Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 18 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 18 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (112) : ముందలి తలుపు నెట్టాను లొనికి గెడ వేసునట్టు ఉండేసరికి ఇటు నుండీ వచ్చా అన్నాడు అంతను ఇవన్ని జగ్రత్తగా సర్దేస్తాం అండీ అంది అక్క అయ్యోఓ ఇప్పుడు నేను ఎమన్న అన్నానా?? మిమల్నీ మీ ఇష్టపడి పెట్టుకున్నారు కావలసినత సేపు ఉంచుకోండి అవేమన్నా అరిగిపోతాయా ఏంటి అన్నారు అంతను. అతను కోపడాల్సింది పోయి మీకు కావలసినత సేపు ఉంచుకోండి అనేసరికి మాకు కొంచెం దైర్యం వచింది మమల్ని అలగే కళ్ళు ఆర్పకుండా చూస్తూ ఈ నగల్లో మీరు అచ్చం లక్ష్మి దేవి లక్ష్మి దేవి చెల్లెలు లా ఉన్నారు అన్నాడు ఆ మాటకి మాకు నవ్వు వచింది నిజంగా అండి చాలా బాగున్నారు ఈ నగలన్నీ మా ఆవిడకోసం కొన్నాను ఇవన్ని ఒకసరి వేసుకోవే అన్ని పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటావో చూద్దం అని చలా సార్లు అడిగా కానీ తను ఒప్పుకోలేదు అంత బరువు ఎవరు మోస్తారు అని ఇన్నాళ్ళకి నా కోరిక మీరు తీర్చారు అని నవ్వుతూ పోనీలే నా కోరిక ఇలా ఐనా తీరింది అన్నాడు కొంచెం సేపటికి బయటనుండీ సురి గాడు అయ్యగారు పెద్దింటికస్డకీ మంత్రిగారు వచ్చారంటండి అన్నాడు వీడొకడు మంచి టైయానికి వస్తాడు అనుకుని గుంజుకుంటూ అక్కడనుండీ వెళ్లడం ఇష్టం లేకపోయిన వెళ్ళడు అతను అతను అటు వెళ్లగానే అక్క తన వంటిమీద నగలు తీసేసి బోక్సుల్లో సర్ద్దుతుంది ఏంటి నువ్వు ఇంకాఉంచుకున్నవ్ తియ్యి అది కావలసినత సేపు ఉంచుకోమన్నాడు కదక్క కొంచెం సేపు ఉంచుకుంటాను అన్నా.

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 17 | Telugu Kama Kathalu

అతని మాటల్లో చూపుల్లో తేడా కనిపెట్టలేదా?? అతను మనల్ని కోరికతో చూడడం నేను గమనించాను అంది అక్క అవునా?? నేను గమనించలేదు అక్క అన్నాను నీకు నగలు చూసుకోవడమే సరిపోతుంది సర్లే అవన్ని తీసేసి పెట్టేల్లో సర్ద్దు లోపల పెట్టేద్దాం మళ్ళి ఆయన వస్తే బాగోదు అంది అక్క అబ్బహ్ తియ్యలనిపించడం లేదక్క అన్నాను ఈ పాడు నగల కోసం అతనికి నిన్ను నువ్వే అడిగి మరీ సమర్పించుకునేలా ఉన్నావ్ అంది అక్క. అబ్బహ్ సినిమ హీరోలా ఉంటాడు పైగా ఇన్ని నగలు సుఖానికి సుఖం నగలకి నగలు అబ్భ్ ఇంతకన్నమంచి చాన్స్ మనకి మళ్ళి వస్తుందా?? అన్నాను చీ ఏంటే అలా అలోచిస్తున్నవ్ అంది అక్క నువ్వు చెప్పు అక్క ఇన్ని నగలు మన మొగుళ్ళు కొనగలరా?? అన్నాను లేదనుకో అంది అక్క హుమ్మ్ మరి ఇంకేంటి అతను గనుక తన మనసులో మాట ఇది అని చెపితే నీసంగతి ఏమో గానీ నేనైతే అడ్డు చెప్పను అన్నాను నువ్వు మరీ బరితెగించిపోయవే అంది అక్క అంత అందగాడితో పొందు ఇన్ని నగలు వస్తున్నాయి అంటే ఇంతకన్నా ఏమి కావాలి అక్క మనదేమన్నా అరిగేదా తరిగేదా మన మొగుళ్ళు మనల్ని ఎక్కడంలేదూ?? ఈరోజుకి కళ్ళు మూసుకుని ఈయనే మన మొగుడు అనుకున్నాం అనుకో ఇద్దరం ఉన్నాం చెరో రెండు రౌండ్స్ కన్నా ఎక్కువ వేస్తాడా?? చెప్పు కొంచెం సేపు కళ్ళు మూసుకుని పడుకుంటే ఇన్ని నగలు మన సొంతం ఐపోతాయ్ అన్నాను. ఏమోనే నువ్వు ఎదేదో చెపుతున్నవ్ నాకిదంతా పెద్ద కలలా ఉంది ఏదినిజమో ఏది అబద్దమో కూడా తెలియడంలేదు అంది అక్క అక్క నువ్వు చూస్తూ ఉండు ముందు నేను మొదలెట్టి గురుడిని లైన్లో పెడతా తరవాత నీ వంతుపని నువ్వు చేద్దువ్ గాని అన్నాను. అలా చెయ్యడం తప్పు అనిపిస్తుందే అంది అక్క. నేను డిసైడ్ ఐపోయా అక్క అన్నాను ఏంటి తనకింద పడుకుందాం అనా అంది అక్క. అవునక్కా అన్నాను సరే నీ ఇష్టం నేను కొంచెంసేపు ఆలోచించి చెపుతాను అంది అక్క.  🐎 Telugu Kama Kathalu (112), Telugu Sex Stories.

