Skip to content
Home » ప్రభావతి.. ప్రభావతీ.. తీరుస్తావా నా కుతి | Telugu Kama Kathalu

ప్రభావతి.. ప్రభావతీ.. తీరుస్తావా నా కుతి | Telugu Kama Kathalu

🐎 Telugu Kama Kathalu (44) : హాయ్ మీ డీయర్ తెలుగు శృంగారం రీడర్స్. మధు రాజమండ్రి నుండి నా కథలు చదివిన ఒక అమ్మాయి తో ఎలా చాట్ చేసుకునాము, ఎలా కలిసి దెంగించుకునమో చెప్పా బోతున్నాను. చదివి మగవాళ్ళు బాత్రూమ్ కి వెళ్ళి యెచ్పి కొట్టుకోండి నేను చేసిన దాన్ని ఊహించుకోటు.
లేడీస్ పుకు లో కీర లేదా వేలు పెట్టుకొని కొట్టుకోండి. అమ్మాయి పేరు ప్రభావతీ, తనది హైదరబాద్. తనకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు తన వయసు 22, తెల్లగా మంచి ఫిగర్ 30 28 30, ఏత్తు 5’6” వుంటది. తాను నా స్టోరీ చదివి నాకు జి-చాట్ కి మెసేజ్ పంపింది.
ప్రభా: హాయ్ మీరు మధు నే కదా..
నేను: అవును చేపండి..
ప్రభా: మీ స్టోరీస్ చదివాను చాలా బాగున్నాయి..
నేను: థాంక్స్, చదేవేటపుడు మీకు ఎలావుంది, అదే ఫీలింగ్స్..
ప్రభా: చాలా ఎగ్జైట్ మెంట్ అయ్యాను, చదువుంతుంటే నా వెళ్ళు అక్కడ పెట్టుకోకుండా వుండలేకపోయాను, నిజంగా అలా చేశారా..

అమ్మా నాన్న దెంగులాట మహా అద్భుతం – 1 | Telugu Kama Kathalu

మధు: నిజమో కాదు కాదో మీకే తెలుస్తాది మీకు, ఇస్తామయితే, నాతో చేయించుకుంటార
ప్రభా: అందుకేగా మీతో మాటాడుతున్నాను, నాకు లక్ష్మి ఆంటీ ని చేసినట్టు చేస్తారా.
నేను: తపకుండా అయితే మీరు నాతో ఓపెన్ గా మాట్లాడండి, ఏమీ చేయించుకోవాలనుకుంటునరో, లక్ష్మి ఆంటీ ని ఏమి చేశానో చేపండి సిగ్గు పడకుండా.
ప్రభా: అది. అది. అదే. లక్ష్మి ఆంటీ ని దెంగినాటు నన్ను దెంగండి, అన్నది..
నేను: మరి బాగా అంతా పాచిగా దెంగించుకుంటార నాతో, మిమ్మలై కింద నుండి పైకి, పైనుండి కిందకి నాకీ నాకీ మీ నవ రంద్రాలని కలిపి దెంగుతాను, ఒకేనా. 🐎 Telugu Kama Kathalu (44), Telugu Sex Stories.

ప్రభా: అందుకేక వచ్చింది, మరి నేను హైదరాబాద్ లో వుంటాను, మరి ఎలా.
నేను: మీరు రాజమండ్రి వచ్చిన పర్వాలేదు, లేకపోతే నన్ను హైదరబాద్ రామంటే వస్తాను, మరి మీకు రూమ్ వుందా లేక ఎలా అని తాననే అడిగాను.
ప్రభా: తాను అన్నది మీరే హైదరబాద్ రండి, రూమ్ నేను బుక్ చెస్తాను, 2 రోజులు వుండగాలర అని అడిగింది.
నేను: అది మీ ఇస్తాం నేను అయితే వారం అయిన వుంటాను నాకు ఏమి ప్రాబ్లం లేదు కానీ మీ పుకు మీ గుద్ధ బొక్క, తటుకోవాలి కానీ నాకేంటి మీ పుకు నిలువు పెదాలు వీడదీసి నాకీ నాకీ నా మొడ్డ మీ పూకులో పెట్టి దెంగుతాను. మీ బయలని చపాతీల్ల చేసేస్తాను పిసికి పిసికి.
ప్రభా: అబ్బా. మీరు ఇలా మాట్లాడుతుంటే నా పుకు లో ఇపుడే జీల మొదలవుతుంది, మీతో మట్లాడుతుంటే నా చెయ్యి నా చెల్లి మీదకి వెళ్లిపోతుంది.
నేను: మీ చెల్లా, అది ఎవరు
ప్రభా: హ. హ. హ. అది. అది. నా. నా. పుకూ
నేను: ఓసిన నా మరదలా లంజా. ఏమి చేపినవే. నీ పుకు లో నమోడ్డ
ప్రభా: ఒరే దురద లంజాకొడక. నా పుకు లో నీ మొడ్డ 2 రోజులు కచ్చితంగా వుండాలి. తరవాత ఎన్ని రోజులనేది వచాక చెపుతాను, నా పుకు దూల అంతా తగ్గిపోవాలి, నీ దెంగుడు నాకు నచ్చితే 2 నెల్లకి ఒకసారి వాచీ నా పుకు పచ్చడి పచ్చడి చేసి వేలుదూవుగాని నా రంకు మొగుడ, నా పెళ్లి అయ్యే వరకు, నా పూకులో నీ మొడ్డ రసం. సుల్ల కాయ లంజాకొడక.
నేను: ఒసే ని యమ్మ దొమ్మరి పుకు లంజా, నువ్వు అంతా పాచిగా పట్లడితుంటే నా మోడ్డ ఇప్పుడే లేసిపోతుండే నీ పూకులోకి ఎపుడు దూరేదమని, నీ 2 సల్లా మద్య్ల నా మోడ్డ పెట్టి దెంగుతూ, నీ పూకులో వేలు పెట్టి దెంగుతనే మడత కొజ్జలంజా, అంటూ మాట్లాడుకుంటూనే మా పోటోస్ షేర్ చేసుకునము.
ప్రభా: ఒరే రంకుమొగడ. నీ మోడ్డ అంతా వుంది నా పూకులో పడ్తుంధ, కొవ్వు పట్టుకొని బలిసి కోతుకుంటుంది ర ని మోడ్డ అని అంది.
నేను: అవునే నీ లాంటి మద్మెక్కి కొట్టుకుంటున్న పూకుల కోసమే, అల పెంచానే మీ పూకుల బలుపు తగించడానికి ఓసీ నా రంకు పెళ్ళామా. 🐎 Telugu Kama Kathalu (44), Telugu Sex Stories.

