ్చెయ్యవచ్చు చెప్పు నీకు ఏమి కావలి అన్నాడు ఇవ్వడం అంటే పూర్తిగా ఇవ్వడమేగా లేకపోతే పని పూర్తి అయ్యక వెళ్ళిరా అంటారా?? అంది అక్క అయ్యోఓ మీరు బలేవరే నేను మరీ అంత దారుణంగా కనిపిస్తున్నానా?? చూడు సరోజా నేను కావలంటే ఇప్పుడుగిప్పుడు నిన్ను భలవంతంగా అనుభవించగలను ఇక్కడనాకు ఎవరూ అడ్డుగారు కానీ నీకు కావలసింది ఇచ్చే నిన్ను సొంతం చేసుకోవలనే ఇంతసేపటినుండీ నిన్ను బ్రతిమలాడుతున్నా ఇప్పటికీ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే నీ ఇష్టం లేకుండా నీ మీద చెయ్యవెయ్యను సరోజ నీకు వీటితో పాటు ఇంకా ఏమి కావాలో బాగ అలోచించి చెప్పు ఏమి పరవాలేదు నీకు ఏమి కావలన్న మొహమటం లేకుండా అడుగు నీ కోరిక తీర్చిన తరవతే నిన్ను నా సొంతం చేసుకుంటా సరేనా అన్నాడు అతని పిలుపులో ఏకవచనం వచ్చేసింది అక్క కొంచెం ఒప్పుకున్నట్టు అనిపించేసరికి ఈలోపు అతను సరే విజయా మీ అక్కగానిని ఒప్పించు చెప్పనుగా నిన్ను చూసుకుంటాలే అని అక్కడనుండీ వెళ్ళిపోయాడు..
విజయ ఆంటీ అలా చెపుతుంటే నా మొడ్డ పిసుకుంటూ వింటున్నా ఈలోపు ఆంటీ వాళ్ళ ఆయన ( మాస్టారు ) వచ్చాడు ఆంటీని పిలుస్తూ తలుపు కొడుతున్నాడు అతని గొంతు వినేసరికి ఏమే ఆయన వచ్చినట్టు వున్నారే లేచి బట్టలు కట్టుకో అంది ఆంటీ. పిన్ని ఆంటీ ఇద్దరూ ఎలర్ట్ అయ్యి బట్టలు కట్టుకుని ఆంటీ తలుపు తీయ్యడానికి వెళ్ళింది చీదీనెమ్మా పొద్దున్న బడికి దెంగించుకుంటే రాత్రికి గాను రాడు ఈడేంటి ఇప్పుడు తగలడ్డాడు మంచి రసపట్టులో చెడదెంగాడుగా దొంగనాకొడుకు అని కచ్చిగా తిట్టుకున్నాను అంకుల్ ని. ఈలోపు అంకుల్ బెడ్ రూం లోకి వచ్చి మీరు వచ్చారా?? ఈ టైం లో తలుపు వేసి ఉందేంటబ్బా అనుకున్నా మీరు వస్తే ఇద్దరూ తలుపులేసుకుని కుర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటారుగా అన్నాడు పిన్ని ఒకనవ్వు నవ్వింది. ఎప్పుడు వచ్చారు అన్నాడు నిన్న వచ్చనడీ ఆయన ఊరు వెలితేనూ అంది పిన్ని. వారానికి నాలుగు రోజులు ఊరులు తిరిగేవాడు మిమల్ని ఎందుకు చేసుకున్నాడు అన్నాడు ఈసరి వచ్చినప్పుడూ ఆయనని అడగండి అంది పిన్ని. మీరు ఇంటికాడ ఉండి ఏమి ఊడబొడుస్తున్నారు ?? ఆయన ఊరు వెళ్ళి డబ్బులు అన్నా సంపాదిస్తున్నాడు అంది ఆంటీ. నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను కదే అన్నాడు. ఆ చేస్తున్నారులేండి గొర్రెతోక బెత్తుడులా బోడి ఉద్యోగం ఒకటి దమ్మిడి సంపదన లేదు నిముషం కాళీ ఉండదు ఎందుకొచ్చిన ఉద్యోగం అదీ అంది వెటకారంగా ఆంటీ ఏంటే అలా అంటావ్ ఆవిడ ఏమనుకుంటుంది అన్నాడు అంకుల్ ఈ విష్యం దానికి తెలియనదా?? ఏదన్న అనుకోవడానికి అంది మళ్ళీ ఆంటీ. సర్లే అన్నం పెట్టు బందరు వెళ్ళాలి అన్నాడు అంకుల్ సర్లేవే నేను తరవాత వస్తానున్లే అని పిన్ని అక్కడనుండీ బయటకి వచ్చింది.

