Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 28 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 28 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (122) : ఈలోపు లోపలనుండీ అబ్బహ్ నాకు ఐపోతుందే అన్నాడు అతను ఈగొంతు ఎక్కడో విన్నట్టు ఉందే అనుకుంటూ వింటున్నా అబ్బహ్ లోపల కార్చకు బయటకి తీసెయ్ అంది అమ్మ హ హహ్ హహ్ హహ్ హుమ్మ్మ్ అంటు ఆయసపడుతున్నాడు ఇది అతని గొంతే. ఏంటీ ఇంత అదరగొట్టేశావ్ అంది వచ్చిరాగానే నీ పట్టులతో నన్ను రెచ్చగొట్టావ్ గా అంత కసిగా చీకావేంటే నా గోళీలని ఆ కొరకడం ఏంటే అమ్మోఓ పిచ్చెకించేశావ్ అంత కాక మీద ఉన్నావ్ ఏంటి అన్నాడు అతను. ఆ గొంతు నేను బాగా విన్నా గొంతే ఈ కంగారులో గుర్తువచ్చి చావడంలేదు. అబ్బహ్ బాగా కోరిక గా ఉంది చేతిపని కానిద్దాం అని అదిగొ ఆ వంకాయ కూడా తెచుకున్నా ఈలోపు మీరు వచ్చారు ఆ వంకాయ ఎందుకులే నీ వంకాయ ఐతే ఇంకా బాగుంటుంది అని అంది అమ్మ. ఏమే ఇంతకీ నీ సుపుత్రుడేడీ అన్నారు అమ్మోఓ లోపలున్నది ఎవరో కాదు మా నాన్న. నాన్న తోనా అమ్మ ఇంత కసిగా దెంగించుకున్నాదీ నేను ఇంకా ఏవడో అమ్మని దెంగేస్తున్నాడు అనుకున్నా హమ్మయ్యా… అవునూ పిన్నితో నాన్నది చిన్నది తనకి సరిపడా ఉండడం లేదు అని అంది కదా?? మరి ఇంత ఇదిగా ఎలా చేయించుకుంది. ఆ ఇప్పుడు గుర్తువచింది అమ్మ అంటుంది గా వంకాయ తెచుకున్నాను ఆ వంకాయ కన్న నీ వంకాయ ఐతే దెబ్బ వేసిపెడుతుంది కదా అని. అంటే నాన్నది వంకాయ అంతే ఉంటుందా?? ఏంటొ అసలేమి అర్దం అయ్యిచావడంలేదు ఒకసారి వీళ్ళు చేసుకుంటుంటే డైరక్ట్ గా చుస్తే తప్ప నా అనుమానం తీరదు. అమ్మ నాన్న దెంగులాట ఇలా వినడం కాకుండా చూసే అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందో…..
లోపల వాళ్ళ పని పూర్తి అయ్యకా లేచి తలుపులు తీశారు నేను నిదానంగా బయటకి వెళ్ళి పోయి అప్పుడే ఇంటికి వచ్చినట్టుగా వచ్చాను అమ్మ నన్ను చూసి ఏరా పిన్నిని బస్ ఎక్కించావా అంది ఆ ఎక్కించాను అమ్మ అన్నాను.

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 27 | Telugu Kama Kathalu

అప్పుడే వెళ్ళి పోయిందే ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉండమనకపోయావా అన్నారు నాన్న ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉంటే కొంప కొల్లేరు ఐపోదూ అంది అమ్మ. ఏమయ్యిందే అన్నారు నాన్న కొంపతీసి పొద్దున్న జరిగిందంతా చెప్పేస్తుందా?? అనుకుని ఊపిరి బిగబటి వాళ్ళనే చుస్తున్నా. మురళి వచ్చాడంట ఇది ఇక్కడ కూర్చుంటే ఎలా అసలే ఆకలి మీద ఉంటాడు ఇది లేదు కదా అని బయట రుచికి అలవాటు పడితే అంది అమ్మ… అమ్మ మాట అప్పుడు నాకు అర్దం కాలేదు కానీ నాన్న కి అర్దం అయ్యినట్టు ఉంది పక పకా నవ్వి ఇప్పటివరకూ బయట రుచే చూడలేదంటావా మురళి అన్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడుకునే అసలు విషయం అర్దం కాని నేను ఎదో పెద్ద తెలిసినట్టుగా బాబాయ్ లారీ వేసుకుని బయటకి వెళ్ళినప్పుడు ఆకలి వేసే ఎక్కోడ అక్కడ బోజనం చేస్తాడు కదా అన్నాను. నాన్న పక పక నవ్వి చూశావా వీడికి కూడా తెలిసి పోయింది అన్నారు. అమ్మ నాన్న ముఖంలోకి కొంచెం కొపంగా చూసి ఒరేయ్య్ పొయ్యి మీద నీకోసం అట్టు వేసి ఉంచా వెళ్ళి తిను అంది. సరే అని నేను అక్కడనుండి వెళుతూ ఒక చెవ్వు అమ్మ వాళ్ళ మాటల మీద వేశా. నేను వెళ్ళి పోయాను కదా అనుకుని అమ్మ ఏంటండీ మరీ సిగ్గులేకుండా పోతుంది పిల్లాడి ముందు ఏంటీ అంది. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను అన్నారు. 🐎 Telugu Kama Kathalu (122), Telugu Sex Stories.

