Skip to content
Home » దెంగమని అన్నయ్యని అడగలేక..అంకుల్ కి అవకాశమిచ్చా!! | Telugu Kama Kathalu

దెంగమని అన్నయ్యని అడగలేక..అంకుల్ కి అవకాశమిచ్చా!! | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (43) : దెంగమని అన్నయ్యని అడగలేక..అంకుల్ కి అవకాశమిచ్చా!!  స్వర్గం చూపించి తన కొడుక్కి ఇచి పెళ్లి చేసాడు నేను పెద్దమనిషి ఆయి ఒక సంవస్తరం అయింది. కోరికలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి కానీ ఎలా అని చెప్పి అనుచుకుంటున్న.. రోజు చెయ్ పెట్టి ఫింగేరింగ్ చేసుకుంటూ వుంటాను ఇంట్లో అన్నయ వుంటాడు గాని అడగటానికి కొంచెం బయమ అందుకే వాడికి తెలియకుండా వాడు స్నానం చేసి తప్పుడు కన్నంలోనుంచి చూసి దాని నైట్ ఒకరూం లోనే పడుకుంటాం కానీ అడగటానికి బయం వాడు పడుకున్నపుడు చిన్న నిక్కేర్ వేసుకుంటాడు అప్పుడప్పుడు నిక్కేర్ లోనించి వాడి మొడ్డ మయతపడటం వాడి నిక్కేర్ తడిచివుండటం చూస్తే నాకు ఆగలేక చెయ్యే పెట్టి వఎంచుకునఎదాన్ని ఒక రోజు అమ్మ దగ్గర రిలేషన్ఒకతను హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు.అతను పని మీద మాఊరు వచారు.వారం రోజులు ఉంటారంట.నేను మొదటి సారి అతన్నిచూడటం.అతనికి నలబై ఉంటుంది వయస్సు.స్కూల్ నుండి వచాను,అమ్మ అతన్ని పరిచయంచేసింది.నన్ను దగ్గరికి తీసుకొని వొళ్ళోకూర్చోపెట్టుకుని ఏమి చదువుతున్నావు అని అడిగారు.

అల్లుడితో దెంగులాట అత్తలకి కొత్తా – 4 | Telugu Boothu Kathalu

పేరు,అన్ని చెప్పాను.అతను నాకు కొత్త కదా ,నా పొట్ట మీదచెయ్యి వేసి వొళ్ళో కుర్చోపెట్టుకున్నపుడు నేను తిన్నగా కూర్చోకుండా కిందకివంగి ,మల్లి సరిగా కూర్చోవడం చేస్తునపుడు,నా బాయలు అతని చేతులకుతగిలేవి.కొంచం సేపటి తరువాత రూమ్ కి వెళ్ళిపోయాను.బాత్ చేసి డ్రెస్వేసుకున్నాను.బ్రా వేసుకోలేదు,లోపల డ్రాయర్ కొత్తది ఆ డ్రాయర్ లో నుండి నా పూకుక్లియర్ గా కనపడుతుంది బయటికి.అతను బాత్ నాబాత్రూం లోనే చేసి లుంగి వేసుకున్నారు.ఏమిటి చడువుకున్తున్నవా అని అడిగారు,అవును అన్నాను. నేనేమనా చెప్పమనతవా అన్నారు.మీ ఇష్టం అన్నాను. వాటర్ తాగి వస్తాను అని వెళ్లారు,అతను వచ్చే లోగా నా షర్టు మద్యలో రెండు బట్టన్స్ విప్పెసాను.కూర్చుంటే నా బాయలు అతనికి కనపడతాయని అలావిప్పాను.అతను వచ్చి చెపుతున్నారు, నేను ఒక్కోసారి పైకి లేచి మల్లి కిందకి వంగిచడువుకునేతపుడు నా షర్టులో నుండి బాయలు ముచికలతో సహా అతనికి కనపడేవి.అలానా పై అందాలు చూస్తూ నాకు పాఠాలు చెప్పాడు. 🐎 Telugu Kama Kathalu (43), Telugu Sex Stories.