పిన్ని వచ్చేశాకా ఏంటి దాని దగ్గర వెకిలి వేషాలు వేస్తున్నారూ?? అంది ఆంటీ పిట్ట మాంచి కండపట్టి ఉంది కదా అని అన్నాడు అబ్బోఓ పెళ్ళం గులతీరా దెంగడం కుదరదు కాని పక్కింటి పూకు కవలసివచిందా?? అంది ఆంటీ ఇప్పుడు నీకు ఏమి తక్కువచేశానే అన్నాడు అంకుల్. పూకు దెంగుడు తక్కువ చేశావ్ ఆడదానికి అది తగ్గితే నువ్వు ఎన్ని సౌకర్యాలు కలిపించినా దానికి ఏవీ సమానం అవ్వవు అంది. వారానికి రెండు సార్లు చేస్తున్నాను కదే అన్నాడు అబ్బోఓ వారానికి రెండుసార్లు ఎదో రోజుకి పదిసార్లు దెంగుతున్నాను కదే అన్నట్టు చెప్పావ్ అంది ఆంటీ గొంతు తగ్గించవే ఎవరన్న వింటారు అన్నాడు అంకుల్ వింటే విననియ్ నీ బాగోతం అందరికి తెలుస్తుంది అంది ఆంటీ. నా మొగుడు నన్ను దెంగటం లేదు అని నువ్వె సాటింపు వేసి చెప్పేలా ఉన్నావు కదే ఇదెక్కడీగోలే బాబు ఎరక్క పోయి ఇంటికి వచ్చాను చీ అన్నాడు అంకుల్.
వచ్చినవాడివి తిన్నంగా ఉంటే ఈ గోల ఉండేది కాదు ఎకిలిపనులు చేస్తే ఒల్లు మండదా?? అంది తల్లి నీకు నమస్కారం ఎదో బాగుంది అన్నందుకా ఈ రాద్దంతం సర్లే ఇంకెప్పుడూ అనను అన్నడు ఇంకోసారి పక్కింటి ఆడవాళ్ల గురించి నాదగగ్ర మాట్లాడితే మొడ్డ కోసి చేతిలో పెడతా దెంగలేని మొడ్డ వేలాడేసుకుని తిరగడం ఎందుకు దండగ అంది అమ్మోఓ అంతపనిచెయ్యకే బాబు నీకు నమస్కారం. అన్నం పెట్టు తిని ఊరు వెళ్ళాలి అన్నాడు ఉమ్మ్ దీనికేమి తక్కువలేదు కుంభాలు కుంభలు తినడమే గాని పెళ్లం పూకు దెంగుదాం అని మాత్రం లేదు అంది మళ్ళి మొదలెట్టేవా ఏంటే అన్నం పెట్టవే బ్రమ్మ రాక్షసి అన్నాడు నేను రాక్షసి లా కనపడుతున్నానా?? అంది ప్రతీమాటకి మీదపడి కరిసేత్తే ఏమనాలి మరి అన్నాడు అంకుల్ సర్లే అన్నం పెడతా పద అని వంటింటిలోకి వెళ్ళింది ఆంటీ.  🐎 Telugu Kama Kathalu (113), Telugu Sex Stories.