ప్రభా: అవునుర ఒకటి అడగన
నేను; అడగవే ఇంత దూరం వాచక ఎందుకు ఆ డౌట్.
ప్రభా: ఏపాటివరకు ఎన్ని పూకులు నాకేవూర
నేను: 8 పూకులు నాకనే, నీ పుకు నకితే 9 అవుతాడి అని చెప్పా.
ప్రభా: అయితే నువ్వు నాకీ దెంగిన పూకులకంటే నాకు మంచి అనుబుతుని ఇవ్వాలి అని అడిగింది. నాకు పెళ్ళైన నా మొగుడు దెంగుతున్న నీ దెంగుదే గుత్ర్తుకు రావాలి అని అన్నాది.
నేను: తపకుండా, అది నేను చెప్పను, నేను డెంగక నువ్వే చెప్పుతవు అని అన్నాను.
ప్రభా: అదే నాకు కావలసింది,
నేను: నీకు ఈస్టమైన యాంగిల్ ఏమిటి ప్రభ
ప్రభా: నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు ఎలా కావాలంటే అలా దెంగూ, అది ని ఇస్తాం ర, నువ్వు ఎలా దెంగిన కాదు అన్నాను, ఎంత పెయిన్ వచ్చిన ఓర్చుకుంటాను, దానిలోని ఆనందని ఆస్వాదిస్తాను.
నేను: నీలో చాలా కాసి వుంధే..
ప్రభా: మరి వుండధ, నాకు అపుడే 22 సంవర్సరాలు, ఇంకా ఎన్ని రోజులు నా పుకుని ఎండ గొట్టి వుంచుతానురా ముండకోడక అని అంది.
నేను: అవునే, నీల అందరూ ఆలోచిస్తే చాలా బాగుంటధి, అందరౌ బాగా దెంగించుకోవచ్చు అన్నాను.
ప్రభా: చి. పాడు. నువ్వు నీ మాటలు. ఎవరిస్టం వాళ్ళది. సరే కానీ నువ్వు వాచక నీ దెంగుడుకు నా పుకు బయలు వాచ్చిపోవాలి. ఎలా దెంగుతావో ఏమిటో నీస్టమ్.
నేను: నీ పుకు రసం అంతా తాగేసి ని పుకు ని ఎండోగోతెస్తాను, నా నాకుడికి నీ పూకులోంచి ఒక చుక్క పుకురసం రాకుండా వుండేవారకు నాకుతానే… నీ పుకు ఎండిపోవడం కాయం అన్నాను.
ప్రభా: అబ్బా. నాకు కావలసింది అదేరా. నువ్వు ఎంత సేపు నకుతావో నీ ఇష్టం, నా బాడీ లో ప్రతి పార్ట్ ని నాకేయరా.
నేను: నాకడమెంటే. కొరికేస్తాను. నా పళ్ల తో గాట్లు పెడతానే నువ్వు ఎంత వైల్డ్ గా చేయించుకుంటే అంతా వైల్డ్ గా దెంగుతానే. నువ్వు ఉచ్చ పోస్తుంటే నీ ఉచ్చ బొక్కలో నాలుక పెడతానే నా 2 వేళ్ళతో ని పుకు పెదాలు వీడదీసి.
ప్రభా: అది నీ ఇష్టం ర. నీ మోడ్డ నాది, నా పుకు నీది ఎలా కావల్తే అలా చేసుకోరా నా రానుకుమోగుడ.
ఇది అయ్యి పోలేదు ఇంకా వుంధి. ఇలా మా చాటింగ్ ఒక 15 రోజులు నడిసింది. కలవడానికి 1 వారం ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నాము కలవడానికి హైదరబాద్ లో.  🐎 Telugu Kama Kathalu (44), Telugu Sex Stories.