రాత్రి కి నా పూకు ని కుడా చూపిస్తానులేరా గురుడా అనుకున్నాను.అన్నయ్య వచ్చి భోజనం చేసి నేను ఫ్రెండ్ఇంట్లో పడుకుంటాను అని నాతొ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకంటే గెస్ట్ వచాడు కదా అందుకని. డిన్నర్అయ్యాక రూమ్ లోకి వచ్చి నేను బుక్స్ తీసుకొని చదువుతున్నాను, అతనుకుడా వచ్చి నాకు పాఠాలు చెపుతున్నాడు.కొంచం సేపు విన్నాక,కిత్చెన్ లోకి వెళ్లివాటర్ తాగి,అమ్మా డాడీ పడుకున్నారు కదా అని నా రూమ్ డోర్ గెడ పెట్టిఅతని దగ్గర కూర్చొని మల్లి పాఠాలు వింటున్నాను.నా మిడ్డీ మోకాలి పైకి లేచి నా తెల్లటి తొడలు క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి. అతను ఒక్కోసారి నాచేతుల్ని టచ్ చేసేవాడు.మద్య మద్య లో అతను నా గురుంచి అడిగేవాడు,ఫ్రెండ్స్గురుంచి అలా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా అని ఇలా చాలా అడిగాడు.నేను చిన్నదాన్నికదా నాకు బయం అని చెప్పాను.బ్రా వేసుకుంటావా? అని అడిగాడు .
నేను:వేసుకోను
అతను:ఎందుకు వేసుకోవు? నేను:నావి పెద్దగా ఉంటాయి కదా అందుకని
అతను:పిచి పిల్ల లా ఉన్నావు.అందరు అందం గా కనపడాలి అని అనుకుంటారు,నువ్వేమో వాటిని దచేసుకున్తున్నావు.
నేను:అర్ధం కాలేదు నాకు అన్నాను.
అతను:చూడు సూచి,నీవి పెద్దవి కదా,బ్రా వేసుకుంటే ఇంకా పెద్దవి గా కనపడతాయి.అందరు నీ వంకే చూస్తారు కదా
నేను:అమ్మో ఇప్పటికే ఇంట పెద్దగా కనపడుతున్న్యి బ్రా వేసుకుంటేఇంకా చాలా పెద్దవి గా కనపడతాయి.
అతను:ఏవి చూపించు చూస్తాను
నేను:షర్టు విప్పాను.
అతను:వావ్ ఏమిటి?వావ్ చాలా బాగున్నాయి.
నేను:చూసారు కదా పెద్దవాకాదా చెప్పండి?
అతను:బాగున్నాయి,రాసి తెలుసుగా.
నేను:తెలుసు
అతను:మరి అలా పెద్దగా ఉన్నాయి కాబట్టి సినిమాల్లో ఇంట కాలంఉంది.వాటిని అలాగే దచేసుకుంటే రాసి హిరోయిన్ అవ్వదు కదా? అలాగే రవళి,సిల్క్ స్మిత,అనురాధ.ఇలా చాలా మంది వాళ్ళ అందాల్ని బయటికి ఎక్ష్పొస్ చేసారు కాబట్టి హీరోయిన్స్ గా నిలపడ్డారు.అలా నువ్వు కుడాబ్రా వేసుకో నీ బాయల్ని ఎక్ష్పొస్ చెయ్యి.
నేను:అమ్మో అమ్మ ఊరుకోదు.
అతను:ముందు నువ్వు ట్రై చెయ్యి ,అమ్మ వద్దు అంటే అపుడు మానెయ్యి.
నేను:రేపటి నుండి వేసుకుంటాను,మీరు చూసి ఎలా ఉన్నానో చెప్పండిఅన్నాను.
అతను:ఇపుడు వేసుకో నేను చూస్తాను.
నేను:ఒక సారి కొని వేసుకోలేదు,అది వేసుకున్నాను.ఎలా ఉంది?
అతను:వావ్ చాలా బాగున్నావు కదరా ఇలా రా ,
నేను:అతని దగ్గరకు వెళ్ళాను,బ్రా ని సరిచేసాడు.
అతను:బ్రా మీద షర్టు వెసుకోమన్నడు.
