Skip to content
Home » చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 35 | Telugu Kama Kathalu

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 35 | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (26) : అలా నీరసంగా ఉండి నాగదిలో మంచం మీద వాలాను నాకు అప్పుడే మగతగా నిద్దర పడుతుంది ఈలోపు ఏదో మాటలు చిన్నాగా వినిపించేసరికి నా మత్తు కొంచెం పోయి ఆ మాట్లాడుకునేది ఎవరా అని ఆలకించాను అది అమ్మ నాన్న నే నాన్న అమ్మ తో అబ్బహ్ రావే రెండు రోజుల నుండీ లేదు అన్నారు. ఏంటండీ మరీ పగటాలు కూడా… అని గారంగా అని వాడు ఇంటిలోనే ఉన్నాడు అంది.
వాడు పడుకున్నాడు లేవే ఇంక నేను ఆగలేను రావే అన్నారు నాన్న గబుక్కున వాడికి మెలుకువ వస్తే బాగోదండీ ఎదోలా రాత్రి వరకూ ఓపిక పట్టొచ్చుకదా అంది అమ్మ.
అమ్మ్మోఓ రాత్రి వరకూనా చూడు మావాడు లేచి ఎలా బుసలు కొడుతున్నాడో అన్నారు.
చీ మరీ సిగ్గులేకుండాపోతుంది బాబు అంది అమ్మ
నీదగ్గర సిగ్గెందుకే అని నాన్న అన్నాతరవాత అమ్మ గాజులు గల గల మని సౌండ్ వచ్చింది
అబ్బహ్ తలుపన్నా వేసి వస్తా వదలండీ అంది
వాడు నిద్దరపోయాడులేవే నేను చుశానులే అని మ్మ్మ్మ్మ్ హ్హ్హ్హ్హాహ్ అన్నా మూలుగు వినిపించింది.
నాకు నిదరమత్తు ఎగిరిపోయింది
ఈలోపు అమ్మ అబ్బహ్ చెపితే వినరు కదా సర్లే తొందరగా కానివ్వండీ వాడు లెగిస్తే బాగోదు అంది.
అబ్బహ్ సర్లేవే ఇంక రా అన్నారు నాన్న..

చెయ్యడానికి లేని తప్పు.. చూడటానికి ఎందుకు? – 29 | Telugu Kama Kathalu

ఆ తరవాత ముద్దుల చప్పుడు గాజుల పట్టీల సౌండ్ మంచం కిర్రు కిర్రు లు వినిపించేసరికి ఇంక నాకు ఆగలేదు.
అబ్బహ్ అమ్మ నాన్న ఆట ఆడుకోవడం మొదలెట్టినట్టు ఉన్నారు తలుపు కూడా వెయ్యలేదు అబ్బహ్ బలే చ్యాన్స్ ఇదే మంచి అవకాశం అని మెల్లిగా మంచం మీద నుండీ లేచి అడుగులో అడుగు వేస్తూ తలుపు దగ్గరకి వెళ్ళాను డోర్కర్టెన్ వేసి ఉంది దాని పక్క నుండీ అమ్మ వాళ్ళ గదిలోకి చూశాను.
అబ్బహ్హ్…
అలా లోపలికి చూసిన నాకు చాలా రోజుల నుండీ నన్ను ఊరించి ఊరించి నాలో ఆత్రాన్ని మరింత పెంచి ఎదోలా చూడాలి అని ప్రయత్నించిన ప్రతీసారీ నా కంటికి కనపడకుండా నన్ను నిరుచ్చాహపరిచే అమ్మ నాన్న దెంగులాట కార్యక్రమం ఇప్పుడు నాకళ్ళెదురుగా జరుగుతుంది అబ్బహ్ అబ్బహ్ అలా నా ఒల్లంతా వేడెక్కిపోయింది నా మనసంతా ఎదో దడ దడ గా ఉంది అదోరకమైన ఫీలింగ్ ఇంక లోపల సంగతులు ఏమిటంటే అమ్మ వంటిమీద లంగా జాకీట్ మాత్రమే ఉంది మరి చీరేదీ అని చూశా అది మంచం పక్కన కుప్పగా పడి ఉంది.  🐎 Telugu Kama Kathalu (26), Telugu Boothu Kathalu.