ఆ మాట అనేసి అక్క స్తానం చేసి వచ్చింది నేను స్తానానికి వెళ్ళాను ఆయన వచ్చినట్టు ఉన్నారు అక్క తో ఎదో మాట్లాడుతున్నారు నాకు లీలగా వినిపిస్తున్నాయి.నేను స్తానం త్వరగా చేసేసి బయటకి వచ్చాను ఆయన చేతిలో ఇంకో పెద్ద నగల బోక్స్ ఉంది అది ఓపెన్ చేసి అక్కకి చూపిస్తున్నాడు ఆ నగలు ధగ ధగ మెరిసిపోతున్నాయి ఇవి వజ్రాల సెట్ అండి సరోజగారు ఈ నగలు ఒకసరి మీరు పెట్టుకుంటే చూడాలని ఉంది అన్నాడు మీకు ఇదివరకే చెప్పాను కదా నాకు ఇలాంటివి ఇష్టం ఉండదు అని మీరు మళ్ళి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడకి పిలిచినప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది మీ మనసులో ఇలాంటి ఆలోచన ఉండి ఉంటుంది అనుకున్నాను నేను ఎదో ఫన్షన్ అంటున్నారు కదా అదేమి కాదేమోలే అనుకుని వచ్చా కాని నేను ఊహించిందే నిజం ఐయ్యింది అంది అక్క. నాకు అప్పుడూ అర్దం అయ్యింది ఇదివరకే అతను కన్ను అక్క మీద పడిందని ఆల్రడీ అతను డైరకట్ అయ్యి అక్కని అడిగాడని దానికి అక్క ఒప్పుకోలేదని. ఈలోపు సరోజగారు ఇవి వజ్రాలవి అండీ ఒకసారి పెట్టుకో మన్నాను అంతేగా ఇవి మీ మెడలో పెట్టుకుని నాకు కనిపిస్తే ఏమన్న అరిగి పోతారా?? అన్నాడు అతను పోనీ నన్ను పెట్టుకుని కనిపించమంటారా?? అన్నాను నేను విజయగారు మీకన్న పెద్దవాళ్ళు సరోజగారు ఉన్నాప్పుడు మీరు అలా కంగారు పడకూడదు కదా ఏమంటారు సరోజగారు అన్నాడు తను పెట్టుకుని చూపిస్తాను అంటుందిగా మీకు ఎవరో ఒకళ్ళు అవి పెట్టుకుంటే చూడాలి అని ఉంది అంతేగా తను పెట్టుకుంటుంది అంది అక్క అయ్యోఓ సరోజ గారు ఈ నగలు మీ ఒంటి మీద చూడాలని నాకోరిక ఈ నగలు కోటి రూపాయలు అండి ఇవి మీ అందానికి సరిగ్గా సరిపోతాయని మీకోసమే తీసుకున్నాను అన్నాడు.