నేను:వేసుకొని చూపించాను
అతను:చాలా తైట్ గా ఉంది,ఇలాగే ఉండాలి.పై బట్టన్ పెట్టవద్దు.అలా పై బట్టన్ పెట్టకుండా ఉంటె నీ బాయలు చాలా క్లియర్ గాకనపడతాయి.మిడ్డీ కుడా మోకాళ్ళ కు ఇంకా పైకి కట్టాలి,కింద కూర్చుంటే నీ లోపల డ్రాయర్కనపడాలి.
నేను:అతను చెప్పినట్టు కట్టుకొని చూపించాను.
అతను:ఇలా ఉండాలి,అందాల్నిచూపించాలి కాని లోపలదాయకుడదు.అమ్మ అంటే బయం కాబట్టి స్కూల్ కి వెళ్ళే దారిలో మిడ్డీ బొద్దుకి బాగా కిన్దాకి కట్టాలి.
అతను:షర్టు తైట్ గా ఉండడం వల్ల నీ బాడీ షేప్స్ చాలా క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి.ఇలా నీ ఫిగర్ మెంతెన్ చెయ్యి.
నేను:నేను అంత అందం గా ఉన్నానా?
అతను:మాటల్లో చెప్పలేను,ఇంకా స్కూల్ అమ్మయివే కాబట్టి బాగాచిన్న మిడ్డీలు వేసుకో,రాత్రి పడుకునే టపుడు మాత్రం బాయల్ని బ్రా నుండి విడుదల చేసి ఫ్రీగా గాలి తగిలేటట్టుచెయ్యి,అలాగే కింద లోపల డ్రాయర్ కుడా విప్పి పూకు కి కుడా గాలి తగిలేట్టాటు చూడు. 🐎 Telugu Kama Kathalu (43), Telugu Sex Kathalu.

నేను:అమ్మోఅన్నయ్య పడుకుంటాడు ఈ రూమ్ లో
అతను:అన్నయ్య పడుకున్నాక ఫ్రీ గా వదిలెయ్యి వాటిని ఒక్క సారినీ పూకు ని చూపించవా ప్లీజ్ ?
నేను:మిడ్డీ విప్పాను,అయ్యో ఏమిటి ఇంట అందం ,ఏమిటి సూచి.ఇలానీకు తెలుసా ఇన్ని అందాలు నీలో దాగున్నాయి?నేనే కనక నీ వయసులో ఉందిఉంటే నిన్ను ఎత్తుకుపోయేవాని.అన్నాడు.
అతను:నీ పూకు ని ముద్దు పెట్టుకుంటాను ప్లీజ్ నన్ను అడ్డుకోవద్దుప్లీజ్?
నేను:నా నోటి వెంట ఇంకా సమాదానం రాకుండానే ముద్దులుపెడుతున్నాడు నా పూకుని,ఆ ముద్దు కుడా నా పూ రెమ్మలు కలిసే చోటపెడుతున్నాడు,అలా ఒక్కసారిగా పూ రెమ్మలు విడదీసి ఒక్క గాతయిన ముద్దుపెట్టాడు,నాలో ఉన్నా కామాన్ని నిద్ర లేపుతున్నట్టు ఉన్నాడు.అలా నాలికతోనాకుతున్నాడు,నాలో చిన్నగా మూలుగులు స్టార్ట్ అయ్యాయి.
అతను:బాగుందా సుచిత్రా? నేను:ఏమి చేస్తున్నారు నా బుజ్జి దాన్ని?
అతను:దాహం వేస్తుంది అక్కడ నా నాలికతో చిలక్కోడితే జుఇస్వస్తుంది తాగుదామని చిలక్కోడుతున్నాను నాలికతో బాగుందా? నేను:అమ్మో చముతున్నావు కదయ్యా బాబు ,నెమ్మదిగా చేసి దాహం తీర్చుకో
అతను:ఇంకా కొద్దిగా లోపలకంతా గిలక్కోతాలి కొట్టుకోనా?