అంటే మంచం ఎక్కేటప్పుడే అమ్మ తన చీర తీసేసి ఎక్కిందా?? అమ్మోఓ అమ్మ మామ్మోలుది కాదు నాన్న పిలుస్తుంటే వద్దు వద్దు అంది అలా అంటూనే చీర విప్పేసి మంచం ఎక్కిందా??అబ్బహ్హ అనుకుని మంచం మీద జరుగుతున్నాది కన్ను రెప్ప వెయ్యడం మరచిపోయి మరీ చూశా నాన్న అమ్మ ని కౌగిలిలో నలిపేస్తున్నారు దొరికిన చోటల్ల అమ్మకి ముద్దులు పెట్టేస్తున్నారు అలా నాన్న ముద్దులు పెడుతుంటే అమ్మ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ అబ్బ్భ్హ్హ్హ్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హు హుమ్మ్ ం హు అహ్హ హెయ్య్ హు అబ్బబ్బ్ అని చిన్నగా మూలుగుతుంది నాన్న ఇంకా ఇంకా రెచ్చిపోయి ముద్దులు పెడుతూనే అమ్మ లంగాని కాళ్ళ దగ్గర పట్టుకుని పైకి లాగారు అలా లాగడం తోనే లంగా అమ్మ తొడల పైవరకూ వచ్చేసింది అమ్మ అటువైపు తిరిగి ఉండడంతో అమ్మ బలంగా లావుగా బలిసిన లైట్ గోదుమరంగులో మిల మిలా మెరిసే తొడలు దరిశనం అయ్యింది నాన్న అమ్మ లంగా అంచుని పట్టుకుని పైకి ఇంకో గుంజు గుంజారు ఆదెబ్బకి లంగా అమ్మ నడుమీదకి లేచిపోయి అప్పటివరకూ అమ్మ నడుస్తుంటే ఒకటికొకటి రుద్దుకుంటూ పైకీ కిందకీ ఊగుతూ నన్ను పిచ్చెక్కించే బాగా బలిసిన అమ్మ పిర్రలు దరిశనం అయ్యింది అమ్మోఓఓఓఓఓఓ ఏంటిరా అయ్యీ అంతంత ఉన్నాయి అని మనసులోనే అనుకున్నా అబ్బహ్ బలిసిన తొడలు బాగా ఊరిన అమ్మ గుద్ద చూస్తుంటే నాలో వేడి మరింత పెరిగిపోయింది గుద్దల విషయం లో మాత్రం అమ్మతో మా వీదిలో ఉన్నా ఆంటీలు ఎవ్వరూ పోటి పడలేరు ఆహా ఏముందే అమ్మ నీ గుద్ద అనుకున్నా.