ఆ మాట వినేసరికి నాకు గుండేఅగినంత పని అయ్యింది కోటి రూపాయలు అంటే అమ్మోఓ అనుకున్నా ఈలోపు ఆయన సరే సరోజగారు నేను చెప్పింది ఒకసారి అలోచించండి నా మీద ఒకసారి దయతలిస్తే మీ రుణం ఉంచుకోనులేండి వీటితో పాటు మీకు ఏది కావలన్నా కాదనేది లేదు అన్నాడు అక్క ఏమి మాట్లడలేదు కొంచెం మీ అక్క గారిని ఒపీంచండి ఒపించినందుకు మీ రుణం కూడా ఉంచుకోనులేండి అని మీకు కావలసిన బోజన సదుపాయాలన్నీ ఇక్కడకే వస్తాయండి మీరు అక్కడకి శ్రమ పడి రావక్కరలేదు బొజనాలు పంపిస్తాను చేసి తీరిగ్గా అలోచించండి అని వెళ్ళిపోయాడు అతను. నేను అక్క దగ్గరకి వెళ్ళి అక్కా?? అన్నాను సందేహంగా చూస్తూ. అవునే మొన్న వచ్చినప్పుడు లక్ష్మి తో రాయబారం నడిపాడు నేను ఒప్పుకోలేదు ఇదిగో మళ్ళి ఇక్కడ మొదలెట్టాడు ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందనే నేను రాను అన్నాను నేను అనుకున్నట్టే అయ్యింది అంది మీ అక్క నేను ఆ వజ్రాల నగల బోక్స్ ని తీసి చూస్తూ అమ్మోఓ అమ్మోఓ వజ్రాల నగలు అంటే సినిమాల్లో టివిల్లో చుడడమే గాని ఇల ఇంత దగ్గరగా చూస్తాను అని కూడా అనుకోలేదు పైగా కోటి రూపాయలంట అమ్మోఓ ప్రతేకంగా నీకోసమే నీ అందానికి సరిగ్గా సరిపోతాయనే తీసుకున్నాడంట గురుడిని బాగానే గుంజావ్ ఐతే అన్నాను ఏంటే ఆ మాటలు నువ్వు కూడాను నీ ఎదురుగానే చెప్పనుగా అతనితో అంది అయ్యోఓ పిచ్చి అక్క నువ్వు ఎందుకు కాదంటున్నావో నాకు అర్దం కావడం లేదు వెతుక్కుంటూ కాళ్ళ దగ్గరకి వచ్చిన లక్ష్మి దేవిని వదులుకుంటున్నవ్ జీవితాంతం సంపాదించినా మన మొగుళ్ళు వీటిని కొనగలరా?? నువ్వేమి ఆలోచించకు అక్క ఇలాంటి అవకాశం మనకి మళ్ళి మళ్ళి రాదు అన్నాను నీకు డబ్బు పిచ్చి బాగా పట్తేసిందే ఎవరో వచ్చి ఎదో ఇస్తాను అన్నంతమాత్రాన్న తాళికట్టి ఏలుకుంటున్నా భర్తకి అన్యాయం చేసేస్తామా?? అది చాలా పెద్ద తప్పు అంది ఒక చెంబుడు నీళ్ళు పెట్టి కడుకుంటే నువ్వు వేయించుకున్నట్టు నీకే ఆనవాలు కూడా తెలియదు అలాంటిదానికోసం కోట్లు వదులుకుంటున్నావ్ అదే నీపేరు బదులు నాపేరు చెప్పి ఉంటే ఈపాటికి ఈ వజ్రాల నగలు పెట్టుకుని అతని కింద నలిగిపోతూ ఉండేదానిని అన్నాను చీ నీకు మధ పిచ్చి కూడా పట్టిందే అంది అక్క..

అక్క నిజం చెప్పు నీ మనసులో అతనికింద నలగాలని లేదా?? అన్నాను ఆజాను భహుడు అందగాడు ఎవరికి మాత్రం ఉండదే అతనితో ఆ సుఖం చూడాలని అని తన మనసులో మాట బయటపెట్టింది అక్క మరి ఎందుకీ బెట్టు అన్నాను ఒసేఏయ్య్ పిచి మొద్దా అలాంటి మగాడు మనకోసం తెగ ఆరాట పడుతున్నాడు అంటే ఎంతా సంతొషంగా ఉంటుందో ఊహించు మనం ఒకసారి ఊ అనేస్తే మన వెనుక చిత్తకార్తె కుక్కలా తిరగడు కదే అంది. అమ్మోఓ అక్కఓ నువ్వు మమోలుదానివికాదు ఐతే గురుడిని ఇంకెంత కాలం తిప్పించుకుంటావ్ నీ చుట్టు అన్నాను చుద్దామే కంగారుపడకు నేను ఇందకడే ఒప్పేసుకుంటే ఈ వజ్రాల నగలు తెచ్చేవాడా?? చెప్పూ అంది అమ్మోఓ అక్కోఓ నీ దగ్గర చాల నేర్చుకోవాలి అన్నాను హుమ్మ్ నేర్చుకో నేర్పుతా నువ్వు నాకంటే చిన్నదానివేగా పైగా అక్క అక్క అంటున్నవ్ అంటే చెల్లిలివేగా నా చెళ్ళిళ్ళకి నేనే అన్ని నేర్పించాను అంది అక్క. ఇంతకీ నిజమేనా అక్క నీకు అన్ని నేర్పించినమట అంది ఆంటీ పిన్నిని చూస్తూ. పిన్ని అవునే అక్క ఆ విషయంలో అన్ని విష్యాలు బలే నేర్పింది లే అంది పిన్ని పైగా ప్రక్టికల్ గా అక్క బావతో చేసేటప్పుడు కూడా చూసి నేర్చుకోమని వాళ్ళ బెడ్ రూం తలుపు తీస్తుంది అక్క బావ చేసుకుంటుంటే చూసి చాలా రకాల శ్రుంగార మెలుకువలు నేర్చుకునాను అన్ని ఆరితేరి పెళ్ళి చేసుకున్నదాకా ఉండి నా మొగుడికి మరీ పచ్చిమిరపకయ లా ఉండేసరికి నీరుగారిపోయా అక్క నేర్పిన పాటాలు నన్ను ఒక్కదనినే పడుకోనివ్వలేదు అందుకే ఈ తిప్పలు అంది పిన్ని అబ్బోఓ ఐతే నాకు నిజమే చెప్పిందన్న మాట అక్క అంది విజయా ఆంటీ. 🐎 Telugu Kama Kathalu (112), Telugu Sex Stories.