నేను :నీ ఇష్టం నెమ్మది గా చేసుకో,అబ్బో ,అమ్మో నెమ్మది.ఊఁ జాగ్రత్తనెమ్మది
అతను:రసం వస్తుంది ,అబ్బ చాలా బాగుంది ,మొత్తం తాగుతాను
నేను:అబ్బ చాలా బాగుంది నెమ్మది గా తాగు,నా పూకు లో క్లిట్ నినాలుకతో నోట్లోకో లాగుతూ వదులుతున్నాడు,అలా చేస్తుంటే ఉండలేకపోయాను.
అతను:ఎలా ఉంది బాగుందా?
నేను:నేనేమి చెప్పలేను బాబోయ్,అలా నా పూ రసాలని తాగుతూనే నాషర్టు,బ్రా విప్పేసాడు.బాయల్ని ఒకటే నలుపుడు.నెమ్మది నేనేమన్నా నీపెల్లాన్న?
అతను:ఈ రోజు నువ్వే నా పెల్లానివి.నా ఇష్టం .
నేను:అబ్బ ఆశా అప్పడం వడ
అతను:అప్పడం నలిపెసాను,లోపలున్న వాడని కుడా మింగేస్తాను..
నేను:నెమ్మదిగా నా పైకి వచ్చి రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు, ఇష్టం వచినట్టు బెడ్ మీద అటు ఇటు తిప్పెస్తున్నాడు. నలిపెస్తుననడు. బాయల్ని కుడాచీకుతూ వొళ్ళంతా చేతులతో నలిపెస్తుననడు. పిర్రల్ని కుడా నలిపెస్తుననడు.కానిఎపుడు నా కాళ్ళు వేదదీసాడో తెలియదు విడదీసి నా పూకు లో సుల్ల నిపెట్టేసాడు. రసం వచ్చింది కదా ఫ్రీగా దూరిపోయింది వాడిది. అలా పైకి కిందకి ఆడిస్తున్నాడు. చాలా సేపు ఆడించాక బాత్ రూమ్ కి వెళ్లి వచ్చి నాపూకులో రసాలు ఊరాయి కదా ఆ రసాలని చేకాడు. అబ్బో చంపాడు.
అతను:ఎలా ఉంది ?
నేను: చెప్పలేను చాలా చాలా
అతను:ఇంకా రెండు రోజులుంటాను, ఉండమంతవా?
నేను:నేను నీ పెళ్ళాన్ని కదా ముచటగా మూడు రాత్రులు చేసి వెళ్ళండి
అతను:మరి నీ అన్నయ్య?
నేను:ఓహ్ మీ బావ మరిదా,వాడో ఫ్రెండ్ రూమ్ లో పడుకుంటాడు లెండి
అతను:అయితే ఈ మూడు రాత్రులు ఈ బుజ్జి దానికి జాగారమే కదా?
నేను :మీ ఇష్టం బాబు,మీ పెళ్ళాన్ని.పదుకుపేట్టుకున్టారో,లేక రాత్రంతా కునుకు లేకుండా చేస్తారో మీ ఇష్టం.
అతను:ఇంకో షో కి రది ఏ నా?
నేను:మీ ఇష్టం అన్నానుకదండీ .
అతను:ఈ కొండలు(బాయలు)లోయాలు(పొట్ట బొద్దు)కింద అటుపెద్దాపురం,ఇటు చిన్నాపురం (పూ రెమ్మలు)మద్యలో గోదావరి(పూకు మద్యలోచీలిక)ఏపుగా వార్ఐ చేలు(పూకు మీద వెంట్రుకలు)అబ్బో ఇవన్ని నావేనా?
నేను:మీవేగా,చేలు దున్నుకోండి ,గోదావరి లో స్నానంచేసుకోండి.పెద్దాపురం గాని చిన్నాపురం గాని వెళ్ళండి నావలో.
అతఃను:మరి నా తెడ్డు గోదావరి లో పడిపోతే?
నేను:దాచుకుంటాను తెడ్డు ను
అతను:మరి అలిసి పొతే?
నేను:కొండ ఎక్కితే పాలు ఉంటాయి పై న
అతను:అయితే సయ్యా ?