నేను అలా చూస్తుండగానే అమ్మ తొడలు యడం చేస్తున్నారు నాన్న ఏంటీ అని పరీక్షగా చూశా నాన్న చెయ్యి అమ్మ పిర్రల కిందగా పోనిచ్చి తొడల సందులోకి పెట్టి రుద్దారు అప్పుడూ అమ్మ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్ అబ్బ్బ్బాహ్హ్హా హ్హహహ ఇంక నేను ఆలగలేను బాబూ రండీ అంది. నాన్న అమ్మని వదిలేసి అమ్మ వెనక్కి వచ్చేసి అమ్మ తొడలు బాగా యడం చేసి చేతిని బాగా కిందకి పోనిచ్చి రుద్దారు అబ్బబ్ బ్బాహ్హ్బహ బహభ్బ్ ఇస్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్ హీయ్య్య్ హ హహ్ అహ్హ హహ్ హహ్ హ అని గారంగా మూలుగుతుంది అమ్మ మోకాళ్ల మీద ఒంగూని ఉంది అమ్మ వెనకన ఉన్నా నాన్న వెంటనే వెల్లకిలా పడుకుని అమ్మ తొడల సందులోకి తన ముఖాన్ని పెట్టేశారు అమ్మ మూలుగులు ఎక్కువ అవుతున్నాయ్ నాన్న అక్కడ ఏమి చేస్తున్నారూ?? అనుకుంటూ అలాగే చూస్తున్నా.ఏమండీ ఆహ్హ అహ్హ్ ఇస్స్స్స్ అమ్మ్మ్మ్ స్స్సూఉస్ హ్హ హ్హ అబ్బహ్ ఇంక చాలేండీ అబ్బహ్ ఇస్స్స్ ఊఒ హ్హ్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హు హు హు హీయ్య్ హెయ్య్ ఏంటా కెలుకుడూ బాబ్బోఓయ్య్ ఇస్స్స్ష అమ్మోఓ అమ్మోఓ హ్హ్హూఊఉ మ్మ్మ్మ్ హ హ హ హ అహ్హుమ్హుం హుం నాకు ఐపోవస్తుందీ అబ్బహ్ ఇంక వదలండీ హీయ్య్ నాకు ఐపోతుందీ హహ్ అహ ఆబ్బ్బ్భ్హ్ అభ్హ్ బ నన హ్హ హహ్ ఇస్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్హ్హ్ అని మూలుగులు ఒక పది నిముషాలు వచ్చాయ్ అమ్మ మూలుగులు వింటే ఎవ్వడికైనా మొడ్డ లేవాలసిందే అంత కైపుగా మూలుగుతుంది .  🐎 Telugu Kama Kathalu (26), Telugu Boothu Kathalu.

ఆ పదినిముషాల తరవాత అమ్మ ఒక్కసారే సైలెంట్ ఐపోయింది ఇదేంటీ అనుకుని నేను అలాగే కన్నార్పకుండా చుస్తున్నా కొంచెం సేపటికి నాన్న అమ్మ తొడల సందులోనుండీ బయటకి వచ్చారు నాన్న కి ముఖం అంతా చెమట మూతిదగ్గర బాగా తడిగా కూడా ఉంది అలా లేచి మళ్ళి అమ్మ పక్కకి వెళ్ళి పడుకుని అమ్మని తన మీదకి లాక్కుని అమ్మకి లిప్ టు లిప్ ముద్దు పెట్టారు ఒకళ్ళ పెదవులు ఒకళ్ళు బాగా చీక్కున్నారు కొంచెం చేపటికి అమ్మ వదిలి హుమ్మ్మ్ అయ్యగారి ఆత్రం తీరిందా?? అంది గారంగా. ఎలా ఉందే కొత్తరకం పూకు నాకుడు అన్నారు నాన్న అమ్మోఓ అమ్మోఓ వదిలించుకోవడానికి కూడా లేదు అమ్మోఓ పిచ్చెక్కిపోయిందనుకోండీ మీకు నాది వాటంగా దొరికేసిందీ ఇంక అయ్యగారి కెలుకుడికి అడ్డు అదుపూ లేకుండా పోయింది. నా మొగుడికి బాగా కసెక్కినప్పుడూ పట్టు పట్టుకీ ఒక కొత్తరకం పూకునాకుడు మొదలు పెటాడు కదా ఈసారి ఏంటా అని అనుకున్నాను ఏమాటకి ఆమాటే చెప్పుకోవాలి ఇంతకు ముందు చేసిన అన్నిటికంటే ఇయ్యల్టిది మాత్రం అబ్బహ్ బలే ఉంది హూఉమ్మ్మ్ అబ్బయ్యిగారి కోరిక తీరినట్టేగా?? అంది. అప్పుడేనా ఇప్పటికి పూకు నాకుడే కదే అయ్యింది అన్నారు అమ్మ్మోఓ ఇప్పటివరకూ మీ ఆకురాయి పెట్టి రుద్దు రుద్ది నాతో కార్పించేశారు ఇంక ఇప్పుడూ మీ ఇనుప రాడ్డా?? అంది నవ్వుతూ.