ఇంకా ఏమనాలి మీరు ఏ ఉద్దేశంతో అంటున్నారో నాకు అర్దం కాలేదనుకుంటున్నారా అంది. అవునూ కదా నేను అన్నాది నిజమేగా అన్నారు నాన్న. ఏమోబాబూ నాకు తెలియదు అంది అమ్మ. అంటే ఆ మాటలకి మనకి తెలిసిన అర్దం కాకుండా ఇంకో అర్దం ఉందా?? ఉంటే అదేంటీ అనుకుని అలోచనలో పడ్డా మన బుర్రకి ఆ మాటల అర్దం తెలిసిచావదు ఇప్పుడు ఎలా తెలుసుకోవాలీ అనుకుంటుండగా లక్ష్మి ఆంటీ గుర్తువచ్చింది. వెంటనే అట్టు తినేసి ఎదో అర్జంట్ పని ఉన్నవాడిలా బాయటకి వచ్చి నేరుగా లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా ఆంటీ దొడ్డి వైపు ఎదో పనిచేసుకుంటుంది ఇంటిలో ఎవ్వారూ లేరు.
నేను వెళ్ళడం వెళ్ళడమే ఒంగూని అటు తిరిగి పని చేసుకుంటున్నా ఆంటీ నడుముని పట్టుకుని నొక్కా ఏఏయ్య్ ఎవరూ అంటూ కోపంగా వెనక్కి చూసి నువ్వా?? అని ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వింది ఉమ్మ్ నేనే ఆంటీ అంటూ నడుముని ఇంకొంచెం గట్టిగా పిసుకుతూ నా మొలబాగం ఆంటీ పిదురులకి ఆంచాను ఒరేయ్య్ ఏంటిరా బాబు మరీ ఆరుబయట మొదలెట్టేసేడట్టు ఉన్నావ్ అంది ఆంటీ. మిమ్మల్ని ఇలా ఒంగోపెట్టి దెంగాలని మొన్నా సారే అనుకున్నా కానీ అప్పటికే అబాగా అలసిపోయా అని అన్నారని వదిలేశా అంటూ ఆటీ నడుం మీద వేసిన నా రెండు చేతులూ కొంచెం ముందుకి జరిపి ఆంటీ సళ్ళు పట్టుకుని పిసికా అమ్మోఓ ఏంటి పండూ నిజంగానే ఇక్కడే దెంగుతావా ఏంటీ అంది.
ఏం వద్దా మీరు వద్దంటే మానేస్తాను అన్నాను
వాటంగా దెంగిపెడతానూ అంటే ఎందుకు వద్దంటానూ. అసలే నీ దెబ్బ రుచి మరిగాకా మీ అంకుల్ ది సరిపోయి చావడంలేదు.
చేతికి దొరికిన దబ్బ పళ్ళులా ఉన్నాయ్ ఆంటీ సళ్ళు వాటిని బాగా పిసికేస్తున్నాను
ఒరేయ్య్ ఇలా ఆరు బయట చేసుకుంటే ఎవరైనా చూస్తే కొపలంటుకుంటాయ్ లోనికి పదరా బాబు
ఊహూ నాకు ఇలాగే బాగుంది అన్నాను
ఇక్కడే దెంగేస్తావా??
హుమ్మ్మ్
ఒరేఏయ్య్ నాకూ నీతో ఇలాగే దెంగించుకోవాలనే ఉంది రా కానీ చుట్టు పక్కల వాళ్ళు చూస్తే అంది
ఆ ఎవరు చూస్తారులే ఆంటీ అంటూ సళ్ళు పిసకడం ఆపి చేతులు కిందకి పోనిచ్చి చీరని లంగాతొ సహా పైకి ఎత్తుతున్నాను.
అబ్బహ్ అబ్బహ్ చెపితే వినటంలేదు కదా ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ అంది
మీరేమో ఒంగూని వీటిని ఇలా చూపిస్తే ఎలా ఆగనూ అంటూ లంగాతో సహా చీరని ఆంటీ నడుం మీదకి ఎత్తేసి ఆంటీ పిర్రల్ని చూస్తూ.