నేను;సయ్యి .అలా ఆ రాత్రంతా నా పూకుని చీకడం, ఎన్నో ఏంగిల్స్ లో దేన్గాడు. నిలపెట్టి,ఒంగోపెట్టి, పడుకోపెట్టి,గోడకి ఆన్చి,అబ్బో కుమ్మాడు.బాదుడు బాదాడు. మొదటి రోజే చాల అంగ్లెస్ చూపించాడు స్వర్గం కన్నా హఎగా వుంది ఆ ఫీలింగ్ ఇంకా 6 డేస్ వుంటాను గా నేకు అన్ని చేసి సుకపెదతను అన్నాడు రెండో రోజు నేను స్కూల్ నుంచి వచాను ఆటను పనిచుసుకొని లేట్గ వచాడు ఇంతలో నేను వర్క్స్ అన్ని చేసుకొని అతని దేబ్బకోసం రెడ్డి ఐ వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఆతను నైట్ వచ్చాక ప్రోగ్రాం మొదలు పెట్టి ముందు నాకు ఒక మాట అడిగాడు మా అన్నయను రక్షించడం కోసం నా కన్నెరికం మా వురి పెద్దమనుషులకి ఇవ్వవలసి వచ్చింది మా ఊరిలో కొంచం గొడవ జరిగింది అందులో మా అన్నయ ఇరుకునాడు వాడిని రక్షించడానికి ఒక పెందమనిషి నన్ను తన దగ్గర పడుకోమన్నాడు సరే అన్నయను కాపాడుకోవచు అని నేను ఇంటికి రామ్మనాను తను వచేసరికి మంచి సెక్సీ షర్టు,ఫాంట్ వేసుకొనిఉన్నాను.కాలింగ్ బెల్ మోగింది,డోర్ ఓపెన్ చేసి చుస్తే ఒక్కడు వస్తాడు అనుకుంటే ఇద్దరు వచారు.డోర్ క్లోజ్ చేశాను.
ఇంతక ముందు ముందు మాట్లాడిన అతన్ని రూమ్ లోకిరమ్మని ,ఏమిటండి మిమ్మల్ని ఒక్కరినే రమ్మన్నాను కదా.మీరు వస్తే బతిమాలుకొని మాఅన్నయ్యని బయట పాదేద్దము అనుకున్నాను.పర్లేదమ్మ వాడు వల్ల ఇబ్బందిఉండడన్నాడు.సార్ నాకు అన్నయ్య అంటే ప్రాణం.మీరే ఎలాగోలా పెద్దమనసు చేసుకొనివాణ్ణి తప్పించండి అన్నాను.కాదమ్మా డబ్బులు కట్టాలి అందు తీర్మానించుకున్నారు.కుదరదు అన్నాడు.ఇంక మీ ఇష్టం చిన్న దాన్ని అడిగాను,ఇంక కుదరదు అని అనుకుంటే ఈ పెప్సి తాగివెళ్ళిపొండి.పర్లేదు ఏదో చెయ్యవచు అనుకుంటే నా చేతులో ఉన్నా పాలు తాగావచుఅన్నాను.వాడికి కొద్దిగా అర్ధమయ్యింది.హాల్ లోకి వెళ్లి అతనితో మాట్లాడి ఇద్దరు రూమ్ లోకివచ్చి బెడ్ మీద కూర్చొని నా చేతిలో పాలు గ్లాస్ తీసుకొని ఇద్దరు సగం సగం తాగారు.చూడమ్మానీతో అబద్దం చెప్పలేము,ఏమమనా ఇరవై వేలుతగ్గించగాలము అంతకన్నా మా వల్ల కాదు అన్నారు.పోనీ బాగానేతగ్గించారు అనిమనసులో అనుకున్నాను.నన్ను పిలిచి ఇద్దరు మద్యలో కూర్చోపెట్టుకొని ఇద్దరుబుగ్గల మీద ముద్దులు పెడుతున్నారు.నేను అడ్డు చెప్పలేదు.నువ్వు చాలాబాగున్నావు అన్నారు, అలాగే ఇష్టం వచినట్టు బుగ్గలమీద ముద్దులుపెడుతున్నారు.ఇద్దరు నా షర్టు మీద చేతులు వేసి నెమ్మదిగా నొక్కుతున్నారు. 🐎 Telugu Kama Kathalu (43), Telugu Sex Kathalu.