ఆ తరవాత అమ్మని మంచం మీద వెల్లకిలా పడుకోపెట్టి తొడలు వెడం చేయడానికి చూస్తున్నారు నాన్న. అప్పటికే మోకాళ్ల దగ్గర మడిచి ఉన్నా అమ్మ తొడలు ఒక్కసారే తెరిచింది అప్పుడు మందార పువ్వులాంటి అమ్మ మధన మందిరం దరిశనం ఇచ్చింది అరచేతి వెడల్పుతో కొబ్బరి బూరిలాగా మాంచి కండ పట్టి ఉంది అమ్మ దిమ్మ. మద్యలో నిలువు చీలిక అటు ఇటూ పూ రెమ్మాలు కొద్దిగా ఉబ్బి అద్భుతంగా ఉంది అమ్మ పువ్వు. నాన్న తన యడమ చేతిని అమ్మ పువ్వు మీద బోర్లించి అలా ఒకసారి రుద్దారు ఆపనికి అమ్మ కదిలి ఇస్స్స్ష్హ్ అబ్బాహ్ హ్హహహ్ ఏంటండీ అంది గారంగా, నాన్న మద్య వేలు అమ్మ నిలువు చీలికలోకి పెట్టి చేతికి పైకి కిందకి పాముతున్నారు ఇస్స్స్స్స్స్ష్హ్ హ్హ్హ్హ్హాఆమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇప్పటివరకూ కెలికి కెలికి వదిలారుగా ఇంకా ఆత్రం తీరలేదా అంది అమ్మ, అబ్బహ్ ఏముందే నీ పూకు దీనిని ఒకసారి ఏంటి రెండు సార్లు ఏంటి ఎన్నిసార్లైనా నలగొట్టోచ్చు అన్నారు. అబ్బ అంత బాగుందా నా బుజ్జిముండ అంది అమ్మ నీ బుజ్జుముండని కొరుకుని తినేయ్యాలనిపిస్తుంది అని నాన్న చేతిని తీసేసి అమ్మ పువ్వు మీదకి తన మొఖాన్ని పెట్టేశారు అమ్మ తన రెండు చేతులు నాన్న తలమీద వేసి నాన్న ముఖాన్ని తన పువ్వు మీదకి నొక్కుకుంది, నాన్న తల ఒకీ కదులుతుంది అబ్బహా హుహుహ్మ్మ్మ్మ్ మళ్ళి మొదలెట్టారా ఇస్స్స్స్స్స్స్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అహ్హబ్భ్ ఇస్స్స్ హ మ్మ్మ్మ్మ్హ్హహ్ ఇంకచాల్లే బాబూ నీదానిని పెట్టి గుంట కొట్టుడు మొదలెట్టు గుంటంతా గులెత్తిపోతుంది అంది గారంగా అమ్మ. నాన్న అమ్మ చెతులని వదిలించుకుని పైకి జరిగి అమ్మ పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టుకుని మిషనరీ యాంగిలోకి సెట్ చేసి తన దండాన్ని అమ్మ పువ్వు మీదకి ఆంచి హుమ్మ్మ్ అన్నారు వెంటనే అమ్మ తన చేతిని కిందకి పెట్టి నాన్న మొడ్డని పట్టుకుని తన పువ్వు మీద ఆంచుకుని హుమ్మ్ అంది. నాన్న తన నడుముని కిందకి దింపుతున్నారు అమ్మ రెండు చేతులు నాన్న వీపుమీద వేసి నాన్న ని తనకేసి హత్తుకుంటుంది నాన్న తన నడుముని కొద్దిగా పైకి కిందకి ఊపుతున్నారు నేను వెనకనుండీ చూస్తున్నాను కదా అమ్మ పువ్వులోకి నాన్న మొడ్డ వెళ్ళడం నాకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది నాన్న అలా నడుం ఊపుతున్నప్పుడు నాన్న మొడ్డ అమ్మ పువ్వులోపలికి వెళ్ళి బళ్ళి బయటకి వస్తుంది అలా రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళి వచ్చేసరికి నాన్న మొడ్డ అంతా తడి అయ్యింది.. 🐎 Telugu Kama Kathalu (26), Telugu Boothu Kathalu.