ఇంక చెపితే ఎలాగూ వినేటట్టులేవుగానీ తొందరగా కాని ఎవరన్నా వస్తారు అది
ఇదిగో ఇట్టే కానిచ్చేస్తా అంటూ ఆంటీ రెండు కాళ్ళు యడం చెయ్యమని నా చేతులతో ఆంటీ తొడలు పట్టుకుని కొంచెం జరిపాను
ఆంటీకి అర్దం అయ్యి కాళ్ళు యడం చేసి అలాగే ఒంగూని ఉంది
అలా యడం చేసేసరికి ఆంటీ పూకు అచ్చుం బొర్లించిన కొబ్బరి చిప్పలాగా కనిపించింది
ఆంటీ పుకు అలా కనిపించేసరికి ఇంక ఆగలేక నా చెతిని ఆంటీ పూకు మీద కి పోనిచ్చి పిదురుల సందులోనుండీ కిందకి అలా రుద్దాను అక్కడ నాచెయ్యి తగిలేసరికి ఆంటీ ఒరేఏయ్య్ కుర్ర వెదవా ఇన్ని పట్టులు ఎక్కడ నేర్చావ్ రా బాబు వచ్చినప్పుడల్లా ఒక కొత్త రుచి చూపిస్తున్నావ్ అంది
అబ్బహ్ నీ బలిసిన గుద్దల కిందనుండీ నీపూకు ఇలా కనిపిస్తుంటే నాకు ఏదోలా ఐపోతుందాంటీ కాళ్ళు కొంచం యడం చెయ్యండీ అన్నాను
ఆబ్బహ్ ఇంకానా అంటూ ఇంకొంచం కాళ్ళు యడం చేసింది
ఆ అదీ అలాగే అంటూ నేను కింద కూర్చుని ఆంటీ తొడల సందులోకి నా ముఖాన్ని పెట్టేసి నా నాలుకని ఆటీ పూకు చీలిక మీద ఆడిస్తున్నాను అలా నకుతున్నప్పుడు నా ముక్కు ఆంటీ పిర్రల గాడిలో కదులుతుంది
ఆమ్మ్మోఓఓఓయ్య్య్య్ రేఏఏయ్య్య్య్ ఒకేసారి రెండు బొక్కల్నీ కదుపుతున్నావ్ కదరా అమ్మ్మోఓఓఓ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్ చంపేస్తున్నవ్ కదరా ఇస్స్స్స్ష్హాహ్హా హ్హ మ్మోఓ అమ్మోఓ ఒరేఏయ్ ఒరేయ్య్ అంటూ తెగ గోల చేస్తుంది.
అలా ఆంటీ పూకు నాకుతున్నా నా నాలుకకి ఒగరుగా ఉప్పగా ఉన్నా తడి తగులుతుంది అబ్బోఓ దీనికి చివరికి వచ్చేసినట్టు ఉంది అనుకుని నా నాలుకని ఆంటీ పూ బొక్కలోకి తోసి ఆడించండం మొదలెట్టా
అమ్మోఓఓఓ అమ్మోఓఓ హ్హహ్ హ్హా హ్హ అలా వద్దు అలా వద్దూఉ రా హ్హ హా హహ మ్మ్మ్మ్మ్ హుహుహ్ హ్హొహ్హొ ఊమ్ము అ అబ్బహ్ అక్కడనుండీ లెగరా బాబు నాకు ఐఫొతుంది అంటూ కనిలిపోతుంది
నా చేతులు ఆంటీ పిర్రల మీద వేసి పిర్రలని ఇంకొంచెం వేడల్పు చేసి నాలుకని ఇంకొంచెం లోనకి నెట్టాను
అంతే ఆంటీ ఒక్కసారే తన పూకు రసాలతో నా నాలుక కొనని అభిషేకించింది అలా నాలుక మీదనుండి నా నోటిలోకి వచ్చి చేరుంతుంది ఆంటీ పూ జిగట నోటిలోకి వచ్చిన రసాలని మింగేస్తూ నాలుకని మాత్రం ఇంకా పొడుస్తూనే ఉన్నాను అంటీ మళ్ళి బళుక్కున కార్చింది. అబ్బహ్ రెండో సారి ఎంత కార్చిందో అనుకుని ఆ రసాన్ని కూడా మింగేశా నాకైతే ” లింకా ” తాగినట్టుగా ఉంది.,… పండూ ఇంక చాలు లెగరా బాబు కాళ్ళు పీకుని పోతున్నాయ్ అంది.. దీనికి ఇలా కాదు అనుకుని నా నోటిని ఆంటీ పూ బొక్క దగ్గర సున్నలాగా ఆంచి సూర్ర్ర్ర్ర్రూఊ మని నా నోటిలోకి పీల్చాను.. ఆయ్యా బాబ్బూఊయ్య్య్ ఏమిచేశావ్ రా అని విలవిలలాడిపోతుంది..   🐎 Telugu Kama Kathalu (122), Telugu Sex Stories.